App-statistieken bekijken

U kunt statistieken voor afzonderlijke apps bekijken in de webversie of app van de Play Console.

De gegevens voor uw app vinden en bekijken

Beschikbare rapporten

De Play Console bevat verschillende pagina's waar u gegevens over de installaties, verwijderingen, beoordelingen, opbrengsten en crashes van uw app kunt bekijken.

 • De pagina Dashboard: een overzicht van belangrijke statistieken, trends, meldingen en insights.
 • De pagina Statistieken: aanpasbare, gedetailleerde rapporten met belangrijke statistieken en dimensies 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dashboard

Het dashboard van uw app bekijken: 

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het linkermenu op Dashboard. U ziet verschillende gedeelten met kaarten die de recente prestatiegegevens en belangrijke insights van uw app weergeven op basis van vaste perioden.
  • Rechtsboven in elk gedeelte kunt u op de pictogrammen voor uit- en samenvouwen klikken om de informatie te bekijken die u het belangrijkst vindt.
  • Bij veel gedeelten wordt naast de titel een link weergegeven naar relevante, gedetailleerde rapporten.
  • Op de meeste kaarten krijgt u meer informatie door op een link rechtsonder in de kaart te klikken.

Opmerking: Plaats de muisaanwijzer op het vraagteken voor meer informatie over een specifieke statistiek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De pagina Statistieken

Via de pagina Statistieken krijgt u een beter inzicht in de prestaties van uw app door statistieken te vergelijken, aangepaste perioden te selecteren en gegevens op basis van dimensies te bekijken. U kunt ook statistieken voor het groeipercentage vergelijken met groepen met vergelijkbare apps op Google Play om inzicht te krijgen in hoe uw app presteert.

Opmerking: In juli 2019 hebben we grote updates in onze statistieken aangebracht om u uitgebreidere en relevantere statistieken te bieden. U kunt meer informatie over deze updates vinden op de site voor Android-ontwikkelaars.

Tip: De geüpdatete statistieken hebben de manier waarop u rapporten instelt en interpreteert mogelijk beïnvloed. We raden u aan de tijd te nemen om de wijzigingen goed door te nemen, zodat u de statistieken kunt configureren om rapporten te genereren die passen bij uw eerdere gegevens.

Uw rapport instellen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het linkermenu op Statistieken.
 4. Selecteer rechtsboven in het scherm de periode die u wilt bekijken.
  • Als u gegevens uit twee perioden wilt vergelijken, verplaatst u de schakelaar Vergelijken naar rechts totdat deze blauw wordt. Vervolgens selecteert u een tweede periode.
 5. Selecteer in het gedeelte 'Rapport configureren' met de blauwe pijl-omlaag de statistiek die u wilt weergeven.
  • Opmerking: Sommige statistieken hebben tertiaire opties. U kunt Acquisities van gebruikers bijvoorbeeld configureren om nieuwe gebruikers, terugkerende gebruikers of alle gebruikers weer te geven.
 6. Definieer hoe de statistiek wordt berekend en weergegeven (de gekozen statistiek bepaalt welke opties voor u beschikbaar zijn):
  • Gebruik Type gebeurtenis om aan te geven wat u wilt berekenen: 
   • Alle gebeurtenissen: Elke instantie van een gebeurtenis, bijvoorbeeld elke keer dat uw app wordt geïnstalleerd.
   • Uniek: Het aantal unieke gebruikers of apparaten waarvoor een gebeurtenis plaatsvindt, bijvoorbeeld het aantal unieke apparaten waarop uw app wordt geïnstalleerd.
    • Opmerking: 'Uniek' is alleen beschikbaar voor acquisitie- en gebruikersverloopstatistieken wanneer u wekelijkse of langere intervallen selecteert.
      
  • Gebruik Statistische berekening om op te geven hoe de gegevens moeten worden berekend: 
   • Per interval: De gegevens die voor een bepaald tijdsinterval worden verzameld, bijvoorbeeld het aantal nieuwe installerende gebruikers per maand.
   • Voortschrijdend gemiddelde over 30 dagen: Het gemiddelde van de gegevens die in de afgelopen dertig dagen zijn verzameld.
     
  • Gebruik 'Tijdsintervallen' om de intervallen op te geven waarvoor u gegevens wilt verzamelen:
   • Per uur (alleen beschikbaar voor perioden van dertig dagen of minder)
   • Dagelijks
   • Wekelijkse agenda
   • Maandelijkse agenda
   • Eén keer per kwartaal
    • Opmerking: Voor sommige statistieken worden langere intervallen beschikbaar naarmate gegevens na verloop van tijd beschikbaar komen.
 7. Als u een tweede statistiek wilt plotten om deze te vergelijken met de eerste, klikt u op Een statistiek toevoegen. Hierboven wordt beschreven hoe u een tweede statistiek kunt configureren.
 8. Selecteer de pijl-omlaag om de dimensies die u wilt toepassen (zoals landen of Android-versies) weer te geven in het diagram onder uw selecties.
 9. Als u een subset van een dimensie, bijvoorbeeld een specifieke versie van Android of een specifiek land, wilt plotten, klikt u op Toevoegen.

Uw dimensies selecteren

Nadat u uw rapport heeft ingesteld, worden een tabel en een diagram weergegeven met de gegevens van uw app voor de geselecteerde periode. Als u gedetailleerde gegevens per dag wilt weergeven, selecteert u een datum in het diagram.

Dit zijn de beschikbare dimensies op uw pagina Statistieken:

 • Android-versie: Versie van het Android-besturingssysteem die vanaf het apparaat van de gebruiker wordt gerapporteerd
 • Apparaat: De marketingnaam en apparaatnaam van het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld Google Nexus 7/Flo)
 • Land: Het land van de gebruiker
 • Taal: De taalinstelling van het Android-besturingssysteem van de gebruiker
 • Provider: De draadloze provider van de gebruiker (indien van toepassing)
 • Kanaal: Hoe gebruikers uw instant-app starten
  • Wanneer u kanaalgegevens bekijkt, verwijst 'Nu proberen' naar de knop waarmee uw instant-app vanuit uw winkelvermelding wordt gestart.
 • App-versie: De versie van uw app
  • Als u uw app-versies wilt weergeven op distributiekanalen (waaronder alfa-, bèta- en gefaseerde implementaties), selecteert u het kanaal bovenaan de tabel.
  • Alfa- of bètaversies die momenteel worden gedistribueerd en versies die niet naar productie zijn verplaatst, zijn voorzien van een label. Nadat een versie naar productie is verplaatst, wordt het label verwijderd. U kunt deze versie nog steeds in de lijst zien.

Korte rapporten opslaan en bekijken

Als u een rapport met statistieken en dimensies instelt dat u later opnieuw wilt gebruiken, kunt u uw rapportinstellingen opslaan door Opslaan in korte rapporten te selecteren onder de periode van het rapport.

Nadat u een titel heeft toegevoegd en uw korte rapport heeft opgeslagen, kunt u uw korte rapporten bekijken door bovenaan de pagina Korte rapporten > Opgeslagen rapporten te selecteren.

Uw rapport exporteren

Nadat u uw rapport heeft ingesteld, kunt u het als csv-bestand exporteren door Rapport exporteren naast de titel van het diagram te selecteren.

Uw gegevens evalueren

Het groeipercentage van uw app vergelijken met vergelijkbare apps

U kunt de grafiek 'Groeipercentage ten opzichte van vergelijkbare apps' gebruiken om inzicht te krijgen in hoe uw geselecteerde statistieken presteren in vergelijking met groepen met vergelijkbare apps tussen bepaalde perioden. Met deze gegevens kunt u uw prestaties beoordelen ten opzichte van belangrijke gebieden van het ecosysteem, zodat u kunt zien hoe uw app presteert.

Groeipercentages worden berekend als het procentuele verschil tussen een periode en de onmiddellijk daaropvolgende periode. Bijvoorbeeld 1 december 2019 gedeeld door 30 november 2019 of april 2019 gedeeld door maart 2019.

Er zijn twee kiezers beschikbaar:

 • Groep met vergelijkbare apps: Gebruik de kiezer Groep met vergelijkbare apps om een set apps te kiezen waarmee u uw app wilt vergelijken.
 • Weergave: Gebruik de kiezer Weergave om de waarde te kiezen voor de dimensies die u heeft geselecteerd.

Opmerking: Vergelijkingen zijn beschikbaar wanneer er voldoende apps zijn waarvan de gespecificeerde groep met vergelijkbare apps overeenkomt met de door u gekozen statistiek.

Gemakkelijk de dimensies bekijken die het meest van invloed zijn geweest op uw gegevens

Met de grafiek 'Analyse van wijzigingen' kunt u automatisch de eerste periode van uw geselecteerde tijdsbestek en de laatste periode evalueren met volledige gegevens. De dimensies die het meest zijn veranderd, worden uitgelicht, zodat u kunt zien wat het meest heeft bijgedragen aan uw trends.

Vergelijkingstips

Hier volgen enkele manieren waarop u statistiekvergelijkingen kunt gebruiken om de app-prestaties te analyseren:

 • Het totale aantal gebruikers en verwijderingen van uw app in de loop der tijd vergelijken.
 • De crashes en dagelijkse gemiddelde beoordelingsscore van uw app vergelijken vóór en na een release die de stabiliteit heeft verbeterd.
 • Het dagelijkse verwijderingspercentage van uw apps vergelijken met het voortschrijdende gemiddelde verwijderingspercentage over dertig dagen om te evalueren hoe dagelijkse variaties bijdragen aan algemene trends.
Bekijken hoe gebeurtenissen invloed hebben op de statistieken van uw app

U kunt zien hoe wijzigingen in uw app van invloed zijn op specifieke statistieken op basis van de tijdlijn van de gebeurtenissen. Door de gegevens van uw app te combineren met de datums van belangrijke gebeurtenissen, kunt u snel informatie zien als:

 • hoe een verkoop van invloed is op de omzet,
 • hoe de uitrol van een nieuwe release van invloed is op crashes,
 • hoe een wijziging van de abonnementsprijs van invloed is op het aantal kopers.

Nadat u een rapport heeft geconfigureerd op de pagina Statistieken of Abonnementen, wordt de tijdlijn van de gebeurtenissen weergegeven onder de datums in uw diagram. Plaats de muisaanwijzer op elk punt om de beschrijving van de gebeurtenis te bekijken. Grotere punten geven meerdere gebeurtenissen op dezelfde dag aan.

Statistieken

Sommige statistieken worden berekend op basis van gegevens van gebruikers die ermee hebben ingestemd hun gegevens cumulatief te delen met ontwikkelaars. De statistieken die we leveren in de Play Console, worden aangepast zodat ze nauwkeuriger overeenkomen met gegevens van al uw gebruikers. 

Tip: Als u verzamelde rapporten wilt bekijken, kunt u maandelijkse rapporten downloaden.

Statistieken met betrekking tot installaties

Installatiegegevens zijn gebaseerd op Pacific Time (PT).

Statistiek Definitie

Gebruikers

Een individuele Google Play-gebruiker. Eén gebruiker kan meerdere apparaten hebben.

Actieve gebruikers

Het aantal gebruikers dat uw app op ten minste één apparaat heeft geïnstalleerd en dit apparaat in de afgelopen dertig dagen heeft gebruikt.

Acquisities van gebruikers

Het aantal gebruikers dat uw app heeft geïnstalleerd toen deze nog niet op andere apparaten was geïnstalleerd. Dit omvat ook gebruikers die een apparaat activeren waarop uw app vooraf is geïnstalleerd, of die een apparaat opnieuw activeren.

Verlies van gebruikers

Het aantal gebruikers dat uw app van al hun apparaten heeft verwijderd of al meer dan dertig dagen geen apparaten heeft gebruikt waarop uw app is geïnstalleerd (waardoor ze inactief worden).

Nieuwe gebruikers

Gebruikers die uw app voor het eerst hebben geïnstalleerd.

Terugkerende gebruikers

Gebruikers die uw app hebben geïnstalleerd na deze eerder van al hun apparaten te hebben verwijderd. Dit omvat ook inactieve gebruikers die weer actief worden.

Alle gebruikers

Nieuwe en terugkerende gebruikers.

Apparaten

Een Android-apparaat dat aan een gebruiker is gekoppeld. Als een apparaat wordt gereset of overgedragen aan een andere gebruiker, telt het als een nieuw apparaat.

Actieve apparaten

Het aantal actieve apparaten waarop uw app is geïnstalleerd. Een actief apparaat is een apparaat dat in de afgelopen dertig dagen ten minste één keer is ingeschakeld.

Acquisitie van apparaten

Het aantal apparaten waarop gebruikers uw app hebben geïnstalleerd. Dit omvat ook apparaten waarop uw app vooraf is geïnstalleerd.

Verlies van apparaten

Het aantal apparaten waarvan uw app door gebruikers is verwijderd. Apparaten die al meer dan dertig dagen niet zijn gebruikt tellen ook mee (hierdoor wordt het apparaat inactief).

Nieuwe apparaten

Apparaten waarop gebruikers uw app voor het eerst hebben geïnstalleerd.

Terugkerende apparaten

Apparaten waarop uw app al eerder is geïnstalleerd en nu opnieuw wordt geïnstalleerd. Dit omvat ook inactieve apparaten die weer actief worden.

Alle apparaten

Nieuwe en terugkerende apparaten.

Apparaatupdates

Het aantal apparaten waarop uw app is geüpdatet.

Apparaatverlies na update

Het aantal apparaten waarvan uw app is verwijderd nadat de app recent was geüpdatet.

Installatiegebeurtenissen

Het aantal keren dat uw app is geïnstalleerd, inclusief apparaten waarop de app eerder was geïnstalleerd. Dit omvat geen voorinstallaties of heractiveringen van apparaten.

Verwijderingsgebeurtenissen

Het aantal keren dat uw app is verwijderd. Inactieve apparaten zijn niet opgenomen.

Beoordelingen

Beoordelingsgegevens zijn gebaseerd op Pacific Time (PT).

Tip: Voor meer informatie over de beoordelingen van uw app kunt u de gegevens over de beoordelingen van uw app vergelijken en analyseren.

Statistiek Definitie
Gemiddelde beoordeling De gemiddelde sterbeoordeling die deze app heeft ontvangen op basis van alle ingediende beoordelingen.

Aantal beoordelingen

Het aantal ingediende beoordelingen.
Cumulatieve gemiddelde beoordeling De gemiddelde sterbeoordeling die deze app heeft ontvangen op basis van alle beoordelingen die tot en met de afgelopen dag zijn ingediend. Voor elke gebruiker die een beoordeling heeft ingediend, wordt alleen de meest recente beoordeling van de app meegeteld.
Google Play-beoordeling Uw huidige beoordeling die voor gebruikers op Google Play wordt weergegeven. Deze wordt berekend op basis van uw recente beoordelingen.
Opbrengst

Financiële gegevens zijn gebaseerd op de tijdzone UTC. U kunt financiële gegevens bekijken als u over het recht Financiële gegevens bekijken beschikt.

Tip: Voor meer informatie over de opbrengst van uw app kunt u gedetailleerde uitsplitsingen van de opbrengst bekijken.

Statistieken Definitie

Opbrengst

De totale opbrengst voor de geselecteerde periode, inclusief toepasselijke verkopen, in-app-producten en abonnementen. Opbrengstgegevens zijn gebaseerd op geschatte verkoopcijfers (betaalde bedragen door kopers, inclusief btw).

Totale opbrengst

De totale opbrengst van uw app sinds de lancering. Dit is gebaseerd op geschatte verkopen en omvat btw en andere kosten. 
Kopers Aantal unieke gebruikers dat een aankoop heeft gedaan in uw app.
Nieuwe kopers

Aantal unieke gebruikers dat voor de eerste keer een aankoop doet in uw app.

Cumulatieve kopers

Totaal aantal unieke gebruikers dat ooit een aankoop heeft gedaan in uw app.

Crashes en ANR-fouten (Application Not Responding; App reageert niet)

Gegevens over crashes en ANR's zijn gebaseerd op Pacific Time (PT).

Tip: Voor meer informatie over de crashes en ANR's van uw app kunt u gegevens bekijken over afzonderlijke fouten en de stacktraces voor crashes verduidelijken.

Statistiek Definitie
Crashes Crashrapporten verzameld van Android-apparaten waarvan de gebruikers zich hebben aangemeld voor het automatisch delen van gebruiks- en diagnostische gegevens. 
ANR's ANR-rapporten (Application Not Responding; App reageert niet) verzameld van Android-apparaten waarvan de gebruikers zich hebben aangemeld voor het automatisch delen van gebruiks- en diagnostische gegevens.
Android Instant-apps

Als u een Android Instant-app heeft gepubliceerd, zijn op de pagina Statistieken de volgende gegevens beschikbaar. De gegevens van Android Instant-apps zijn gebaseerd op Pacific Time (PT). Als u een instant-app wilt distribueren, vindt u hier meer informatie over hoe u een release maakt en implementeert.

Opmerking : Om privacyredenen geeft Google geen instant-app-gegevens weer wanneer er een laag aantal gebruikers is.

Statistiek Definitie
Lanceringen per apparaat Aantal unieke apparaten dat uw instant-app minimaal één keer per dag lanceert.
Lanceringsgebeurtenissen Aantal keren dat uw instant-app dagelijks is geopend.
Conversiegebeurtenissen Aantal keren per dag dat je volledige app is geïnstalleerd op een apparaat waarop eerder je instant-app is gelanceerd.

Rapporten downloaden vanuit Google Cloud Storage

U kunt rapporten openen en downloaden als csv-bestanden vanuit Google Cloud Storage. Rapporten worden dagelijks gemaakt en verzameld in maandelijkse csv-bestanden.

Gerelateerde content

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?