App-statistieken bekijken

Je kunt statistieken voor afzonderlijke apps bekijken in de webversie of app van de Play Console.

De gegevens voor je app vinden en checken

Beschikbare rapporten

De Play Console bevat verschillende pagina's waar je gegevens over de installaties, verwijderingen, beoordelingen, opbrengsten en crashes van je app kunt bekijken.

 • De pagina Dashboard: Een overzicht van belangrijke statistieken, trends, meldingen en inzichten.
 • De pagina Statistieken: Aanpasbare, gedetailleerde rapporten met belangrijke statistieken en dimensies. Deze vind je op 2 tabbladen:
  • App-statistieken: Absolute gegevens voor je app waarmee je de prestaties kunt bijhouden.
  • Vergelijken met vergelijkbare apps: Relatieve prestatiegegevens die zijn omgerekend voor schaal, zodat je je app kunt vergelijken met groepen met vergelijkbare apps.

Dashboard

Zo bekijk je het dashboard van je app:

 1. Open de Play Console en selecteer een app.
 2. Klik in het linkermenu op Dashboard. Je ziet verschillende gedeelten met kaarten die de recente prestatiegegevens en belangrijke inzichten van je app tonen op basis van vaste perioden.
  • Rechtsboven in elk gedeelte kun je op de iconen voor uit- en samenvouwen klikken om de informatie te bekijken die je het belangrijkst vindt.
  • Bij veel gedeelten staat naast de titel een link naar relevante, gedetailleerde rapporten.
  • Op de meeste kaarten krijg je meer informatie door op een link rechtsonder in de kaart te klikken.

Opmerking: Plaats de cursor op het vraagtekentje voor meer informatie over een specifieke statistiek.

De KPI's op je dashboard aanpassen

Je kunt de exacte statistieken die voor jou belangrijk zijn, aanpassen en vastzetten in een gedeelte met gepersonaliseerde KPI's bovenaan je dashboard. Als je de KPI's aanpast, verander je de instellingen niet voor andere gebruikers in je ontwikkelaarsaccount.

Zo pas je de KPI's op je dashboard aan:

 1. Open de Play Console en selecteer een app.
 2. Klik in het linkermenu op Dashboard.
 3. Scroll omlaag naar het gedeelte Je KPI's.
 4. Klik op KPI's kiezen.
 5. Browse door het gedeelte Alle beschikbare statistieken om je KPI's te vinden. Je kunt je eigen KPI's maken of er een kiezen uit de voorgestelde KPI's, zoals:
  • Groei en verlies van gebruikers: Gebruiks- en aankoopinformatie van unieke gebruikers, groei van doelgroep en gebruikersverloop (churn).
  • Groei en verlies van apparaten: Afzonderlijke apparaatinstallaties, -verwijderingen en -updates, en groei van installatiebasis.
  • Prestaties van winkelvermelding: Bezoekers en conversies via je winkelvermelding.
  • Betrokkenheid: Rapporten over actieve gebruikers, waaronder dagelijks actieve gebruikers, actieve gebruikers in een periode van 28 dagen en terugkerende gebruikers.
  • Kwaliteit: Inzichten in de kwaliteit van je app, waaronder crashes, ANR's en beoordelingen.
  • Andere dashboardkaarten: Kaarten die je vindt in andere gedeelten van het app-dashboard.
 6. Klik op + Toevoegen aan KPI's om een statistiek vast te zetten op je dashboard en naar wens aan te passen. Denk daarbij aan het volgende:
  • KPI-naam: Geef een kaartnaam op zodat je de KPI snel kunt herkennen en contextualiseren (bijvoorbeeld Mijn belangrijkste apparaten).
  • Dimensie: Kies de dimensies die je wilt bekijken en laten weergeven. Je kunt aangepaste selecties of totalen laten weergeven zoals Top 5, waarbij de top 5 van je gekozen dimensie automatisch wordt ingesteld.
 7. Als je je KPI's hebt toegevoegd, kun je je selecties ordenen door ze te slepen en neer te zetten in het gedeelte Geselecteerde KPI's. Hier kun je je KPI's ook later opnieuw ordenen.
 8. Sla je wijzigingen op.

Tip: Naast de bovenstaande statistieken kun je ook andere tegels op je dashboard toevoegen aan je KPI's. Klik rechtsboven in de relevante tegel op de 3 stippen en klik daarna op Toevoegen aan KPI's.

De pagina Statistieken

Opmerking: In juli 2019 hebben we grote updates in onze statistieken aangebracht om je uitgebreidere en relevantere statistieken te bieden. Ga naar de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie over deze updates.

Via de pagina Statistieken krijg je meer inzicht in de prestaties van je app door statistieken te vergelijken, aangepaste perioden te selecteren en gegevens op basis van dimensies te bekijken. Je kunt ook statistieken voor het groeipercentage vergelijken met groepen met vergelijkbare apps op Google Play om inzicht te krijgen in de prestaties van je app.

Tip: De geüpdatete statistieken hebben de manier waarop je rapporten instelt en interpreteert mogelijk beïnvloed. We raden je aan de tijd te nemen om de wijzigingen goed door te nemen, zodat je de statistieken kunt configureren om rapporten te genereren die passen bij je eerdere gegevens.

Je rapport opstellen

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Statistieken.
 2. Als je de absolute prestaties van je app wilt bekijken, blijf je op het tabblad App-statistieken (het standaardtabblad). Als je genormaliseerde statistieken en benchmarks wilt bekijken, selecteer je het tabblad Vergelijken met vergelijkbare apps.
 3. Selecteer rechtsboven in het scherm de periode die je wilt bekijken.
  • ​Als je gegevens uit 2 perioden wilt vergelijken, schuif je de schakelaar Vergelijken naar rechts totdat deze blauw wordt. Selecteer daarna een 2e periode.
 4. Selecteer in het gedeelte Rapport configureren met de blauwe pijl-omlaag de statistiek die je wilt bekijken.
  • Opmerking: Sommige statistieken hebben tertiaire opties. Je kunt Acquisities van gebruikers bijvoorbeeld instellen om nieuwe gebruikers, terugkerende gebruikers of alle gebruikers weer te geven.
 5. Definieer hoe de statistiek wordt berekend en getoond (de gekozen statistiek bepaalt welke opties voor jou beschikbaar zijn). Denk daarbij aan het volgende:
  • Gebruik Type gebeurtenis om aan te geven wat je wilt berekenen:
   • Alle gebeurtenissen: Elke instantie van een gebeurtenis, bijvoorbeeld elke keer dat je app wordt geïnstalleerd.
   • Uniek: Het aantal unieke gebruikers of apparaten waarvoor een gebeurtenis plaatsvindt, bijvoorbeeld het aantal unieke apparaten waarop je app wordt geïnstalleerd.
    • Opmerking: Uniek is alleen beschikbaar voor acquisitie- en gebruikersverloopstatistieken als je wekelijkse of langere intervallen selecteert.
  • Gebruik Statistische berekening om op te geven hoe de gegevens moeten worden berekend:
   • Per interval: De gegevens die voor een bepaald tijdsinterval worden verzameld, bijvoorbeeld het aantal nieuwe installerende gebruikers per maand.
   • Voortschrijdend gemiddelde over 30 dagen: Het gemiddelde van de gegevens die in de afgelopen 30 dagen zijn verzameld.
  • Gebruik Tijdsintervallen om de intervallen op te geven waarvoor je gegevens wilt verzamelen in de volgende perioden:
   • Per uur (alleen beschikbaar voor perioden van 30 dagen of minder)
   • Dagelijks
   • Wekelijkse agenda
   • Maandelijkse agenda
   • Eén keer per kwartaal
    • Opmerking: Voor sommige statistieken worden langere intervallen beschikbaar naarmate gegevens na verloop van tijd beschikbaar komen.
 6. Als je een 2e statistiek wilt plotten om deze te vergelijken met de 1e, klik je op Een statistiek toevoegen. Hierboven wordt beschreven hoe je een 2e statistiek instelt.
 7. Selecteer de pijl-omlaag om de dimensies die je wilt toepassen (zoals landen of Android-versies) weer te geven in het diagram onder je selecties.
 8. Als je een subset van een dimensie wilt plotten, bijvoorbeeld een specifieke versie van Android of een specifiek land, klik je op Toevoegen.

Je dimensies selecteren

Nadat je je rapport hebt ingesteld, worden een tabel en een diagram weergegeven met de gegevens van je app voor de geselecteerde periode. Als je gedetailleerde gegevens per dag wilt bekijken, selecteer je een datum in het diagram.

De volgende dimensies zijn beschikbaar op de pagina Statistieken:

 • Android-versie: Versie van het Android-besturingssysteem die vanaf het apparaat van de gebruiker wordt gerapporteerd
 • Apparaat: De marketingnaam en apparaatnaam van het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld Google Nexus 7/Flo)
 • Land: Het land van de gebruiker
 • Taal: De taalinstelling van het Android-besturingssysteem van de gebruiker
 • Provider: De draadloze provider van de gebruiker (indien van toepassing)
 • Kanaal: Hoe gebruikers je instant app starten
  • Opmerking: Als je kanaalgegevens bekijkt en op Nu proberen klikt, wordt je instant app gestart vanuit je winkelvermelding.
 • Vormfactor: De vormfactor waarop je app is geïnstalleerd.
 • App-versie: De versie van je app die is geïnstalleerd op het apparaat van de gebruiker.

Korte rapporten opslaan en bekijken

Als je een rapport met statistieken en dimensies instelt dat je later opnieuw wilt gebruiken, kun je je rapportinstellingen opslaan door Opslaan in korte rapporten te selecteren onder de periode van het rapport.

Nadat je een titel hebt toegevoegd en je korte rapport hebt opgeslagen, kun je je korte rapporten bekijken door bovenaan de pagina Korte rapporten > Opgeslagen rapporten te selecteren.

Je rapport exporteren

Nadat je je rapport hebt ingesteld, kun je het als csv-bestand exporteren door Rapport exporteren naast de titel van het diagram te selecteren.

Je gegevens evalueren

Het groeipercentage van je app vergelijken met vergelijkbare apps

Je kunt het tabblad Vergelijken met vergelijkbare apps gebruiken om inzicht te krijgen in hoe je geselecteerde statistieken presteren in vergelijking met groepen met vergelijkbare apps tussen bepaalde perioden. De relatieve prestatiegegevens op dit tabblad worden genormaliseerd voor schaal, zodat je je prestaties kunt beoordelen ten opzichte van belangrijke gebieden van het ecosysteem. Op deze manier kun je bepalen of je app wel of niet goed presteert in vergelijking met je groepen met vergelijkbare apps.

De volgende 2 kiezers zijn beschikbaar:

 • Groep met vergelijkbare apps: Gebruik de kiezer voor een groep met vergelijkbare apps om een set apps te kiezen waarmee je je app wilt vergelijken.
 • Land: Filter je rapport op een specifiek land of regio.

Opmerking: Vergelijkingen zijn beschikbaar als er voldoende apps zijn waarvan de gespecificeerde groep met vergelijkbare apps overeenkomt met de door jou gekozen statistiek.

Makkelijk de dimensies bekijken die het meest van invloed zijn geweest op je gegevens

Met het diagram Analyse van wijzigingen kun je automatisch de eerste periode van je geselecteerde periode en de laatste periode evalueren met volledige gegevens. De dimensies die het meest zijn veranderd worden uitgelicht, zodat je kunt zien wat het meest heeft bijgedragen aan je trends.

Vergelijkingstips

Hier volgen enkele manieren waarop je statistiekvergelijkingen kunt gebruiken om de app-prestaties te analyseren:

 • Het totale aantal gebruikers en verwijderingen van je app over een bepaalde periode vergelijken.
 • De crashes en dagelijkse gemiddelde reviewscore van je app vergelijken vóór en na een release die de stabiliteit heeft verbeterd.
 • Het dagelijkse verwijderingspercentage van je apps vergelijken met het voortschrijdende gemiddelde verwijderingspercentage over 30 dagen om te evalueren hoe dagelijkse variaties bijdragen aan algemene trends.
Bekijken hoe gebeurtenissen invloed hebben op de statistieken van je app

Je kunt zien hoe wijzigingen in je app van invloed zijn op specifieke statistieken op basis van de tijdlijn van de gebeurtenissen. Door de gegevens van je app te combineren met de datums van belangrijke gebeurtenissen, kun je snel informatie zien, zoals:

 • Hoe een verkoop van invloed is op de opbrengst.
 • Hoe de uitrol van een nieuwe release van invloed is op crashes,
 • Hoe een wijziging van de abonnementsprijs van invloed is op het aantal kopers.

Nadat je een rapport hebt ingesteld op de pagina Statistieken of Abonnementen, verschijnt de tijdlijn van de gebeurtenissen onder de datums in je diagram. Plaats de muisaanwijzer op elk punt om de beschrijving van de gebeurtenis te bekijken. Grotere punten geven meerdere gebeurtenissen op dezelfde dag aan.

Statistieken

Sommige statistieken worden berekend op basis van gegevens van gebruikers die ermee hebben ingestemd hun gegevens cumulatief te delen met ontwikkelaars. De statistieken die we leveren in de Play Console, worden aangepast zodat ze nauwkeuriger overeenkomen met gegevens van al je gebruikers.

Tip: Als je verzamelrapporten wilt bekijken, kun je maandelijkse rapporten downloaden.

Statistieken met betrekking tot installaties

Installatiegegevens zijn gebaseerd op Pacific Time (PT).

Statistiek Definitie

Gebruikers

Een individuele Google Play-gebruiker; een gebruiker kan meerdere apparaten hebben.

Actieve gebruikers

Het aantal gebruikers dat je app op ten minste één apparaat heeft geïnstalleerd en dit apparaat in de afgelopen 30 dagen heeft gebruikt.

Acquisities van gebruikers

Het aantal gebruikers dat je app heeft geïnstalleerd toen deze nog niet op andere apparaten was geïnstalleerd. Dit zijn ook gebruikers die een apparaat activeren waarop je app vooraf is geïnstalleerd, of die een apparaat opnieuw activeren.

Gebruikersverlies

Het aantal gebruikers dat je app van al hun apparaten heeft verwijderd of al meer dan 30 dagen geen apparaten heeft gebruikt waarop je app is geïnstalleerd (waardoor ze inactief worden).

Nieuwe gebruikers

Gebruikers die je app voor het eerst hebben geïnstalleerd.

Terugkerende gebruikers

Gebruikers die je app hebben geïnstalleerd na deze eerder van al hun apparaten te hebben verwijderd. Dit zijn ook inactieve gebruikers die weer actief worden.

Alle gebruikers

Nieuwe en terugkerende gebruikers.

Apparaten

Een Android-apparaat dat aan een gebruiker is gekoppeld. Als een apparaat wordt gereset of overgedragen aan een andere gebruiker, telt het als een nieuw apparaat.

Actieve apparaten

Het aantal actieve apparaten waarop je app is geïnstalleerd. Een actief apparaat is een apparaat dat in de afgelopen 30 dagen ten minste één keer is aangezet.

Acquisitie van apparaten

Het aantal apparaten waarop gebruikers je app hebben geïnstalleerd. Dit zijn ook apparaten waarop je app vooraf is geïnstalleerd.

Apparaatverlies

Het aantal apparaten waarvan je app door gebruikers is verwijderd. Apparaten die al meer dan 30 dagen niet zijn gebruikt, tellen ook mee (hierdoor wordt het apparaat inactief).

Nieuwe apparaten

Apparaten waarop gebruikers je app voor het eerst hebben geïnstalleerd.

Terugkerende apparaten

Apparaten waarop je app is geïnstalleerd en eerder was geïnstalleerd. Dit zijn ook inactieve apparaten die weer actief worden.

Alle apparaten

Nieuwe en terugkerende apparaten.

Apparaatupdates

Het aantal apparaten waarop je app is geüpdatet.

Apparaatverlies na update

Het aantal apparaten waarvan je app is verwijderd nadat de app recent was geüpdatet.

Installatiegebeurtenissen

Het aantal keren dat je app is geïnstalleerd, inclusief apparaten waarop de app eerder was geïnstalleerd. Met voorinstallaties en heractiveringen van apparaten wordt geen rekening gehouden.

Verwijderingsgebeurtenissen

Het aantal keren dat je app is verwijderd. Inactieve apparaten zijn niet opgenomen.

Dagelijks actieve gebruikers (DAG)

Het aantal gebruikers dat je app heeft geopend op een bepaalde dag.

Maandelijks actieve gebruikers (MAG)

Het aantal gebruikers dat je app heeft geopend gedurende een voortschrijdende periode van 28 dagen.

Maandelijks terugkerende gebruikers

Het aantal gebruikers dat je app heeft geopend op een bepaalde dag en op ten minste één andere dag gedurende de periode van 28 dagen.

Acquisities via winkelvermelding

Het aantal gebruikers dat je winkelvermelding heeft bezocht en je app heeft geïnstalleerd zonder dat ze je app op een apparaat hadden geïnstalleerd.

Bezoekers van winkelvermelding

Het aantal gebruikers dat je winkelvermelding heeft bezocht zonder dat ze je app op een apparaat hadden geïnstalleerd.

Percentage verlies De verhouding tussen gebruikersverlies (mensen die je app van al hun apparaten hebben verwijderd) en geïnstalleerde doelgroep (mensen die je app hebben geïnstalleerd op ten minste één apparaat dat in de afgelopen 30 dagen is aangezet).
Percentage maandelijks terugkerende gebruikers De verhouding tussen je maandelijks terugkerende gebruikers (mensen die je app in de afgelopen 27 dagen op een bepaalde dag en ten minste één andere dag hebben geopend) en je maandelijks actieve gebruikers (mensen die je app in een periode van 28 dagen hebben geopend).
Beoordelingen

Beoordelingsgegevens zijn gebaseerd op Pacific Time (PT).

Tip: Voor meer informatie over de beoordelingen van je app kun je de gegevens over de beoordelingen van je app vergelijken en analyseren.

Statistiek Definitie
Gemiddelde beoordeling De gemiddelde sterbeoordeling die deze app heeft gekregen op basis van alle ingediende beoordelingen.

Aantal beoordelingen

Het aantal ingediende beoordelingen.
Cumulatieve gemiddelde beoordeling De gemiddelde sterbeoordeling die je app heeft gekregen op basis van alle beoordelingen die tot en met de afgelopen dag zijn ingediend. Voor elke gebruiker die een beoordeling heeft ingediend, wordt alleen de meest recente beoordeling van de app meegeteld.
Google Play-beoordeling Je huidige beoordeling die voor gebruikers op Google Play wordt weergegeven. Deze wordt berekend op basis van je recente beoordelingen.
Opbrengst

Financiële gegevens zijn gebaseerd op de tijdzone UTC. Je kunt financiële gegevens bekijken als je het recht Financiële gegevens bekijken hebt.

Tip: Voor meer informatie over de opbrengst van je app kun je gedetailleerde uitsplitsingen van de opbrengst bekijken.

Statistiek Definitie

Opbrengst

De totale opbrengst voor de geselecteerde periode, inclusief toepasselijke verkopen, in-app-producten en abonnementen. Opbrengstgegevens zijn gebaseerd op geschatte verkoopcijfers (betaalde bedragen door kopers, inclusief btw).

Totale opbrengst

De totale opbrengst van uw app sinds de lancering. Dit is gebaseerd op geschatte verkopen en omvat btw en andere kosten.
Kopers Aantal unieke gebruikers dat een aankoop heeft gedaan in je app.
Nieuwe kopers

Aantal unieke gebruikers dat voor de eerste keer een aankoop doet in je app.

Cumulatieve kopers

Totaal aantal unieke gebruikers dat ooit een aankoop heeft gedaan in je app.

Gemiddelde opbrengst per dagelijks actieve gebruiker

Dagelijkse bruto-opbrengst gedeeld door dagelijks actieve gebruikers. Alle bedragen zijn in USD en de tijdzone is PST8PDT om vergelijkingen met vergelijkbare apps mogelijk te maken.

Gemiddelde opbrengst per maandelijks actieve gebruiker

Bruto totale opbrengst gedurende een periode van 28 dagen gedeeld door maandelijks actieve gebruikers (28 dagen voortschrijdend). Alle bedragen zijn in USD en de tijdzone is PST8PDT om vergelijkingen met vergelijkbare apps mogelijk te maken.

Aankopen per dagelijks actieve gebruiker

Dagelijkse aankopen gedeeld door dagelijks actieve gebruikers.

Aankopen per maandelijks actieve gebruiker

Totaal aantal aankopen gedurende een periode van 28 dagen gedeeld door maandelijks actieve gebruikers (28 dagen voortschrijdend).

Aankopen per dagelijkse koper

Het gemiddelde aantal aankopen dat elke dag is gedaan door dagelijkse kopers (gebruikers die ten minste één aankoop doen op een bepaalde dag).

Aankopen per maandelijkse koper

Het gemiddelde aantal aankopen dat gedurende 28 dagen is gedaan door maandelijkse kopers (mensen die ten minste één aankoop doen gedurende een periode van 28 dagen).

Percentage dagelijkse kopers

Het percentage dagelijks actieve gebruikers dat ten minste één aankoop heeft gedaan op die dag.

Percentage maandelijkse kopers

Het percentage maandelijks actieve gebruikers (mensen die je app ten minste één keer openen in 28 dagen) dat ten minste één aankoop heeft gedaan in die periode van 28 dagen.

Gemiddelde dagelijkse aankoopwaarde

Dagelijkse bruto-opbrengst gedeeld door het aantal aankopen op die dag.

Gemiddelde maandelijkse aankoopwaarde

Bruto-opbrengst in 28 dagen gedeeld door het aantal aankopen gedurende die periode.

Crashes en ANR-fouten (Application Not Responding, App reageert niet)

Gegevens over crashes en ANR's zijn gebaseerd op Pacific Time (PT).

Tip: Voor meer informatie over de crashes en ANR's van je app kun je gegevens bekijken over afzonderlijke fouten en de stacktraces van crashes verduidelijken.

Statistiek Definitie
Crashes Crashrapporten verzameld van Android-apparaten waarvan de gebruikers zich hebben aangemeld voor het automatisch delen van gebruiks- en diagnostische gegevens.
ANR's ANR-rapporten (Application Not Responding; App reageert niet) verzameld van Android-apparaten waarvan de gebruikers zich hebben aangemeld voor het automatisch delen van gebruiks- en diagnostische gegevens.
Android Instant-apps

Als je een Android Instant-app hebt gepubliceerd, zijn op de pagina Statistieken de volgende gegevens beschikbaar. De gegevens van Android Instant-apps zijn gebaseerd op Pacific Time (PT). Als je een instant app wilt distribueren, vind je hier meer informatie over hoe je een release maakt en uitrolt.

Opmerking: Om privacyredenen geeft Google geen instant-app-gegevens weer wanneer er een laag aantal gebruikers is.

Statistiek Definitie
Lanceringen per apparaat Aantal unieke apparaten dat je instant-app minimaal één keer per dag lanceert.
Lanceringsgebeurtenissen Aantal keren dat je instant-app dagelijks is geopend.
Conversiegebeurtenissen Aantal keren per dag dat je volledige app is geïnstalleerd op een apparaat waarop eerder je instant-app is gelanceerd.

Gerelateerde content

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu