Προβολή στατιστικών στοιχείων εφαρμογής

Μπορείτε να προβάλλετε στατιστικά στοιχεία για μεμονωμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας την έκδοση ιστού ή την εφαρμογή του Play Console.

Εντοπισμός και έλεγχος των δεδομένων της εφαρμογής σας

Διαθέσιμες αναφορές

Υπάρχουν διάφορες σελίδες στο Play Console, όπου μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα εγκαταστάσεων, απεγκαταστάσεων, αξιολογήσεων, εσόδων και σφαλμάτων της εφαρμογής σας.

 • Σελίδα Πίνακα ελέγχου: Επισκόπηση σχετικά με τις βασικές μετρήσεις, τις τάσεις, τις ειδοποιήσεις και τις πληροφορίες
 • Σελίδα στατιστικών στοιχείων: Προσαρμόσιμες λεπτομερείς αναφορές με βασικές μετρήσεις και ιδιότητες 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Πίνακας ελέγχου

Για να δείτε τον πίνακα ελέγχου της εφαρμογής σας: 

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου. Θα δείτε διάφορες ενότητες με κάρτες που δείχνουν τα πρόσφατα δεδομένα απόδοσης της εφαρμογής καθώς και βασικές πληροφορίες κατά καθορισμένες χρονικές περιόδους.
  • Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία κάθε ενότητας, μπορείτε να κάνετε κλικ στα εικονίδια ανάπτυξης και σύμπτυξης για να δείτε περισσότερες πληροφορίες που είναι σημαντικές για εσάς.
  • Πολλές ενότητες εμφανίζουν συνδέσμους δίπλα από τους τίτλους τους οι οποίοι σας μεταφέρουν σε σχετικές, λεπτομερείς αναφορές.
  • Στις περισσότερες κάρτες, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που βρίσκεται κοντά στη δεξιά γωνία της κάρτας.

Σημείωση: Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με μια συγκεκριμένη μέτρηση, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο με το ερωτηματικό .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Σελίδα Στατιστικών στοιχείων

Για να κατανοήσετε καλύτερα την απόδοση της εφαρμογής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Στατιστικά στοιχεία για να συγκρίνετε μετρήσεις, να επιλέξετε προσαρμοσμένα εύρη ημερομηνιών και να προβάλετε δεδομένα βάσει ιδιοτήτων.

Ρύθμιση της αναφοράς

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Στατιστικά στοιχεία.
 4. Επάνω δεξιά στην οθόνη σας, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που θέλετε να προβάλετε.
  • ​Για να συγκρίνετε δεδομένα από δύο εύρη ημερομηνιών, μετακινήστε τον διακόπτη "Σύγκριση" προς τα δεξιά μέχρι να γίνει μπλε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα δεύτερο εύρος ημερομηνιών.
 5. Επιλέξτε έως και δύο μετρήσεις κάνοντας κλικ στο κάτω βέλος στο μπλε κουμπί και στην επιλογή Προσθήκη μέτρησης.​
  • ​​Για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή τριμηνιαία) ή τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζεται η μέτρησή σας (ανά διάστημα, συγκεντρωτικά ή ως κυλιόμενος μέσος όρος 30 ημερών), χρησιμοποιήστε τα κάτω βέλη που βρίσκονται στα δεξιά της μέτρησης.
   • ​Ανά διάστημα: Τα δεδομένα που συλλέγονται σε κάθε χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, ο αριθμός των χρηστών που εγκατέστησαν την εφαρμογή για πρώτη φορά κάθε μήνα).
   • Συγκεντρωτικά: Συγκεντρωτικό σύνολο μιας μέτρησης από τη στιγμή που δημοσιεύσατε την εφαρμογή σας μέχρι το τέλος μιας χρονικής περιόδου (για παράδειγμα, ο συνολικός αριθμός συμβάντων απεγκατάστασης συνολικά στην εφαρμογή σας).
   • Ως κυλιόμενος μέσος όρος 30 ημερών: Μέσος όρος των προηγούμενων 30 ημερών δεδομένων.
  • Λόγω διαφορών στα δεδομένα, ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες για κάθε μέτρηση.
 6. Κάτω από τις μετρήσεις, επιλέξτε το κάτω βέλος για να ορίσετε τις ιδιότητες, όπως χώρες ή εκδόσεις Android, που θα εμφανίζονται στο γράφημα που εμφανίζεται κάτω από τις επιλογές σας.
  • Για να επιλέξετε ένα υποσύνολο μιας ιδιότητας, όπως μια συγκεκριμένη χώρα ή συσκευή, επιλέξτε Προσθήκη.

Αποθήκευση και προβολή γρήγορων αναφορών

Εάν ορίσετε μια αναφορά με μετρήσεις και ιδιότητες που θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε αργότερα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αναφοράς επιλέγοντας Αποθήκευση σε γρήγορες αναφορές κάτω από το εύρος ημερομηνιών της αναφοράς.

Αφού προσθέσετε έναν τίτλο και αποθηκεύσετε τη γρήγορη αναφορά σας, μπορείτε να προβάλετε τις γρήγορες αναφορές επιλέγοντας Γρήγορες αναφορές > Αποθηκευμένες αναφορές κοντά στο επάνω μέρος της σελίδας.

Εξαγωγή της αναφοράς σας

Αφού ρυθμίσετε την αναφορά σας, μπορείτε να την εξαγάγετε με τη μορφή αρχείου CSV επιλέγοντας Εξαγωγή αναφοράς δίπλα στον τίτλο του γραφήματος.

Βελτιστοποίηση αναφοράς

Συμβουλές σύγκρισης

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συγκρίσεις μετρήσεων για την ανάλυση της απόδοσης εφαρμογών:

 • Συγκρίνετε το σύνολο των χρηστών και των απεγκαταστάσεων της εφαρμογής σας με την πάροδο του χρόνου.
 • Συγκρίνετε τα σφάλματα της εφαρμογής σας και τη μέση ημερήσια βαθμολογία αξιολόγησης πριν και μετά από μια κυκλοφορία που είχε ως στόχο τη σταθερότητα.
 • Συγκρίνετε το ημερήσιο ποσοστό απεγκατάστασης των εφαρμογών σας με τον κυλιόμενο μέσο όρο ποσοστού απεγκατάστασης 30 ημερών για να αξιολογήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι καθημερινές παραλλαγές συμβάλλουν στις συνολικές τάσεις.
Διαθέσιμες ιδιότητες

Αφού ρυθμίσετε την αναφορά σας, εμφανίζονται ένας πίνακας και ένα γράφημα που αναπαριστούν τα δεδομένα της εφαρμογής σας για τη χρονική περίοδο που επιλέγετε. Για να δείτε λεπτομερή δεδομένα ανά ημέρα, επιλέξτε μια ημερομηνία στο γράφημα.

Ακολουθούν οι διαθέσιμες ιδιότητες στη σελίδα Στατιστικά στοιχεία:

 • Έκδοση Android: Η έκδοση λειτουργικού συστήματος Android που αναφέρθηκε από τη συσκευή του χρήστη
 • Συσκευή: Εμπορική ονομασία συσκευής χρήστη και όνομα συσκευής (για παράδειγμα, Google Nexus 7/Flo)
 • Χώρα: Η χώρα του χρήστη
 • Γλώσσα: Η ρύθμιση γλώσσας του λειτουργικού συστήματος Android του χρήστη
 • Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας: Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του χρήστη (εφόσον υπάρχει)
 • Κανάλι: Πώς εκκινούν οι χρήστες την Instant εφαρμογή σας
  • Κατά την προβολή δεδομένων καναλιών, το στοιχείο "Δοκιμάστε τώρα" αναφέρεται στο κουμπί που εκκινεί την Instant εφαρμογή σας από την καταχώριση καταστήματός σας.
 • Έκδοση εφαρμογής: Η έκδοση της εφαρμογής σας
  • Για να φιλτράρετε τις εκδόσεις της εφαρμογής σας βάσει των καναλιών διανομής (συμπεριλαμβανομένων των καναλιών alpha, beta και της σταδιακής διάθεσης), επιλέξτε το κανάλι από το επάνω μέρος του πίνακα.
  • Θα υπάρχει μια ετικέτα σε τυχόν εκδόσεις alpha ή beta που διανέμονται αυτήν τη στιγμή, καθώς και σε εκδόσεις που δεν προωθήθηκαν στο στάδιο παραγωγής. Μόλις μια έκδοση προωθηθεί στο στάδιο παραγωγής, η ετικέτα καταργείται. Θα εξακολουθείτε να βλέπετε αυτήν την έκδοση στη λίστα.
Δείτε πώς τα συμβάντα επηρεάζουν τις μετρήσεις της εφαρμογής σας

Μπορείτε να δείτε πώς οι αλλαγές στην εφαρμογή σας επηρεάζουν συγκεκριμένες μετρήσεις χρησιμοποιώντας το χρονολόγιο συμβάντων. Συνδυάζοντας τα δεδομένα της εφαρμογής σας με τις ημερομηνίες σημαντικών συμβάντων, μπορείτε να δείτε γρήγορα πληροφορίες όπως οι εξής:

 • Πώς μια έκπτωση επηρεάζει τα έσοδα
 • Πώς η διάθεση μιας νέας κυκλοφορίας επηρεάζει την εμφάνιση σφαλμάτων
 • Πώς η αλλαγή της τιμής μιας συνδρομής επηρεάζει τον αριθμό των αγοραστών

Αφού διαμορφώσετε μια αναφορά στις σελίδες Στατιστικά στοιχεία ή Συνδρομές, το χρονολόγιο συμβάντων εμφανίζεται κάτω από τις ημερομηνίες του γραφήματος. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε κουκκίδα για να δείτε την περιγραφή συμβάντος. Οι μεγαλύτερες κουκκίδες υποδεικνύουν πολλά συμβάντα την ίδια ημέρα.

Μετρήσεις

Ορισμένες μετρήσεις υπολογίζονται βάσει δεδομένων από χρήστες που έχουν συμφωνήσει να κοινοποιούν συγκεντρωτικά τα δεδομένα τους στους προγραμματιστές. Οι μετρήσεις που παρέχουμε στο Play Console προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τα δεδομένα όλων των χρηστών σας. 

Συμβουλή: Για να δείτε συγκεντρωτικές αναφορές, μπορείτε να κατεβάσετε μηνιαίες αναφορές.

Στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις

Τα δεδομένα σχετικά με τις εγκαταστάσεις βασίζονται στην Ώρα Ειρηνικού (PT).

Μέτρηση Ορισμός
Εγκαταστάσεις σε ενεργές συσκευές Ο αριθμός των συσκευών Android οι οποίες έχουν συνδεθεί στο διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά τις τελευταίες 30 ημέρες και στις οποίες έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή σας.
Εγκαταστάσεις κατά συσκευή

Ο αριθμός των συσκευών στις οποίες οι χρήστες εγκατέστησαν την εφαρμογή σας για πρώτη φορά.

Απεγκαταστάσεις κατά συσκευή Ο αριθμός των συσκευών στις οποίες έγινε κατάργηση της εγκατάστασης της εφαρμογής σας.
Αναβαθμίσεις κατά συσκευή Ο αριθμός των συσκευών στις οποίες εγκαταστάθηκε μια ενημέρωση της εφαρμογής σας.
Εγκαταστάσεις ανά χρήστη Μοναδικοί χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή σε μία ή περισσότερες από τις συσκευές τους για πρώτη φορά.
Απεγκαταστάσεις ανά χρήστη

Ο αριθμός των περιπτώσεων όπου μοναδικοί χρήστες κατάργησαν την εγκατάσταση της εφαρμογής από όλες τις συσκευές τους.

Συμβάντα εγκατάστασης Ο αριθμός εγκαταστάσεων της εφαρμογής σε μια συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών στις οποίες έγινε απεγκατάσταση της εφαρμογής και έπειτα ξανά εγκατάσταση.
Συμβάντα ενημέρωσης Πόσες φορές ενημερώθηκε η εφαρμογή.
Συμβάντα απεγκατάστασης Πόσες φορές απεγκαταστάθηκε η εφαρμογή.
Εγκαταστάσεις ανά χρήστη (κορυφαίες χώρες) Μοναδικοί χρήστες ανά χώρα που εγκατέστησαν την εφαρμογή σε μία ή περισσότερες από τις συσκευές τους για πρώτη φορά.
Βαθμολογίες

Τα δεδομένα σχετικά με τις αξιολογήσεις βασίζονται στην Ώρα Ειρηνικού (PT).

Συμβουλή: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αξιολογήσεις της εφαρμογής σας, μπορείτε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα δεδομένα αξιολόγησης της εφαρμογής σας.

Μέτρηση Ορισμός
Μέση βαθμολογία Ο μέσος όρος της βαθμολογίας με αστέρια που έλαβε αυτή η εφαρμογή από όλες τις βαθμολογίες που υποβλήθηκαν.

Όγκος βαθμολογιών

Ο αριθμός των βαθμολογιών που υποβλήθηκαν.
Συγκεντρωτική μέση βαθμολογία Ο μέσος όρος της βαθμολογίας με αστέρια που έλαβε αυτή η εφαρμογή από όλες τις βαθμολογίες που υποβλήθηκαν έως την προηγούμενη ημέρα, συμπεριλαμβανομένης αυτής. Για κάθε χρήστη που υποβάλλει μια αξιολόγηση, υπολογίζεται μόνο η πιο πρόσφατη αξιολόγηση της εφαρμογής.
Αξιολόγηση Google Play Η τρέχουσα αξιολόγησή σας εμφανίζεται στους χρήστες στο Google Play. Αυτή υπολογίζεται με βάση τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις.
Έσοδα

Τα οικονομικά στοιχεία βασίζονται στη ζώνη ώρας UTC. Μπορείτε να δείτε οικονομικά στοιχεία αν έχετε την άδεια "Προβολή οικονομικών πληροφοριών".

Συμβουλή: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα έσοδα της εφαρμογής σας, μπορείτε να δείτε λεπτομερείς αναλύσεις εσόδων.

Μετρήσεις Ορισμός

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα για την επιλεγμένη χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυουσών πωλήσεων, προϊόντων εντός εφαρμογής και συνδρομών. Τα δεδομένα σχετικά με τα έσοδα βασίζονται στις εκτιμώμενες πωλήσεις (ποσά που καταβάλλονται από τους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων των φόρων).

Συνολικά έσοδα

Τα συνολικά έσοδα που προήλθαν από την εφαρμογή σας από την κυκλοφορία της. Αυτά βασίζονται στις εκτιμώμενες πωλήσεις και περιλαμβάνουν τυχόν φόρους ή άλλες χρεώσεις. 
Αγοραστές Ο αριθμός μοναδικών χρηστών που πραγματοποίησαν αγορά στην εφαρμογή σας.
Νέοι αγοραστές

Μοναδικοί χρήστες που πραγματοποίησαν μια αγορά στην εφαρμογή σας για πρώτη φορά.

Συγκεντρωτικός αριθμός αγοραστών

Συνολικός αριθμός μοναδικών χρηστών που έχουν πραγματοποιήσει κάποια στιγμή μια αγορά στην εφαρμογή σας.

Γενικά σφάλματα και σφάλματα τύπου "Η εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται" (ANR)

Τα δεδομένα σχετικά με τα σφάλματα και τα ANR βασίζονται στην Ώρα Ειρηνικού (PT).

Συμβουλή: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα σφάλματα και τα ANR της εφαρμογής σας, μπορείτε να δείτε δεδομένα σχετικά με μεμονωμένα σφάλματα και να απλοποιήσετε τις ιχνηλατήσεις στοίβας σφαλμάτων.

Μέτρηση Ορισμός
Σφάλματα Οι αναφορές σφαλμάτων που συλλέγονται από συσκευές Android των οποίων οι χρήστες ενεργοποίησαν την αυτόματη κοινοποίηση δεδομένων χρήσης και διαγνωστικών στοιχείων. 
ANR Οι αναφορές σφαλμάτων τύπου "Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται" που συλλέγονται από συσκευές Android των οποίων οι χρήστες ενεργοποίησαν την αυτόματη κοινοποίηση δεδομένων χρήσης και διαγνωστικών στοιχείων.
Instant Εφαρμογές για Android

Εάν έχετε δημοσιεύσει μια Instant Εφαρμογή για Android, τα ακόλουθα δεδομένα είναι διαθέσιμα στη σελίδα Στατιστικά στοιχεία. Τα δεδομένα των Instant Εφαρμογών για Android βασίζονται στην Ώρα Ειρηνικού (PT). Για να διανείμετε μια Instant Εφαρμογή, μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαθέσετε μια κυκλοφορία.

Σημείωση: Για λόγους προστασίας του απορρήτου, η Google δεν εμφανίζει δεδομένα Instant Εφαρμογών όταν υπάρχει μικρός αριθμός χρηστών.

Μέτρηση Ορισμός
Εκκινήσεις ανά συσκευή Ο αριθμός μοναδικών συσκευών στις οποίες η Instant Εφαρμογή εκκινείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
Συμβάντα εκκίνησης Ο αριθμός εκκινήσεων της Instant Εφαρμογής κάθε ημέρα.
Συμβάντα μετατροπής Ο αριθμός ημερήσιων εγκαταστάσεων της πλήρους εφαρμογής σας σε μια συσκευή στην οποία έγινε προηγουμένως εκκίνηση της Instant Εφαρμογής.

Λήψη αναφορών από το Google Cloud Storage

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να κατεβάσετε αναφορές με τη μορφή αρχείων CSV από το Google Cloud Storage. Οι αναφορές δημιουργούνται καθημερινά και συγκεντρώνονται σε μηνιαία αρχεία CSV.

Σχετικό περιεχόμενο

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Υπολογιστής Android