Thuế suất và thuế giá trị gia tăng (VAT)

Ở một số quốc gia, giá bán hiển thị cho người mua trên trang chi tiết và trang tìm kiếm phải bằng giá trị số tiền tại thời điểm thanh toán. Điều này có nghĩa là tất cả các khoản thuế (kể cả VAT) phải được bao gồm vào giá.

Chúng tôi hiện hỗ trợ tính giá bao gồm thuế ở các quốc gia sau:

 • Úc, Áo, Bahrain, Belarus, Bỉ, Brazil, Bulgaria, Chile, Colombia, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ấn Độ, Ireland, Ý, Israel, Nhật Bản, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Nga, Ả Rập Xê Út, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh

Nguyên tắc dành riêng cho từng quốc gia và khu vực

Những nguyên tắc này mô tả phương thức hoạt động liên quan đến thuế trong Play Console. Google không thể tư vấn thuế cho bạn. Hãy tham khảo ý kiến của tư vấn thuế của bạn để được hướng dẫn về tác động thuế đối với bạn và doanh số bán hàng của bạn cho khách hàng trên Google Play.

Úc

Nhà phát triển sinh sống tại Úc

Nếu đang sinh sống tại Úc, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp GST cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Nga thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Úc

Do có luật thuế ở Úc, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 10% GST cho cơ quan thích hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Úc thực hiện.

Bạn không cần phải tính toán và nộp GST riêng cho các giao dịch mua do khách hàng ở Úc thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu GST tại Úc, bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Bahrain

Các nhà phát triển ở Bahrain

Nếu đang sinh sống tại Bahrain, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Bahrain thực hiện.

Các nhà phát triển bên ngoài Bahrain

Do có luật thuế ở Bahrain, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp VAT cho cơ quan thích hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Bahrain thực hiện.

Bạn không cần phải tính và gửi VAT riêng cho các giao dịch mua của khách hàng ở Bahrain. Nếu trước đây bạn đã thu VAT tại Bahrain, bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Belarus

Nhà phát triển sinh sống tại Belarus

Nếu đang sinh sống tại Belarus, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Belarus thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Belarus

Theo luật thuế ở Belarus, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 20% thuế VAT cho cơ quan chức trách thích hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Belarus thực hiện.

Nếu sinh sống ngoài lãnh thổ Belarus, bạn không cần phải tính và nộp riêng thuế VAT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Belarus thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT tại Belarus, thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Cameroon

Google có nghĩa vụ tính, thu và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) ở mức 19,25% đối với các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng có tính phí trên Google Play do khách hàng tại Cameroon thực hiện: Google áp dụng mức thuế VAT 19,25% đối với phí dịch vụ được tính theo nội dung mở rộng trong luật thuế tại Cameroon. Khoản thuế VAT này sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ.

Nếu trước đây bạn vẫn thu thuế VAT tại Cameroon thông qua Play Console thì bạn sẽ không thể kiểm soát chế độ cài đặt này nữa.

Canada

Columbia thuộc Anh

Google có nghĩa vụ tính, thu và nộp khoản thuế bán hàng tại tỉnh bang Columbia thuộc Anh (BC PST) là 7% đối với mọi giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng có tính phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Columbia thuộc Anh thực hiện: Nếu trước đây bạn vẫn thu thuế BC VST thông qua Play Console thì bạn sẽ không thể kiểm soát chế độ cài đặt này nữa.

Quebec

Nhà phát triển ở Canada không có mã số thuế tại Quebec hoặc nhà phát triển ở ngoài Canada

Google có nghĩa vụ tính, thu và nộp thuế bán hàng Quebec (QST) đối với mọi giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng có tính phí trên Google Play do khách hàng tại Quebec thực hiện nếu bạn ở tại Canada nhưng không cung cấp cho Google mã số thuế của bạn tại Quebec hoặc nếu bạn đang ở ngoài Canada. Nếu trước đây bạn vẫn thu thuế QST thông qua Play Console thì bạn sẽ không thể kiểm soát chế độ cài đặt này nữa.

Các nhà phát triển ở Canada có mã số thuế tại Quebec

Bạn có nghĩa vụ tính, thu và nộp thuế QST đối với mọi giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng có tính phí trên Google Play do khách hàng tại Quebec thực hiện nếu bạn ở tại Canada và cung cấp cho Google mã số thuế của bạn tại Quebec.

Saskatchewan

Google có nghĩa vụ tính, thu và nộp thuế bán hàng tại tỉnh bang Saskatchewan (SK PST) đối với mọi giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng có tính phí trên Google Play do khách hàng tại Saskatchewan thực hiện. Nếu trước đây bạn vẫn thu thuế SK PST thông qua Play Console thì bạn sẽ không thể kiểm soát chế độ cài đặt này nữa.

Cập nhật thông tin đăng ký thuế của bạn tại Canada

Google phải thu thập thông tin thuế của bạn tại Canada cho các mục đích liên quan đến thuế tại Canada. Nếu bạn không cung cấp cho Google mã số thuế của mình, thì Google sẽ cho rằng bạn chưa đăng ký và sẽ điều chỉnh chế độ cài đặt của bạn trên Play Console. Bạn có thể cung cấp cho Google thông tin thuế của mình tại Canada theo cách sau: 

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong mục "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế tại Canada" rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập hoặc cập nhật:
  • Số đăng ký GST/HST
  • Số đăng ký QST
 5. Nhấp vào Lưu.
Chile

Nhà phát triển sinh sống tại Chile

Nếu bạn sinh sống tại Chile, thì bạn có trách nhiệm xác định, thu và nộp thuế VAT cho tất cả ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Chile thực hiện.

Ngoài ra, nếu bạn không đăng ký thuế VAT, thì Google sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) ở mức 19% đối với phí dịch vụ thu được, trên cơ sở phạm vi mở rộng của luật thuế tại Chile. Khoản thuế VAT 19% này sẽ được ghi rõ và tách biệt với Phí dịch vụ.

Các khoản thuế bạn phải nộp ở Chile được xác định bởi trạng thái đăng ký thuế của bạn. Sau đây là cách cung cấp cho Google thông tin về trạng thái đăng ký thuế để xác định phạm vi áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT):

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế tại Chile" rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập những thông tin sau:
  • Bạn đã đăng ký là người nộp thuế VAT ở Chile chưa?
   • Chọn nếu bạn đã đăng ký.
  • Bạn có được miễn thuế bổ sung (Impuesto adicional) không?
   • Chọn nếu bạn được miễn.
 5. Nhấp vào Lưu.

Nhà phát triển ở ngoài Chile

Theo luật thuế ở Chile, Google có trách nhiệm xác định, thu và nộp thuế VAT cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Chile thực hiện. Bạn không cần phải tính toán và nộp thuế VAT riêng cho các giao dịch mua do khách hàng ở Chile thực hiện. Nếu bạn từng thu và nộp thuế VAT tại Chile thì bạn không cần thực hiện việc đó nữa.

Colombia

Nhà phát triển tại Colombia

Nếu ở Colombia, thì bạn có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) cho tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Colombia thực hiện.

Nếu bạn chưa đăng ký thuế giá trị gia tăng (không thuộc hệ thống thuế chung – regimen comun), thì Google sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) ở mức 19% đối với Phí dịch vụ thu được, trên cơ sở phạm vi mở rộng của luật thuế tại Colombia. Khoản VAT 19% này sẽ được ghi rõ và tách biệt với Phí dịch vụ.

Trạng thái đăng ký thuế của bạn ảnh hưởng đến các loại thuế mà bạn phải nộp ở Colombia. Sau đây là cách cung cấp cho Google thông tin về trạng thái đăng ký thuế để xác định phạm vi áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT):

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần “Cài đặt”, hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế tại Colombia" rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập những thông tin sau:
  • Bạn đã đăng ký thuộc Regimen comun hay chưa?
   • Chọn nếu bạn đã đăng ký.
  • Numero de Identificación Tributaria (NIT)
   • Nhập mã NIT Colombia của bạn.
  • Vui lòng tải biểu mẫu RUT lên (biểu mẫu Đăng ký thông tin thuế duy nhất)
   • Nhấp vào Chọn tệp và tải tài liệu RUT có định dạng PDF lên.
 5. Nhấp vào Lưu.

Nhà phát triển sinh sống ngoài Colombia

Nếu bạn ở ngoài Colombia và đang cung cấp ứng dụng có tính phí hoặc mặt hàng trong ứng dụng cho khách hàng tại Colombia thì bạn sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm thu, nộp và báo cáo mọi khoản thuế VAT cho cơ quan thuế của Colombia.

 

Liên minh Châu Âu

Do có luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) tại Liên minh châu Âu (EU), Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp VAT cho tất cả giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Liên minh châu Âu thực hiện. Google sẽ gửi VAT đối với các giao dịch mua nội dung kỹ thuật số của khách hàng tại EU cho cơ quan thích hợp.

Bạn không cần phải tính toán và nộp riêng VAT đối với khách hàng tại EU. Ngay cả khi bạn không sống tại EU, thay đổi về luật VAT này sẽ vẫn được áp dụng.

Xem ví dụ
Trước khi có thay đổi về luật VAT tại EU vào ngày 1 tháng 1 năm 2015 Sau khi có thay đổi về luật VAT tại EU vào ngày 1 tháng 1 năm 2015

Giả sử giá ứng dụng tại quốc gia là £1 và VAT là 20%

Doanh thu của nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30 và nộp VAT: £0,58

 • Ví dụ: £0,83 * 0,7 = 0,58
 • Giá chưa tính VAT * 70%

Người mua được tính VAT tại EU: £0,17

 • Ví dụ: £1 - (£1 * 1/1,2) = £0,17
 • Giá ứng dụng - (Giá ứng dụng * 1/(1+thuế suất))

Nhà phát triển nhận được từ Google: £0,75

Nhà phát triển nộp VAT tại EU: 0,17 Euro

Giả sử giá ứng dụng tại quốc gia là £1 và VAT là 20%

Doanh thu của nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30 và nộp VAT: £0,58

 • Ví dụ: £0,83 * 0,7 = 0,58
 • Giá chưa tính VAT * 70%

Người mua được tính VAT tại EU: £0,17

 • Ví dụ: £1 - (£1 * 1/1,2) = £0,17
 • Giá ứng dụng - (Giá ứng dụng * 1/(1+thuế suất))

Nhà phát triển nhận được từ Google: £0,58

Google nộp VAT tại EU: 0,17 Euro

Đối với các nhà phát triển không đặt thuế suất VAT cho ứng dụng và nội dung tại các quốc gia thuộc EU áp dụng luật VAT, dưới đây là cách mà thay đổi này có thể ảnh hưởng đến bạn:

Trước khi có thay đổi về luật VAT tại EU vào ngày 1 tháng 1 năm 2015 Sau khi có thay đổi về luật VAT tại EU vào ngày 1 tháng 1 năm 2015

Giả sử giá ứng dụng tại quốc gia là £1 và nhà phát triển không đặt thuế suất VAT.

Doanh thu của nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30

 • Ví dụ: £1 * 0,7 = 0,70
 • Giá ứng dụng trong nước * 70%

Nhà phát triển nhận được từ Google: £0,70

Giả sử giá ứng dụng tại quốc gia là £1 và VAT là 20%

 

Doanh thu của nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30 và nộp VAT: £0,58

 • Ví dụ: £0,83 * 0,7 = 0,58
 • Giá chưa tính VAT * 70%

Người mua được tính VAT tại EU: £0,17

 • Ví dụ: £1 - (£1 * 1/1,2) = £0,17
 • Giá ứng dụng - (Giá ứng dụng * 1/(1+thuế suất))

Nhà phát triển nhận được từ Google: £0,58

Google nộp VAT tại EU: 0,17 Euro

Thuế suất VAT áp dụng cho các giao dịch mua nội dung và ứng dụng của khách hàng tại EU

Sau đây là cách kiểm tra thuế suất áp dụng cho các giao dịch mua ứng dụng và nội dung của khách hàng tại Liên minh Châu Âu.

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Thuế bán hàng", hãy nhấp vào Quản lý thuế bán hàng.
 3. Trong phần "Châu Âu", hãy tham khảo danh sách quốc gia và thuế suất.
Ấn Độ

Nhà phát triển sinh sống tại Ấn Độ

Nếu sống ở Ấn Độ thì bạn có trách nhiệm xác định xem có cần nhận Mã số thuế hàng hóa và dịch vụ (GSTIN) cũng như xác định mọi khoản thuế áp dụng hay không.

Nhà phát triển bên ngoài Ấn Độ

Do có luật thuế ở Ấn Độ, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp GST cho cơ quan thích hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Ấn Độ thực hiện.

Bạn không cần phải tính toán và nộp GST riêng cho các giao dịch mua do khách hàng ở Ấn Độ thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu GST tại Ấn Độ, bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Nội dung có liên quan

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết Thuế hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ.

Nhật Bản

Nếu bạn cung cấp mua hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng phải trả phí cho khách hàng tại Nhật Bản thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2015, thay đổi về Luật thuế tiêu thụ tại Nhật Bản (JCT) sẽ ảnh hưởng đến trách nhiệm thuế của bạn tại Nhật Bản. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể liên quan đến trách nhiệm thuế của mình tại Nhật Bản, hãy tham khảo ý kiến cố vấn thuế của bạn.

Nhà phát triển bên ngoài Nhật Bản

Nếu bạn không sinh sống ở Nhật Bản và cung cấp mua hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng phải trả phí cho khách hàng tại Nhật Bản thì bạn có trách nhiệm tính phí, nộp và báo cáo về mọi JCT cho Cơ quan thuế quốc gia tại Nhật Bản.

Nhà phát triển sinh sống tại Nhật Bản

Nếu bạn đang sinh sống tại Nhật Bản và cung cấp ứng dụng có tính phí hoặc mặt hàng trong ứng dụng cho khách hàng tại Nhật Bản thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2015, phí dịch vụ của Google Play do Google Asia Pacific Limited tính sẽ được coi là giao dịch từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B).

Bạn có trách nhiệm đánh giá và báo cáo JCT cho Cơ quan thuế quốc gia tại Nhật Bản đối với các dịch vụ B2B do pháp nhân nước ngoài cung cấp. JCT sẽ không được tự động thêm vào phí dịch vụ của ứng dụng của bạn.

Mexico

Nhà phát triển sinh sống tại Mexico

Nếu đang sinh sống tại Mexico thì bạn phải chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế VAT đối với tất cả giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Mexico thực hiện.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, Google sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) ở mức 16% đối với phí dịch vụ được thu, trên cơ sở phạm vi mở rộng của luật thuế tại Mexico. Khoản thuế VAT 16% sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ.

Nhà phát triển không sinh sống tại Mexico

Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, nếu bạn sinh sống ngoài Mexico, thì Google sẽ chịu trách nhiệm tính toán, thu và nộp 16% thuế VAT cho cơ quan có thẩm quyền đối với mọi giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Mexico thực hiện.

Bạn không cần phải tính toán và nộp riêng thuế VAT cho khách hàng tại Mexico. Nếu bạn từng thu thuế VAT tại Mexico thì bạn không cần thực hiện việc đó nữa.  

Oman

Nhà phát triển sinh sống tại Oman

Nếu đang sinh sống tại Oman, thì bạn có trách nhiệm tính toán, thu và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) cho mọi giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng có tính phí do khách hàng tại Oman thực hiện trên Cửa hàng Google Play.

Nhà phát triển không sinh sống tại Oman

Kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021, Google có nghĩa vụ tính toán, thu và nộp 5% thuế VAT cho cơ quan có thẩm quyền đối với mọi giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng có tính phí do khách hàng tại Oman thực hiện trên Cửa hàng Google Play.

Bạn không cần phải tính toán và nộp riêng thuế VAT cho khách hàng tại Oman. Nếu bạn từng thu thuế VAT tại Oman thì bạn không cần thực hiện việc đó nữa.

Nga

Nhà phát triển sinh sống tại Nga

Nếu đang sinh sống tại Nga, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Nga thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Nga

Do có luật thuế ở Nga, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 20% VAT cho cơ quan thích hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Nga thực hiện.

Bạn không cần phải tính và gửi VAT riêng cho các giao dịch mua của khách hàng ở Nga. Nếu trước đây bạn đã thu VAT tại Nga, bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Ả Rập Xê-út

Nhà phát triển sinh sống tại Ả-rập Xê-út

Nếu đang sinh sống tại Ả-rập Xê-út, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Ả-rập Xê-út thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Ả Rập Xê Út

Theo luật thuế ở Ả Rập Xê Út, Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế VAT 15% đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Ả Rập Xê Út thực hiện.

Nếu ở bên ngoài Ả Rập Xê Út, bạn sẽ không phải tính và nộp riêng thuế VAT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Ả Rập Xê Út thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT tại Ả-rập Xê-út, thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Serbia

Nhà phát triển sinh sống tại Serbia

Nếu đang sinh sống tại Serbia thì bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Serbia thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Serbia

Theo luật thuế ở Serbia, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 20% VAT cho cơ quan chức năng đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Serbia thực hiện.

Bạn không cần phải tính toán và nộp thuế VAT riêng cho các giao dịch mua hàng do khách hàng tại Serbia thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT tại Serbia thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Hàn Quốc

Nhà phát triển sinh sống tại Hàn Quốc

Nếu bạn đang sinh sống tại Hàn Quốc, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp VAT cho tất cả giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Hàn Quốc thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Hàn Quốc

Do luật thuế ở Hàn Quốc, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 10% VAT cho cơ quan thích hợp cho tất cả giao dịch mua hàng trong ứng dụng và ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Hàn Quốc thực hiện đối với nhà phát triển bên ngoài Hàn Quốc.

Do đó, nếu không sinh sống ở Hàn Quốc thì bạn sẽ không phải tính toán và nộp riêng VAT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Hàn Quốc thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT tại Hàn Quốc, bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Nhà phát triển sinh sống tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Nếu đang sinh sống tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Theo luật thuế ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 5% thuế VAT cho cơ quan chức trách phù hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thực hiện.

Nếu sinh sống ngoài lãnh thổ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, bạn sẽ không phải tính và nộp riêng thuế VAT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Hoa Kỳ

Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin và Wyoming

Theo yêu cầu về thuế bán hàng, Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế bán hàng đối với các giao dịch mua ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng do khách hàng tại những tiểu bang này thực hiện. Google sẽ thu và nộp thuế bán hàng cho cơ quan thuế chuyên trách (theo cách thức phù hợp).

Bạn không cần tính và nộp thuế riêng cho khách hàng tại các tiểu bang này. Ngay cả trong trường hợp bạn không ở Hoa Kỳ, cách xử lý này sẽ vẫn áp dụng.

Các quốc gia và khu vực khác

Theo luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) và Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế VAT và thuế GST đối với mọi giao dịch mua ứng dụng có tính phí và mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play được thực hiện bởi khách hàng tại những nơi Google là đơn vị chịu trách nhiệm xử lý thanh toán và tại những vị trí sau:

 • VAT: Albania, Bangladesh, Indonesia, Kenya, Morocco, Nam Phi, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ
 • GST: New Zealand, Singapore
 • Thuế dịch vụ: Malaysia

Google sẽ nộp thuế VAT hoặc GST đối với giao dịch mua hàng trong ứng dụng và ứng dụng phải trả phí do khách hàng ở các quốc gia này thực hiện cho cơ quan thích hợp. Bạn không cần tính toán và nộp riêng VAT hoặc GST cho khách hàng tại các quốc gia này.

Sau đây là cách kiểm tra thuế suất VAT hoặc GST đối với các giao dịch mua ứng dụng có tính phí và mua hàng trong ứng dụng tại những quốc gia này:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Nhấp vào Quản lý thuế bán hàng.

Thay đổi giá ứng dụng

Để tìm hiểu cách đặt và thay đổi giá của ứng dụng, hãy tham khảo bài viết đặt giá và phân phối ứng dụng.

Nếu bạn cung cấp ứng dụng tại những quốc gia tính giá bao gồm thuế, thì mức thuế suất đặt trong Play Console sẽ được áp dụng cho giá chưa thuế hiện có của bạn.

Ở những quốc gia nơi nhà phát triển có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Google sẽ chuyển toàn bộ số tiền thuế thu được cho nhà phát triển và trừ phí dịch vụ khỏi giá thực của sản phẩm.

Xem ví dụ
Giả sử giá ứng dụng tại quốc gia là 100 JPY và VAT là 20%:

Nhà phát triển nhận được từ Google: 75 JPY

Nhà phát triển nộp VAT: 17 JPY

 • Ví dụ: 100 JPY - (100 JPY * 1/1,2) = 17 JPY
 • Giá ứng dụng - (Giá ứng dụng * 1/(1+thuế suất))

Doanh thu của nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30 và nộp VAT: 58 JPY

 • Ví dụ: 83 JPY * 0,7 = 58 JPY
 • Giá chưa tính VAT * 70%
Nhập tệp CSV cho sản phẩm trong ứng dụng

Nếu bạn đang nhập tệp CSV với sản phẩm trong ứng dụng, hãy nhớ tính giá đã bao gồm thuế.

 • Nếu bạn sử dụng cách tính giá tự động chuyển đổi, bạn có thể cung cấp giá mặc định chưa bao gồm thuế. Giá đã bao gồm thuế sẽ được tự động chuyển đổi.
 • Nếu bạn không sử dụng cách tính giá tự động chuyển đổi thì giá phải bao gồm thuế.

Giá địa phương cho sản phẩm trong ứng dụng

Để ngăn việc tự động điền giá địa phương theo loại tiền mặc định tại quốc gia của bạn cho sản phẩm trong ứng dụng, bạn cần chỉ định giá sản phẩm trong ứng dụng hai lần trong tệp CSV bạn nhập:

 • Giá đầu tiên đặt giá mặc định của sản phẩm trong ứng dụng.
 • Giá thứ hai đặt giá địa phương của sản phẩm trong ứng dụng.

Lưu ý: Để nhập tệp CSV có các sản phẩm trong ứng dụng, hãy tham khảo bài viết tạo một sản phẩm được quản lý.

Các quốc gia khác

Nếu bạn đang cung cấp ứng dụng tại quốc gia khác với các quốc gia được liệt kê ở trên thì bạn có trách nhiệm xác định mức thuế suất áp dụng cho ứng dụng của mình tại tất cả các khu vực pháp lý và nộp thuế cho cơ quan thuế phù hợp (có thể khác với cơ quan thuế tại địa điểm của bạn). Thuế suất mà bạn chỉ định tự động áp dụng khi người mua thanh toán. Google không thể tư vấn thuế cho bạn và bạn nên tham khảo ý kiến của tư vấn thuế của chính bạn.

Kiểm tra và điều chỉnh thuế suất

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Thuế bán hàng", hãy nhấp vào Quản lý thuế bán hàng.
 3. Tìm khu vực bạn muốn thay đổi chế độ cài đặt thuế.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 5. Trong hàng thông tin cho vị trí nơi bạn muốn điều chỉnh thuế suất, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên dưới "Tùy chọn thuế".
 6. Chọn một trong những tùy chọn sau:
  • Miễn thuế
  • Thuế suất đặt trước của Google: Áp dụng thuế suất đặt trước của Google cho vị trí này.
  • Thuế suất tùy chỉnh: Nhập một mức thuế suất.
 7. Khi bạn đã thay đổi xong, hãy nhấp vào Lưu.
Xem ví dụ

Mức thuế bán hàng sẽ là tỷ lệ phần trăm tính theo giá ứng dụng của bạn. Ví dụ:

Mức thuế bán hàng Giá ứng dụng Thuế bán hàng Tổng giá ứng dụng
20% $10 $2.00 $12,00
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false