Προβολή στατιστικών στοιχείων εφαρμογής

Μπορείτε να προβάλλετε στατιστικά στοιχεία για μεμονωμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας την έκδοση ιστού ή την εφαρμογή του Play Console.

Εντοπισμός και έλεγχος των δεδομένων της εφαρμογής σας

Διαθέσιμες αναφορές

Υπάρχουν διάφορες σελίδες στο Play Console, όπου μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα εγκαταστάσεων, απεγκαταστάσεων, αξιολογήσεων, εσόδων και σφαλμάτων της εφαρμογής σας.

 • Σελίδα Πίνακα ελέγχου: Επισκόπηση σχετικά με τις βασικές μετρήσεις, τις τάσεις, τις ειδοποιήσεις και τις πληροφορίες
 • Σελίδα στατιστικών στοιχείων: Προσαρμόσιμες λεπτομερείς αναφορές με βασικές μετρήσεις και ιδιότητες 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Πίνακας ελέγχου

Για να δείτε τον πίνακα ελέγχου της εφαρμογής σας: 

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου. Θα δείτε διάφορες ενότητες με κάρτες που δείχνουν τα πρόσφατα δεδομένα απόδοσης της εφαρμογής καθώς και βασικές πληροφορίες κατά καθορισμένες χρονικές περιόδους.
  • Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία κάθε ενότητας, μπορείτε να κάνετε κλικ στα εικονίδια ανάπτυξης και σύμπτυξης για να δείτε περισσότερες πληροφορίες που είναι σημαντικές για εσάς.
  • Πολλές ενότητες εμφανίζουν συνδέσμους δίπλα από τους τίτλους τους οι οποίοι σας μεταφέρουν σε σχετικές, λεπτομερείς αναφορές.
  • Στις περισσότερες κάρτες, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που βρίσκεται κοντά στη δεξιά γωνία της κάρτας.

Σημείωση: Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με μια συγκεκριμένη μέτρηση, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο με το ερωτηματικό .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Σελίδα Στατιστικών στοιχείων

Για να κατανοήσετε καλύτερα την απόδοση της εφαρμογής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Στατιστικά στοιχεία για να συγκρίνετε μετρήσεις, να επιλέξετε προσαρμοσμένα εύρη ημερομηνιών και να προβάλετε δεδομένα βάσει ιδιοτήτων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τις μετρήσεις του ρυθμού ανάπτυξης με ομάδες ομότιμων εφαρμογών στο Google Play για να κατανοήσετε την απόδοση της εφαρμογής σας.

Σημείωση: Από τον Ιούλιο του 2019, κάναμε σημαντικές ενημερώσεις στις μετρήσεις μας, χάρη στις οποίες τα στατιστικά σας στοιχεία γίνονται πλέον πιο πλήρη και χρήσιμα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτές τις ενημερώσεις στον ιστότοπο Android Developers.

Συμβουλή: Οι ενημερωμένες μετρήσεις ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίον μπορείτε να ρυθμίσετε και να κατανοήσετε τις αναφορές σας. Σας συνιστούμε να αφιερώσετε τον χρόνο που χρειάζεται για να κατανοήσετε αυτές τις αλλαγές, ώστε να μπορέσετε να διαμορφώσετε τις μετρήσεις για να δημιουργείτε αναφορές που να είναι συμβατές με τα προηγούμενα δεδομένα σας.

Ρύθμιση της αναφοράς

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Στατιστικά στοιχεία.
 4. Επάνω δεξιά στην οθόνη σας, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που θέλετε να προβάλετε.
  • ​Για να συγκρίνετε δεδομένα από δύο εύρη ημερομηνιών, μετακινήστε τον διακόπτη Σύγκριση προς τα δεξιά μέχρι να γίνει μπλε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα δεύτερο εύρος ημερομηνιών.
 5. Στην ενότητα Διαμόρφωση αναφοράς, επιλέξτε τη μέτρηση που θέλετε να προβάλετε χρησιμοποιώντας το μπλε κάτω βέλος.
  • Σημείωση:Ορισμένες μετρήσεις έχουν τριτογενείς επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαμορφώσετε τις Αποκτήσεις χρηστών ώστε να εμφανίζονται οι νέοι χρήστες, οι επανερχόμενοι χρήστες ή όλοι οι χρήστες.
 6. Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται και εμφανίζεται η μέτρηση (η επιλεγμένη μέτρηση θα καθορίσει τις επιλογές που θα είναι διαθέσιμες για εσάς):
  • Χρησιμοποιήστε τον Τύπο συμβάντος για να καθορίσετε τι θέλετε να υπολογίσετε: 
   • Όλα τα συμβάντα: Όλες οι παρουσίες ενός συμβάντος, όπως, για παράδειγμα, κάθε φορά που πραγματοποιείται εγκατάσταση της εφαρμογής σας.
   • Μοναδικά: Ο αριθμός μοναδικών χρηστών ή συσκευών στα οποία αντιστοιχεί ένα συμβάν, για παράδειγμα ο αριθμός μοναδικών συσκευών όπου εγκαθίσταται η εφαρμογή σας.
    • Σημείωση: Ο τύπος συμβάντος Μοναδικά είναι διαθέσιμος μόνο για μετρήσεις απόκτησης και απώλειας, όταν επιλέγετε εβδομαδιαία διαστήματα ή διαστήματα μεγαλύτερα της εβδομάδας.
      
  • Χρησιμοποιήστε τον Υπολογισμό μέτρησης για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να υπολογίζονται τα δεδομένα: 
   • Ανά διάστημα: Τα δεδομένα που συλλέγονται σε κάθε χρονικό διάστημα, όπως ο αριθμός των χρηστών που εγκατέστησαν την εφαρμογή για πρώτη φορά κάθε μήνα.
   • Κυλιόμενος μέσος όρος 30 ημερών: Ο μέσος όρος που υπολογίζεται από τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί τις τελευταίες 30 ημέρες.
     
  • Χρησιμοποιήστε τα Χρονικά διαστήματα για να καθορίσετε τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων θέλετε να συγκεντρώνονται τα δεδομένα. Αυτά τα διαστήματα μπορούν να είναι:
   • ωριαία (διατίθενται μόνο για περιόδους 30 ημερών ή συντομότερες)
   • ημερήσια
   • ημερολογιακής εβδομάδας
   • ημερολογιακού μήνα
   • τριμηνιαία
    • Σημείωση: Για ορισμένες μετρήσεις θα είναι διαθέσιμα μεγαλύτερα διαστήματα, καθώς θα γίνονται διαθέσιμα δεδομένα με την πάροδο του χρόνου.
 7. Αν θέλετε να σχεδιάσετε μια δεύτερη μέτρηση, με την οποία θα συγκρίνετε την πρώτη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μέτρησης. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη δεύτερη μέτρησή σας όπως περιγράφεται παραπάνω.
 8. Με το κάτω βέλος μπορείτε να επιλέξετε τις ιδιότητες που θέλετε να εφαρμόσετε, όπως χώρες ή εκδόσεις Android, οι οποίες θα εμφανίζονται στο γράφημα που προβάλλεται κάτω από τις επιλογές σας.
 9. Αν θέλετε να σχεδιάσετε ένα υποσύνολο μιας ιδιότητας, όπως μια συγκεκριμένη έκδοση του Android ή μια χώρα, κάντε κλικ στην Προσθήκη.

Επιλογή των ιδιοτήτων σας

Αφού ρυθμίσετε την αναφορά σας, εμφανίζονται ένας πίνακας και ένα γράφημα που αναπαριστούν τα δεδομένα της εφαρμογής σας για τη χρονική περίοδο που επιλέγετε. Για να δείτε λεπτομερή δεδομένα ανά ημέρα, επιλέξτε μια ημερομηνία στο γράφημα.

Ακολουθούν οι διαθέσιμες ιδιότητες στη σελίδα Στατιστικά στοιχεία:

 • Έκδοση Android: Η έκδοση λειτουργικού συστήματος Android που αναφέρθηκε από τη συσκευή του χρήστη.
 • Συσκευή: Εμπορική ονομασία συσκευής χρήστη και όνομα συσκευής χρήστη (για παράδειγμα, Google Nexus 7/Flo).
 • Χώρα: Η χώρα του χρήστη.
 • Γλώσσα: Η ρύθμιση γλώσσας του λειτουργικού συστήματος Android του χρήστη.
 • Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας: Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του χρήστη (εφόσον υπάρχει).
 • Κανάλι: Πώς εκκινούν οι χρήστες την Instant Εφαρμογή σας.
  • Κατά την προβολή δεδομένων καναλιών, το στοιχείο Δοκιμάστε τώρα αναφέρεται στο κουμπί που εκκινεί την Instant Εφαρμογή σας από την καταχώριση καταστήματός σας.
 • Έκδοση εφαρμογής: Η έκδοση της εφαρμογής σας
  • Για να φιλτράρετε τις εκδόσεις της εφαρμογής σας βάσει των καναλιών διανομής (συμπεριλαμβανομένων των καναλιών alpha, beta και της σταδιακής διάθεσης), επιλέξτε το κανάλι από το επάνω μέρος του πίνακα.
  • Θα υπάρχει μια ετικέτα σε τυχόν εκδόσεις alpha ή beta που διανέμονται αυτήν τη στιγμή, καθώς και σε εκδόσεις που δεν προωθήθηκαν στο στάδιο παραγωγής. Μόλις μια έκδοση προωθηθεί στο στάδιο παραγωγής, η ετικέτα καταργείται. Θα εξακολουθείτε να βλέπετε αυτήν την έκδοση στη λίστα.

Αποθήκευση και προβολή γρήγορων αναφορών

Εάν ορίσετε μια αναφορά με μετρήσεις και ιδιότητες που θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε αργότερα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αναφοράς επιλέγοντας Αποθήκευση σε γρήγορες αναφορές κάτω από το εύρος ημερομηνιών της αναφοράς.

Αφού προσθέσετε έναν τίτλο και αποθηκεύσετε τη γρήγορη αναφορά σας, μπορείτε να προβάλετε τις γρήγορες αναφορές επιλέγοντας Γρήγορες αναφορές > Αποθηκευμένες αναφορές κοντά στο επάνω μέρος της σελίδας.

Εξαγωγή της αναφοράς σας

Αφού ρυθμίσετε την αναφορά σας, μπορείτε να την εξαγάγετε με τη μορφή αρχείου CSV επιλέγοντας Εξαγωγή αναφοράς δίπλα στον τίτλο του γραφήματος.

Αξιολόγηση των δεδομένων σας

Δείτε μια σύγκριση του ρυθμού ανάπτυξης της εφαρμογής σας με ομότιμες εφαρμογές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γράφημα Ρυθμός ανάπτυξης συγκριτικά με ομότιμες για να κατανοήσετε πώς αποδίδουν οι επιλεγμένες μετρήσεις σε σύγκριση με ομάδες ομότιμων εφαρμογών από τη μια περίοδο στην άλλη. Αυτά τα δεδομένα σάς επιτρέπουν να κρίνετε την απόδοσή σας σε βασικές περιοχές του οικοσυστήματος, για να διαπιστώσετε εάν η εφαρμογή σας αποδίδει καλά ή όχι.

Οι μετρήσεις ρυθμού ανάπτυξης υπολογίζονται ως η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ μιας περιόδου και της αμέσως προηγούμενης περιόδου. Για παράδειγμα, 1η Δεκεμβρίου 2019 δια 30 Νοεμβρίου 2019 ή Απρίλιος 2019 δια Μάρτιος 2019.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι επιλογείς:

 • Ομάδα ομότιμων εφαρμογών: Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Ομάδα ομότιμων εφαρμογών για να επιλέξετε ένα σύνολο εφαρμογών με τις οποίες θα συγκρίνεται την εφαρμογή σας.
 • Οθόνη: Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Οθόνη για να επιλέξετε την τιμή για την επιλεγμένη ιδιότητα.

Σημείωση: Οι συγκρίσεις θα είναι διαθέσιμες όταν υπάρχουν αρκετές εφαρμογές στην καθορισμένη ομάδα ομότιμων εφαρμογών που αντιστοιχούν στην επιλεγμένη μέτρησή σας.

Δείτε εύκολα τις ιδιότητες που επηρέασαν περισσότερο τα δεδομένα σας

Το γράφημα Ανάλυση αλλαγής αξιολογεί αυτόματα την πρώτη περίοδο του επιλεγμένου χρονικού εύρους και την τελευταία με πλήρη δεδομένα. Επισημαίνει τις ιδιότητες που έχουν αλλάξει περισσότερο για να κατανοήσετε τους μεγαλύτερους συντελεστές στις τάσεις σας.

Συμβουλές σύγκρισης

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συγκρίσεις μετρήσεων για την ανάλυση της απόδοσης εφαρμογών:

 • Συγκρίνετε το σύνολο των χρηστών και των απεγκαταστάσεων της εφαρμογής σας με την πάροδο του χρόνου.
 • Συγκρίνετε τα σφάλματα της εφαρμογής σας και τη μέση ημερήσια βαθμολογία αξιολόγησης πριν και μετά από μια κυκλοφορία που είχε ως στόχο τη σταθερότητα.
 • Συγκρίνετε το ημερήσιο ποσοστό απεγκατάστασης των εφαρμογών σας με τον κυλιόμενο μέσο όρο ποσοστού απεγκατάστασης 30 ημερών για να αξιολογήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι καθημερινές παραλλαγές συμβάλλουν στις συνολικές τάσεις.
Δείτε πώς τα συμβάντα επηρεάζουν τις μετρήσεις της εφαρμογής σας

Μπορείτε να δείτε πώς οι αλλαγές στην εφαρμογή σας επηρεάζουν συγκεκριμένες μετρήσεις χρησιμοποιώντας το χρονολόγιο συμβάντων. Συνδυάζοντας τα δεδομένα της εφαρμογής σας με τις ημερομηνίες σημαντικών συμβάντων, μπορείτε να δείτε γρήγορα πληροφορίες όπως οι εξής:

 • Πώς μια έκπτωση επηρεάζει τα έσοδα
 • Πώς η διάθεση μιας νέας κυκλοφορίας επηρεάζει την εμφάνιση σφαλμάτων
 • Πώς η αλλαγή της τιμής μιας συνδρομής επηρεάζει τον αριθμό των αγοραστών

Αφού διαμορφώσετε μια αναφορά στις σελίδες Στατιστικά στοιχεία ή Συνδρομές, το χρονολόγιο συμβάντων εμφανίζεται κάτω από τις ημερομηνίες του γραφήματος. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε κουκκίδα για να δείτε την περιγραφή συμβάντος. Οι μεγαλύτερες κουκκίδες υποδεικνύουν πολλά συμβάντα την ίδια ημέρα.

Μετρήσεις

Ορισμένες μετρήσεις υπολογίζονται βάσει δεδομένων από χρήστες που έχουν συμφωνήσει να κοινοποιούν συγκεντρωτικά τα δεδομένα τους στους προγραμματιστές. Οι μετρήσεις που παρέχουμε στο Play Console προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τα δεδομένα όλων των χρηστών σας. 

Συμβουλή: Για να δείτε συγκεντρωτικές αναφορές, μπορείτε να κατεβάζετε μηνιαίες αναφορές.

Στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις

Τα δεδομένα σχετικά με τις εγκαταστάσεις βασίζονται στην Ώρα Ειρηνικού (PT).

Μέτρηση Ορισμός

Χρήστες

Ένας μεμονωμένος χρήστης του Google Play. Ένας χρήστης μπορεί να έχει πολλές συσκευές.

Ενεργοί χρήστες

Ο αριθμός των χρηστών που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή σας σε τουλάχιστον μία συσκευή και έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν τη συσκευή τις τελευταίες 30 ημέρες.

Αποκτήσεις χρηστών

Ο αριθμός των χρηστών που εγκατέστησαν την εφαρμογή σας, χωρίς να την έχουν προηγουμένως εγκαταστήσει σε καμία άλλη συσκευή μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται χρήστες που ενεργοποιούν μια συσκευή στην οποία είναι προεγκατεστημένη η εφαρμογή σας ή επανενεργοποιούν μια συσκευή.

Απώλεια χρηστών

Ο αριθμός των χρηστών που απεγκατέστησαν την εφαρμογή σας από όλες τις συσκευές τους ή σταμάτησαν να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε συσκευές στις οποίες ήταν εγκατεστημένη η εφαρμογή σας για περισσότερες από 30 ημέρες (καθιστώντας αυτές τις συσκευές ανενεργές).

Νέοι χρήστες

Οι χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή σας για πρώτη φορά.

Επανερχόμενοι χρήστες

Οι χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή σας, αφού προηγουμένως την είχαν απεγκαταστήσει από όλες τις συσκευές τους. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται χρήστες που γίνονται ενεργοί εκ νέου.

Όλοι οι χρήστες

Νέοι και επανερχόμενοι χρήστες.

Συσκευές

Μια συσκευή Android που συσχετίζεται με έναν χρήστη. Εάν γίνει επαναφορά μιας συσκευής ή μεταφορά της σε άλλον χρήστη, τότε η συσκευή αυτή μετράται ως νέα συσκευή.

Ενεργές συσκευές

Ο αριθμός των ενεργών συσκευών στις οποίες έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή σας. Μια συσκευή θεωρείται ενεργή όταν έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά κατά τις τελευταίες 30 ημέρες.

Απόκτηση συσκευών

Ο αριθμός των συσκευών στις οποίες οι χρήστες έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή σας. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται συσκευές στις οποίες η εφαρμογή σας είναι προεγκατεστημένη.

Απώλεια συσκευών

Ο αριθμός των συσκευών από τις οποίες οι χρήστες απεγκατέστησαν την εφαρμογή σας. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται συσκευές που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών (και θεωρούνται επομένως ανενεργές).

Νέες συσκευές

Συσκευές στις οποίες οι χρήστες εγκατέστησαν την εφαρμογή σας για πρώτη φορά.

Επανερχόμενες συσκευές

Συσκευές στις οποίες η εφαρμογή σας ήταν εγκατεστημένη στο παρελθόν και εγκαθίσταται εκ νέου. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται ανενεργές συσκευές που ενεργοποιούνται εκ νέου.

Όλες οι συσκευές

Νέες και επανερχόμενες συσκευές.

Ενημερώσεις σε συσκευές

Ο αριθμός των συσκευών στις οποίες έχει ενημερωθεί η εφαρμογή σας.

Απώλεια συσκευών μετά από ενημέρωση

Ο αριθμός συσκευών στις οποίες απεγκαταστάθηκε η εφαρμογή σας, ενώ πρόσφατα είχε πραγματοποιηθεί ενημέρωσή της.

Συμβάντα εγκατάστασης

Ο αριθμός των φορών που εγκαταστάθηκε η εφαρμογή σας, συμπεριλαμβανομένων συσκευών στις οποίες η εφαρμογή είχε εγκατασταθεί και παλαιότερα. Δεν συμπεριλαμβάνονται προεγκαταστάσεις ή επανενεργοποιήσεις συσκευών.

Συμβάντα απεγκατάστασης

Ο αριθμός των φορών που απεγκαταστάθηκε η εφαρμογή σας. Σε αυτόν τον αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται ανενεργές συσκευές.

Αξιολογήσεις

Τα δεδομένα σχετικά με τις αξιολογήσεις βασίζονται στην Ώρα Ειρηνικού (PT).

Συμβουλή: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αξιολογήσεις της εφαρμογής σας, μπορείτε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα δεδομένα αξιολόγησης της εφαρμογής σας.

Μέτρηση Ορισμός
Μέση βαθμολογία Ο μέσος όρος της βαθμολογίας με αστέρια που έλαβε αυτή η εφαρμογή από όλες τις βαθμολογίες που υποβλήθηκαν.

Όγκος βαθμολογιών

Ο αριθμός των βαθμολογιών που υποβλήθηκαν.
Συγκεντρωτική μέση βαθμολογία Ο μέσος όρος της βαθμολογίας με αστέρια που έλαβε αυτή η εφαρμογή από όλες τις βαθμολογίες που υποβλήθηκαν έως την προηγούμενη ημέρα, συμπεριλαμβανομένης αυτής. Για κάθε χρήστη που υποβάλλει μια αξιολόγηση, υπολογίζεται μόνο η πιο πρόσφατη αξιολόγηση της εφαρμογής.
Αξιολόγηση Google Play Η τρέχουσα αξιολόγησή σας εμφανίζεται στους χρήστες στο Google Play. Αυτή υπολογίζεται με βάση τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις.
Έσοδα

Τα οικονομικά στοιχεία βασίζονται στη ζώνη ώρας UTC. Μπορείτε να δείτε οικονομικά στοιχεία αν έχετε την άδεια Προβολή οικονομικών πληροφοριών.

Συμβουλή: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα έσοδα της εφαρμογής σας, μπορείτε να δείτε λεπτομερείς αναλύσεις εσόδων.

Μετρήσεις Ορισμός

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα για την επιλεγμένη χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυουσών πωλήσεων, προϊόντων εντός εφαρμογής και συνδρομών. Τα δεδομένα σχετικά με τα έσοδα βασίζονται στις εκτιμώμενες πωλήσεις (ποσά που καταβάλλονται από τους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων των φόρων).

Συνολικά έσοδα

Τα συνολικά έσοδα που προήλθαν από την εφαρμογή σας από την κυκλοφορία της. Αυτά βασίζονται στις εκτιμώμενες πωλήσεις και περιλαμβάνουν τυχόν φόρους ή άλλες χρεώσεις. 
Αγοραστές Ο αριθμός μοναδικών χρηστών που πραγματοποίησαν αγορά στην εφαρμογή σας.
Νέοι αγοραστές

Μοναδικοί χρήστες που πραγματοποίησαν μια αγορά στην εφαρμογή σας για πρώτη φορά.

Συγκεντρωτικός αριθμός αγοραστών

Συνολικός αριθμός μοναδικών χρηστών που έχουν πραγματοποιήσει κάποια στιγμή μια αγορά στην εφαρμογή σας.

Γενικά σφάλματα και σφάλματα τύπου Η εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται (ANR)

Τα δεδομένα σχετικά με τα σφάλματα και τα ANR βασίζονται στην Ώρα Ειρηνικού (PT).

Συμβουλή: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα γενικά σφάλματα και τα σφάλματα τύπου ANR της εφαρμογής σας, μπορείτε να δείτε δεδομένα σχετικά με μεμονωμένα σφάλματα και να απλοποιήσετε τις ιχνηλατήσεις στοίβας σφαλμάτων.

Μέτρηση Ορισμός
Σφάλματα Οι αναφορές σφαλμάτων που συλλέγονται από συσκευές Android των οποίων οι χρήστες ενεργοποίησαν την αυτόματη κοινοποίηση δεδομένων χρήσης και διαγνωστικών στοιχείων. 
ANR Οι αναφορές σφαλμάτων τύπου "Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται" που συλλέγονται από συσκευές Android των οποίων οι χρήστες ενεργοποίησαν την αυτόματη κοινοποίηση δεδομένων χρήσης και διαγνωστικών στοιχείων.
Instant Εφαρμογές για Android

Εάν έχετε δημοσιεύσει μια Instant Εφαρμογή για Android, τα ακόλουθα δεδομένα είναι διαθέσιμα στη σελίδα Στατιστικά στοιχεία. Τα δεδομένα των Instant Εφαρμογών για Android βασίζονται στην Ώρα Ειρηνικού (PT). Για να διανείμετε μια Instant Εφαρμογή, μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαθέσετε μια κυκλοφορία.

Σημείωση: Για λόγους προστασίας του απορρήτου, η Google δεν εμφανίζει δεδομένα Instant Εφαρμογών όταν υπάρχει μικρός αριθμός χρηστών.

Μέτρηση Ορισμός
Εκκινήσεις ανά συσκευή Ο αριθμός μοναδικών συσκευών στις οποίες η Instant Εφαρμογή εκκινείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
Συμβάντα εκκίνησης Ο αριθμός εκκινήσεων της Instant Εφαρμογής κάθε ημέρα.
Συμβάντα μετατροπής Ο αριθμός ημερήσιων εγκαταστάσεων της πλήρους εφαρμογής σας σε μια συσκευή στην οποία έγινε προηγουμένως εκκίνηση της Instant Εφαρμογής.

Λήψη αναφορών από το Google Cloud Storage

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να κατεβάσετε αναφορές με τη μορφή αρχείων CSV από το Google Cloud Storage. Οι αναφορές δημιουργούνται καθημερινά και συγκεντρώνονται σε μηνιαία αρχεία CSV.

Σχετικό περιεχόμενο

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Υπολογιστής Android

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας