Thuế suất và thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Ở một số quốc gia, giá bán hiển thị cho người mua trên trang chi tiết và trang tìm kiếm phải bằng giá trị số tiền tại thời điểm thanh toán. Như vậy tức là mọi khoản thuế (bao gồm cả thuế GTGT) đều phải được tính trong giá.

Hiện chúng tôi hỗ trợ tính giá bao gồm thuế ở những quốc gia sau:

Úc, Áo, Bahrain, Belarus, Bermuda, Bỉ, Brazil, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Bulgaria, Chile, Colombia, Croatia, Síp, Cộng hoà Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Gruzia, Ghana, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ấn Độ, Ireland, Ý, Israel, Nhật Bản, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Morocco, Hà Lan, Nigeria, New Zealand, Na Uy, Oman, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng hoà Bắc Macedonia, Romania, Nga, Ả Rập Xê Út, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Ukraina và Uzbekistan.

Nguyên tắc dành riêng cho từng quốc gia và khu vực

Những nguyên tắc này mô tả cách xử lý thuế trên Google Play. Google không thể tư vấn thuế cho bạn. Hãy tham khảo ý kiến của tư vấn thuế của bạn để được hướng dẫn về tác động thuế đối với bạn và doanh số bán hàng của bạn cho khách hàng trên Google Play.

Úc

Nhà phát triển sinh sống tại Úc

Nếu đang sinh sống tại Úc, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế GST cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Nga thực hiện.

Nhà phát triển ở ngoài Úc

Theo luật thuế ở Úc, Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp khoản thuế hàng hóa và dịch vụ 10% cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Úc thực hiện. Bạn không cần tính và nộp thuế GST (Thuế hàng hoá và dịch vụ) riêng cho các giao dịch mua do khách hàng ở Úc thực hiện.

Đối với giao dịch mua của khách hàng ở Úc được xử lý trên hệ thống thanh toán thay thế, bạn chịu trách nhiệm tính, thu và nộp cho cơ quan có thẩm quyền mọi khoản thuế GST phát sinh trên giao dịch.

Bahrain

Các nhà phát triển ở Bahrain

Nếu đang sinh sống tại Bahrain, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế GTGT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Bahrain thực hiện.

Các nhà phát triển bên ngoài Bahrain

Do có luật thuế ở Bahrain, Google có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT cho cơ quan thích hợp đối với tất cả các giao dịch mua ứng dụng có tính phí và mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Bahrain thực hiện.

Bạn không cần phải tính và nộp thuế GTGT riêng cho các giao dịch mua của khách hàng ở Bahrain.

Nếu bạn ở Bahrain thì thuế GTGT của địa phương sẽ không áp dụng cho phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google, nhưng có thể bạn sẽ phải tự kê khai thuế GTGT.

Bangladesh

Giao dịch qua hệ thống thanh toán của Google Play

Đối với giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng tại Bangladesh thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play, Google sẽ chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT). Nhà phát triển không cần phải tính toán và nộp riêng thuế GTGT.

Giao dịch qua hệ thống thanh toán thay thế

Nhà phát triển ở Bangladesh

Đối với giao dịch mua do khách hàng của bạn thực hiện qua hệ thống thanh toán thay thế ở những thị trường cho phép dùng hệ thống thanh toán thay thế, có thể Google sẽ yêu cầu bạn cung cấp mã số thuế GTGT. Nếu bạn không cung cấp cho Google mã số thuế GTGT gồm 13 chữ số của Bangladesh khi được yêu cầu, Google sẽ thu của bạn mức thuế GTGT hiện hành đối với khoản phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google. Khoản thuế GTGT này sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ, nếu có.

Nhà phát triển ở ngoài Bangladesh

Google không chịu trách nhiệm về thuế của Bangladesh đối với khoản phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google.

Belarus

Nhà phát triển sinh sống tại Belarus

Nếu đang sinh sống tại Belarus, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế GTGT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Belarus thực hiện.

Nhà phát triển ở ngoài Belarus

Theo luật thuế ở Belarus, Google có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Belarus thực hiện.

Nếu ở ngoài Belarus, bạn không cần phải tính và nộp riêng thuế GTGT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Belarus thực hiện.

Cameroon

Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play thực hiện tại Cameroon. Nến bạn ở tại Cameroon, Google sẽ áp dụng mức thuế GTGT 19,25% đối với phí dịch vụ thu được theo nội dung mở rộng trong luật thuế tại Cameroon. Khoản thuế GTGT này sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ.

Canada

Nhà phát triển ở Canada không có mã số thuế GST/HST hoặc nhà phát triển ở ngoài Canada

Nếu bạn ở Canada, Google sẽ chịu trách nhiệm tính, thu và nộp Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST)/Thuế bán hàng hài hoà (HST) đối với mọi giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Google Play do khách hàng tại Canada thực hiện. Nếu không ở Canada thì bạn đừng gửi cho Google mã số thuế GST/HST của bạn.

Nhà phát triển ở Canada có mã số thuế GST/HST

Nếu ở Canada, bạn có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GST/HST đối với mọi giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Google Play do khách hàng tại Canada thực hiện, đồng thời, bạn cũng phải cung cấp cho Google mã số thuế GST/HST của bạn tại Canada.

Columbia thuộc Anh

Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế bán hàng tại tỉnh bang Columbia thuộc Anh (BC PST) ở mức 7% đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Columbia thuộc Anh thực hiện:

Manitoba

Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế bán lẻ của Manitoba (MB RST) đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Google Play do khách hàng tại Manitoba thực hiện. Nếu trước đây bạn vẫn thu Thuế bán lẻ tại Manitoba thông qua Play Console thì nay bạn sẽ không kiểm soát chế độ cài đặt này nữa. 

Quebec

Nhà phát triển ở Canada không có mã số thuế tại Quebec hoặc nhà phát triển ở ngoài Canada

Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế bán hàng Quebec (QST) đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Google Play do khách hàng tại Quebec thực hiện nếu bạn ở tại Canada nhưng không cung cấp cho Google mã số thuế của bạn tại Quebec hoặc nếu bạn đang ở ngoài Canada.

Các nhà phát triển ở Canada có mã số thuế tại Quebec

Bạn có nghĩa vụ tính, thu và nộp thuế QST đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Google Play do khách hàng tại Quebec thực hiện nếu bạn ở tại Canada và cung cấp cho Google mã số thuế của bạn tại Quebec.

Saskatchewan

Google có nghĩa vụ tính, thu và nộp thuế bán hàng tại tỉnh bang Saskatchewan (SK PST) đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Google Play do khách hàng tại Saskatchewan thực hiện.

Cập nhật thông tin đăng ký thuế tại Canada

Google phải thu thập thông tin thuế của bạn tại Canada cho các mục đích liên quan đến thuế tại Canada. Nếu bạn không cung cấp cho Google mã số thuế của mình, thì Google sẽ cho rằng bạn chưa đăng ký và sẽ điều chỉnh chế độ cài đặt của bạn trên Play Console. Bạn có thể cung cấp cho Google thông tin thuế của mình tại Canada theo cách sau: 

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong mục "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế tại Canada" rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập hoặc cập nhật:
  • Số đăng ký GST/HST
  • Số đăng ký QST
 5. Nhấp vào Lưu.
Chile

Nhà phát triển sinh sống tại Chile

Nếu bạn sinh sống tại Chile, thì bạn có trách nhiệm xác định, thu và nộp thuế GTGT cho tất cả ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Chile thực hiện.

Ngoài ra, nếu bạn không đăng ký thuế GTGT, thì Google sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở mức 19% đối với phí dịch vụ thu được, trên cơ sở phạm vi mở rộng của luật thuế tại Chile. Khoản thuế GTGT 19% này sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ.

Các khoản thuế bạn phải nộp ở Chile được xác định dựa trên trạng thái đăng ký thuế của bạn. Sau đây là cách cung cấp cho Google thông tin về trạng thái đăng ký thuế để xác định phạm vi áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT):

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế tại Chile" rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập những thông tin sau:
  • Bạn đã đăng ký là người nộp thuế GTGT ở Chile chưa?
   • Chọn nếu bạn đã đăng ký.
  • Bạn có được miễn thuế bổ sung (Impuesto adicional) không?
   • Chọn nếu bạn được miễn.
 5. Nhấp vào Lưu.

Nhà phát triển ở ngoài Chile

Theo luật thuế ở Chile, Google có trách nhiệm xác định, thu và nộp thuế GTGT cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Chile thực hiện. Bạn không cần phải tính toán và nộp thuế GTGT riêng cho các giao dịch mua do khách hàng ở Chile thực hiện.

Colombia

Nhà phát triển tại Colombia

Nếu ở Colombia, thì bạn có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Colombia thực hiện.

Nếu bạn chưa đăng ký thuế GTGT (không thuộc hệ thống thuế chung – regimen comun), thì Google sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở mức 19% đối với phí dịch vụ thu được, trên cơ sở phạm vi mở rộng của luật thuế tại Colombia. Khoản thuế GTGT 19% này sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ.

Trạng thái đăng ký thuế của bạn ảnh hưởng đến các khoản thuế mà bạn phải nộp ở Colombia. Sau đây là cách cung cấp cho Google thông tin về trạng thái đăng ký thuế để xác định phạm vi áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT):

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần “Cài đặt”, hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế tại Colombia" rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập những thông tin sau:
  • Bạn đã đăng ký thuộc Regimen comun hay chưa?
   • Chọn nếu bạn đã đăng ký.
  • Numero de Identificación Tributaria (NIT)
   • Nhập mã NIT Colombia của bạn.
  • Vui lòng tải biểu mẫu RUT lên (biểu mẫu Đăng ký thông tin thuế duy nhất)
   • Nhấp vào Chọn tệp và tải tài liệu RUT có định dạng PDF lên.
 5. Nhấp vào Lưu.

Nhà phát triển sinh sống ngoài Colombia

Nếu bạn không ở Colombia và đang cung cấp ứng dụng có tính phí hoặc mặt hàng trong ứng dụng cho khách hàng tại Colombia, thì bạn sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm thu, nộp và báo cáo đối với mọi khoản thuế GTGT cho cơ quan thuế của Colombia.

 

Liên minh Châu Âu

Tất cả nhà phát triển

Theo luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Liên minh châu Âu (EU), Google có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT đối với tất cả giao dịch mua nội dung và dịch vụ kỹ thuật số trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Liên minh Châu Âu thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play. Đối với giao dịch mua của khách hàng ở Liên minh Châu Âu được xử lý trên hệ thống thanh toán của Google Play, Google sẽ gửi thuế GTGT cho cơ quan có thẩm quyền.

Bạn không cần tính toán và nộp riêng thuế GTGT cho giao dịch mua do khách hàng tại Liên minh Châu Âu thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play. Ngay cả khi bạn không ở Liên minh Châu Âu, cách xử lý thuế GTGT này vẫn được áp dụng.

Đối với giao dịch mua của khách hàng ở Liên minh châu Âu được xử lý trên hệ thống thanh toán thay thế theo chương trình thử nghiệm phương thức thanh toán do người dùng lựa chọn hoặc chương trình phương thức thanh toán thay thế không do người dùng lựa chọn, bạn chịu trách nhiệm tính, thu và nộp cho cơ quan hữu quan mọi khoản thuế GTGT phát sinh từ giao dịch đó.

Nhà phát triển ở Liên minh Châu Âu

Nếu bạn ở một quốc gia Châu Âu ngoài Ireland, thuế GTGT của địa phương sẽ không áp dụng cho phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google. Nếu bạn ở Ireland, khoản phí dịch vụ này sẽ phải chịu thuế GTGT của Ireland theo thuế suất tiêu chuẩn.

Thuế suất GTGT áp dụng cho giao dịch mua qua hệ thống thanh toán của Google Play tại Liên minh Châu Âu

Sau đây là cách kiểm tra thuế suất GTGT áp dụng cho giao dịch mua nội dung và ứng dụng của khách hàng tại Liên minh Châu Âu.

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Thuế bán hàng", hãy nhấp vào Quản lý thuế bán hàng.
 3. Trong phần "Châu Âu", hãy tham khảo danh sách quốc gia và thuế suất.
Iceland

Tất cả nhà phát triển

Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua nội dung và dịch vụ kỹ thuật số trong ứng dụng do khách hàng tại Iceland thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play. Đối với giao dịch mua của khách hàng ở Iceland được xử lý trên hệ thống thanh toán của Google Play, Google sẽ gửi thuế GTGT cho cơ quan có thẩm quyền. Bạn không cần tính toán và nộp riêng thuế GTGT cho giao dịch mua do khách hàng tại Iceland thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play.

Đối với giao dịch mua của khách hàng ở Iceland được xử lý trên hệ thống thanh toán thay thế theo chương trình thử nghiệm thanh toán do người dùng lựa chọn hoặc chương trình thanh toán thay thế không do người dùng lựa chọn, bạn chịu trách nhiệm tính, thu và nộp cho cơ quan hữu quan mọi khoản thuế GTGT phát sinh giao dịch đó.

Nhà phát triển tại Iceland

Nếu bạn ở Iceland thì thuế GTGT của địa phương sẽ không áp dụng cho phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google, nhưng có thể bạn sẽ phải tự kê khai thuế GTGT.

Ấn Độ

Nhà phát triển ở Ấn Độ

Nếu đang ở Ấn Độ, thì bạn có trách nhiệm xác định xem mình có cần lấy Mã số thuế hàng hoá và dịch vụ (GSTIN) cũng như có cần xác định khoản thuế hiện hành nào hay không. Bạn chịu trách nhiệm xác định và nộp các khoản thuế hiện hành đối với mọi khoản phí dịch vụ của Google Play mà Google thu của bạn.

Theo luật thuế ở Ấn Độ, Google (với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ trang web thương mại) cũng chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp Thuế khấu lưu và Thuế hàng hoá và dịch vụ tại nguồn (nếu có), đối với ứng dụng và trò chơi có tính phí (bao gồm cả sản phẩm trong ứng dụng) mà bạn bán.

Nhà phát triển bên ngoài Ấn Độ

Theo luật thuế ở Ấn Độ, Google (với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ trang web thương mại) thay mặt bạn chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) và thuế cân bằng cho cơ quan có thẩm quyền đối với mọi ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Ấn Độ thực hiện.

Đối với giao dịch mua của khách hàng ở Ấn Độ thông qua hệ thống thanh toán thay thế, Google sẽ thu từ bạn các khoản thuế hiện hành và các khoản thu bắt buộc khi bán hàng trong ứng dụng cho khách hàng ở Ấn Độ thông qua giao dịch mua được xử lý trên hệ thống thanh toán thay thế đó. Google sẽ nộp các khoản thuế và khoản thu đó cho các cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung liên quan

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thuế hàng hoá và dịch vụ của Ấn Độ.

Indonesia

Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp khoản thuế GTGT 11% đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng tại Indonesia thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play. Nhà phát triển không cần tính toán và nộp riêng thuế GTGT cho giao dịch mua do khách hàng tại Indonesia thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play.

Đối với giao dịch mua của khách hàng ở Indonesia được xử lý trên hệ thống thanh toán thay thế, bạn chịu trách nhiệm tính, thu và nộp cho cơ quan hữu quan mọi khoản thuế GTGT phát sinh từ giao dịch đó. Bạn cũng chịu trách nhiệm xuất hoá đơn cho các giao dịch mua do khách hàng ở Indonesia thực hiện qua hệ thống thanh toán thay thế.

Nhà phát triển ở Indonesia

Google sẽ thu và nộp khoản thuế GTGT 11% cho cơ quan có thẩm quyền đối với khoản phí dịch vụ được lập hoá đơn (nếu có). Khoản thuế GTGT 11% này sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ.

Nhật Bản

Nếu bạn cung cấp mua hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng phải trả phí cho khách hàng tại Nhật Bản thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2015, thay đổi về Luật thuế tiêu thụ tại Nhật Bản (JCT) sẽ ảnh hưởng đến trách nhiệm thuế của bạn tại Nhật Bản. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể liên quan đến trách nhiệm thuế của mình tại Nhật Bản, hãy tham khảo ý kiến cố vấn thuế của bạn.

Nhà phát triển bên ngoài Nhật Bản

Nếu bạn không sinh sống ở Nhật Bản và cung cấp ứng dụng có tính phí hoặc mặt hàng trong ứng dụng cho khách hàng tại Nhật Bản thì bạn có trách nhiệm thu, nộp và báo cáo về mọi khoản thuế JCT cho Cơ quan thuế quốc gia tại Nhật Bản.

Nhà phát triển ở Nhật Bản

Nếu bạn ở tại Nhật Bản và cung cấp ứng dụng có tính phí hoặc mặt hàng trong ứng dụng cho khách hàng tại Nhật Bản, thì bạn có trách nhiệm thu, nộp và báo cáo cho Cơ quan thuế quốc gia của Nhật Bản đối với mọi khoản thuế JCT phát sinh từ những giao dịch đó.

Riêng phí dịch vụ của Google Play do Google thu được xem là một loại giao dịch từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B).

Bạn có trách nhiệm đánh giá và báo cáo thuế JCT cho Cơ quan thuế quốc gia tại Nhật Bản đối với các dịch vụ B2B do pháp nhân nước ngoài cung cấp. Thuế JCT sẽ không được tự động thêm vào phí dịch vụ của ứng dụng của bạn.

Liechtenstein

Tất cả nhà phát triển

Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua nội dung và dịch vụ kỹ thuật số trong ứng dụng do khách hàng tại Liechtenstein thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play. Đối với giao dịch mua của khách hàng ở Liechtenstein được xử lý trên hệ thống thanh toán của Google Play, Google sẽ gửi thuế GTGT cho cơ quan có thẩm quyền. Bạn không cần tính toán và nộp riêng thuế GTGT cho giao dịch mua do khách hàng tại Liechtenstein thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play.

Đối với giao dịch mua của khách hàng ở Liechtenstein được xử lý trên hệ thống thanh toán thay thế theo chương trình thử nghiệm phương thức thanh toán do người dùng lựa chọn hoặc chương trình phương thức thanh toán thay thế không do người dùng lựa chọn, bạn chịu trách nhiệm tính, thu và nộp cho cơ quan hữu quan mọi khoản thuế GTGT phát sinh từ các giao dịch đó.

Nhà phát triển tại Liechtenstein

Theo yêu cầu của địa phương ở Liechtenstein, trong một số trường hợp, Google bắt buộc phải áp dụng khoản thuế GTGT 7,7% đối với phí dịch vụ mà bạn phải thanh toán cho Google. Trong trường hợp Google không tính khoản thuế GTGT 7,7% đối với khoản phí dịch vụ nói trên, có thể bạn phải tự kê khai thuế GTGT.

Malaysia

Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế dịch vụ đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Malaysia thực hiện Bạn không cần tính toán và nộp riêng thuế dịch vụ cho giao dịch mua do khách hàng tại Malaysia thực hiện.

Nhà phát triển ở Malaysia

Google sẽ thu và nộp khoản thuế dịch vụ 6% (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền. Khoản thuế dịch vụ 6% này sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ.

Mexico

Nhà phát triển sinh sống tại Mexico

Nếu đang sinh sống tại Mexico thì bạn phải chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT đối với tất cả giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Mexico thực hiện.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, Google sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở mức 16% đối với phí dịch vụ được thu, trên cơ sở phạm vi mở rộng của luật thuế tại Mexico. Khoản thuế GTGT 16% sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ.

Nhà phát triển không sinh sống tại Mexico

Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, nếu bạn ở ngoài Mexico, thì Google sẽ chịu trách nhiệm tính, thu và nộp khoản thuế GTGT 16% cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Mexico thực hiện.

Bạn không cần phải tính toán và nộp riêng thuế GTGT cho khách hàng tại Mexico.

Moldova

Nhà phát triển ở Moldova

Nếu đang ở tại Moldova, thì bạn có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Moldova đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Moldova thực hiện.

Nhà phát triển ở ngoài Moldova

Nếu bạn ở ngoài Moldova, thì Google sẽ chịu trách nhiệm tính, thu và nộp khoản thuế GTGT của Moldova cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Moldova thực hiện. Bạn không cần phải tính toán và nộp riêng thuế GTGT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Moldova thực hiện.  

Google không thể tư vấn thuế cho bạn và bạn nên tham khảo ý kiến của nhà tư vấn thuế của bạn.

Nigeria

Google có trách nhiệm tính, thu và nộp khoản thuế GTGT của Nigeria cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Nigeria thực hiện.

Nếu bạn đang ở Nigeria, Google cũng tính khoản thuế GTGT của Nigeria đối với phí dịch vụ mà chúng tôi thu trên các giao dịch mua do khách hàng trên toàn cầu thực hiện. Khoản thuế GTGT này sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ trong báo cáo thu nhập của bạn. Google không thể tư vấn thuế cho bạn và bạn nên tham khảo ý kiến của nhà tư vấn thuế của bạn.

Na Uy

Tất cả nhà phát triển

Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí cũng như giao dịch mua nội dung kỹ thuật số và dịch vụ trong ứng dụng do khách hàng ở Na Uy thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play. Đối với giao dịch mua của khách hàng ở Na Uy được xử lý trên hệ thống thanh toán của Google Play, Google sẽ gửi thuế GTGT cho cơ quan có thẩm quyền. Bạn không cần tính toán và nộp riêng thuế GTGT cho những giao dịch mua do khách hàng ở Na Uy thực hiện và được xử lý trên hệ thống thanh toán của Google Play.

Đối với giao dịch mua của khách hàng ở Na Uy được xử lý trên hệ thống thanh toán thay thế theo chương trình thử nghiệm phương thức thanh toán do người dùng lựa chọn hoặc chương trình phương thức thanh toán thay thế không do người dùng lựa chọn, bạn chịu trách nhiệm tính, thu và nộp cho cơ quan hữu quan mọi khoản thuế GTGT phát sinh từ giao dịch đó.

Nhà phát triển ở Na Uy

Nếu bạn ở Na Uy thì thuế GTGT của địa phương sẽ không áp dụng cho phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google, nhưng có thể bạn sẽ phải tự kê khai thuế GTGT.

Oman

Nhà phát triển sinh sống tại Oman

Nếu ở tại Oman, thì bạn có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng tại Oman thực hiện trên Cửa hàng Google Play.

Nhà phát triển không sinh sống tại Oman

Kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021, Google có nghĩa vụ tính, thu và nộp khoản thuế GTGT 5% cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng tại Oman thực hiện trên Cửa hàng Google Play.

Bạn không cần phải tính toán và nộp riêng thuế GTGT cho khách hàng tại Oman.

Nga

Nhà phát triển sinh sống tại Nga

Nếu đang sinh sống tại Nga, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế GTGT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Nga thực hiện.

Nhà phát triển ở ngoài Nga

Theo luật thuế ở Nga, Google có trách nhiệm tính, thu và nộp khoản thuế GTGT 20% cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Nga thực hiện.

Bạn không cần phải tính và nộp thuế GTGT riêng cho các giao dịch mua của khách hàng ở Nga.

Ả Rập Xê Út

Nhà phát triển sinh sống tại Ả-rập Xê-út

Nếu đang sinh sống tại Ả-rập Xê-út, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế GTGT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Ả-rập Xê-út thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Ả Rập Xê Út

Theo luật thuế ở Ả Rập Xê Út, Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT 15% cho cơ quan thích hợp đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Ả Rập Xê Út thực hiện.

Nếu ở ngoài Ả Rập Xê Út, bạn sẽ không phải tính và nộp riêng thuế GTGT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Ả Rập Xê Út thực hiện.

Nếu bạn ở Ả Rập Xê Út thì thuế GTGT của địa phương sẽ không áp dụng cho phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google, nhưng có thể bạn sẽ phải tự kê khai thuế GTGT.

Serbia

Nhà phát triển sinh sống tại Serbia

Nếu đang sinh sống tại Serbia thì bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế GTGT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Serbia thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Serbia

Theo luật thuế ở Serbia, Google có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT 20% cho cơ quan chức năng đối với tất cả các giao dịch mua ứng dụng có tính phí và mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Serbia thực hiện. Bạn không cần phải tính toán và nộp riêng thuế GTGT cho giao dịch mua hàng do khách hàng tại Serbia thực hiện.

Singapore

Nhà phát triển tại Singapore

Nếu đang ở Singapore thì bạn có nghĩa vụ tính toán, thu và nộp Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) của Singapore đối với mọi ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Singapore thực hiện.

Google có thể thu thuế GST [1] đối với phí dịch vụ, nếu có. Khoản thuế GST này sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ.

Các khoản thuế bạn phải nộp ở Singapore được xác định dựa trên trạng thái đăng ký thuế của bạn. Bạn có thể cung cấp cho Google thông tin thuế của mình tại Singapore theo cách sau:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế tại Singapore" rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập Số đăng ký GST trong trường "Số đăng ký GST (Thuế hàng hoá và dịch vụ) (không bắt buộc)".
 5. Nhấp vào Lưu.

Nhà phát triển bên ngoài Singapore

Nếu bạn đang không ở Singapore thì Google có nghĩa vụ tính, thu và nộp khoản thuế GST 7% của Singapore cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Singapore thực hiện. Bạn không cần phải tính toán và nộp riêng thuế GST đối với các giao dịch mua do khách hàng tại Singapore thực hiện.

[1] Mức thuế GST hiện hành là 7%. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức thuế GST sẽ tăng từ 7% lên 8%; và sẽ tăng từ 8% lên 9% từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Hàn Quốc

Nhà phát triển ở Hàn Quốc

Nếu đang ở Hàn Quốc, thì bạn có trách nhiệm tính, thu và nộp Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mọi giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Hàn Quốc thực hiện.

Nếu bạn không cung cấp cho Google Số đăng ký kinh doanh, Google sẽ thu và nộp khoản thuế GTGT 10% cho cơ quan có thẩm quyền đối với khoản phí dịch vụ được lập hoá đơn. Khoản thuế GTGT 10% này được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ, nếu có.

Các khoản thuế bạn phải nộp ở Hàn Quốc được xác định dựa trên trạng thái đăng ký kinh doanh của bạn. Bạn có thể cung cấp cho Google Số đăng ký kinh doanh theo cách sau:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế tại Hàn Quốc" rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập Số đăng ký của bạn vào trường "Số đăng ký kinh doanh".
 5. Nhấp vào Lưu.

Nhà phát triển bên ngoài Hàn Quốc

Theo luật thuế của Hàn Quốc, đối với nhà phát triển bên ngoài Hàn Quốc, Google có trách nhiệm tính toán, thu và nộp 10% thuế GTGT cho cơ quan có thẩm quyền đối với mọi giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Hàn Quốc thực hiện.

Nếu khách hàng của bạn sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play, thì bạn không cần phải tính toán và nộp riêng thuế GTGT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Hàn Quốc thực hiện.

Nếu bạn chọn cung cấp hệ thống thanh toán bổ sung trong ứng dụng cho khách hàng tại Hàn Quốc theo Chính sách thanh toán của chúng tôi, thì Google sẽ thu các khoản tiền từ bạn cho các khoản thuế bắt buộc đối với phần doanh thu bán hàng của bạn cho khách hàng tại Hàn Quốc được xử lý trên các hệ thống thanh toán bổ sung đó trong ứng dụng và sẽ nộp các khoản thuế đó cho cơ quan có thẩm quyền

Thuỵ Sĩ

Bạn chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Thuỵ Sĩ thực hiện.

Nhà phát triển ở Thuỵ Sĩ

Theo yêu cầu của địa phương ở Thuỵ Sĩ, trong một số trường hợp, Google bắt buộc phải áp dụng khoản thuế GTGT theo mức thuế của Thuỵ Sĩ đối với phí dịch vụ mà bạn phải thanh toán cho Google.

Đài Loan

Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT đối với tất cả giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng có tính phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng ở Đài Loan thực hiện. Nhà phát triển không cần tính toán và nộp riêng thuế GTGT.

Nhà phát triển ở Đài Loan

Nếu bạn không cung cấp cho Google mã số thuế GTGT của bạn ở Đài Loan, thì có thể Google sẽ tính thuế GTGT 5% đối với phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google. Khoản thuế GTGT 5% này sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ, nếu có.

Các khoản thuế bạn phải nộp ở Đài Loan được xác định dựa trên trạng thái đăng ký thuế của bạn. Bạn có thể cung cấp cho Google thông tin thuế của mình tại Đài Loan theo cách sau đây:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế ở Đài Loan" rồi nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập Số đăng ký thuế GTGT trong trường "Mã số thuế GTGT".
 5. Nhấp vào Lưu.
Thái Lan

Nhà phát triển tại Thái Lan

Nếu đang ở Thái Lan thì bạn có nghĩa vụ tính toán, thu và nộp Thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Thái Lan đối với mọi giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Thái Lan thực hiện.

Nếu bạn chưa đăng ký thuế GTGT, thì Google sẽ áp dụng mức thuế GTGT 7% đối với phí dịch vụ tính trên các giao dịch mua do khách hàng tại Thái Lan thực hiện. Khoản thuế GTGT 7% này sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ trong báo cáo thu nhập của bạn.

Các khoản thuế bạn phải nộp ở Thái Lan được xác định dựa trên trạng thái đăng ký thuế của bạn. Bạn có thể cung cấp cho Google thông tin thuế của mình tại Thái Lan theo cách sau:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế tại Thái Lan" rồi nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập Số đăng ký thuế GTGT trong trường "Mã số thuế GTGT tại Thái Lan".
 5. Nhấp vào Lưu.

Nhà phát triển bên ngoài Thái Lan

Nếu bạn ở ngoài Thái Lan, thì Google sẽ chịu trách nhiệm tính, thu và nộp khoản thuế GTGT 7% của Thái Lan cho cơ quan có thẩm quyền đối với mọi giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Thái Lan thực hiện.

Ukraina

Google có trách nhiệm tính, thu và nộp khoản thuế GTGT 20% của Ukraina cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Ukraina thực hiện.

Nếu bạn là một doanh nghiệp cá thể có trụ sở tại Ukraina, mức thuế GTGT tại địa phương sẽ áp dụng đối với phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google. 

Nếu bạn là một doanh nghiệp tại Ukraina, thì thuế GTGT của địa phương sẽ không áp dụng đối với phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google, nhưng có thể bạn sẽ phải tự kê khai thuế GTGT.

Các khoản thuế bạn phải nộp ở Ukraina được xác định dựa trên trạng thái đăng ký thuế của bạn. Bạn có thể cung cấp cho Google thông tin thuế của mình tại Ukraina theo cách sau:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm thanh toán của Google.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Cập nhật Thông tin thuế tại Ukraine.
 4. Nhấp vào Lưu.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Nhà phát triển sinh sống tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Nếu ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, bạn có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thực hiện.

Nếu bạn ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thì thuế GTGT của địa phương sẽ không áp dụng cho phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google, nhưng có thể bạn sẽ phải tự kê khai thuế GTGT.

Nhà phát triển ở ngoài Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Theo luật thuế của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Google có trách nhiệm tính, thu và nộp khoản thuế GTGT 5% cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng và trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thực hiện.

Nếu ở ngoài lãnh thổ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, bạn sẽ không phải tính và nộp riêng thuế GTGT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thực hiện. 

Vương quốc Anh

Nhà phát triển ở Vương quốc Anh

Nếu bạn ở Vương quốc Anh thì thuế GTGT của địa phương sẽ không áp dụng cho phí dịch vụ mà bạn phải trả cho Google, nhưng có thể bạn sẽ phải tự kê khai thuế GTGT.

Hoa Kỳ

Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin và Wyoming

Theo yêu cầu về thuế bán hàng, Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế bán hàng đối với các giao dịch mua ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng do khách hàng tại những tiểu bang này thực hiện. Google sẽ thu và nộp thuế bán hàng cho cơ quan thuế chuyên trách (theo cách thức phù hợp).

Bạn không cần tính và nộp thuế riêng cho khách hàng tại các tiểu bang này. Ngay cả khi bạn không ở Hoa Kỳ, cách xử lý này vẫn được áp dụng.

Uzbekistan

Nhà phát triển ở Uzbekistan

Nếu ở tại Uzbekistan, thì bạn có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Uzbekistan đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Uzbekistan thực hiện.

Nhà phát triển ở ngoài Uzbekistan

Nếu bạn ở ngoài Uzbekistan, thì Google sẽ chịu trách nhiệm tính, thu và nộp khoản thuế GTGT 15% của Uzbekistan cho cơ quan có thẩm quyền đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Uzbekistan thực hiện. Bạn không cần phải tính toán và nộp riêng thuế GTGT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Uzbekistan thực hiện.

Các quốc gia và khu vực khác

Theo luật về Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST), Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế GTGT và thuế GST đối với mọi giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play tại những nơi Google là đơn vị chịu trách nhiệm xử lý thanh toán (MOR) và tại những địa điểm sau:

 • Thuế GTGT: Albania, Campuchia, Georgia, Ghana, Kazakhstan, Kenya, Morocco, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Zimbabwe
 • GST (Thuế hàng hoá và dịch vụ): New Zealand

Google sẽ nộp thuế GTGT hoặc GST cho cơ quan có thẩm quyền đối với các giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng ở các quốc gia này thực hiện. Bạn không cần tính toán và nộp riêng thuế GTGT hoặc GST cho khách hàng tại các quốc gia này.

Sau đây là cách kiểm tra thuế suất GTGT hoặc GST đối với các giao dịch mua ứng dụng có tính phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng tại những quốc gia này:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Nhấp vào Quản lý thuế bán hàng.

Thay đổi giá ứng dụng

Để tìm hiểu cách thiết lập và thay đổi giá của ứng dụng, hãy tham khảo bài viết thiết lập giá và phân phối ứng dụng.

Nếu bạn cung cấp ứng dụng tại những quốc gia tính giá bao gồm thuế, thì mức thuế suất đặt trong Play Console sẽ được áp dụng cho giá chưa thuế hiện có của bạn.

Ở những quốc gia nơi nhà phát triển có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Google sẽ chuyển toàn bộ số tiền thuế thu được cho nhà phát triển và trừ phí dịch vụ khỏi giá thực của sản phẩm.

Xem ví dụ
Giả sử giá ứng dụng tại quốc gia là 100 JPY và thuế GTGT là 20%:

Nhà phát triển nhận được từ Google: 75 JPY

Nhà phát triển nộp thuế GTGT: 17 JPY

 • Ví dụ: 100 JPY - (100 JPY * 1/1,2) = 17 JPY
 • Giá ứng dụng - (Giá ứng dụng * 1/(1+thuế suất))

Doanh thu của nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30 và nộp thuế GTGT: 58 JPY

 • Ví dụ: 83 JPY * 0,7 = 58 JPY
 • Giá chưa tính thuế GTGT * 70%
Nhập tệp CSV cho sản phẩm trong ứng dụng

Nếu bạn đang nhập tệp CSV với sản phẩm trong ứng dụng, hãy nhớ tính giá đã bao gồm thuế.

 • Nếu bạn sử dụng cách tính giá tự động chuyển đổi, bạn có thể cung cấp giá mặc định chưa bao gồm thuế. Giá đã bao gồm thuế sẽ được tự động chuyển đổi.
 • Nếu bạn không sử dụng cách tính giá tự động chuyển đổi thì giá phải bao gồm thuế.

Giá địa phương cho sản phẩm trong ứng dụng

Để ngăn việc tự động điền giá địa phương theo loại tiền mặc định tại quốc gia của bạn cho sản phẩm trong ứng dụng, bạn cần chỉ định giá sản phẩm trong ứng dụng hai lần trong tệp CSV bạn nhập:

 • Giá đầu tiên đặt giá mặc định của sản phẩm trong ứng dụng.
 • Giá thứ hai đặt giá địa phương của sản phẩm trong ứng dụng.

Lưu ý: Để nhập tệp CSV có các sản phẩm trong ứng dụng, hãy chuyển đến phần tạo sản phẩm trong ứng dụng.

Các quốc gia khác

Trong trường hợp bạn cung cấp mặt hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng có tính phí cho khách hàng ngoài những trường hợp thuộc trách nhiệm của Google như nêu trên, bạn chịu trách nhiệm xác định thuế suất áp dụng cho giao dịch bán của mình và nộp thuế cho cơ quan thuế có thẩm quyền (có thể không phải là cơ quan thuế tại khu vực của bạn). Thuế suất mà bạn chỉ định được tự động áp dụng khi người mua thanh toán. Google không thể tư vấn thuế cho bạn và bạn nên tham khảo ý kiến của nhà tư vấn thuế của bạn.

Kiểm tra và điều chỉnh thuế suất

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Hồ sơ thanh toán  (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Thuế bán hàng", hãy nhấp vào Quản lý thuế bán hàng.
 3. Tìm khu vực bạn muốn thay đổi chế độ cài đặt thuế.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 5. Trong hàng thông tin cho vị trí nơi bạn muốn điều chỉnh thuế suất, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên dưới "Tuỳ chọn thuế".
 6. Chọn một trong những tuỳ chọn sau:
  • Miễn thuế
  • Thuế suất đặt trước của Google: Áp dụng thuế suất đặt trước của Google cho vị trí này.
  • Thuế suất tuỳ chỉnh: Nhập một mức thuế suất.
 7. Khi bạn đã thay đổi xong, hãy nhấp vào Lưu.
Xem ví dụ

Mức thuế bán hàng sẽ là tỷ lệ phần trăm tính theo giá ứng dụng của bạn. Ví dụ:

Mức thuế bán hàng Giá ứng dụng Thuế bán hàng Tổng giá ứng dụng
20% $10 $2 $12
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false
false