Visa appstatistik

Du kan se statistik om enskilda appar i webbversionen av Play Console eller i appen Play Console.

Hitta och granska appens data

Tillgängliga rapporter

På Play Console finns flera sidor där du kan granska data om appens användarinstallationer, avinstallationer, betyg, intäkter och krascher.

 • Översiktssidan: översikt över viktiga mätvärden, trender, aviseringar och underlag.
 • Statistiksidan: anpassningsbara utförliga rapporter med viktiga mätvärden och dimensioner. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Översikt

Så här öppnar du översikten för appen: 

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Översikt i den vänstra menyn. Olika avsnitt med kort visas. På korten visas data om appens senaste prestanda och viktiga underlag utifrån angivna tidsperioder.
  • Högt upp till höger i varje avsnitt kan du klicka på ikonerna för Utöka och Komprimera och visa mer information du är intresserad av.
  • I många avsnitt finns det länkar bredvid titeln som du kan trycka på om du vill visa detaljerade rapporter som är relevanta för avsnittet.
  • På de flesta kort kan du visa mer information genom att klicka på länken längst ned till höger på kortet.

Obs! Om du vill ha mer information om ett mätvärde håller du muspekaren över frågetecknet .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Statistik

På sidan Statistik kan du jämföra mätvärden, välja anpassade datumintervall och visa data utifrån dimensioner så att du får en bättre bild av hur det går för appen. Du kan även titta på appens resultat genom att jämföra dess tillväxt med en grupp jämförbara appar på Google Play.

Obs! Från och med juli 2019 har vi genomfört viktiga uppdateringar av våra mätvärden för att göra statistik mer omfattande och användbar. Du kan läsa mer om dessa uppdateringar på webbplatsen Android Developers.

Tips! De uppdaterade mätvärdena kan påverka hur rapporterna ska konfigureras och läsas. Vi rekommenderar att du lägger tid på att förstå ändringarna så att du kan konfigurera mätvärdena och skapa rapporter som är kompatibla med tidigare data.

Konfigurera rapporten

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Statistik på den vänstra menyn.
 4. Välj det datumintervall som du vill visa uppe till höger på skärmen.
  • ​Om du vill jämföra data från två datumintervall drar du reglaget Jämför till höger så att det blir blått. Sedan väljer du ett till datumintervall.
 5. I avsnittet Konfigurera rapport väljer du det mätvärde du vill se med hjälp av den blå nedåtpilen.
  • Obs! För vissa mätvärden finns det tre alternativ. Du kan till exempel konfigurera Användarförvärv så att nya användare, återvändande användare eller alla användare visas.
 6. Ange hur mätvärdet beräknas och visas (vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket mätvärde du har valt):
  • Ange vad du vill beräkna med hjälp av Händelsetyp
   • Alla händelser: Alla förekomster av en händelse, till exempel varje gång appen installeras.
   • Unika: Antalet unika användare eller enheter som en händelse sker för, till exempel antalet unika enheter där appen installeras.
    • Obs! Alternativet Unika är endast tillgängligt för statistik över förvärv och avhopp när du väljer veckovisa eller längre intervall.
      
  • Med Beräkning av mätvärden kan du ange hur du vill att data ska beräknas: 
   • Per intervall: Data som har samlats in under varje tidsintervall, t.ex. antalet förstagångsinstallationer per månad.
   • Rullande genomsnitt i 30 dagar: Genomsnittet från data som har samlats in under de föregående 30 dagarna.
     
  • Med Tidsintervall kan du ange under vilka intervall data ska samlas in:
   • Timvis (endast tillgängligt för perioder på 30 dagar eller mindre)
   • Per dag
   • Varje kalendervecka
   • Varje kalendermånad
   • Per kvartal
    • Obs! Längre intervaller blir tillgängliga för vissa mätvärden i takt med att data blir tillgänglig.
 7. Om du vill visa ett andra mätvärde och jämföra det med det första klickar du på Lägg till mätvärde. Du kan konfigurera det andra mätvärdet enligt ovanstående anvisningar.
 8. Välj nedåtpilen för att välja de dimensioner (t.ex. länder eller Android-versioner) som du vill ska ingå i tabellen som visas under dina val.
 9. Om du vill visa en delmängd inom en dimension (t.ex. Android-version eller land) klickar du på Lägg till.

Välja dimensioner

När du har konfigurerat rapporten visas en tabell och ett diagram över appens data för den valda tidsperioden. Du kan visa detaljerad information per dag genom att välja ett datum i diagrammet.

De här dimensionerna är tillgängliga på statistiksidan:

 • Android-version: Version av operativsystemet Android som har rapporterats från användarens enhet.
 • Enhet: Marknadsnamn och enhetsnamn på användarens enhet (t.ex. Google Nexus 7/Flo).
 • Land: Användarens land.
 • Språk: Språkinställningen i användarens version av operativsystemet Android.
 • Operatör: Användarens trådlösa operatör (i tillämpliga fall).
 • Kanal: Hur användare startar snabbappen.
  • Med Testa nu när du tittar på kanaldata avses knappen i butiksuppgifterna som startar snabbappen.
 • Appversion: Versionen av din app
  • Om du vill se appversionerna per distributionskanal (inklusive alfa, beta och lansering i etapper) väljer du kanalen högst upp i tabellen.
  • Alla alfa- eller betaversioner som distribueras för närvarande samt versioner som inte har flyttats upp till produktion har en etikett. När en version har flyttats upp till produktion tas etiketten bort, men versionen visas fortfarande i listan.

Spara och visa snabbrapporter

Om du har konfigurerat en rapport med mätvärden och dimensioner och vill återanvända den senare kan du spara rapportinställningarna genom att välja Spara i snabbrapporter under rapportens datumintervall.

När du har angett namn och sparat kan du öppna snabbrapporten genom att välja Snabbrapporter > Sparade rapporter upptill på sidan.

Exportera rapporten

När du har konfigurerat rapporten kan du exportera den som CSV-fil genom att välja Exportera rapport bredvid tabellens namn.

Utvärdera data

Jämföra appens tillväxt med liknande appar

I diagrammet Tillväxt jämfört med liknande appar kan du följa de valda mätvärdena under olika perioder jämfört med liknande appar. På så sätt kan du bedöma appens resultat jämfört med viktiga referenspunkter och se om det går bra eller dåligt för den.

Tillväxten beräknas som skillnaden i procent mellan en period och den omedelbart föregående perioden, t.ex. värdet för 1 december 2019 delat med det för 30 november 2019, eller värdet för april 2019 delat med det för mars 2019.

Det finns två väljare:

 • Grupp med jämförbara appar: Med Grupp med jämförbara appar väljer du en uppsättning appar att jämföra appen med.
 • Visa: Med Visa väljer du värdet för den valda dimensionen.

Obs! Jämförelser är tillgängliga när det finns tillräckligt många appar som svarar mot det valda mätvärdet inom den valda gruppen med jämförbara appar.

Se vilka dimensioner som har påverkat data mest

I diagrammet Förändringsanalys jämförs den första perioden i det valda tidsintervallet automatiskt med den sista som det finns fullständig data för. Genom att de dimensioner som har ändrats mest lyfts fram ser du tydligare vad som har bidragit mest till de iakttagna trenderna.

Tips om jämförelser

Nedan visas exempel på hur du kan analysera appens statistik genom att jämföra mätvärden:

 • Jämför hur appens totala användare och avinstallationer förändras med tiden.
 • Jämför appens krascher och betyg per dag före och efter en version som åtgärdade stabilitetsproblem.
 • Jämför appens dagliga avinstallationer med det rullande genomsnittet i 30 dagar och utvärdera hur de dagliga variationerna påverkar allmänna trender.
Se hur appstatistiken påverkats av händelser

I tidslinjen för händelser ser du hur olika mätvärden påverkats av ändringar i appen. Genom att sätta data om appen i samband med datum för viktiga händelser ser du snabbt saker som

 • hur intäkterna påverkades av en rea
 • hur lanseringen av en ny version påverkat antalet krascher
 • hur ett nytt prenumerationspris påverkat antalet köpare.

När du har konfigurerat en rapport på sidorna Statistik eller Prenumerationer visas tidslinjen för händelser under datumen i diagrammet. Om du håller muspekaren över en punkt visas en beskrivning av händelsen. Större prickar anger att flera händelser inträffade den dagen.

Mätvärden

Vissa mätvärden beräknas utifrån data från användare som har samtyckt till att dela sin sammanställda data med utvecklare. De mätvärden som vi tillhandahåller i Play Console justeras för att bättre reflektera data från alla användare. 

Tips! Du kan ladda ned månadsrapporter om du vill visa sammanställd data.

Statistik om installationer

Data om användarinstallationer utgår från Stillahavstid (PT).

Mätvärde Definition

Användare

En enskild Google Play-användare. En användare kan ha flera enheter.

Aktiva användare

Antalet användare som har installerat appen på minst en enhet och har använt enheten under de senaste 30 dagarna.

Användarförvärv

Antalet användare som installerat appen och som inte redan hade den installerad på någon enhet. Detta omfattar även användare som aktiverar en enhet på nytt eller som aktiverar en enhet där appen är förinstallerad.

Användarförlust

Antalet användare som avinstallerade appen från alla sina enheter eller inte använde en enhet med appen installerad på över 30 dagar (vilket gör enheten inaktiv).

Nya användare

Antal användare som installerade appen för första gången.

Återkommande användare

Antalet användare som avinstallerat appen från alla enheter och sedan installerar den igen. Detta omfattar inaktiva användare som blir aktiva igen.

Alla användare

Nya och återkommande användare.

Enheter

En Android-enhet som är kopplad till en användare. Om en enhet återställs eller överförs till en annan användare räknas den som en ny enhet.

Aktiva enheter

Antalet aktiva enheter som appen har installerats på. En enhet räknas som aktiv om den har varit påslagen minst en gång under de senaste 30 dagarna.

Enhetsförvärv

Antalet enheter som appen har installerats på. Detta omfattar enheter som appen är förinstallerad på.

Enhetsförlust

Antalet enheter som appen har avinstallerats på. Detta omfattar när en enhet inte har använts på över 30 dagar (vilket gör enheten inaktiv).

Nya enheter

Enheter där användare har installerat appen för första gången.

Återkommande enheter

Enheter där appen installerats och tidigare varit installerad på. Detta omfattar inaktiva enheter som blir aktiva igen.

Alla enheter

Nya och återkommande enheter.

Uppdateringar på enheten

Antalet enheter som appen har uppdaterats på.

Enhetsförlust efter uppdatering

Antalet enheter som appen avinstallerats på efter den senaste uppdateringen.

Installationsstatistik

Antalet gånger appen har installerats, inklusive på enheter som appen tidigare var installerad på. Detta omfattar inte förinstallationer eller enheter som återaktiverats.

Avinstallationsstatistik

Antalet gånger som appen avinstallerats. Detta omfattar inte inaktiva enheter.

Betyg

Betygsdata utgår från Stillahavstid (PT).

Tips! Ta reda på mer om appens betyg genom att jämföra och analysera data.

Mätvärde Definition
Medelbetyg Det genomsnittliga betyget som appen fått.

Antal betyg

Antal betyg som appen har fått.
Växande genomsnittliga betyg Det genomsnittliga betyget som den här appen har fått till och med och inklusive föregående dag. Bara det senaste betyget som en användare gett appen räknas.
Klassificering på Google Play Det aktuella betyg som visas för användare på Google Play. Detta beräknas utifrån dina senaste betyg.
Intäkt

De ekonomiska uppgifterna utgår från tidszonen UTC. Du kan visa ekonomiska uppgifter om du har behörigheten Visa ekonomiska uppgifter.

Tips! Ta reda på mer om appens intäkter genom att visa utförliga intäktsanalyser.

Mätvärden Definition

Intäkt

De totala intäkterna för den valda tidsperioden, inklusive eventuella tillämpliga försäljningar, produkter i appar och prenumerationer. Intäktsuppgifterna bygger på uppskattad försäljning (belopp som köparna betalat inklusive moms).

Totala intäkter

Appens totala intäkter sedan lanseringen. Detta beräknas utifrån förväntad försäljning inklusive moms och andra avgifter. 
Köpare Antalet unika användare som har köpt något i appen.
Nya köpare

Antalet unika användare som har köpt något i appen för första gången.

Växande antal köpare

Det totala antalet unika användare som någonsin har köpt något i appen.

Krascher och appar som inte svarar (ANR)

Krascher och ANR-data utgår från Stillahavstid (PT).

Tips! Ta reda på mer om appens krascher och ANR-fel genom att visa data om enskilda fel och förenkla stackspårningen efter krascher.

Mätvärde Definition
Krascher Insamlade kraschrapporter från Android-enheter vars användare har valt att dela användnings- och diagnostikdata automatiskt. 
ANR Insamlade ANR-rapporter från Android-enheter vars användare har valt att dela användnings- och diagnostikdata automatiskt.
Android Instant Apps

Om du har publicerat en Android Instant App finns följande uppgifter på sidan Statistik. Uppgifterna om en Android Instant App utgår från Stillahavstid (PT). Läs mer om hur du skapar och lanserar en version när du ska distribuera en snabbapp.

Obs! Av sekretesskäl visas inga uppgifter om snabbappar när antalet användare är lågt.

Mätvärde Definition
Starter efter enhet Antalet unika enheter där snabbappen har startats minst en gång per dag.
Starthändelser Antalet gånger som snabbappen har öppnats per dag.
Konverteringshändelser Antalet gånger per dag som den fullständiga versionen av appen har installerats på en enhet där motsvarande snabbapp tidigare har startats.

Ladda ned rapporter från Google Cloud Storage

Du kan komma åt och ladda ned rapporter som CSV-filer från Google Cloud Storage. Rapporterna genereras dagligen och sammanställs i CSV-filer varje månad.

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?