Se appstatistikk

Du kan se statistikk for individuelle apper via appen for eller nettversjonen av Play-konsollen.

Finn og gjennomgå dataene for appen din

Tilgjengelige rapporter

I Play-konsollen finner du flere sider der du kan gjennomgå appens data om installeringer, avinstalleringer, vurderinger, inntekter og kræsj.

 • Oversikt-siden: Oversikt over viktige beregninger, trender, varsler og statistikk
 • Statistikk-siden: Konfigurerbare, detaljerte rapporter med viktige beregninger og dimensjoner 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oversikt

Sånn ser du oversikten for appen: 

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. I menyen til venstre klikker du på Oversikt. Du ser forskjellige deler med kort som viser ytelsesdata for appen din den siste perioden og viktig statistikk for bestemte tidsperioder.
  • Oppe til høyre i hver del kan du klikke på ikonene for å vise eller skjule informasjon om det som er viktigst for deg.
  • Mange deler har linker ved siden av titlene som fører til relevante, detaljerte rapporter.
  • På de fleste kort får du mer informasjon ved å klikke på en link nede til høyre på kortet.

Merk: Hold markøren over spørsmålstegnet for å få mer informasjon om spesifikke beregninger.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Statistikk-siden

For å forstå resultatene til appen din bedre kan du bruke Statistikk-siden for å sammenligne beregninger, velge egendefinerte datoperioder og se data etter dimensjoner. Du kan også sammenligne beregninger for veksthastighet med grupper med lignende apper på Google Play for å forstå resultatene for appen din.

Merk: I juli 2019 oppdaterte vi beregningene våre for å gjøre statistikken mer omfattende og nyttig. Du kan finne ut mer om disse oppdateringene på nettstedet for Android-utviklere.

Tips: De oppdaterte beregningene kan påvirke måten du konfigurerer og forstår rapportene dine på. Vi anbefaler at du tar deg tid til å forstå endringene, slik at du kan konfigurere beregningene og generere rapporter som er kompatible med de tidligere dataene dine.

Konfigurer rapporten

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Klikk på Statistikk i menyen til venstre.
 4. Øverst til høyre på skjermen velger du datoperioden du vil se.
  • For å sammenligne data fra to datoperioder, flytt «Sammenlign»-bryteren til høyre så den blir blå, og velg en datoperiode til.
 5. I delen «Konfigurer rapporten» velger du beregningen du vil se, ved bruk av den blå nedoverpilen.
  • Merk: Enkelte beregninger har tertiære alternativer. Du kan for eksempel konfigurere Brukeranskaffelse for å vise nye brukere, returnerende brukere eller alle brukere.
 6. Definer hvordan beregningen utføres og vises (hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av beregningen du velger):
  • Bruk Hendelsestype for å spesifisere hva du vil beregne: 
   • Alle hendelser: Hver forekomst av en hendelse, for eksempel hver gang appen din blir installert.
   • Unik: Antall unike brukere eller enheter som opplever en hendelse, for eksempel antall unike enheter der appen din installeres.
    • Merk: Unik er bare tilgjengelig for beregninger av brukeranskaffelse og -frafall når du velger ukentlige eller lengre intervaller.
      
  • Bruk Målberegning for å spesifisere hvordan du vil at dataene skal beregnes: 
   • Per intervall: Dataene som samles inn i hvert tidsintervall, for eksempel antall personer som har installert for første gang, hver måned.
   • 30-dagers løpende gjennomsnitt: Gjennomsnittet av dataene som er samlet inn de siste 30 dagene.
     
  • Bruk tidsintervaller for å spesifisere intervallene du vil samle inn data fra:
   • Hver time (bare tilgjengelig i perioder på opptil 30 dager)
   • Daglig
   • Kalenderuke
   • Kalendermåned
   • Kvartalsvis
    • Merk: Lengre intervaller blir tilgjengelige for enkelte beregninger etter hvert som mer data blir tilgjengelig over tid.
 7. Hvis du vil legge til en ny beregning for å sammenligne den med den første, klikker du på Legg til en beregning. Du kan konfigurere den andre beregningen som beskrevet ovenfor.
 8. Velg nedoverpilen for å velge dimensjonene du vil bruke, for eksempel land eller Android-versjoner, i diagrammet som vises under valgene dine.
 9. Hvis du vil legge til et delsett i en dimensjon – for eksempel en spesifikk versjon av Android eller et land – klikker du på Legg til.

Velg dimensjoner

Når du har konfigurert rapporten, vises en tabell og et diagram med dataene for appen din fra tidsperioden du velger. For å se detaljerte data per dag, velg en dato i diagrammet.

Her er dimensjonene som er tilgjengelige på Statistikk-siden din:

 • Android-versjon: Android OS-versjonen som rapporteres fra brukernes enheter
 • Enhet: merke- og modellnavnet på brukernes enheter (for eksempel Google Nexus 7/Flo)
 • Land: brukernes land
 • Språk: brukernes språkinnstillinger i Android OS
 • Operatør: brukernes mobiloperatører (om aktuelt)
 • Kanal: hvordan brukerne starter instant-appen din
  • Når du ser på kanaldata, viser «Prøv nå» til knappen som starter instant-appen din fra butikkoppføringen.
 • Appversjon: versjonen av appen din
  • For å se appversjonene dine etter distribusjonskanal (inkludert alfa- og betaversjoner og trinnvise oppdateringer), velg en kanal øverst i tabellen.
  • Alle alfa- og betaversjoner som for øyeblikket blir distribuert, er merket med en etikett. Dette gjelder også for versjoner som ikke er oppgradert til produksjon. Etiketten fjernes så snart versjonen flyttes til produksjon. Du kan fortsatt se denne versjonen i listen.

Lagre og se hurtigrapporter

Hvis du konfigurerer en rapport med beregninger og dimensjoner som du vil bruke om igjen senere, kan du lagre rapportinnstillingene ved å velge Lagre som hurtigrapport under datoperioden for rapporten.

Når du har lagt til en tittel og lagret hurtigrapporten, kan du se hurtigrapportene dine ved å velge Hurtigrapporter > Lagrede rapporter nær toppen av siden.

Eksportér rapporten

Når du har konfigurert rapporten, kan du eksportere den som en CSV-fil ved å velge Eksportér rapporten ved siden av tittelen på diagrammet.

Vurder dataene dine

Se veksthastigheten til appen din i forhold til sammenlignbare apper

Med diagrammet «Veksthastighet i forhold til sammenlignbare apper» er det lettere å forstå resultatene for de valgte beregningene sammenlignet med grupper lignende apper i to ulike perioder. Med disse dataene kan du se hvordan du ligger an i forhold til viktige deler av økosystemet, slik at du kan finne ut om appen oppnår gode resultater eller ikke.

Veksthastigheter for beregninger er forskjellen i prosent mellom en spesifikk periode og perioden som var like før den. Eksempel: 1. desember 2019 delt på 30. november 2019 eller april 2019 delt på mars 2019.

Det finnes to velgere:

 • Gruppe med lignende apper: Bruk Gruppe med lignende apper for å velge et sett med apper du vil sammenligne appen din med.
 • Skjerm: Bruk Skjerm for å velge verdien for dimensjonen du har valgt.

Merk: Sammenligninger er tilgjengelige når den spesifiserte gruppen lignende apper inneholder nok apper som samsvarer med beregningen du har valgt.

Se enkelt hvilke dimensjoner som har hatt størst innvirkning på dataene dine

Med «Endringsanalyse»-diagrammet kan du vurdere første og siste del av en valgt tidsperiode opp mot hverandre – med alle data fra begge. Dimensjonene med flest endringer fremheves, slik at du kan se hva som har hatt størst innvirkning på trendene dine.

Sammenligningstips

Her er noen måter du kan bruke sammenligninger av mål på for å analysere appens resultater:

 • Sammenlign appens totale antall brukere og avinstalleringer over tid.
 • Sammenlign appens kræsj og daglige gjennomsnitt av vurderinger før og etter en versjon som rettet opp stabilitetsfeil.
 • Sammenlign appens daglige avinstalleringsfrekvens med et 30-dagers løpende gjennomsnitt av avinstalleringsfrekvensen, slik at du kan vurdere hvordan daglige variasjoner bidrar til generelle trender.
Se hvordan hendelser påvirker beregningene for appen din

Du kan se hvordan endringer i appen din påvirker bestemte beregninger, ved hjelp av hendelsestidslinjen. Ved å kombinere appdataene med datoene for viktige hendelser kan du raskt se for eksempel

 • hvordan et salg påvirker omsetningen
 • hvordan publiseringen av en ny utgivelse påvirker kræsjfrekvensen
 • hvordan en endring av abonnementprisen påvirker antall kjøpere

Når du har konfigurert en rapport på Statistikk- eller Abonnementer-siden, vises hendelsestidslinjen under datoene i diagrammet. Hold markøren over hver prikk for å se beskrivelsen av hendelsen. Større prikker betyr at det er flere hendelser på samme dag.

Beregninger

Noen beregninger gjøres basert på data fra brukere som har gitt samtykke til å dele dataene sine samlet med utviklere. Beregningene vi tilbyr i Play-konsollen, er justert slik at de gir et bedre bilde av data fra alle brukerne dine. 

Tips: Hvis du vil ha samlede rapporter, kan du laste ned månedsrapporter.

Installeringsrelatert statistikk

Installeringsdataene er basert på tidssonen for den amerikanske stillehavskysten (PT).

Beregning Definisjon

Brukere

Én enkelt Google Play-bruker. Én bruker kan ha flere enheter.

Aktive brukere

Antall brukere som har installert appen din på minst én enhet, og som har brukt enheten i løpet av de siste 30 dagene.

Brukeranskaffelser

Antall brukere som har installert appen din og ikke allerede hadde den installert på andre enheter. Dette inkluderer brukere som aktiverer en enhet der appen din er forhåndsinstallert, eller som aktiverer en enhet på nytt.

Brukertap

Antall brukere som har avinstallert appen din fra alle enhetene sine, eller som har sluttet å bruke enheter der appen din er installert, for mer enn 30 dager siden (noe som gjør dem inaktive).

Nye brukere

Brukere som har installert appen din for første gang.

Returnerende brukere

Brukere som har installert appen din på nytt etter at de har avinstallert den fra alle enhetene sine. Dette inkluderer inaktive brukere som blir aktive igjen.

Alle brukere

Nye og returnerende brukere.

Enheter

Android-enheter tilknyttet brukere. Hvis en enhet tilbakestilles eller overføres til en annen bruker, regnes den som en ny enhet.

Aktive enheter

Antall aktive enheter der appen din er installert. En aktiv enhet er en enhet som har vært slått på minst én gang i løpet av de siste 30 dagene.

Enhetsanskaffelse

Antall enheter der brukere har installert appen din. Dette inkluderer enheter der appen din er forhåndsinstallert.

Enhetstap

Antall enheter der brukere har avinstallert appen din. Dette inkluderer enheter som ikke er blitt brukt på mer enn 30 dager (noe som gjør dem inaktive).

Nye enheter

Enheter der brukere har installert appen din for første gang.

Returnerende enheter

Enheter der appen din er installert, som har hatt den installert tidligere. Dette inkluderer inaktive enheter som er blitt aktive igjen.

Alle enheter

Nye og returnerende enheter.

Oppdateringer på enheter

Antall enheter der appen din er blitt oppdatert.

Enhetstap etter oppdatering

Antall enheter der appen din ble avinstallert kort tid etter en oppdatering av appen.

Installeringshendelser

Antall ganger appen din er installert, inkludert enheter som har hatt appen installert tidligere. Dette inkluderer ikke forhåndsinstalleringer eller reaktiveringer av enheter.

Avinstalleringshendelser

Antall ganger appen din er avinstallert. Dette inkluderer ikke inaktive enheter.

Vurderinger

Vurderingsdataene er basert på tidssonen for den amerikanske stillehavskysten (PT).

Tips: For å finne ut mer om vurderingene av appen din kan du sammenligne og analysere vurderingsdataene for appen.

Beregning Definisjon
Gjennomsnittlig vurdering Gjennomsnittlig stjernevurdering denne appen har fått, basert på alle innsendte vurderinger.

Vurderingsvolum

Antall innsendte vurderinger.
Samlet gjennomsnittlig vurdering Gjennomsnittlig stjernevurdering denne appen har fått, basert på alle vurderingene til og med det siste døgnet. Det er bare den siste vurderingen fra hver bruker som telles.
Google Play-vurdering Den nåværende vurderingen din som vises til brukerne på Google Play. Den beregnes basert på de nyeste vurderingene.
Inntekt

Økonomiske data er basert på UTC-tidssonen. Du kan se økonomiske data hvis du har tillatelsen Se økonomisk informasjon.

Tips: For å finne ut mer om inntektene appen din har generert, kan du se detaljert inntektsinformasjon.

Beregning Definisjon

Inntekt

Samlet inntekt for den valgte perioden, inkludert alle gjeldende salg, produkter i apper og abonnementer. Inntektsdataene er basert på anslått salg (beløpet kjøperne betaler, inkludert avgifter).

Samlet inntekt

Samlet inntekt appen din har generert etter lanseringen. Dette er basert på anslått salg og inkluderer eventuelle avgifter og gebyrer. 
Kjøpere Antall unike brukere som har kjøpt noe i appen din.
Nye kjøpere

Unike brukere som har kjøpt noe i appen din for første gang.

Samlet antall kjøpere

Totalt antall unike brukere som noen gang har kjøpt noe i appen din.

Kræsj og ANR-feil (appen svarer ikke)

Data om kræsj og ANR-feil er basert på PT-tidssonen (Pacific Time).

Tips: For å finne ut mer om kræsj og ANR-feil for appen din kan du se data om enkeltfeil og deobfuskere kræsj-stabelspor.

Beregning Definisjon
Kræsj Programstopprapporter som er samlet inn fra Android-enheter der brukerne har valgt å dele bruks- og diagnostikkdata automatisk. 
ANR-feil Rapporter om ANR-feil (appen svarer ikke) som er samlet inn fra Android-enheter der brukerne har valgt å dele bruks- og diagnostikkdata automatisk.
Android Instant Apps

Hvis du har publisert en Android Instant App, er de følgende dataene tilgjengelige på Statistikk-siden. Android Instant Apps-data er basert på tidssonen Pacific Time (PT). For å distribuere en instant-app, finn ut hvordan du oppretter og distribuerer en utgave.

Merk: Av hensyn til personvernet viser ikke Google instant-appdata når det er få brukere.

Beregning Definisjon
Oppstarter etter enhet Antall unike enheter som starter instant-appen din minst én gang hver dag.
Oppstartshendelser Antall ganger instant-appen din åpnes hver dag.
Konverteringshendelser Antall ganger i løpet av en dag fullversjonen av appen din har blitt installert på en enhet som tidligere startet instant-appen.

Last ned rapporter fra Google Cloud Storage

Du kan åpne og laste ned rapporter som CSV-filer fra Google Cloud Storage. Rapporter genereres daglig og samles i månedlige CSV-filer.

Relatert innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?