Wyświetlanie statystyk aplikacji

Statystyki poszczególnych aplikacji możesz wyświetlić w internetowej wersji Konsoli Play oraz w aplikacji.

Znajdowanie i przeglądanie danych o aplikacji

Dostępne raporty

Dane dotyczące instalacji, odinstalowań, ocen i awarii aplikacji oraz przychodów z niej są dostępne na kilku różnych stronach w Konsoli Play.

 • Panel: przegląd najważniejszych danych, trendów, powiadomień i statystyk.
 • Statystyki: możliwe do dostosowania szczegółowe raporty zawierające kluczowe dane i wymiary wyświetlane na 2 kartach:
  • Statystyki aplikacji: bezwzględne dane dotyczące Twojej aplikacji, których możesz używać do śledzenia działania.
  • Porównaj z grupą porównawczą: dane o względnej skuteczności, które zostały znormalizowane w skali, aby można było je porównać z grupami porównawczymi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Panel

Aby wyświetlić panel aplikacji:

 1. Otwórz Konsolę Play i wybierz aplikację.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Panel. Zobaczysz różne sekcje z kartami przedstawiającymi najnowsze dane o działaniu aplikacji oraz najważniejsze statystyki z wybranych okresów.
  • W górnej części każdej sekcji możesz kliknąć ikony rozwijania i zwijania, aby zobaczyć więcej informacji, które są dla Ciebie najważniejsze.
  • Przy tytułach wielu sekcji znajdują się linki do bardziej szczegółowych raportów.
  • Na większości kart więcej informacji możesz uzyskać, klikając link w prawej dolnej części karty.

Uwaga: aby zobaczyć więcej informacji o poszczególnych danych, najedź kursorem na ikonę znaku zapytania .

Dostosowywanie wskaźników KPI w panelu

W sekcji spersonalizowanych wskaźników KPI u góry panelu możesz dostosować i przypiąć dokładne, ważne dla Ciebie dane. Zmodyfikowanie ich nie będzie miało wpływu na ustawienia innych użytkowników Twojego konta dewelopera.

Aby dostosować wskaźniki KPI w panelu:

 1. Otwórz Konsolę Play i wybierz aplikację.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Panel.
 3. Przewiń w dół do sekcji „Twoje KPI”.
 4. Kliknij Wybierz KPI.
 5. Poszukaj swoich KPI w sekcji „Wszystkie dostępne dane”. Możesz utworzyć własny wskaźnik lub wybrać któryś z proponowanych, takich jak:
  • Wzrost liczby użytkowników i utrata użytkowników: pozyskiwanie unikalnych użytkowników, wzrost liczby odbiorców i rezygnacje
  • Wzrost liczby urządzeń i utrata urządzeń: instalacje, odinstalowania i aktualizacje na poszczególnych urządzeniach oraz wzrost liczby instalacji
  • Skuteczność informacji o aplikacji: użytkownicy, którzy odwiedzili stronę z informacjami o Twojej aplikacji, i konwersje
  • Zaangażowanie: raporty o aktywnych użytkownikach, w tym o liczbie aktywnych użytkowników dziennie, użytkowników aktywnych w ciągu 28 dni i powracających użytkowników
  • Jakość: statystyki dotyczące jakości aplikacji, w tym awarie, błędy ANR i oceny
  • Pozostałe karty panelu: karty znajdujące się w pozostałych sekcjach Panelu aplikacji
 6. Kliknij + Dodaj do wskaźników KPI, aby przypiąć wartość do panelu i skonfigurować ją zgodnie ze swoimi potrzebami:
  • Nazwa KPI: wpisz nazwę karty, która pomoże Ci szybko zidentyfikować KPI i ustalić jego kontekst (np. „Moje najważniejsze urządzenia”).
  • Wymiar: wybierz wymiary, według których chcesz wyświetlić dane, i a następnie kliknij Wyświetl. Możesz wyświetlić zakresy niestandardowe lub sumy, np. „5 najlepszych” automatycznie skonfiguruje 5 najlepszych pozycji z wybranego wymiaru.
 7. Gdy skończysz dodawać KPI, możesz zmienić ich kolejność, przeciągając je i upuszczając w sekcji „Wybrane KPI”. W tym miejscu możesz też zmienić kolejność KPI w przyszłości.
 8. Zapisz zmiany.

Wskazówka: oprócz wymienionych powyżej wskaźników możesz dodać do swoich KPI dowolne inne kafelki z panelu. Aby to zrobić, kliknij 3 kropki w prawym górnym rogu odpowiedniego kafelka i wybierz Dodaj do KPI.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Statystyki

Uwaga: w lipcu 2019 r. wprowadziliśmy istotne zmiany w naszych danych, dzięki którym statystyki będą bardziej wyczerpujące i przydatne. Więcej informacji o tych zmianach znajdziesz na stronie dla deweloperów aplikacji na Androida.

Aby dowiedzieć się więcej o wynikach aplikacji, otwórz stronę Statystyki. Tutaj możesz porównywać dane, wybierać niestandardowe zakresy dat oraz wyświetlać dane według wymiarów. Możesz także oceniać dane o tempie wzrostu na tle grup porównawczych w Google Play.

Wskazówka: zaktualizowane dane mogły wpłynąć na sposób konfigurowania i interpretowania raportów. Zapoznaj się ze zmianami i skonfiguruj dane tak, by generowane raporty były zgodne z poprzednimi danymi.

Konfigurowanie raportu

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Statystyki.
 2. Aby zobaczyć bezwzględne dane o działaniu aplikacji, pozostań na karcie Statystyki aplikacji (karta domyślna). Aby wyświetlić znormalizowane dane i analizę porównawczą, wybierz kartę Porównaj z grupą porównawczą.
 3. W prawym górnym rogu ekranu wybierz interesujący Cię zakres dat.
  • ​Aby porównać dane z dwóch zakresów dat, przesuń przełącznik „Porównaj” w prawo, aż zmieni kolor na niebieski. Potem wybierz drugi zakres dat.
 4. W sekcji „Skonfiguruj raport” wybierz dane, które chcesz wyświetlić, za pomocą niebieskiej strzałki w dół.
  • Uwaga: niektóre dane zapewniają dostęp do opcji trzeciorzędnych. Możesz np. skonfigurować Pozyskania użytkowników tak, by wyświetlani byli nowi, powracający lub wszyscy użytkownicy.
 5. Określ sposób obliczania i wyświetlania danych (dostępne opcje będą zależeć od wybranych danych):
  • Użyj opcji Typ zdarzenia, by określić, co chcesz zliczać: 
   • Wszystkie zdarzenia: każde wystąpienie zdarzenia, np. każda instalacja aplikacji.
   • Unikalni: liczba unikalnych użytkowników lub urządzeń, w przypadku których występuje zdarzenie, np. liczba unikalnych urządzeń, na których zainstalowano Twoją aplikację.
    • Uwaga: wartość Unikalni jest dostępna tylko dla danych o pozyskaniu i rezygnacji i tylko w przypadku wybrania co najmniej tygodniowych przedziałów czasu.
      
  • Użyj opcji Obliczanie danych, by określić sposób obliczania danych:
   • Z odcinków czasu: dane zebrane w każdym przedziale czasu, np. liczba użytkowników, którzy w poszczególnych miesiącach zainstalowali aplikację po raz pierwszy.
   • Średnia krocząca z 30 dni: średnia danych zebranych w ciągu ostatnich 30 dni.
     
  • Użyj opcji Przedziały czasu, by określić przedziały, dla których chcesz zebrać dane:
   • Godzinne (dostępne tylko dla okresów trwających nie dłużej niż 30 dni)
   • Dzienne
   • Kalendarz – tygodniowe
   • Kalendarz – miesięczne
   • Kwartalne
    • Uwaga: w przypadku niektórych danych dłuższe przedziały czasu będą stawały się dostępne w miarę gromadzenia danych.
 6. Jeśli chcesz uwzględnić na wykresie inne dane, by porównać je z wcześniejszymi, kliknij Dodaj dane. Możesz skonfigurować drugi rodzaj danych w sposób opisany powyżej.
 7. Kliknij strzałkę w dół, by wybrać wymiary, które chcesz zastosować, takie jak kraje czy wersje Androida, które chcesz zobaczyć na wykresie wyświetlanym pod wybranymi elementami.
 8. Jeśli chcesz uwzględnić na wykresie podzbiór wymiaru, np. konkretną wersję Androida lub kraj, kliknij Dodaj.

Wybieranie wymiarów

Po skonfigurowaniu raportu pokaże się tabela i wykres, które pokazują dane aplikacji z wybranego okresu. Aby przejrzeć dane według dnia, wybierz datę na wykresie.

Na stronie Statystyki dostępne są te wymiary:

 • Wersja Androida: wersja systemu operacyjnego Android zgłaszana przez urządzenie użytkownika.
 • Urządzenie: nazwa handlowa i nazwa urządzenia użytkownika (np. Google Nexus 7 / Flo).
 • Kraj: kraj użytkownika.
 • Język: język systemu operacyjnego Android.
 • Operator: operator sieci komórkowej używanej przez użytkownika (jeśli dotyczy).
 • Kanał: sposób, w jaki użytkownicy uruchamiają Twoją aplikację błyskawiczną.
  • Podczas przeglądania danych kanału dostępna jest opcja „Wypróbuj”, która odnosi się do przycisku uruchamiającego aplikację błyskawiczną ze strony z informacjami o aplikacji.
 • Wersja aplikacji: wersja Twojej aplikacji.
  • Wersje aplikacji możesz wyświetlać według kanałów dystrybucji (w tym alfa, beta i wdrażania etapowego) – wybierz kanał u góry tabeli.
  • Rozpowszechniane obecnie wersje alfa i beta oraz wersje, które nie zostały wdrożone jako produkcyjne, będą oznaczone etykietą. Gdy oznaczysz wersję jako produkcyjną, etykieta zostanie usunięta. Wersja będzie jednak nadal widoczna na liście.

Zapisywanie i wyświetlanie szybkich raportów

Jeśli utworzysz raport z danymi i wymiarami, których chcesz użyć później, możesz zapisać jego ustawienia, wybierając pod zakresem dat Zapisz w szybkich raportach.

Po dodaniu tytułu i zapisaniu szybkiego raportu możesz go wyświetlić, wybierając Szybkie raporty > Zapisane raporty u góry strony.

Eksportowanie raportu

Po skonfigurowaniu raportu możesz go wyeksportować jako plik CSV. Aby to zrobić, wybierz Eksportuj raport obok tytułu wykresu.

Ocenianie danych

Ocenianie tempa wzrostu aplikacji na tle grupy porównawczej

Karta Porównaj z grupą porównawczą może Ci pomóc ocenić wybrane dane na tle grup podobnych aplikacji w kolejnych przedziałach czasu. Względne dane o działaniu aplikacji widoczne na tej karcie zostały znormalizowane w skali, dzięki czemu możesz ocenić działanie swojej aplikacji w kluczowych obszarach ekosystemu i ocenić jej wyniki na tle grupy porównawczej.

Dostępne są 2 selektory:

 • Grupa porównawcza: użyj tego selektora, aby wybrać grupę, z którą chcesz porównać swoją aplikację.
 • Kraj: możesz filtrować dane z raportu według konkretnego kraju lub regionu.

Uwaga: porównania są dostępne, gdy istnieje wystarczająco dużo aplikacji z określonej grupy porównawczej odpowiadających wybranym danym.

Rozpoznawanie wymiarów, które mają największy wpływ na Twoje dane

Wykres „Analiza zmian” automatycznie ocenia pierwszy okres w wybranym przedziale czasu oraz ostatni z kompletem danych. Wymiary, które zmieniły się najbardziej, są wyróżniane. Pozwala to zrozumieć, co przede wszystkim leży u podstaw obserwowanych trendów.

Wskazówki dotyczące porównywania danych

Oto kilka sposobów, w jakie możesz porównać dane, by przeanalizować skuteczność aplikacji:

 • Porównaj całkowitą liczbę użytkowników i odinstalowań aplikacji z biegiem czasu.
 • Porównaj liczbę awarii aplikacji i średnie dzienne oceny sprzed opublikowania wersji, która ustabilizowała działanie aplikacji, oraz po jej opublikowaniu.
 • Porównaj liczbę dziennych odinstalowań aplikacji ze średnią kroczącą z 30 dni, aby ocenić, jak dzienne wahania przekładają się na ogólne trendy.
Sprawdzanie wpływu zdarzeń na dane o aplikacji

Dzięki osi czasu zdarzeń możesz sprawdzić, jak zmiany w aplikacji wpływają na poszczególne dane. Łącząc dane o aplikacji z datami najważniejszych zdarzeń, możesz szybko dowiedzieć się na przykład:

 • jak sprzedaż wpływa na przychody,
 • jak rozpoczęcie wdrażania nowej wersji wpływa na liczbę poważnych błędów,
 • jak zmiana cen subskrypcji wpływa na liczbę kupujących.

Gdy już skonfigurujesz raport na stronie Statystyki lub Subskrypcje, pod datami na wykresie pojawi się oś czasu ze zdarzeniami. Aby zobaczyć opisy zdarzeń, najedź kursorem na poszczególne kropki. Większe kropki oznaczają wiele zdarzeń w jednym dniu.

Dane

Niektóre wartości są wynikiem obliczeń na zbiorczych danych uzyskanych od użytkowników, którzy zgodzili się na ich udostępnianie deweloperom. Wartości w Konsoli Play są dostosowane tak, aby dokładniej odzwierciedlać dane od wszystkich Twoich użytkowników.

Wskazówka: aby przejrzeć raporty zbiorcze, pobierz raporty miesięczne.

Statystyki dotyczące instalacji

Dane o instalacjach są podawane według czasu pacyficznego (PT).

Dane Definicja

Użytkownicy

Pojedynczy użytkownik Google Play. Użytkownik może mieć wiele urządzeń.

Aktywni użytkownicy

Liczba użytkowników, którzy mają Twoją aplikację zainstalowaną na co najmniej jednym urządzeniu, którego używali w ciągu ostatnich 30 dni.

Pozyskania użytkowników

Liczba użytkowników, którzy zainstalowali Twoją aplikację w czasie, gdy nie mieli jej zainstalowanej na żadnym ze swoich urządzeń. Obejmuje to użytkowników, którzy aktywowali urządzenie ze wstępnie zainstalowaną Twoją aplikacją oraz tych, którzy ponownie aktywowali urządzenie.

Utrata użytkowników

Liczba użytkowników, którzy odinstalowali aplikację na wszystkich swoich urządzeniach lub którzy od co najmniej 30 dni nie korzystali z urządzeń, na których aplikacja jest zainstalowana, przez co stali się nieaktywni.

Nowi użytkownicy

Użytkownicy, którzy zainstalowali Twoją aplikację po raz pierwszy.

Powracający użytkownicy

Użytkownicy, którzy zainstalowali Twoją aplikację po wcześniejszym odinstalowaniu jej ze wszystkich swoich urządzeń. Dotyczy to też nieaktywnych użytkowników, którzy ponownie stali się aktywni.

Wszyscy użytkownicy

Nowi i powracający użytkownicy.

Urządzenia

Urządzenie z Androidem powiązane z użytkownikiem. Jeśli urządzenie zostanie zresetowane lub przeniesione na innego użytkownika, zostanie policzone jako nowe urządzenie.

Aktywne urządzenia

Liczba aktywnych urządzeń, na których jest zainstalowana Twoja aplikacja. Aktywne urządzenie to takie, które zostało włączone przynajmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni.

Pozyskane urządzenia

Liczba urządzeń, na których użytkownicy zainstalowali Twoją aplikację. Obejmuje to urządzenia, na których Twoja aplikacja została wstępnie zainstalowana.

Utracone urządzenia

Liczba urządzeń, z których użytkownicy odinstalowali aplikację. Obejmuje przypadki uznania urządzenia za nieaktywne po upływie ponad 30 dni od ostatniego użycia.

Nowe urządzenia

Urządzenia, na których użytkownicy zainstalowali Twoją aplikację po raz pierwszy.

Powracające urządzenia

Urządzenia, na których Twoja aplikacja jest zainstalowana i była zainstalowana wcześniej. Dotyczy to nieaktywnych urządzeń, które ponownie stają się aktywne.

Wszystkie urządzenia

Nowe i powracające urządzenia.

Aktualizacje na urządzeniu

Liczba urządzeń, na których aplikacja została zaktualizowana.

Utracone urządzenia po aktualizacji

Liczba urządzeń, z których Twoja aplikacja została odinstalowana wkrótce po aktualizacji.

Instalacje

Liczba przypadków zainstalowania aplikacji. Obejmuje przypadki zainstalowania na urządzeniach, na których aplikacja została zainstalowana wcześniej. Nie obejmuje to instalacji wstępnych ani ponownych aktywacji urządzeń.

Odinstalowania

Liczba odinstalowań aplikacji. Nie obejmuje urządzeń nieaktywnych.

Liczba aktywnych użytkowników dziennie

Liczba użytkowników, którzy otworzyli Twoją aplikację w danym dniu.

Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie

Liczba użytkowników, którzy regularnie otwierali Twoją aplikację w ciągu 28 dni.

Użytkownicy powracający co miesiąc

Liczba użytkowników, którzy otworzyli Twoją aplikację w danym dniu i jeszcze co najmniej raz w ciągu 28 dni.

Pozyskania ze strony z informacjami o aplikacji

Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z informacjami o aplikacji i zainstalowali aplikację, gdy nie mieli jej zainstalowanej na żadnym ze swoich urządzeń.

Użytkownicy, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie

Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z informacjami o aplikacji, gdy nie mieli jej zainstalowanej na żadnym ze swoich urządzeń.

Oceny

Dane o ocenach są podawane według czasu pacyficznego (PT).

Wskazówka: aby dowiedzieć się więcej o ocenach, porównaj i przeanalizuj dane dotyczące ocen aplikacji.

Dane Definicja
Średnia ocena Średnia liczba gwiazdek przyznanych aplikacji.

Liczba ocen

Liczba wystawionych ocen.
Całkowita średnia ocena Średnia liczba gwiazdek przyznanych aplikacji do minionego dnia włącznie. W przypadku każdego użytkownika uwzględniana jest tylko najbardziej aktualna ocena aplikacji.
Ocena w Google Play Twoja bieżąca ocena widoczna dla użytkowników w Google Play. Jest obliczana na podstawie najnowszych ocen.
Przychody

Dane finansowe są podawane zgodnie ze strefą czasową UTC. Możesz je przeglądać, jeśli masz uprawnienie „Wyświetlanie danych finansowych”.

Wskazówka: aby dowiedzieć się więcej o przychodach z aplikacji, przejrzyj szczegółowe dane o przychodach.

Dane Definicja

Przychody

Łączne przychody z wybranego okresu – w tym kwalifikujące się transakcje, produkty w aplikacji oraz subskrypcje. Dane o przychodach są oparte na szacunkowej sprzedaży (kwotach zapłaconych przez kupujących wraz z podatkiem).

Łączne przychody

Łączne przychody wygenerowane przez aplikację od daty jej opublikowania. Są one obliczane na podstawie szacunkowej sprzedaży i obejmują wszystkie podatki oraz inne opłaty. 
Kupujący Liczba unikalnych użytkowników, którzy dokonali zakupu w Twojej aplikacji.
Nowi kupujący

Liczba unikalnych użytkowników, którzy po raz pierwszy dokonali zakupu w Twojej aplikacji.

Całkowita liczba kupujących

Całkowita liczba unikalnych użytkowników, którzy kiedykolwiek dokonali zakupu w Twojej aplikacji.

Średni dzienny przychód na aktywnego użytkownika

Dzienny przychód brutto podzielony przez liczbę aktywnych użytkowników dziennie. Wszystkie kwoty są podane w USD, a obowiązującą strefą czasową jest PST8PDT. Umożliwia to porównanie z aplikacjami z grupy porównawczej.

Średni przychód na aktywnego użytkownika miesięcznie

Łączny przychód brutto w ciągu 28 dni podzielony przez liczbę aktywnych użytkowników miesięcznie (średnia krocząca z 28 dni). Wszystkie kwoty są podane w USD, a obowiązującą strefą czasową jest PST8PDT. Umożliwia to porównanie z aplikacjami z grupy porównawczej.

Liczba zakupów na aktywnego użytkownika dziennie

Liczba zakupów dziennie podzielona przez liczbę aktywnych użytkowników dziennie.

Liczba zakupów na aktywnego użytkownika miesięcznie

Łączna liczba zakupów w ciągu 28 dni podzielona przez liczbę aktywnych użytkowników miesięcznie (średnia krocząca z 28 dni).

Liczba zakupów na kupującego dziennie

Średnia liczba zakupów dokonanych każdego dnia przez kupujących dziennie (użytkowników, którzy dokonują co najmniej 1 zakupu w ciągu dnia).

Liczba zakupów na kupującego miesięcznie

Średnia liczba zakupów dokonanych w ciągu 28 dni przez kupujących miesięcznie (użytkowników, którzy dokonują co najmniej 1 zakupu w ciągu 28 dni).

Odsetek kupujących dziennie

Odsetek aktywnych użytkowników dziennie, którzy dokonali co najmniej 1 zakupu w ciągu danego dnia.

Odsetek kupujących miesięcznie

Odsetek aktywnych użytkowników miesięcznie (osób, które otwierają Twoją aplikację co najmniej raz na 28 dni), którzy dokonali co najmniej 1 zakupu w ciągu danych 28 dni.

Średnia dzienna wartość zakupów

Dzienny przychód brutto podzielony przez liczbę zakupów w danym dniu.

Średnia miesięczna wartość zakupów

Przychód brutto z 28 dni podzielony przez liczbę zakupów w danym okresie.

Awarie i błędy typu Aplikacja nie odpowiada (ANR)

Dane o awariach i błędach ANR są podawane według czasu pacyficznego (PT).

Wskazówka: aby dowiedzieć się więcej o awariach i błędach ANR, przejrzyj dane o poszczególnych błędachrozjaśnij dane zrzutów stosu związane z awarią.

Dane Definicja
Awarie Raporty o awariach zebrane z urządzeń z Androidem od użytkowników, którzy zgodzili się na automatyczne udostępnianie danych diagnostycznych i informacji o użyciu. 
Błędy ANR Raporty ANR (aplikacja nie odpowiada) zebrane z urządzeń z Androidem od użytkowników, którzy zgodzili się na automatyczne udostępnianie danych diagnostycznych i informacji o użytkowaniu.
Aplikacje błyskawiczne na Androida

Jeśli masz opublikowane aplikacje błyskawiczne na Androida, na stronie Statystyki będą dostępne poniższe dane. Dane dotyczące aplikacji błyskawicznych na Androida są podawane według czasu pacyficznego (PT). Jeśli chcesz dystrybuować aplikację błyskawiczną, dowiedz się, jak utworzyć i wdrożyć wersję.

Uwaga: ze względu na ochronę prywatności Google nie wyświetla danych o aplikacjach błyskawicznych, jeśli liczba ich użytkowników jest niewielka.

Dane Definicja
Uruchomienia według urządzenia Liczba unikalnych urządzeń, na których Twoja aplikacja błyskawiczna jest uruchamiana co najmniej raz dziennie.
Zdarzenia uruchomienia Ile razy dziennie Twoja aplikacja błyskawiczna jest otwierana.
Zdarzenia konwersji Ile razy dziennie Twoja pełna aplikacja była instalowana na urządzeniach, na których wcześniej uruchomiono aplikację błyskawiczną.

Pobieranie raportów z Google Cloud Storage

Raporty możesz przeglądać i pobierać (w postaci plików CSV), korzystając z Google Cloud Storage. Są one tworzone codziennie i zapisywane w generowanych raz w miesiącu plikach CSV.

Przydatne materiały

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Komputer Android

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
92637
false