Se appstatistikk

Du kan se statistikk for enkeltapper via appen for eller nettversjonen av Play-konsollen.

Finn og gå gjennom dataene for appen din

Tilgjengelige rapporter

I Play-konsollen finner du flere sider der du kan gjennomgå appens data om installeringer, avinstalleringer, vurderinger, inntekter og krasj.

 • Oversikt-siden: Oversikt over viktige beregninger, trender, varsler og statistikk.
 • Statistikk-siden: Her finner du konfigurerbare, detaljerte rapporter med viktige beregninger og dimensjoner på to faner:
  • Appstatistikk: Dette er absolutte data for appen din som du kan bruke til å spore resultater.
  • Sammenlign med lignende apper: Relative resultatdata som er normalisert for skalering, slik at du kan sammenligne med grupper med lignende apper.

Oversikt

Slik ser du oversikten for appen din:

 1. Åpne Play-konsollen, og velg en app.
 2. I menyen til venstre klikker du på Oversikt. Du ser forskjellige deler med kort som viser ytelsesdata for appen din den siste perioden og viktig statistikk for bestemte tidsperioder.
  • Oppe til høyre i hver del kan du klikke på ikonene for å vise eller skjule informasjonen om det som er viktigst for deg.
  • Mange deler har linker ved siden av titlene som fører til relevante, detaljerte rapporter.
  • På de fleste kort får du mer informasjon ved å klikke på en link nede til høyre på kortet.

Merk: Hold markøren over spørsmålstegnet for å få mer informasjon om spesifikke beregninger.

Tilpass KPI-ene i oversikten din

Du kan tilpasse og feste de nøyaktige beregningene som er viktige for deg, i delen for personlig tilpassede KPI-er øverst i oversikten. Selv om du tilpasser KPI-ene dine, endres ikke innstillingene for andre brukere i utviklerkontoen din.

Slik tilpasser du KPI-ene i oversikten:

 1. Åpne Play-konsollen, og velg en app.
 2. I menyen til venstre klikker du på Oversikt.
 3. Rull ned til delen «KPI-ene dine».
 4. Klikk på Velg KPI-er.
 5. Bla gjennom delen «Alle tilgjengelige verdier» for å finne KPI-ene dine. Du kan enten opprette dine egne KPI-er eller velge blant forslagene, deriblant disse:
  • Brukervekst og -tap: unike brukeranskaffelser, målgruppevekst og brukerfrafall.
  • Enhetsvekst og -tap: enkeltvise enhetsinstalleringer, -avinstalleringer og -oppdateringer samt installeringsbasevekst.
  • Resultater for butikkoppføringen: besøkende og konverteringer fra butikkoppføringen din.
  • Engasjement: rapporter om aktive brukere, inkludert daglige aktive brukere, aktive brukere i 28 dager og returnerende brukere.
  • Kvalitet: statistikk om appens kvalitet, inkludert krasj, ANR-feil og vurderinger.
  • Andre oversiktskort: kort du finner i andre deler av appoversikten.
 6. Klikk på + Legg til blant KPI-ene for å feste en beregning i oversikten din, og tilpass den. Ta hensyn til følgende:
  • KPI-navn: Gi kortet et navn som tydelig viser hva KPI-en gjelder (f.eks. «De viktigste enhetene mine»).
  • Dimensjon: Velg dimensjonene du vil se og vise. Du kan vise egendefinerte valg eller totalverdier, for eksempel «Topp 5», som automatisk konfigurerer de fem øverste elementene fra den valgte dimensjonen.
 7. Når du er ferdig med å legge til KPI-ene, kan du organisere valgene dine ved å dra og slippe dem i «Valgte KPI-er»-delen. Du kan også endre rekkefølgen på KPI-ene her senere.
 8. Lagre endringene.

Tips: I tillegg til beregningene som er beskrevet ovenfor, kan du også legge til andre brikker fra oversikten din i KPI-ene dine. Bare klikk på de tre prikkene øverst til høyre på den aktuelle brikken, og klikk på Legg til blant KPI-ene.

Statistikk-siden

Merk: I juli 2019 oppdaterte vi beregningene våre for å gjøre statistikken mer omfattende og nyttig. For å finne ut mer om disse oppdateringene, gå til nettstedet for Android-utviklere.

For å forstå resultatene til appen din bedre kan du bruke Statistikk-siden for å sammenligne beregninger, velge egendefinerte datoperioder og se data etter dimensjoner. Du kan også sammenligne beregninger for veksthastighet med grupper med lignende apper på Google Play for å forstå resultatene for appen din.

Tips: De oppdaterte beregningene kan påvirke måten du konfigurerer og forstår rapportene dine på. Vi anbefaler at du tar deg tid til å forstå endringene, slik at du kan konfigurere beregningene og generere rapporter som er kompatible med de tidligere dataene dine.

Konfigurer rapporten

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Statistikk-siden.
 2. Hvis du vil se absolutte resultater for appen, kan du bli værende på Appstatistikk-fanen (standardfanen). Hvis du vil se normaliserte beregninger og referansemålinger, kan du velge Sammenlign med lignende apper-fanen.
 3. Velg datoperioden du vil se, øverst til høyre på skjermen.
  • ​For å sammenligne data fra to datoperioder, flytt «Sammenlign»-bryteren til høyre, så den blir blå, og velg en datoperiode til.
 4. I «Konfigurer rapporten»-delen velger du beregningen du vil se, ved å bruke den blå nedoverpilen.
  • Merk: Enkelte beregninger har tertiære alternativer. Du kan for eksempel konfigurere Brukeranskaffelse til å vise nye brukere, returnerende brukere eller alle brukere.
 5. Definer hvordan beregningen utføres og vises (hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av beregningen du velger). Ta hensyn til følgende:
  • Bruk Hendelsestype for å spesifisere hva du vil beregne. Du kan velge mellom disse alternativene:
   • Alle hendelser: hver forekomst av en hendelse, for eksempel hver gang appen din blir installert.
   • Unik: Antall unike brukere eller enheter som opplever en hendelse, for eksempel antall unike enheter der appen din installeres.
    • Merk: Unik er bare tilgjengelig for beregninger av brukeranskaffelse og -frafall når du velger ukentlige eller lengre intervaller.
  • Bruk Målberegning for å spesifisere hvordan du vil at de følgende dataene skal beregnes:
   • Per intervall: Dataene som samles inn i hvert tidsintervall, for eksempel antall personer som har installert appen din for første gang, hver måned.
   • 30-dagers løpende gjennomsnitt: Gjennomsnittet av dataene som er samlet inn de siste 30 dagene.
  • Bruk Tidsintervaller for å spesifisere intervallene du vil samle data fra. Du kan velge mellom disse periodene:
   • Hver time (bare tilgjengelig i perioder på opptil 30 dager)
   • Daglig
   • Kalenderuke
   • Kalendermåned
   • Kvartalsvis
    • Merk: Lengre intervaller blir tilgjengelige for enkelte beregninger etter hvert som mer data blir tilgjengelig over tid.
 6. Hvis du vil legge til en ny beregning for å sammenligne den med den første, klikker du på Legg til en beregning. Du kan konfigurere den andre beregningen som beskrevet ovenfor.
 7. Velg nedoverpilen for å velge dimensjonene du vil bruke, for eksempel land eller Android-versjoner, i diagrammet som vises under valgene dine.
 8. Hvis du vil legge til et delsett i en dimensjon – for eksempel en spesifikk versjon av Android eller et land – klikker du på Legg til.

Velg dimensjoner

Når du har konfigurert rapporten, vises en tabell og et diagram med dataene for appen din fra tidsperioden du velger. For å se detaljerte data per dag, velg en dato i diagrammet.

Her er dimensjonene som er tilgjengelige på Statistikk-siden:

 • Android-versjon: Android OS-versjonen som rapporteres fra brukernes enheter
 • Enhet: merke- og modellnavnet på brukernes enheter (for eksempel Google Nexus 7/Flo)
 • Land: brukernes land
 • Språk: brukernes språkinnstillinger i Android OS
 • Operatør: brukernes mobiloperatører (om aktuelt)
 • Kanal: hvordan brukerne starter instant-appen din
  • Merk: Når du ser på kanaldata, åpnes instant-appen fra butikkoppføringen din når du klikker på Prøv nå.
 • Formfaktor: Formfaktoren appen din er installert på.
 • Appversjon: Versjonen av appen din som er installert på brukerens enhet.

Lagre og se hurtigrapporter

Hvis du konfigurerer en rapport med beregninger og dimensjoner som du vil bruke om igjen senere, kan du lagre rapportinnstillingene ved å velge Lagre som hurtigrapport under datoperioden for rapporten.

Når du har lagt til en tittel og lagret hurtigrapporten, kan du se hurtigrapportene dine ved å velge Hurtigrapporter > Lagrede rapporter nær toppen av siden.

Eksportér rapporten

Når du har konfigurert rapporten, kan du eksportere den som en CSV-fil ved å velge Eksportér rapporten ved siden av tittelen på diagrammet.

Vurder dataene dine

Se veksthastigheten til appen din i forhold til sammenlignbare apper

Med Sammenlign med lignende apper-fanen er det lettere å forstå resultatene for de valgte beregningene sammenlignet med grupper med lignende apper i to ulike perioder. De relative resultatdataene på denne fanen er normalisert for skalering, slik at du kan se hvordan du ligger an i forhold til viktige deler av økosystemet, og du kan finne ut om appen oppnår gode resultater eller ikke.

Følgende to velgere er tilgjengelige:

 • Gruppe med lignende apper: Bruk velgeren for grupper med lignende apper for å velge et sett med apper du vil sammenligne appen din med.
 • Land: Filtrer rapporten din etter et bestemt land eller en bestemt region.

Merk: Sammenligninger er tilgjengelige når den spesifiserte gruppen med lignende apper inneholder nok apper som matcher beregningen du har valgt.

Se enkelt hvilke dimensjoner som har hatt størst innvirkning på dataene dine

Med «Endringsanalyse»-diagrammet kan du vurdere første og siste del av en valgt tidsperiode opp mot hverandre – med alle data fra begge. Dimensjonene med flest endringer fremheves, slik at du kan se hva som har hatt størst innvirkning på trendene dine.

Sammenligningstips

Her er noen metoder for å analysere appresultatene ved hjelp av sammenligninger av beregninger:

 • Sammenlign appens totale antall brukere og avinstalleringer over tid.
 • Sammenlign appens krasj og daglige gjennomsnitt av vurderinger før og etter en versjon som rettet opp stabilitetsfeil.
 • Sammenlign appens daglige avinstalleringsfrekvens med et 30-dagers løpende gjennomsnitt av avinstalleringsfrekvensen, for å vurdere hvordan daglige variasjoner bidrar til generelle trender.
Se hvordan hendelser påvirker beregningene for appen din

Du kan se hvordan endringer i appen din påvirker bestemte beregninger, ved hjelp av hendelsestidslinjen. Ved å kombinere appdataene med datoene for viktige hendelser kan du raskt se ulike ting, for eksempel

 • hvordan et salg påvirker inntektene
 • hvordan publiseringen av en ny utgivelse påvirker krasj
 • hvordan en endring av abonnementsprisen påvirker antallet kjøpere

Når du har konfigurert en rapport på Statistikk- eller Abonnementer-siden, vises hendelsestidslinjen under datoene i diagrammet. Hold markøren over hver prikk for å se beskrivelsen av hendelsen. Større prikker betyr at det er flere hendelser på samme dag.

Beregninger

Noen beregninger gjøres basert på data fra brukere som har gitt samtykke til å dele dataene sine i samlet form med utviklere. Beregningene vi viser i Play-konsollen, er justert for å gi et bedre bilde av data fra alle brukerne dine.

Tips: Hvis du vil ha samlede rapporter, kan du laste ned månedsrapporter.

Installeringsrelatert statistikk

Installeringsdataene er basert på tidssonen for den amerikanske stillehavskysten (PT).

Beregning Definisjon

Brukere

Enkeltbrukere av Google Play – hver bruker kan ha flere enheter.

Aktive brukere

Antall brukere som har installert appen din på minst én enhet, og som har brukt enheten i løpet av de siste 30 dagene.

Brukeranskaffelser

Antall brukere som har installert appen din og ikke allerede hadde den installert på andre enheter. Dette inkluderer brukere som aktiverer en enhet der appen din er forhåndsinstallert, eller som aktiverer en enhet på nytt.

Brukertap

Antall brukere som har avinstallert appen din fra alle enhetene sine, eller som har sluttet å bruke enheter der appen din er installert, for mer enn 30 dager siden (noe som gjør dem inaktive).

Nye brukere

Brukere som har installert appen din for første gang.

Returnerende brukere

Brukere som har installert appen din på nytt etter at de har avinstallert den fra alle enhetene sine. Dette inkluderer inaktive brukere som blir aktive igjen.

Alle brukere

Nye og returnerende brukere.

Enheter

Android-enheter tilknyttet brukere. Hvis en enhet tilbakestilles eller overføres til en annen bruker, regnes den som en ny enhet.

Aktive enheter

Antall aktive enheter der appen din er installert. En aktiv enhet er en enhet som har vært slått på minst én gang i løpet av de siste 30 dagene.

Enhetsanskaffelse

Antall enheter der brukere har installert appen din. Dette inkluderer enheter der appen er forhåndsinstallert.

Enhetstap

Antall enheter der brukere har avinstallert appen din. Dette inkluderer enheter som ikke er blitt brukt på mer enn 30 dager (noe som gjør dem inaktive).

Nye enheter

Enheter der brukere har installert appen din for første gang.

Returnerende enheter

Enheter der appen din er installert, hvor den også var installert tidligere. Dette inkluderer inaktive enheter som er aktive igjen.

Alle enheter

Nye og returnerende enheter.

Oppdateringer på enheter

Antall enheter der appen din er blitt oppdatert.

Enhetstap etter oppdatering

Antall enheter der appen din ble avinstallert kort tid etter en oppdatering av appen.

Installeringshendelser

Antall ganger appen din er installert, inkludert enheter som har hatt appen installert tidligere. Dette inkluderer ikke forhåndsinstalleringer eller reaktiveringer av enheter.

Avinstalleringshendelser

Antall ganger appen din er avinstallert. Dette inkluderer ikke inaktive enheter.

Daglige aktive brukere (DAU)

Antallet brukere som har åpnet appen din på en bestemt dag.

Månedlige aktive brukere (MAU)

Antallet brukere som har åpnet appen din i løpet av en rulleringsperiode på 28 dager

Returnerende brukere (månedlig)

Antallet brukere som har åpnet appen din på en bestemt dag og minst én annen dag i løpet av perioden på 28 dager.

Brukeranskaffelser i butikkoppføringen

Antallet brukere som besøkte butikkoppføringen din og installerte appen din, og som ikke hadde appen installert på noen enhet fra før av.

Besøkende til butikkoppføringen

Antallet brukere som besøkte butikkoppføringen din og ikke hadde appen din installert på noen enhet.

Anmeldelser

Vurderingsdataene er basert på tidssonen for den amerikanske stillehavskysten (PT).

Tips: For å finne ut mer om vurderingene av appen din kan du sammenligne og analysere vurderingsdataene for appen.

Beregning Definisjon
Gjennomsnittlig vurdering Den gjennomsnittlige stjernevurderingen appen har fått, basert på alle innsendte vurderinger.

Vurderingsvolum

Antall innsendte vurderinger.
Samlet gjennomsnittlig vurdering Den gjennomsnittlige stjernevurderingen appen har fått, basert på alle vurderingene til og med det siste døgnet. Det er bare den siste vurderingen fra hver bruker som telles.
Google Play-vurdering Den nåværende vurderingen din som vises til brukerne på Google Play. Den beregnes basert på de nyeste vurderingene.
Inntekt

Økonomiske data er basert på UTC-tidssonen. Du kan se økonomiske data hvis du har tillatelsen Se økonomiske data.

Tips: For å finne ut mer om inntektene appen din har generert, kan du se detaljert inntektsinformasjon.

Beregning Definisjon

Inntekt

Samlet inntekt for den valgte perioden, inkludert alle gjeldende salg, produkter i apper og abonnementer. Inntektsdataene er basert på anslått salg (beløpet kjøperne betaler, inkludert avgifter).

Samlet inntekt

Samlet inntekt appen din har generert etter lanseringen. Dette er basert på anslått salg og inkluderer eventuelle avgifter og gebyrer.
Kjøpere Antall unike brukere som har kjøpt noe i appen din.
Nye kjøpere

Unike brukere som har kjøpt noe i appen din for første gang.

Samlet antall kjøpere

Totalt antall unike brukere som noen gang har kjøpt noe i appen din.

Den gjennomsnittlige inntekten per daglige aktive bruker

Den daglige bruttoinntekten delt på antallet daglige aktive brukere. Alle valutaer konverteres til USD, og tidssonen er PST8PDT, så du kan sammenligne med lignende apper.

Gjennomsnittlig inntekt per månedlige aktive bruker

Den totale bruttoinntekten i en periode på 28 dager delt på antallet månedlig aktive brukere. Alle valutaer konverteres til USD, og tidssonen er PST8PDT, så du kan sammenligne med lignende apper.

Antall kjøp per daglige aktive bruker

Antallet daglige kjøp delt på antallet daglige aktive brukere.

Antallet kjøp per månedlige aktive bruker

Totalt antall kjøp i en periode på 28 dager delt på antallet månedlig aktive brukere (rulleringsperiode på 28 dager).

Antallet kjøp per daglige kjøper

Det gjennomsnittlige antallet kjøp som er gjort hver dag av daglige kjøpere (personer som gjør minst ett kjøp per dag).

Antallet kjøp per månedlige kjøper

Det gjennomsnittlige antallet kjøp gjort over 28 dager av månedlige kjøpere (personer som gjør minst ett kjøp i en periode på 28 dager).

Frekvensen av daglige kjøpere

Prosentandelen av daglige aktive brukere som gjorde minst ett kjøp den aktuelle dagen

Frekvensen av månedlige kjøpere

Prosentandelen av månedlige aktive brukere (personer som åpner appen din minst én gang i løpet av 28 dager) som gjorde minst ett kjøp i denne 28-dagersperioden.

Daglig gjennomsnittlig kjøpsverdi

Den daglige bruttoinntekten delt på antallet kjøp den aktuelle dagen.

Månedlig gjennomsnittlig kjøpsverdi

Bruttoinntekten over 28 dager delt på antallet kjøp i den aktuelle perioden.

Krasj og ANR-feil (appen svarer ikke)

Data om krasj og ANR-feil er basert på PT-tidssonen (Pacific Time).

Tips: For å finne ut mer om krasj og ANR-feil for appen din kan du se data om enkeltfeil og deobfuskere stabelspor for krasj.

Beregning Definisjon
Kræsj Programstopprapporter som er samlet inn fra Android-enheter der brukerne har valgt å dele bruks- og diagnostikkdata automatisk.
ANR-feil Rapporter om ANR-feil (appen svarer ikke) som er samlet inn fra Android-enheter der brukerne har valgt å dele bruks- og diagnostikkdata automatisk.
Android Instant Apps

Hvis du har publisert en Android Instant App, er de følgende dataene tilgjengelige på Statistikk-siden. Android Instant Apps-data er basert på PT-tidssonen (Pacific Time). For å distribuere en instant-app, finn ut hvordan du lager og distribuerer utgaver.

Merk: Av hensyn til personvernet viser ikke Google data om instant-apper som har få brukere.

Beregning Definisjon
Oppstarter etter enhet Antall unike enheter som starter instant-appen din minst én gang hver dag.
Oppstartshendelser Antall ganger instant-appen din åpnes hver dag.
Konverteringshendelser Antall ganger i løpet av en dag fullversjonen av appen din har blitt installert på en enhet som tidligere startet instant-appen.

Relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
8052229662871866038
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
92637