Se appstatistik

Du kan se statistik for de enkelte apps i webversionen af Play Console eller i Play Console-appen.

Find og se din apps data

Tilgængelige rapporter

Der er flere sider i Play Console, hvor du kan se din apps data om installationer, afinstallationer, bedømmelser, omsætning og nedbrud.

 • Siden Betjeningspanel: Overblik over vigtige metrics, tendenser, underretninger og indsigt
 • Siden Statistik: Detaljerede rapporter, som kan tilpasses, med vigtige metrics og dimensioner 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Betjeningspanel

Sådan ser du kontrolpanelet for din app: 

 1. Log ind på Play Console.
 2. Vælg en app.
 3. Klik på Betjeningspanel i menuen til venstre. Du får vist forskellige sektioner med kort, der viser data for din apps seneste effektivitet og fremhævet indsigt efter bestemte tidsrum.
  • Øverst til højre i hver sektion kan du klikke på ikonerne for udvid og skjul for at se flere oplysninger om det, der er mest relevant for dig.
  • Mange sektioner indeholder links ud for titlen, som åbner relevante, detaljerede rapporter.
  • På de fleste kort kan du se flere oplysninger ved at klikke på et link nederst til højre.

Bemærk! Du kan få oplysninger om en bestemt metric ved at holde markøren over spørgsmålstegnet .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siden Statistik

På siden Statistik kan du sammenligne metrics, vælge tilpassede datointervaller og se data efter dimensioner, så du får en bedre forståelse af, hvordan din app klarer sig. Du kan også sammenligne metrics for vækstrater med referencegrupper i Google Play for at få et indblik i, hvordan din app klarer sig.

Du kan også sammenligne metrics for vækstrater med referencegrupper i Google Play for at få et indblik i, hvordan din app klarer sig.

Bemærk! I juli 2019 foretog vi vigtige opdateringer af vores metrics for at give dig mere omfattende og nyttige statistikker. Du kan få flere oplysninger om disse opdateringer ved at gå til websitet for Android-udviklere.

Tip! De opdaterede metrics kan have påvirket den måde, du konfigurerer og forstår dine rapporter på. Vi anbefaler, at du gennemgår ændringerne omhyggeligt, så du kan konfigurere dine metrics til at generere rapporter, der er kompatible med dine tidligere data.

Konfigurer din rapport

 1. Log ind på Play Console.
 2. Vælg en app.
 3. Klik på Statistik i menuen til venstre.
 4. Vælg det datointerval, du vil se, øverst til højre på skærmen.
  • ​Hvis du vil sammenligne data fra to datointervaller, skal du skubbe kontakten "Sammenlign" til højre, indtil den bliver blå, og derefter vælge et nyt datointerval.
 5. I sektionen "Konfigurer rapport" skal du vælge den metric, du vil se, ved hjælp af den blå pil.
  • Bemærk! Nogle statistikker har tertiære indstillinger. Du kan f.eks. konfigurere Brugeranskaffelser til at vise nye brugere, tilbagevendende brugere eller alle brugere.
 6. Definer, hvordan dataene beregnes og vises (din valgte metric afgør, hvilke indstillinger der er tilgængelige for dig):
  • Brug Hændelsestype til at angive, hvad du vil beregne: 
   • Alle hændelser: Alle tilfælde af en begivenhed, f.eks. hver gang din app installeres.
   • Unikke: Antallet af unikke brugere eller enheder, der oplever en begivenhed, f.eks. antallet af unikke enheder, der installerer din app.
    • Bemærk! Indstillingen Unikke er kun tilgængelig i forbindelse med metrics om anskaffelse og stoppet brug, når du vælger intervaller på en uge eller længere.
      
  • Brug Metric-beregning til at angive, hvordan dataene skal beregnes: 
   • Pr. interval: De data, der indsamles i hvert tidsinterval, f.eks. antallet af brugere, som har installeret appen for første gang, for hver måned.
   • 30-dages løbende gennemsnit: Gennemsnittet baseret på de indsamlede data i løbet af de foregående 30 dage.
     
  • Brug Tidsintervaller til at angive de intervaller, du vil sammenlægge data for:
   • Hver time (kun tilgængelig i perioder på 30 eller færre dage)
   • Hver dag
   • Hver uge
   • Hver måned
   • Hvert kvartal
    • Bemærk! Længere intervaller kan bruges for visse metrics, i takt med at dataene bliver tilgængelige.
 7. Hvis du vil se en anden metric, som den første skal sammenlignes med, skal du klikke på Tilføj metric. Du kan konfigurere din anden metric som beskrevet ovenfor.
 8. Klik på pilen for at vælge de dimensioner, du vil anvende, f.eks. lande eller Android-versioner, til visning i det diagram, du kan se under dine valg.
 9. Hvis du vil se en delmængde af en dimension som f.eks. en specifik version af Android eller et bestemt land, skal du klikke på Tilføj.

Vælg dine dimensioner

Når du har oprettet din rapport, vises en tabel og et diagram over dine appdata for det tidsrum, du vælger. Vælg en dato i diagrammet for at se detaljerede data efter dag.

Nedenfor er de tilgængelige dimensioner på siden Statistik:

 • Android-version: Android OS-versionen, der rapporteres fra brugerens enhed
 • Enhed: Markedsføringsnavnet og enhedsnavnet (f.eks. Google Nexus 7/Flo) på brugerens enhed
 • Land: Brugerens land
 • Sprog: Brugerens sprogindstilling i Android OS
 • Mobilselskab: Brugerens udbyder af trådløst netværk (hvis det er relevant)
 • Kanal: Hvordan brugerne åbner din instant app
  • Under kanaldata henviser "Prøv nu" til den knap, der starter din instant app via din profilside i Play Butik.
 • Appversion: Din appversion
  • Du kan se dine appversioner efter distributionskanaler (herunder alfa, beta og gradvise udgivelser) ved at vælge kanalen øverst i tabellen.
  • Der føjes etiketter til alle alfa- eller betaversioner, der aktuelt distribueres, samt versioner, der ikke gik videre til produktion. Når en version går videre til produktion, fjernes etiketten. Du kan stadig se denne version på listen.

Gem og se lynrapporter

Hvis du opretter en rapport med metrics og dimensioner, som du vil bruge igen på et senere tidspunkt, kan du gemme dine rapportindstillinger ved at vælge Gem i lynrapporter under rapportens datointerval.

Når du har tilføjet en titel og gemt din lynrapport, kan du se dine lynrapporter ved at vælge Lynrapporter > Gemte rapporter øverst på siden.

Eksportér din rapport

Når du har oprettet din rapport, kan du eksportere den som CSV-fil ved at vælge Eksportér rapport ud for titlen på diagrammet.

Evaluer dine data

Sammenlign din apps vækstrate med lignende apps

Du kan bruge diagrammet "Vækstrate sammenlignet med lignende apps" for at få et indblik i, hvordan dine udvalgte metrics klarer sig sammenlignet med grupper af lignende apps i forskellige tidsrum. Disse data giver dig mulighed for at bedømme din apps effektivitet i forhold til vigtige områder i økosystemet, så du kan tjekke, hvordan din app klarer sig.

Metrics for vækstrater beregnes som den procentvise forskel mellem én periode og perioden umiddelbart inden. F.eks. den 1. december 2019 divideret med den 30. november 2019 eller april 2019 divideret med marts 2019.

Der er to tilgængelige vælgere:

 • Referencegruppe: Brug vælgeren Referencegruppe for at vælge en gruppe apps, du vil sammenligne din app med.
 • Visning: Brug vælgeren Visning for at vælge værdien for den dimension, du har valgt.

Bemærk! Sammenligninger bliver tilgængelige, når der er nok apps i den angivne referencegruppe, der matcher din valgte metric.

Se nemt de dimensioner, der har påvirket dine data mest

Diagrammet "Analyse af ændringer" evaluerer automatisk den første periode af dit valgte tidsinterval og den sidste periode med fulde data. Det fremhæver de dimensioner, der har ændret sig mest, så du får et indblik i, hvad der ligger til grund for dine tendenser.

Tips til sammenligning

Her er nogle metoder til, hvordan du kan bruge sammenligninger af metrics til at analysere appens effektivitet:

 • Sammenlign det samlede antal brugere og afinstallationer for din app over tid.
 • Sammenlign antallet af nedbrud og den gennemsnitlige daglige bedømmelse af din app før og efter en udgivelse med forbedret stabilitet.
 • Sammenlign det daglige antal afinstallationer af din app med det løbende gennemsnit af antal afinstallationer over 30 dage for at evaluere, hvordan daglige variationer bidrager til generelle tendenser.
Se, hvordan hændelser påvirker din apps metrics

Ved hjælp af tidslinjen for hændelser, kan du se, hvordan ændringer af din app påvirker bestemte metrics. Hvis du kombinerer din apps data med datoerne for vigtige hændelser, kan du hurtigt se ting som f.eks.:

 • Hvordan et salg påvirker omsætningen
 • Hvordan udrulningen af en ny udgivelse påvirker nedbrud
 • Hvordan en ændring af abonnementsprisen påvirker antallet af købere

Når du har konfigureret en rapport på siderne Statistik eller Abonnementer, vises tidslinjen for hændelser under datoerne i diagrammet. Hold markøren over hver enkelt prik for at se hændelsens beskrivelse. Større prikker indikerer, at der var flere hændelser på samme dag.

Metrics

Nogle metrics beregnes på baggrund af data fra brugere, der har accepteret at dele deres data samlet med udviklere. De metrics, vi leverer i Play Console, justeres, så de afspejler data fra alle dine brugere mere nøjagtigt. 

Tip! Du kan se sammenlagte rapporter ved at downloade månedlige rapporter.

Installationsrelateret statistik

Installationsdata er baseret på Pacific Time (PT).

Metric Definition

Brugere

En individuel Google Play-bruger. En bruger kan have flere enheder.

Aktive brugere

Antallet af brugere, der har installeret din app på mindst én enhed, og som har brugt enheden i løbet af de seneste 30 dage.

Brugeranskaffelser

Antallet af brugere, som har installeret din app uden på daværende tidspunkt at have installeret den på nogen andre enheder. Dette omfatter brugere, som aktiverer en enhed, hvor din app er forudinstalleret, eller genaktiverer en enhed.

Mistede brugere

Antallet af brugere, som har afinstalleret din app fra alle deres enheder eller er stoppet med at bruge enheder, hvor din app er installeret, i mere end 30 dage (hvilket har gjort dem inaktive).

Nye brugere

Antallet af brugere, som har installeret din app for første gang.

Tilbagevendende brugere

Brugere, som har installeret din app uden tidligere at have afinstalleret den fra alle deres enheder. Dette omfatter inaktive brugere, som bliver aktive igen.

Alle brugere

Nye og tilbagevendende brugere.

Enheder

En Android-enhed, som er knyttet til en bruger. Hvis en enhed er nulstillet eller overført til en anden bruger, tælles den som en ny enhed.

Aktive enheder

Antallet af aktive enheder, hvor din app er installeret. En aktiv enhed er en enhed, der har været tændt mindst én gang i løbet af de seneste 30 dage.

Enhedsanskaffelse

Antallet af enheder, hvor brugerne har installeret din app. Dette omfatter enheder, hvor din app er forudinstalleret.

Mistede enheder

Antallet af enheder, hvor brugerne har afinstalleret din app. Dette omfatter tilfælde, hvor en enhed ikke er blevet brugt i mere end 30 dage (hvilket har gjort dem inaktive).

Nye enheder

Enheder, hvor brugerne har installeret din app for første gang.

Tilbagevendende enheder

Enheder, hvor din app er installeret, og hvor den tidligere har været installeret. Dette omfatter inaktive enheder, der bliver aktive igen.

Alle enheder

Nye og tilbagevendende enheder.

Enhedsopdateringer

Antallet af enheder, hvor din app er blevet opdateret.

Mistede enheder efter opdatering

Antallet af enheder, hvor din app blev afinstalleret, efter appen for nylig blev opdateret.

Installationer

Det antal gange din app blev installeret, bl.a. enheder, hvor appen tidligere har været installeret. Dette omfatter ikke forudinstallationer eller genaktiveringer af enheder.

Afinstallationer

Det antal gange din app blev afinstalleret. Dette omfatter ikke inaktive enheder.

Bedømmelser

Bedømmelsesdata er baseret på Pacific Time (PT).

Tip! Du kan få flere oplysninger om bedømmelserne af din app ved at sammenligne og analysere bedømmelsesdata for din app.

Metric Definition
Gennemsnitlig bedømmelse Det gennemsnitlige antal stjerner, denne app har modtaget i de bedømmelser, der er indsendt.

Antallet af bedømmelser

Antal bedømmelser, der er indsendt.
Gennemsnitlig akkumuleret bedømmelse Det gennemsnitlige antal stjerner, som denne app har modtaget i de bedømmelser, der er indsendt op til og med det seneste døgn. Det er kun en brugers seneste bedømmelse af appen, der tælles med.
Bedømmelse i Google Play Din aktuelle bedømmelse, der vises til brugere i Google Play. Denne værdi er beregnet ud fra dine seneste bedømmelser.
Omsætning

Finansielle data er baseret på tidszonen UTC. Du kan se de finansielle data, hvis du har tilladelsen "Se finansielle oplysninger".

Tip! Hvis du vil have flere oplysninger om din apps omsætning, kan du se detaljerede oversigter over omsætningen.

Metrics Definition

Omsætning

Den samlede omsætning i det valgte tidsrum, herunder eventuelle salg, produkter i appen og abonnementer. Omsætningsdata er baseret på anslåede salg (beløb betalt af købere, herunder afgifter).

Samlet omsætning

Den samlede omsætning, din app har genereret siden sin lancering. Dette er baseret på estimerede salg og er inklusive afgifter og andre gebyrer. 
Købere Antallet af unikke brugere, der har foretaget et køb i din app.
Nye købere

Unikke brugere, der foretager et køb i din app for første gang.

Akkumuleret antal købere

Det samlede antal af unikke brugere, der nogensinde har foretaget et køb i din app.

Nedbrud og ANR-fejl (appen svarer ikke)

Data om nedbrud og ANR-fejl er baseret på Pacific Time (PT).

Tip! Du kan få flere oplysninger om nedbrud og ANR-fejl for din app ved at se data om individuelle fejl og deobfuskere stakspor for nedbrud.

Metric Definition
Nedbrud Nedbrudsrapporter, der indhentes fra Android-enheder, hvor brugerne har valgt automatisk at dele data om brug og diagnostik. 
ANR-fejl ANR-rapporter (appen svarer ikke), der indhentes fra Android-enheder, hvor brugerne har valgt automatisk at dele data om brug og diagnostik.
Android Instant Apps

Hvis du har udgivet en Android Instant App, kan du se følgende data på siden Statistik. Data om Android Instant Apps er angivet i Pacific Time (PT). Se, hvordan du opretter og udsender en udgivelse, hvis du vil distribuere en instant app.

Bemærk! For at beskytte brugernes privatliv viser Google ikke instant app-data, når antallet af brugere er lavt.

Metric Definition
Åbninger efter enhed Antallet af unikke enheder, hvor din instant app åbnes mindst én gang hver dag.
Åbningshændelser Det antal gange om dagen, din instant app åbnes.
Konverteringshændelser Hvor mange gange om dagen hele din app blev installeret på en enhed, hvor din instant app tidligere blev åbnet.

Download rapporter fra Google Cloud Storage

Du kan få adgang til og downloade rapporter som CSV-filer fra Google Cloud Storage. Rapporter genereres dagligt og samles i månedlige CSV-filer.

Relateret indhold

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet