Thuế suất và thuế giá trị gia tăng (VAT)

Ở một số quốc gia, giá bán hiển thị cho người mua trên trang chi tiết và trang tìm kiếm phải bằng giá trị số tiền tại thời điểm thanh toán. Điều này có nghĩa là tất cả các khoản thuế (kể cả VAT) phải được bao gồm vào giá.

Chúng tôi hiện hỗ trợ tính giá bao gồm thuế ở các quốc gia sau:

 • Úc, Áo, Bahrain, Belarus, Bỉ, Brazil, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ấn Độ, Ireland, Ý, Israel, Nhật Bản, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Ả Rập Xê Út, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh

Hướng dẫn dành riêng cho quốc gia và khu vực

Úc

Nhà phát triển sinh sống tại Úc

Nếu đang sinh sống tại Úc, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp GST cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Nga thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Úc

Do có luật thuế ở Úc, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 10% GST cho cơ quan thích hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Úc thực hiện.

Bạn không cần phải tính toán và nộp GST riêng cho các giao dịch mua do khách hàng ở Úc thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu GST tại Úc, bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Bahrain

Các nhà phát triển ở Bahrain

Nếu đang sinh sống tại Bahrain, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Bahrain thực hiện.

Các nhà phát triển bên ngoài Bahrain

Do có luật thuế ở Bahrain, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp VAT cho cơ quan thích hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Bahrain thực hiện.

Bạn không cần phải tính và gửi VAT riêng cho các giao dịch mua của khách hàng ở Bahrain. Nếu trước đây bạn đã thu VAT tại Bahrain, bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Belarus

Nhà phát triển sinh sống tại Belarus

Nếu đang sinh sống tại Belarus, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Belarus thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Belarus

Theo luật thuế ở Belarus, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 20% thuế VAT cho cơ quan chức trách thích hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Belarus thực hiện.

Nếu sinh sống ngoài lãnh thổ Belarus, bạn không cần phải tính và nộp riêng thuế VAT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Belarus thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT tại Belarus, thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Liên minh Châu Âu

Do có luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) tại Liên minh châu Âu (EU), Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp VAT cho tất cả giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Liên minh châu Âu thực hiện. Google sẽ gửi VAT đối với các giao dịch mua nội dung kỹ thuật số của khách hàng tại EU cho cơ quan thích hợp.

Bạn không cần phải tính toán và nộp riêng VAT đối với khách hàng tại EU. Ngay cả khi bạn không sống tại EU, thay đổi về luật VAT này sẽ vẫn được áp dụng.

Xem ví dụ
Trước khi có thay đổi về luật VAT tại EU vào ngày 1 tháng 1 năm 2015 Sau khi có thay đổi về luật VAT tại EU vào ngày 1 tháng 1 năm 2015

Giả sử giá ứng dụng tại quốc gia là £1 và VAT là 20%

Doanh thu của nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30 và nộp VAT: £0,58

 • Ví dụ: £0,83 * 0,7 = 0,58
 • Giá chưa tính VAT * 70%

Người mua được tính VAT tại EU: £0,17

 • Ví dụ: £1 - (£1 * 1/1,2) = £0,17
 • Giá ứng dụng - (Giá ứng dụng * 1/(1+thuế suất))

Nhà phát triển nhận được từ Google: £0,75

Nhà phát triển nộp VAT tại EU: 0,17 Euro

Giả sử giá ứng dụng tại quốc gia là £1 và VAT là 20%

Doanh thu của nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30 và nộp VAT: £0,58

 • Ví dụ: £0,83 * 0,7 = 0,58
 • Giá chưa tính VAT * 70%

Người mua được tính VAT tại EU: £0,17

 • Ví dụ: £1 - (£1 * 1/1,2) = £0,17
 • Giá ứng dụng - (Giá ứng dụng * 1/(1+thuế suất))

Nhà phát triển nhận được từ Google: £0,58

Google nộp VAT tại EU: 0,17 Euro

Đối với các nhà phát triển không đặt thuế suất VAT cho ứng dụng và nội dung tại các quốc gia thuộc EU áp dụng luật VAT, dưới đây là cách mà thay đổi này có thể ảnh hưởng đến bạn:

Trước khi có thay đổi về luật VAT tại EU vào ngày 1 tháng 1 năm 2015 Sau khi có thay đổi về luật VAT tại EU vào ngày 1 tháng 1 năm 2015

Giả sử giá ứng dụng tại quốc gia là £1 và nhà phát triển không đặt thuế suất VAT.

Doanh thu của nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30

 • Ví dụ: £1 * 0,7 = 0,70
 • Giá ứng dụng trong nước * 70%

Nhà phát triển nhận được từ Google: £0,70

Giả sử giá ứng dụng tại quốc gia là £1 và VAT là 20%

 

Doanh thu của nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30 và nộp VAT: £0,58

 • Ví dụ: £0,83 * 0,7 = 0,58
 • Giá chưa tính VAT * 70%

Người mua được tính VAT tại EU: £0,17

 • Ví dụ: £1 - (£1 * 1/1,2) = £0,17
 • Giá ứng dụng - (Giá ứng dụng * 1/(1+thuế suất))

Nhà phát triển nhận được từ Google: £0,58

Google nộp VAT tại EU: 0,17 Euro

Thuế suất VAT áp dụng cho các giao dịch mua nội dung và ứng dụng của khách hàng tại EU

Dưới đây là cách kiểm tra thuế suất VAT áp dụng cho các giao dịch mua nội dung và ứng dụng của khách hàng tại EU.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Ở trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt Cài đặt > Cài đặt thanh toán > Quản lý thuế bán hàng.
 3. Trong mục "Liên minh Châu Âu", hãy nhấp vào Hiển thị.
Ấn Độ

Nhà phát triển sinh sống tại Ấn Độ

Nếu sống ở Ấn Độ thì bạn có trách nhiệm xác định xem có cần nhận Mã số thuế hàng hóa và dịch vụ (GSTIN) cũng như xác định mọi khoản thuế áp dụng hay không.

Nhà phát triển bên ngoài Ấn Độ

Do có luật thuế ở Ấn Độ, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp GST cho cơ quan thích hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Ấn Độ thực hiện.

Bạn không cần phải tính toán và nộp GST riêng cho các giao dịch mua do khách hàng ở Ấn Độ thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu GST tại Ấn Độ, bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Nội dung có liên quan

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết Thuế hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ.

Nhật Bản

Nếu bạn cung cấp mua hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng phải trả phí cho khách hàng tại Nhật Bản thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2015, thay đổi về Luật thuế tiêu thụ tại Nhật Bản (JCT) sẽ ảnh hưởng đến trách nhiệm thuế của bạn tại Nhật Bản. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể liên quan đến trách nhiệm thuế của mình tại Nhật Bản, hãy tham khảo ý kiến cố vấn thuế của bạn.

Nhà phát triển bên ngoài Nhật Bản

Nếu bạn không sinh sống ở Nhật Bản và cung cấp mua hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng phải trả phí cho khách hàng tại Nhật Bản thì bạn có trách nhiệm tính phí, nộp và báo cáo về mọi JCT cho Cơ quan thuế quốc gia tại Nhật Bản.

Nhà phát triển sinh sống tại Nhật Bản

Nếu bạn đang sinh sống tại Nhật Bản và cung cấp ứng dụng có tính phí hoặc mặt hàng trong ứng dụng cho khách hàng tại Nhật Bản thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2015, phí dịch vụ của Google Play do Google Asia Pacific Limited tính sẽ được coi là giao dịch từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B).

Bạn có trách nhiệm đánh giá và báo cáo JCT cho Cơ quan thuế quốc gia tại Nhật Bản đối với các dịch vụ B2B do pháp nhân nước ngoài cung cấp. JCT sẽ không được tự động thêm vào phí dịch vụ của ứng dụng của bạn.

Mexico

Nhà phát triển sinh sống tại Mexico

Nếu đang sinh sống tại Mexico thì bạn phải chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế VAT đối với tất cả giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Mexico thực hiện.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, Google sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) ở mức 16% đối với phí dịch vụ được thu, trên cơ sở phạm vi mở rộng của luật thuế tại Mexico. Khoản thuế VAT 16% sẽ được ghi rõ và tách biệt với phí dịch vụ.

Nhà phát triển không sinh sống tại Mexico

Nếu không sinh sống tại Mexico thì bạn phải chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế VAT đối với tất cả giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Mexico thực hiện.

Nga

Nhà phát triển sinh sống tại Nga

Nếu đang sinh sống tại Nga, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Nga thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Nga

Do có luật thuế ở Nga, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 20% VAT cho cơ quan thích hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Nga thực hiện.

Bạn không cần phải tính và gửi VAT riêng cho các giao dịch mua của khách hàng ở Nga. Nếu trước đây bạn đã thu VAT tại Nga, bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Ả Rập Xê-út

Nhà phát triển sinh sống tại Ả-rập Xê-út

Nếu đang sinh sống tại Ả-rập Xê-út, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Ả-rập Xê-út thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Ả-rập Xê-út

Theo luật thuế ở Ả-rập Xê-út, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 5% thuế VAT cho cơ quan chức trách phù hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Ả-rập Xê-út thực hiện.

Nếu sinh sống ngoài lãnh thổ Ả-rập Xê-út, bạn sẽ không phải tính và nộp riêng thuế VAT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Ả-rập Xê-út thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT tại Ả-rập Xê-út, thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Serbia

Nhà phát triển sinh sống tại Serbia

Nếu đang sinh sống tại Serbia thì bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Serbia thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Serbia

Theo luật thuế ở Serbia, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 20% VAT cho cơ quan chức năng đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Serbia thực hiện.

Bạn không cần phải tính toán và nộp thuế VAT riêng cho các giao dịch mua hàng do khách hàng tại Serbia thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT tại Serbia thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Hàn Quốc

Nhà phát triển sinh sống tại Hàn Quốc

Nếu bạn đang sinh sống tại Hàn Quốc, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp VAT cho tất cả giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Hàn Quốc thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Hàn Quốc

Do luật thuế ở Hàn Quốc, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 10% VAT cho cơ quan thích hợp cho tất cả giao dịch mua hàng trong ứng dụng và ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Hàn Quốc thực hiện đối với nhà phát triển bên ngoài Hàn Quốc.

Do đó, nếu không sinh sống ở Hàn Quốc thì bạn sẽ không phải tính toán và nộp riêng VAT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Hàn Quốc thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT tại Hàn Quốc, bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Nhà phát triển sinh sống tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Nếu đang sinh sống tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, bạn có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế VAT cho tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thực hiện.

Nhà phát triển bên ngoài Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Theo luật thuế ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Google có trách nhiệm xác định, tính phí và nộp 5% thuế VAT cho cơ quan chức trách phù hợp đối với tất cả các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và giao dịch mua ứng dụng phải trả phí trên Cửa hàng Google Play do khách hàng tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thực hiện.

Nếu sinh sống ngoài lãnh thổ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, bạn sẽ không phải tính và nộp riêng thuế VAT cho các giao dịch mua do khách hàng tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thực hiện. Nếu trước đây bạn đã thu thuế VAT tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất thì bạn không cần thực hiện việc này nữa.

Hoa Kỳ

Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Đặc khu Columbia, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Bắc Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Đảo Rhode, Nam Carolina, Nam Dakota, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Tây Virginia, Wisconsin và Wyoming

Theo quy định về thuế bán hàng, Google chịu trách nhiệm tính, thu và nộp thuế bán hàng áp dụng cho ứng dụng trên cửa hàng Google Play và các giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng ở các tiểu bang này thực hiện. Google sẽ thu và nộp thuế bán hàng cho cơ quan thuế chuyên trách (theo cách thức phù hợp).

Bạn không cần tính và nộp thuế riêng cho khách hàng tại các tiểu bang này. Ngay cả trong trường hợp bạn không ở Hoa Kỳ, cách xử lý này sẽ vẫn áp dụng.

Các quốc gia và khu vực khác

Theo luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) và luật Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), Google có trách nhiệm tính, thu và nộp thuế VAT hoặc GST đối với tất cả giao dịch mua ứng dụng có tính phí trên Cửa hàng Google Play và giao dịch mua hàng trong ứng dụng do khách hàng tại những khu vực sau thực hiện:

 • VAT: Albania, Indonesia, Liechtenstein, Morocco, Na Uy, Nam Phi, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ
 • GST: New Zealand, Singapore
 • Thuế dịch vụ: Malaysia

Google sẽ nộp thuế VAT hoặc GST đối với giao dịch mua hàng trong ứng dụng và ứng dụng phải trả phí do khách hàng ở các quốc gia này thực hiện cho cơ quan thích hợp. Bạn không cần tính toán và nộp riêng VAT hoặc GST cho khách hàng tại các quốc gia này.

Dưới đây là cách kiểm tra thuế suất VAT hoặc GST áp dụng cho giao dịch mua hàng trong ứng dụng và ứng dụng phải trả phí tại các quốc gia này:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Ở trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt Cài đặt > Cài đặt thanh toán > Quản lý thuế bán hàng.

Thay đổi giá ứng dụng

Để tìm hiểu cách đặt và thay đổi giá mua ứng dụng, hãy tham khảo bài viết đặt giá và phân phối ứng dụng.

Nếu bạn cung cấp ứng dụng ở các quốc gia có bao gồm thuế, thì mức thuế suất đặt trong Play Console sẽ áp dụng cho giá chưa bao gồm thuế mà bạn hiện có.

Ở những quốc gia nơi nhà phát triển có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Google sẽ chuyển toàn bộ số tiền thuế thu được cho nhà phát triển và trừ phí dịch vụ khỏi giá thực của sản phẩm.

Xem ví dụ
Giả sử giá ứng dụng tại quốc gia là 100 JPY và VAT là 20%:

Nhà phát triển nhận được từ Google: 75 JPY

Nhà phát triển nộp VAT: 17 JPY

 • Ví dụ: 100 JPY - (100 JPY * 1/1,2) = 17 JPY
 • Giá ứng dụng - (Giá ứng dụng * 1/(1+thuế suất))

Doanh thu của nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30 và nộp VAT: 58 JPY

 • Ví dụ: 83 JPY * 0,7 = 58 JPY
 • Giá chưa tính VAT * 70%
Nhập tệp CSV cho sản phẩm trong ứng dụng

Nếu bạn đang nhập tệp CSV với sản phẩm trong ứng dụng, hãy nhớ tính giá đã bao gồm thuế.

 • Nếu bạn sử dụng cách tính giá tự động chuyển đổi, bạn có thể cung cấp giá mặc định chưa bao gồm thuế. Giá đã bao gồm thuế sẽ được tự động chuyển đổi.
 • Nếu bạn không sử dụng cách tính giá tự động chuyển đổi thì giá phải bao gồm thuế.

Giá địa phương cho sản phẩm trong ứng dụng

Để ngăn việc tự động điền giá địa phương theo loại tiền mặc định tại quốc gia của bạn cho sản phẩm trong ứng dụng, bạn cần chỉ định giá sản phẩm trong ứng dụng hai lần trong tệp CSV bạn nhập:

 • Giá đầu tiên đặt giá mặc định của sản phẩm trong ứng dụng.
 • Giá thứ hai đặt giá địa phương của sản phẩm trong ứng dụng.

Lưu ý: Để nhập tệp CSV có các sản phẩm trong ứng dụng, hãy tham khảo bài viết tạo một sản phẩm được quản lý.

Các quốc gia khác

Nếu bạn đang cung cấp ứng dụng tại quốc gia khác với các quốc gia được liệt kê ở trên thì bạn có trách nhiệm xác định mức thuế suất áp dụng cho ứng dụng của mình tại tất cả các khu vực pháp lý và nộp thuế cho cơ quan thuế phù hợp (có thể khác với cơ quan thuế tại địa điểm của bạn). Thuế suất mà bạn chỉ định tự động áp dụng khi người mua thanh toán. Google không thể cung cấp cho bạn tư vấn về thuế và bạn nên tham khảo ý kiến của người tư vấn thuế của riêng mình.

Kiểm tra thuế suất

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Ở trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt Cài đặt > Cài đặt thanh toán > Quản lý thuế bán hàng.
 3. Tìm khu vực bạn muốn thay đổi tùy chọn cài đặt thuế.
 4. Bên cạnh phần "Thuế suất", hãy chọn biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 5. Nhập thuế suất.
 6. Nhấp vào Lưu.
Xem ví dụ

Mức thuế bán hàng sẽ là tỷ lệ phần trăm tính theo giá ứng dụng của bạn. Ví dụ:

Mức thuế bán hàng Giá ứng dụng Thuế bán hàng Tổng giá ứng dụng
20% $10 $2.00 $12.00

Đối với nhà phát triển ở Argentina

Tại thời điểm này, nếu bạn là nhà phát triển sinh sống tại Argentina đang cung cấp ứng dụng trên Google Play, xin lưu ý rằng không có cơ chế nào trong việc thu thuế bán hàng, thuế giá trị gia tăng hoặc các loại thuế khác. Với tư cách là người bán trực tiếp, bạn có trách nhiệm:

 1. Xác định xem bạn có được yêu cầu thu thuế theo quy định của pháp luật không
 2. Tính tổng giá ứng dụng để bao gồm mọi khoản thuế, và
 3. Nộp mọi khoản thuế bắt buộc cho cơ quan thuế có liên quan. Bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế khấu lưu phát sinh từ giao dịch bán ứng dụng và mọi khoản thanh toán của Google sẽ được thực hiện mà không tính thuế khấu lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?