Programų statistikos peržiūra

Naudodami žiniatinklio versijos „Play Console“ arba „Play Console“ programą galite peržiūrėti atskirų programų statistiką.

Programos duomenų radimas ir peržiūra

Pasiekiamos ataskaitos

„Play Console“ yra keli puslapiai, kuriuose galite peržiūrėti savo programos diegimų, pašalinimų, įvertinimų, pajamų ir strigčių duomenis.

 • Puslapis „Informacijos suvestinė“: pagrindinių metrikų, tendencijų, pranešimų ir įžvalgų peržiūra
 • Puslapis „Statistika“: tinkinamos, išsamios ataskaitos su pagrindinėmis metrikomis ir aspektais

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informacijos suvestinė

Jei norite peržiūrėti savo programos informacijos suvestinę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Informacijos suvestinė. Matysite skirtingas skiltis su kortelėmis, kuriose rodomi naujausi programos našumo duomenys ir pagrindinės įžvalgos pagal nustatytus laikotarpius.
  • Kiekvienos skilties viršuje dešinėje galite spustelėti išskleidimo ir sutraukimo piktogramas ir peržiūrėti jums labiausiai rūpimą informaciją.
  • Daugybėje skilčių šalia pavadinimų yra nuorodos, kurios nukreips jus į atitinkamas, išsamias ataskaitas.
  • Daugelyje kortelių sužinosite daugiau informacijos spustelėję nuorodą kortelės apačioje dešinėje.

Pastaba: jei reikia išsamios informacijos apie konkrečią metriką, užveskite pelės žymeklį virš klaustuko piktogramos .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Puslapis „Statistika“

Kad geriau suprastumėte savo programos našumą, galite naudoti puslapį Statistika ir palyginti metriką, pasirinkti tinkintas dienų sekas ir peržiūrėti duomenis pagal aspektus. Be to, galite palyginti augimo rodiklio metriką su lygiaverčių programų grupėmis sistemoje „Google Play“, kad suprastumėte programos našumą.

Pastaba: nuo 2019 m. liepos mėn. atlikome esminių metrikos pakeitimų, siekdami teikti išsamesnius ir naudingesnius statistikos duomenis. Daugiau apie šiuos atnaujinimus galite sužinoti „Android“ kūrėjų svetainėje.

Patarimas: atnaujinta metrika gali paveikti ataskaitų nustatymo ir analizavimo metodus. Rekomenduojame skirti laiko ir išanalizuoti pakeitimus, kad galėtumėte konfigūruoti metriką ir generuoti su ankstesniais duomenimis suderinamas ataskaitas.

Ataskaitos nustatymas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Statistika.
 4. Ekrano viršuje dešinėje pasirinkite norimą peržiūrėti dienų seką.
  • ​Jei norite palyginti dviejų dienų sekų duomenis, perjunkite jungiklį „Palyginti“ į dešinę, kad jis taptų mėlynas, tada pasirinkite antrą dienų seką.
 5. Skiltyje „Konfigūruoti ataskaitą“ pasirinkite norimą peržiūrėti metriką naudodami mėlyną rodyklę žemyn.
  • Pastaba: kai kurių tipų metrikai priskiriamos tretinės parinktys. Pvz., galite konfigūruoti naudotojų įgijimą, kad būtų rodomi nauji, sugrįžtantys arba visi naudotojai.
 6. Apibrėžkite, kaip metrika skaičiuojama ir pateikiama (pagal pasirinktą metriką bus nustatyta, kokios parinktys jums pasiekiamos).
  • Naudokite metriką Įvykio tipas, kad nurodytumėte, ką norite skaičiuoti. 
   • Visi įvykiai: kiekvienas įvykio atvejis, pvz., kiekvienas programos įdiegimas.
   • Unikalus elementas: unikalių naudotojų arba įrenginių, susijusių su įvykiu, skaičius, pvz., unikalių įrenginių, kuriuose įdiegta programa, skaičius.
    • Pastaba: unikalūs elementai pasiekiami tik vertinant įgijimo ir sumažėjimo metriką, pasirinkus savaitinius arba ilgesnius intervalus.
      
  • Naudokite metrikos skaičiavimą, kad nurodytumėte, kaip norite skaičiuoti duomenis. 
   • Per laikotarpį: duomenys, surinkti kiekvienu laikotarpiu, pvz., pirmą kartą įdiegusių naudotojų skaičius kiekvieną mėnesį.
   • 30 dienų slenkamasis vidurkis: per paskutines 30 dienų surinktų duomenų vidurkis.
     
  • Naudodami laikotarpius nurodykite, kokių laikotarpių duomenis norite rinkti.
   • Valandos (pasiekiama tik esant 30 arba mažiau dienų laikotarpiams)
   • Dienos
   • Kalendorinės savaitės
   • Kalendorinio mėnesio
   • Ketvirčio
    • Pastaba: ilgesni kai kurių tipų metrikos intervalai bus pasiekiami, kai bus pasiekiama daugiau duomenų per laiką.
 7. Jei norite nustatyti antrą metriką, kad galėtumėte palyginti su pirmąja, spustelėkite Pridėti metriką. Antrąją metriką galite konfigūruoti, kaip aprašyta anksčiau.
 8. Pasirinkę rodyklę žemyn pasirinkite norimus taikyti aspektus, pvz., šalis arba „Android“ versijas, kurie bus pateikti diagramoje po jūsų pasirinkimais.
 9. Jei norite nustatyti aspekto pogrupį, pvz., konkrečią „Android“ versiją ar šalį, spustelėkite Pridėti.

Aspektų pasirinkimas

Nustačius ataskaitą rodomos lentelė ir diagrama, kuriose pateikiami programos duomenys pasirinktu laikotarpiu. Jei norite peržiūrėti išsamius duomenis pagal dieną, diagramoje pasirinkite datą.

Toliau pateikti keli aspektai, pasiekiami puslapyje Statistika.

 • „Android“ versija: „Android“ OS versija, nurodoma naudotojo įrenginyje
 • Įrenginys: naudotojo įrenginio rinkodaros pavadinimas ir įrenginio pavadinimas (pvz., „Google Nexus 7“ / „Flo“)
 • Šalis: naudotojo šalis
 • Kalba: naudotojo „Android“ OS kalbos nustatymas
 • Operatorius: naudotojo belaidžio ryšio operatorius (kai taikoma)
 • Kanalas: kaip naudotojai paleidžia akimirksniu įkeliamą programėlę
  • Peržiūrint kanalo duomenis, „Išbandyti dabar“ nurodo mygtuką, kuriuo paleidžiama akimirksniu įkeliama programėlė iš parduotuvės įrašo.
 • Programos versija: programos versija
  • Jei norite filtruoti programos versijas pagal platinimo kanalus (įskaitant alfa, beta ir etapinio išleidimo kanalus), lentelės viršuje pasirinkite kanalą.
  • Prie visų šiuo metu platinamų alfa ir beta versijų ir prie tų versijų, kurios nebuvo naujovintos į gamybinę versiją, bus pridėtos etiketės. Kai versija naujovinama į gamybinę, etiketė pašalinama. Šią versiją vis tiek galėsite matyti sąraše.

Greitų ataskaitų išsaugojimas ir peržiūra

Jei nustatote ataskaitą su metrikomis ir aspektais, kuriuos vėliau norėsite naudoti pakartotinai, galite išsaugoti ataskaitos nustatymus ataskaitos dienų sekos skiltyje pasirinkę Išsaugoti kaip greitą ataskaitą.

Kai pridedate pavadinimą ir išsaugote greitą ataskaitą, greitas ataskaitas galite peržiūrėti netoli puslapio viršaus pasirinkę Greitos ataskaitos > Išsaugotos ataskaitos.

Ataskaitos eksportavimas

Nustatę ataskaitą galite ją eksportuoti kaip CSV failą: šalia diagramos pavadinimo pasirinkite Eksportuoti ataskaitą.

Duomenų įvertinimas

Palyginkite savo ir lygiaverčių programų augimo rodiklius

Galite naudoti diagramą „Augimo rodiklis, palyginti su lygiavertėmis programomis“, kad suprastumėte pasirinktos metrikos našumą, palyginti su lygiaverčių programų grupėmis skirtingais laikotarpiais. Naudodami šiuos duomenis galite įvertinti našumą pagal pagrindines ekosistemos sritis, kad galėtumėte nustatyti, ar jūsų programa naši.

Augimo rodiklių metrika apskaičiuota kaip skirtumas procentais tarp vieno laikotarpio ir einančiojo iš karto po jo. Pvz., 2019 m. gruodžio 1 d. duomenys padalijami iš 2019 m. lapkričio 30 d. duomenų arba 2019 m. balandžio mėn. duomenys padalijami iš 2019 m. kovo mėn. duomenų.

Pasiekiami du parinkikliai.

 • Lygiaverčių programų grupė: naudodami lygiaverčių programų grupės parinkiklį pasirinkite programų, su kuriomis norite palyginti savo programą, rinkinį.
 • Pateiktis: naudokite pateikties parinkiklį, kad pasirinktumėte pasirinkto aspekto vertę.

Pastaba: palyginimai bus pasiekiami, kai nurodytoje lygiaverčių programų grupėje bus pakankamai programų, atitinkančių jūsų pasirinktą metriką.

Lengvai peržiūrėkite aspektus, kurie turėjo daugiausia įtakos jūsų duomenims

„Pokyčių analizės“ diagramoje automatiškai įvertinamas pirmas pasirinkto intervalo laikotarpis ir galutinis, kurio visi duomenys pateikti. Paryškinami daugiausia pasikeitę aspektai, kad lengviau suprastumėte, kas turi daugiausia įtakos jūsų tendencijoms.

Palyginimo patarimai

Toliau pateikti keli būdai, kaip analizuoti programos našumą.

 • Palyginti visą programos naudotojų ir pašalinimų skaičių laikui bėgant.
 • Palyginti programos strigčių skaičių ir vidutinį dienos atsiliepimų rezultatą prieš išleidžiant leidimą su stabilumo patobulinimais ir jį išleidus.
 • Palyginti programos kasdienį pašalinimų rodiklį su 30 dienų slenkamojo vidurkio pašalinimų rodikliu, kad būtų galima įvertinti, kaip kasdieniai svyravimai veikia bendras tendencijas.
Įvykių poveikio programos metrikai peržiūra

Naudodami įvykių laiko juostą galite peržiūrėti, kaip programos pakeitimai veikia konkrečią metriką. Derindami programos duomenis ir pagrindinių įvykių datas galite greitai peržiūrėti:

 • kaip pardavimas veikia pajamas;
 • kaip naujo leidimo išleidimas veikia strigtis;
 • kaip prenumeratos kainos pokytis veikia pirkėjų skaičių.

Sukonfigūravus ataskaitą Statistikos arba Prenumeratų puslapiuose, įvykių laiko juosta rodoma po datomis diagramoje. Užveskite žymeklį ant kiekvieno taško, kad peržiūrėtumėte įvykio aprašą. Didesni taškai nurodo kelis įvykius tą pačią dieną.

Metrika

Kai kurios metrikos apskaičiuojamos pagal naudotojų, kurie sutiko bendrinti savo duomenis su kūrėjais, duomenis. „Play Console“ teikiama metrika pakoreguota taip, kad labiau atitiktų visų jūsų naudotojų duomenis.

Patarimas: jei norite peržiūrėti apibendrintas ataskaitas, galite atsisiųsti mėnesio ataskaitas.

Su diegimu susijusi statistika

Diegimo duomenys pateikti pagal Ramiojo vandenyno laiko juostą (PT).

Metrika Apibrėžimas

Naudotojai

Atskiras „Google Play“ naudotojas. Naudotojas gali turėti kelis įrenginius.

Aktyvūs naudotojai

Naudotojų, kurie įdiegė jūsų programą bent viename įrenginyje ir naudojo įrenginį per pastarąsias 30 dienų, skaičius.

Naudotojų įgijimai

Naudotojų, kurie įdiegė jūsų programą ir neįdiegė jos jokiame kitame įrenginyje tuo metu, skaičius. Įtraukiami naudotojai, kai suaktyvinamas įrenginys, kuriame programa yra iš anksto įdiegta, arba pakartotinai suaktyvinamas įrenginys.

Naudotojų praradimas

Naudotojų, kurie pašalino programą iš visų savo įrenginių arba daugiau nei 30 dienų nebenaudoja įrenginių, kuriuose įdiegta jūsų programa (todėl jie vadinami neaktyviais), skaičius.

Nauji naudotojai

Naudotojai, kurie įdiegė jūsų programą pirmą kartą.

Sugrįžtantys naudotojai

Programą įdiegę naudotojai, kurie anksčiau pašalino ją iš visų savo įrenginių. Įtraukiami neaktyvūs naudotojai, kurie vėl tampa aktyvūs.

Visi naudotojai

Nauji ir sugrįžtantys naudotojai.

Įrenginiai

Su naudotoju susietas „Android“ įrenginys. Jei įrenginys nustatomas iš naujo arba perduodamas kitam naudotojui, jis skaičiuojamas kaip naujas įrenginys.

Aktyvūs įrenginiai

Aktyvių įrenginių, kuriuose įdiegta jūsų programa, skaičius. Aktyvus įrenginys – tai įrenginys, kuris buvo įjungtas bent vieną kartą per pastarąsias 30 dienų.

Įrenginių įgijimas

Įrenginių, kuriuose naudotojai įdiegė programą, skaičius. Įtraukiami įrenginiai, kuriuose programa yra iš anksto įdiegta.

Įrenginių praradimas

Įrenginių, iš kurių naudotojai pašalino jūsų programą, skaičius. Įtraukiami atvejai, kai įrenginys nebuvo naudojamas daugiau nei 30 dienų (todėl tapo neaktyvus).

Nauji įrenginiai

Įrenginiai, kuriuose naudotojai įdiegė programą pirmą kartą.

Sugrįžtantys įrenginiai

Įrenginiai, kuriuose programa yra įdiegta ir anksčiau buvo įdiegta. Įtraukiami neaktyvūs įrenginiai, kurie vėl tampa aktyvūs.

Visi įrenginiai

Nauji ir sugrįžtantys įrenginiai.

Įrenginio atnaujinimai

Įrenginių, kuriuose programa buvo atnaujinta, skaičius.

Įrenginių praradimas po atnaujinimo

Įrenginių, kuriuose programa pašalinta neseniai ją atnaujinus, skaičius.

Įdiegimo įvykiai

Programos įdiegimų skaičius, įskaitant įrenginius, kuriuose programa buvo anksčiau įdiegta. Neįtraukiami išankstiniai diegimai arba įrenginių pakartotinis suaktyvinimas.

Pašalinimo įvykiai

Programos pašalinimų skaičius. Neįtraukiami neaktyvūs įrenginiai.

Vertinimai

Įvertinimų duomenys pateikti pagal Ramiojo vandenyno laiko juostą (PT).

Patarimas: jei norite sužinoti daugiau apie programos įvertinimus, galite palyginti ir analizuoti programos įvertinimų duomenis.

Metrika Apibrėžimas
Vidutinis įvertinimas Vidutinis šios programos įvertinimas žvaigždutėmis, nustatytas pagal visus programos įvertinimus.

Įvertinimų apimtis

Pateiktų įvertinimų skaičius.
Kaupiamasis vidutinis įvertinimas Visų iki pastarosios dienos ir per ją pateiktų šios programos įvertinimų žvaigždutėmis vidurkis. Skaičiuojamas tik pats vėliausias kiekvieno naudotojo pateiktas programos įvertinimas.
„Google Play“ įvertinimas Jūsų dabartinis įvertinimas rodomas naudotojams sistemoje „Google Play“. Jis apskaičiuojamas pagal naujausius įvertinimus.
Pajamos

Finansiniai duomenys teikiami pagal UTC laiko juostą. Galite peržiūrėti finansinius duomenis, jei turite leidimą „Peržiūrėti finansinę informaciją“.

Patarimas: jei norite sužinoti daugiau apie programos pajamas, galite peržiūrėti išsamią pajamų analizę.

Metrika Apibrėžimas

Pajamos

Bendros pasirinkto laikotarpio pajamos, įskaitant taikomus išpardavimus, produktus programoje ir prenumeratas. Pajamų duomenys nustatomi atsižvelgiant į įvertintą pardavimą (pirkėjų mokėtas sumas, įskaitant mokesčius).

Visos pajamos

Visos pajamos, kurias jūsų programa sugeneravo nuo jos paleidimo. Tai apskaičiuota atsižvelgiant į įvertintą pardavimą ir apima mokesčius.
Pirkėjai Unikalių naudotojų, kurie pirko programoje, skaičius.
Nauji pirkėjai

Unikalūs naudotojai, kurie pirko programoje pirmą kartą.

Kaupiamasis pirkėjų skaičius

Visas unikalių naudotojų, kada nors pirkusių programoje, skaičius.

Strigtys ir neatsakančių programų (ANR) klaidos

Strigčių ir ANR duomenys pateikti pagal Ramiojo vandenyno laiko juostą (PT).

Patarimas: jei norite sužinoti daugiau apie programos strigtis ir ANR, galite peržiūrėti atskirų klaidų duomenis ir pašalinti strigčių dėklo pėdsakų obfuskaciją.

Metrika Apibrėžimas
Strigtys Strigčių ataskaitos renkamos iš „Android“ įrenginių, kurių naudotojai pasirinko automatiškai bendrinti naudojimo ir diagnostikos duomenis.
ANR Neatsakančių programų (ANR) ataskaitos renkamos iš „Android“ įrenginių, kurių naudotojai pasirinko automatiškai bendrinti naudojimo ir diagnostikos duomenis.
„Android“ akimirksniu įkeliamos programos

Jei paskelbėte „Android“ akimirksniu įkeliamą programą, toliau nurodytus duomenis galite peržiūrėti puslapyje Statistika. „Android“ akimirksniu įkeliamų programų duomenys pateikiami pagal Ramiojo vandenyno laiko juostą (PT). Jei norite platinti akimirksniu įkeliamą programą, sužinokite, kaip sukurti ir išleisti leidimą.

Pastaba: privatumo sumetimais „Google“ nepateikia akimirksniu įkeliamų programų duomenų, kai yra nedaug naudotojų.

Metrika Apibrėžimas
Paleidimai pagal įrenginį Unikalių įrenginių, kuriuose akimirksniu įkeliama programėlė paleidžiama bent kartą kiekvieną dieną, skaičius.
Paleidimo įvykiai Skaičius, kiek kartų kiekvieną dieną atidaroma akimirksniu įkeliama programėlė.
Konversijų įvykiai Skaičius, kiek kartų per dieną visa jūsų programos versija buvo įdiegta įrenginyje, kuriame anksčiau buvo paleista akimirksniu įkeliama programėlė.

Ataskaitų atsisiuntimas iš „Google Cloud Storage“

Galite pasiekti ir atsisiųsti ataskaitas kaip CSV failus iš „Google Cloud Storage“. Ataskaitos sugeneruojamos kasdien ir kaupiamos mėnesiniuose CSV failuose.

Susijęs turinys

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?