Afgiftssatser og merværdiafgift (moms)

I visse lande skal de priser, der vises for køberen på søge- og infosider, svare til det beløb, der skal betales på betalingstidspunktet. Det betyder, at alle afgifter (inkl. VAT) skal medregnes i prisen.

Vi understøtter i øjeblikket priser inkl. afgifter i følgende lande:

 • Australien, Bahrain, Belarus, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Cypern, Danmark, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Georgien, Ghana, Grækenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kenya, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Malta, Marokko, Mexico, Nederlandene, New Zealand, Nigeria, Norge, Oman, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Usbekistan og Østrig.

Område- og landespecifikke retningslinjer

Disse retningslinjer beskriver, hvordan afgifter fungerer i Play Console. Google kan ikke give dig skatterådgivning. Kontakt din skatterådgiver for at få vejledning i, hvordan afgifter kan påvirke dig og dit salg til kunder i Google Play.

Australien

Udviklere, der befinder sig i Australien

Hvis du befinder dig i Australien, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale GST for alle kunder i Australien, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Udviklere, der befinder sig uden for Australien

På grund af skattelovgivningen i Australien er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 10 % GST til den relevante myndighed for alle kunder i Australien, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Du behøver ikke at beregne og sende GST separat for køb, der foretages af kunder i Australien. Hvis du tidligere har opkrævet GST i Australien, behøver du ikke længere at gøre det.

Bahrain

Udviklere, der befinder sig i Bahrain

Hvis du befinder dig i Bahrain, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale merværdiafgift for alle kunder i Bahrain, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Udviklere, der befinder sig uden for Bahrain

På grund af skattelovgivningen i Bahrain er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale merværdiafgift til den relevante myndighed for alle kunder i Bahrain, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Du behøver ikke at beregne og sende merværdiafgift separat for køb foretaget af kunder i Bahrain. Hvis du tidligere har opkrævet merværdiafgift i Bahrain, behøver du ikke længere at gøre dette.

Belarus

Udviklere, der befinder sig i Belarus

Hvis du befinder dig i Belarus, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale merværdiafgift for alle kunder i Belarus, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Udviklere, der befinder sig uden for Belarus

I henhold til skattelovgivningen i Belarus er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 20 % merværdiafgift til den relevante myndighed for alle kunder i Belarus, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Hvis du befinder dig uden for Belarus, behøver du ikke at beregne og betale merværdiafgift særskilt for køb, der er foretaget af kunder i Belarus. Hvis du tidligere har opkrævet merværdiafgift i Belarus, behøver du ikke længere at gøre det.

Cameroun

Google er ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 19,25 % VAT (Value Added Tax) for køb af og i apps via Google Play Butik, der foretages i Cameroun. Hvis du har adresse i Cameroun, pålægger Google 19,25 % VAT på de servicegebyrer, der opkræves som følge af udvidelsen af skattelovgivningen i Cameroun, hvilket angives særskilt fra servicegebyrerne.

Hvis du tidligere har opkrævet VAT i Cameroun via Play Console, kan du ikke længere konfigurere denne indstilling.

Canada

Udviklere, der befinder sig i Canada uden GST-/HST-id eller befinder sig uden for Canada

Google er ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale GST- (Goods and Sales Tax) og HST-afgifter (Harmonized Sales Tax) for alle købeapps og køb i apps i Google Play, der foretages af kunder i Canada, såfremt du befinder dig i Canada, og du ikke oplyser dit GST-/HST-id til Google, eller hvis du befinder dig uden for Canada. Hvis du tidligere har opkrævet GST/HST via Play Console, kan du ikke længere styre denne indstilling. 

Udviklere, der befinder sig i Canada, med GST-/HST-id

Du er ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale GST/HST-afgifter for alle købeapps og køb i apps i Google Play, der foretages af kunder i Canada, såfremt du befinder dig i Canada og oplyser dit canadiske GST-/HST-id til Google.

British Columbia

Google er ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 7 % i omsætningsafgift for British Columbia-provinsen (BC PST, British Columbia Provincial Sales Tax) for alle køb af apps og køb i apps i Google Play Butik, der foretages af kunder i British Columbia. Hvis du tidligere har opkrævet BC PST via Play Console, kan du ikke længere styre denne indstilling.

Quebec

Udviklere, der befinder sig i Canada, men ikke har et skatte-id for Quebec, eller som befinder sig uden for Canada

Google er ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale omsætningsafgift for Quebec (QST, Quebec Sales Tax) for alle købeapps og køb i apps i Google Play, der foretages af kunder i Quebec, hvis du befinder dig i Canada, og ikke oplyser dit skatte-id for Quebec til Google, eller hvis du befinder dig uden for Canada. Hvis du tidligere har opkrævet QST via Play Console, kan du ikke længere styre denne indstilling. 

Udviklere, der befinder sig i Canada og har et skatte-id for Quebec

Du er ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale QST for alle køb af apps og køb i apps i Google Play, der foretages af kunder i Quebec, hvis du befinder dig i Canada og oplyser dit skatte-id for Quebec til Google.

Saskatchewan

Google er ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale omsætningsafgift for Saskatchewan-provinsen (SK PST, Saskatchewan Provincial Sales Tax) for alle køb af apps og køb i apps i Google Play, der foretages af kunder i Saskatchewan. Hvis du tidligere har opkrævet SK PST via Play Console, kan du ikke længere styre denne indstilling.

Opdatering af dine canadiske skatteoplysninger

I henhold til de skattemæssige forhold i Canada skal Google kende dine skatteoplysninger. Hvis du ikke oplyser dit skatte-id til Google, antager Google, at du ikke er registreret, og indstillingerne i Play Console justeres i overensstemmelse hermed. Sådan giver du Google dine canadiske skatteoplysninger: 

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Betalingsprofil (Konfigurer Indstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klik på Administrer indstillinger i sektionen "Indstillinger".
 3. Rul ned til "Skatteoplysninger for Canada", og klik på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 4. Angiv eller opdater følgende:
  • GST/HST-registreringsnummer
  • QST-registreringsnummer
 5. Klik på Gem.
Chile

Udviklere, der befinder sig i Chile

Hvis du befinder dig i Chile, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale moms for alle køb af apps og køb i appen via Google Play Butik, der foretages af kunder i Chile.

Hvis du ikke er momsregistreret, indfører Google 19 % moms på det servicegebyr, der opkræves, i henhold til udvidelsen af skattelovgivningen i Chile. Momsopkrævningen på 19 % vil blive angivet separat i forhold til servicegebyret.

Din skatteregistreringsstatus bestemmer, hvilke skatter du opkræves i Chile. Sådan kan du oplyse Google om din skatteregistreringsstatus og fastsætte, hvilken VAT-sats der gælder for dig:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Betalingsprofil (Konfiguration Indstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klik på Administrer indstillinger i sektionen "Indstillinger".
 3. Rul ned til "Skatteoplysninger for Chile", og klik på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 4. Angiv følgende oplysninger:
  • Er du momsregistreret i Chile?
   • Vælg Ja, hvis du er registreret.
  • Er du fritaget for tillægsskat (Impuesto adicional)?
   • Vælg Ja, hvis du er fritaget.
 5. Klik på Gem.

Udviklere, der befinder sig uden for Chile

I henhold til skattelovgivningen i Chile er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale moms til den relevante myndighed for alle køb af apps og køb i apps i Google Play Butik, der foretages af kunder i Chile. Du behøver ikke beregne og sende momsen separat for køb foretaget af kunder i Chile. Hvis du tidligere har debiteret og opkrævet VAT i Chile, behøver du ikke længere at gøre dette.

Colombia

Udviklere, der befinder sig i Colombia

Hvis du befinder dig i Colombia, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale VAT for alle køb af apps og køb i appen via Google Play Butik, der foretages af kunder i Colombia.

Hvis du ikke er VAT-registreret (i henhold til regimen comun), indfører Google 19 % VAT på det servicegebyr, der opkræves, i henhold til udvidelsen af skattelovgivningen i Colombia. Opkrævningen af VAT på 19 % vil blive angivet særskilt fra servicegebyret.

Din skatteregistreringsstatus har en indflydelse på, hvilke skatter du opkræves i Colombia. Sådan kan du oplyse Google om din skatteregistreringsstatus og fastsætte, hvilken VAT-sats der gælder for dig:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Betalingsprofil (Konfiguration Indstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klik på Administrer indstillinger i sektionen "Indstillinger" .
 3. Rul ned til "Skatteoplysninger for Colombia", og klik på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 4. Angiv følgende oplysninger:
  • Er du registreret hos Regimen comun?
   • Vælg Ja, hvis du er registreret.
  • Numero de Identificación Tributaria (NIT)
   • Angiv dit colombianske NIT-nummer.
  • Upload din RUT-formular (formularen til unik skatteregistrering)
   • Klik på Vælg fil, og upload dit RUT-dokument i PDF-format.
 5. Klik på Gem.

Udviklere, der befinder sig uden for Colombia

Hvis du befinder dig uden for Colombia, og du tilbyder købeapps eller køb i apps til kunder i Colombia, er du fortsat ansvarlig for at opkræve, betale og indberette VAT til de colombianske skattemyndigheder.

 

EU

I henhold til lovgivningen om merværdiafgift (moms) i Den Europæiske Union (EU) er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale merværdiafgift for alle køb af digitalt indhold i Google Play Butik foretaget af EU-kunder. Google sender merværdiafgift for EU-kunders køb af digitalt indhold til den relevante myndighed.

Du behøver ikke at beregne og sende merværdiafgift separat for EU-kunder. Denne ændring i lovgivningen om merværdiafgift gælder også, selvom du ikke befinder dig i EU.

Se et eksempel
Før EU's ændring af merværdiafgift pr. 1. januar 2015 Efter EU's ændring af merværdiafgift pr. 1. januar 2015

App-prisen i det pågældende land antages at være 1 GBP og merværdiafgiften 20 %

Udviklerindtægt efter 70/30-fordeling og betalt merværdiafgift: 0,58 GBP

 • Eksempel: 0,83 GBP * 0,7 = 0,58
 • Pris før merværdiafgift * 70 %

EU-merværdiafgift, som køber takseres: 0,17 GBP

 • Eksempel: 1 GBP - (1 GBP * 1/1,2) = 0,17 GBP
 • App-pris - (app-pris * 1/(1 + afgiftssats))

Udvikler modtager fra Google: 0,75 GBP

Udvikler betaler EU-merværdiafgift: 0,17 GBP

App-prisen i det pågældende land antages at være 1 GBP og merværdiafgiften 20 %

Udviklerindtægt efter 70/30-fordeling og betalt merværdiafgift: 0,58 GBP

 • Eksempel: 0,83 GBP * 0,7 = 0,58
 • Pris før merværdiafgift * 70 %

EU-merværdiafgift, som køber takseres: 0,17 GBP

 • Eksempel: 1 GBP - (1 GBP * 1/1,2) = 0,17 GBP
 • App-pris - (app-pris * 1/(1 + afgiftssats))

Udvikler modtager fra Google: 0,58 GBP

Google betaler EU-merværdiafgift: 0,17 GBP

For udviklere, der ikke har angivet momssatser for apps og indhold for de pågældende EU-lande, gælder følgende ændring:

Før EU's ændring af merværdiafgift pr. 1. januar 2015 Efter EU's ændring af merværdiafgift pr. 1. januar 2015

Det antages, at app-prisen i det pågældende land er 1 GBP, og at udvikleren ikke har angivet en sats for merværdiafgift.

Udviklerindtægt efter 70/30-fordeling

 • Eksempel: 1 GBP * 0,7 = 0,70
 • App-pris i det pågældende land * 70 %

Udvikler modtager fra Google: 0,70 GBP

App-prisen i det pågældende land antages at være 1 GBP og merværdiafgiften 20 %

 

Udviklerindtægt efter 70/30-fordeling og betalt merværdiafgift: 0,58 GBP

 • Eksempel: 0,83 GBP * 0,7 = 0,58
 • Pris før merværdiafgift * 70 %

EU-merværdiafgift, som køber takseres: 0,17 GBP

 • Eksempel: 1 GBP - (1 GBP * 1/1,2) = 0,17 GBP
 • App-pris - (app-pris * 1/(1 + afgiftssats))

Udvikler modtager fra Google: 0,58 GBP

Google betaler EU-merværdiafgift: 0,17 GBP

Satser for merværdiafgift, der gælder for EU-kunders køb af apps og indhold

Sådan tjekker du de satser for merværdiafgift, der gælder for EU-kunders køb af apps og indhold.

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Betalingsprofil (Konfigurer Indstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klik på Administrer moms i sektionen "Moms".
 3. Gennemgå listen over lande og afgiftssatser under "Europa".
Indien

Udviklere, der befinder sig i Indien

Hvis du befinder dig i Indien, er det dit ansvar at finde ud af, om du skal have et identifikationsnummer for afgifter på varer og tjenesteydelser (GSTIN, Goods & Services Tax identification number), og fastslå eventuelle gældende afgifter.

Udviklere, der befinder sig uden for Indien

På grund af skattelovgivningen i Indien er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale GST til den relevante myndighed for alle kunder i Indien, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Du behøver ikke at beregne og sende GST separat for køb, der foretages af kunder i Indien. Hvis du tidligere har opkrævet GST i Indien, behøver du ikke længere at gøre det.

Relateret indhold

Få flere oplysninger i artiklen om afgifter på varer og tjenesteydelser i Indien.

Japan

Hvis du tilbyder købeapps eller køb i appen til kunder i Japan, skal du være opmærksom på, at der fra den 1. oktober 2015 indføres en ændring i den japanske lovgivning om forbrugsafgifter (JCT), som påvirker dit skatteansvar i Japan. Hvis du har nogen specifikke spørgsmål vedrørende dit skatteansvar i Japan, kan du kontakte din skatterådgiver.

Udviklere, der befinder sig uden for Japan

Hvis du befinder dig uden for Japan og tilbyder købeapps eller køb i appen til kunder i Japan, er du ansvarlig for at opkræve, betale og indberette eventuelle japanske forbrugsafgifter (JCT) til det japanske skattevæsen.

Udviklere, der befinder sig i Japan

Hvis du befinder dig i Japan og tilbyder købeapps eller køb i apps til kunder i Japan, skal du være opmærksom på, at Google Plays servicegebyr, som opkræves af Google Asia Pacific Limited, fra den 1. oktober 2015 betragtes som en business-to-business-transaktion (B2B).

Du er ansvarlig for at beregne og rapportere japanske forbrugsafgifter (JCT) for B2B-tjenester, der leveres af en udenlandsk enhed, til det japanske skattevæsen. Japanske forbrugsafgifter (JCT) føjes ikke automatisk til din apps servicegebyrer.

Mexico

Udviklere, der befinder sig i Mexico

Hvis du befinder dig i Mexico, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale moms for alle køb af digitalt indhold i Google Play Butik, der er foretaget af kunder i Mexico.

Fra og med den 1. august 2020 indfører Google 16 % moms på det servicegebyr, der opkræves, i henhold til udvidelsen af skattelovgivningen i Mexico. Momsopkrævningen på 16 % vil blive angivet separat i forhold til servicegebyret.

Udviklere, der befinder sig uden for Mexico

Hvis du befinder dig uden for Mexico, er Google fra og med den 1. april 2021 ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 16 % i VAT til den relevante myndighed for alle køb af og i apps fra Google Play Butik, der foretages af kunder i Mexico.

Du behøver ikke at beregne og sende VAT særskilt for kunder i Mexico. Hvis du tidligere har stået for at opkræve VAT i Mexico, behøver du ikke længere at gøre dette.  

Moldova

Udviklere, der befinder sig i Moldova

Hvis du befinder dig i Moldova, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale lokal VAT (Value Added Tax) for alle kunder i Moldova, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Udviklere, der befinder sig uden for Moldova

Hvis du befinder dig uden for Moldova, er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 20 % i lokal VAT til den relevante myndighed for alle kunder i Moldova, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps. Du behøver ikke at beregne og betale VAT separat for køb foretaget af kunder i Moldova.  

Nigeria

Google er ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 7,5 % VAT til den relevante myndighed for alle kunder i Nigeria, der køber apps via Google Play Butik og foretager køb i apps.

Hvis du befinder dig i Nigeria, pålægger Google også 7,5 % VAT på det servicegebyr, der opkræves ved køb foretaget af kunder fra hele verden. Opkrævningen af VAT på 7,5 % angives særskilt fra servicegebyret i dine indtjeningsrapporter.

Oman

Udviklere, der befinder sig i Oman

Hvis du befinder dig i Oman, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale VAT for alle køb af apps og køb i apps via Google Play Butik, der foretages af kunder i Oman.

Udviklere, der befinder sig uden for Oman

Fra og med den 16. april 2021 er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 5 % VAT til den relevante myndighed for alle køb af apps og køb i apps i Google Play Butik, der foretages af kunder i Oman.

Du behøver ikke at beregne og sende VAT særskilt for kunder i Oman. Hvis du tidligere har opkrævet VAT i Oman, betyder denne ændring, at du ikke længere behøver at gøre dette.

Rusland

Udviklere, der befinder sig i Rusland

Hvis du befinder dig i Rusland, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale merværdiafgift for alle kunder i Rusland, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Udviklere, der befinder sig uden for Rusland

På grund af skattelovgivningen i Rusland er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 20 % merværdiafgift til den relevante myndighed for alle kunder i Rusland, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Du behøver ikke at beregne og sende merværdiafgift separat for køb foretaget af kunder i Rusland. Hvis du tidligere opkrævede merværdiafgift i Rusland, behøver du ikke længere at gøre dette.

Saudi-Arabien

Udviklere, der befinder sig i Saudi-Arabien

Hvis du befinder dig i Saudi-Arabien, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale merværdiafgift for alle kunder i Saudi-Arabien, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Udviklere, der befinder sig uden for Saudi-Arabien

I henhold til skattelovgivningen i Saudi-Arabien er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 15 % merværdiafgift til den relevante myndighed for alle kunder i Saudi-Arabien, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Hvis du befinder dig uden for Saudi-Arabien, behøver du ikke at beregne og sende merværdiafgiften separat for køb, der er foretaget af kunder i Saudi-Arabien. Hvis du tidligere opkrævede merværdiafgift i Saudi-Arabien, behøver du ikke længere at gøre dette.

Serbien

Udviklere, der befinder sig i Serbien

Hvis du befinder dig i Serbien, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale merværdiafgift for alle kunder i Serbien, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Udviklere, der befinder sig uden for Serbien

På grund af skattelovgivningen i Serbien er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 20 % merværdiafgift til den relevante myndighed for alle kunder i Serbien, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Du behøver ikke at beregne og sende merværdiafgiften separat for køb foretaget af kunder i Serbien. Hvis du tidligere har opkrævet merværdiafgift i Serbien, behøver du ikke længere at gøre dette.

Singapore

Udviklere, der befinder sig i Singapore

Hvis du befinder dig i Singapore, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale singaporeansk GST (Goods and Services Tax) for alle dine kunder i Singapore, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Derudover lægger Google 7 % GST på det servicegebyr, der opkræves ved køb foretaget af kunder i områder, hvor Google Asia Pacific Pte. Ltd. er tjenesteudbyder af markedspladsen. Opkrævningen af GST på 7 % angives særskilt fra servicegebyret i dine indtjeningsrapporter.

Udviklere, der befinder sig uden for Singapore

Hvis du befinder dig uden for Singapore, er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale singaporeansk GST på 7 % til den relevante myndighed for alle dine kunder i Singapore, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps. Du behøver ikke beregne og betale GST separat for køb foretaget af kunder i Singapore. 

Sydkorea

Udviklere, der befinder sig i Sydkorea

Hvis du befinder dig i Sydkorea, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale VAT (Value Added Tax) for alle køb af digitalt indhold i Google Play Butik foretaget af kunder i Sydkorea.

Udviklere, der befinder sig uden for Sydkorea

På grund af skattelovgivningen i Sydkorea er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 10 % VAT til den relevante myndighed for alle kunder i Sydkorea, der køber apps via Google Play Butik og foretager køb i apps.

Hvis dine kunder bruger Google Plays faktureringssystem, behøver du ikke at beregne og sende VAT separat for køb foretaget af kunder i Sydkorea. Hvis du tidligere opkrævede VAT i Sydkorea via Play Console, kan du ikke længere administrere denne indstilling.

Hvis du vælger at tilbyde yderligere faktureringssystemer i appen til kunder i Sydkorea i henhold til vores betalingspolitik, opkræver Google beløb af dig til afgifter på dine salg til kunder i Sydkorea, som behandles i sådanne yderligere faktureringssystemer i appen. Google indbetaler derefter disse afgifter til de relevante myndigheder

Thailand

Udviklere, der befinder sig i Thailand

Hvis du befinder dig i Thailand, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale VAT i Thailand for alle køb af og i apps fra Google Play Butik, der foretages af kunder i Thailand.

Hvis du ikke er VAT-registreret, indfører Google 7 % VAT på det servicegebyr, der opkræves for køb, der foretages af kunder i Thailand. Opkrævningen på 7 % VAT angives separat fra servicegebyret i dine indtjeningsrapporter.

Din skatteregistreringsstatus afgør, hvilke skatter du opkræves i Thailand. Sådan giver du Google dine thailandske skatteoplysninger:

 1. Åbn Play Console, og gå til Betalingsprofil  (Konfiguration Indstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klik på Administrer indstillinger i sektionen "Indstillinger".
 3. Rul ned til "Skatteoplysninger for Thailand" og klik på Rediger Blyantikon/redigeringsikon.
 4. Angiv dit VAT-registreringsnummer i feltet "Thailandsk VAT-id".
 5. Klik på Gem.

Udviklere, der befinder sig uden for Thailand

Hvis du befinder dig uden for Thailand, er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 7 % i VAT til den relevante myndighed for alle køb af og i apps fra Google Play Butik, der foretages af kunder i Thailand.

Hvis du tidligere har opkrævet VAT i Thailand via Play Console, kan du ikke længere konfigurere denne indstilling.

Ukraine

Google er ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 20 % ukrainsk VAT til den relevante myndighed for alle kunder i Ukraine, der køber apps i Google Play Butik eller foretager køb i apps.

Hvis du befinder dig i Ukraine, vil Google også pålægge 20 % VAT på det servicegebyr, der opkræves ved køb foretaget af kunder fra hele verden, medmindre din skattestatus enten er (1) "Virksomhed" ELLER (2) " Enkeltmandsvirksomhed med skatteregistreringsstatussen "Registreret". Opkrævningen af VAT på 20% angives særskilt fra servicegebyret i dine indtjeningsrapporter.

Din skatteregistreringsstatus afgør, hvilke afgifter du opkræves i Ukraine. Sådan giver du Google dine ukrainske skatteoplysninger:

 1. Log ind på Googles betalingscenter.
 2. Klik på Indstillinger.
 3. Opdater dine ukrainske skatteoplysninger.
 4. Klik på Gem.
De Forenede Arabiske Emirater

Udviklere, der befinder sig i De Forenede Arabiske Emirater

Hvis du befinder dig i De Forenede Arabiske Emirater, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale merværdiafgift for alle kunder i De Forenede Arabiske Emirater, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Udviklere, der befinder sig uden for De Forenede Arabiske Emirater

På grund af skattelovgivningen i De Forenede Arabiske Emirater er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 5 % merværdiafgift til den relevante myndighed for alle kunder i De Forenede Arabiske Emirater, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Hvis du befinder dig uden for De Forenede Arabiske Emirater, behøver du ikke at beregne og sende merværdiafgiften separat for køb, der er foretaget af kunder i De Forenede Arabiske Emirater. Hvis du tidligere opkrævede merværdiafgift i De Forenede Arabiske Emirater, behøver du ikke længere at gøre dette.

USA

Alabama, Arizona, Arkansas, Californien, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin og Wyoming

I overensstemmelse med lovgivningen for omsætningsafgifter er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale omsætningsafgifter for alle køb af og i apps via Google Play Butik, der foretages af kunder i disse delstater. Google vil opkræve og betale omsætningsafgift til den relevante skattemyndighed.

Du behøver ikke at beregne og sende omsætningsafgift separat for kunder i disse delstater. Dette gælder også, selvom du ikke befinder dig i USA.

Usbekistan

Udviklere, der befinder sig i Usbekistan

Hvis du befinder dig i Usbekistan, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale VAT (Value Added Tax) for alle kunder i Usbekistan, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps.

Udviklere, der befinder sig uden for Usbekistan

Hvis du befinder dig uden for Usbekistan, er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 15 % i VAT til den relevante myndighed for alle kunder i Usbekistan, der køber apps i Google Play Butik og foretager køb i apps. Du behøver ikke at beregne og betale VAT separat for køb foretaget af kunder i Usbekistan.  

Andre lande og områder

I henhold til lovgivningen om VAT (Value-Added Tax) og GST (Goods and Services Tax) er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale VAT eller GST for alle køb af apps og køb i appen via Google Play Butik, der foretages af kunder på steder, hvor Google er registreret sælger (MOR, merchant of record), og følgende steder:

 • VAT: Albanien, Bangladesh, Cambodja, Georgien, Ghana, Indonesien, Kenya, Marokko, Sydafrika, Taiwan og Tyrkiet
 • GST: New Zealand
 • Serviceafgift: Malaysia

Google sender moms eller GST for køb af apps og køb i apps, der foretages af kunder i disse lande, til den relevante myndighed. Du behøver ikke at beregne og sende moms eller GST separat for kunder i disse lande.

Sådan gennemgår du satserne for VAT og GST, der gælder for købeapps og køb i apps i disse lande:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Betalingsprofil (Konfigurer Indstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klik på Administrer moms.

Rediger priser på apps

Du kan få oplysninger om, hvordan du konfigurerer og ændrer app-priser, ved at gå til konfigurer priser og appdistribution.

Hvis du sælger apps i et af de lande, hvor afgifter er inkluderet i prisen, føjes den afgiftssats, der er angivet i Play Console, til dine eksisterende priser ekskl. afgifter.

I lande, hvor udviklere er ansvarlige for at betale merværdiafgift (moms) til den relevante skattemyndighed, videregiver Google hele det indkrævede afgiftsbeløb til udvikleren og beregner servicegebyret ud fra produktets nettopris.

Se et eksempel
App-prisen i det pågældende land antages at være 100 JPY og merværdiafgiften 20 %:

Udvikler modtager fra Google: 75 JPY

Udvikler betaler merværdiafgift: 17 JPY

 • Eksempel: 100 JPY - (100 JPY * 1/1,2) = 17 JPY
 • App-pris - (app-pris * 1/(1 + afgiftssats))

Udviklerindtjening efter 70/30-fordeling og betalt merværdiafgift: 58 JPY

 • Eksempel: 83 JPY * 0,7 = 58 JPY
 • Pris før merværdiafgift * 70 %
Import af CSV-filer for produkter i apps

Hvis du importerer CSV-filer med produkter i appen, skal du være opmærksom på, at priserne er inkl. afgift.

 • Hvis du bruger automatisk omregning af priser, kan du angive en standardpris uden afgifter. Priserne inkl. afgift omregnes automatisk.
 • Hvis du ikke bruger automatisk omregning af priser, skal priserne være inkl. afgift.

Lokale priser for produkter i appen

Thailand

Udviklere, der befinder sig i Thailand

Hvis du befinder dig i Thailand, er du ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale VAT i Thailand for alle køb af og i apps fra Google Play Butik, der foretages af kunder i Thailand.

Hvis du ikke er VAT-registreret, indfører Google 7 % VAT på det servicegebyr, der opkræves for køb, der foretages af kunder i Thailand. Opkrævningen på 7 % VAT angives separat fra servicegebyret i dine indtjeningsrapporter.

Din skatteregistreringsstatus afgør, hvilke skatter du opkræves i Thailand. Sådan giver du Google dine thailandske skatteoplysninger:

 1. Åbn Play Console, og gå til Betalingsprofil  (Konfiguration Indstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klik på Administrer indstillinger i sektionen "Indstillinger".
 3. Rul ned til "Skatteoplysninger for Thailand" og klik på Rediger Blyantikon/redigeringsikon.
 4. Angiv dit VAT-registreringsnummer i feltet "Thailandsk VAT-id".
 5. Klik på Gem.

Udviklere, der befinder sig uden for Thailand

Hvis du befinder dig uden for Thailand, er Google ansvarlig for at fastsætte, opkræve og betale 7 % i VAT til den relevante myndighed for alle køb af og i apps fra Google Play Butik, der foretages af kunder i Thailand.

Hvis du tidligere har opkrævet VAT i Thailand via Play Console, kan du ikke længere konfigurere denne indstilling.

For at forhindre, at den lokale pris for dit lands standardvaluta automatisk udfyldes for produkter i appen, skal du angive prisen på produkterne i appen to gange i de CSV-filer, du importerer:

 • Den første pris angiver standardprisen for produktet i appen.
 • Den anden pris angiver den lokale pris for produktet i appen.

Bemærk! Hvis du vil importere CSV-filer med produkter i apps, skal du gå til Opret et administreret produkt.

Andre lande

Hvis du tilbyder apps i et land, der ikke er angivet ovenfor, er du ansvarlig for at bestemme de gældende afgiftssatser for dine apps i alle jurisdiktioner og for betaling af afgifter til den relevante skattemyndighed (som kan være forskellig fra skattemyndigheden der, hvor du befinder dig). De afgiftssatser, du angiver, anvendes automatisk, når køberen fuldfører købet. Google tilbyder ikke skatterådgivning. Du bør derfor kontakte din egen skatterådgiver.

Tjek og juster dine afgiftssatser

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Betalingsprofil (Konfigurer Indstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klik på Administrer moms i sektionen "Moms".
 3. Find det område, hvor du vil ændre indstillingerne for afgifter.
 4. Klik på blyantsikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 5. Find rækken med den placering, hvor du vil justere afgiftssatser, og klik på den nedadvendte pil under "Afgiftsvalg".
 6. Vælg en af følgende:
  • Ingen moms
  • Sats, som Google har fastsat på forhånd: Brug Googles forudindstillede afgiftssats for denne placering.
  • Tilpasset afgiftssats: Angiv en afgiftssats.
 7. Hvis du har foretaget ændringer, skal du klikke på Gem.
Se et eksempel

Satsen for omsætningsafgift vil være en procentdel af prisen på din app, f.eks.:

Sats for omsætningsafgift Appens pris Omsætningsafgift Appens samlede pris
20 % 10 USD 2 USD 12 USD
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
92637
false