Данъчни ставки и данък върху добавената стойност (ДДС)

В някои държави цените, които се показват на купувачите на страниците за търсене и тези с подробности, трябва да са равни на плащаната в момента на покупката сума. Това означава, че всички данъци (в това число ДДС) трябва да са включени в цената.

Понастоящем поддържаме ценообразуване с включени данъци в следните държави:

 • Австралия, Австрия, Бахрейн, Беларус, Белгия, Бразилия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Израел, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Малайзия, Мексико, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Обединени арабски емирства, Обединено кралство, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, Сингапур, Словакия, Словения, Сърбия, Тайван, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швейцария, Швеция, Южна Африка, Южна Корея и Япония.

Указания за конкретни региони и държави

Австралия

Програмисти в Австралия

Ако се намирате в Австралия, ваше задължение е да определяте, начислявате и внасяте данък върху стоките и услугите (ДСУ) за всички платени приложения и елементи в приложения, купени от клиенти в държавата.

Програмисти извън Австралия

Според данъчните закони в Австралия Google трябва да определя, начислява и внася към съответните власти ДСУ от 10% за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Не е необходимо да изчислявате и изпращате отделно ДСУ за покупките, направени от клиенти в Австралия. Ако досега сте събирали ДСУ в тази държава, вече не е необходимо да го правите.

Бахрейн

Програмисти в Бахрейн

Ако се намирате в Бахрейн, ваше задължение е да определяте, таксувате и внасяте ДДС за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Програмисти извън Бахрейн

Според данъчните закони в Бахрейн Google трябва да определя, начислява и внася към съответните власти ДДС за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Не е необходимо да изчислявате и изпращате отделно ДДС за покупките, направени от клиенти в Бахрейн. Ако досега сте събирали ДДС в тази държава, вече не е необходимо да го правите.

Беларус

Програмисти в Беларус

Ако се намирате в Беларус, ваше задължение е да определяте, начислявате и внасяте ДДС за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Програмисти извън Беларус

Според данъчните закони в Беларус Google трябва да определя, начислява и внася към съответните власти ДДС от 20% за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Ако се намирате извън Беларус, не е нужно да изчислявате и изпращате ДДС отделно за покупки, извършени от клиенти в държавата. Ако досега сте събирали ДДС в Беларус, вече не е необходимо да го правите.

Chile

Developers located in Chile

If you’re located in Chile, you’re responsible for determining, charging, and remitting VAT for all Google Play Store paid app and in-app purchases by customers in Chile.

Separately, if you are not VAT registered, Google will be applying a 19% Value Added Tax (VAT) on the Service Fee charged due to the expansion of the tax legislation in Chile. The 19% VAT charge will be reflected separately from the Service Fee.

Your tax registration status determines the taxes you are charged in Chile. Here’s how you can provide Google with your tax registration status to determine your value-added tax (VAT) applicability:

 1. Sign in to your Play Console.
 2. On the left menu, click Settings Настройки > Payment Settings > Manage sales tax.
 3. In the “Settings” section, click Manage Settings.
 4. Scroll down to "Chile tax info" and click Edit Икона на молив/икона за редактиране.
 5. Enter the following information:
  • Are you registered in Chile as a VAT taxpayer?
   • Select Yes if you're registered.
  • Are you exempt from additional tax (Impuesto adicional)?
   • Select Yes if you're exempt.
 6. Click Save.

Developers located outside of Chile

Due to tax laws in Chile, Google is responsible for determining, charging, and remitting VAT to the appropriate authority for all Google Play Store paid app and in-app purchases made by customers in Chile. You don't need to calculate and send VAT separately for purchases made by customers in Chile. If you were previously charging and collecting VAT in Chile, you no longer need to do so.

Colombia

If you are not VAT registered (not under regimen comun), Google will be applying a 19% Value Added Tax (VAT) on the Service Fee charged due to the expansion of the tax legislation in Colombia. The 19% VAT charge will be reflected separately from the Service Fee.

Your tax registration status affects the taxes you are charged in Colombia. Here’s how you can provide Google with your tax registration status to determine your value-added tax (VAT) applicability:

 1. Sign in to your Play Console.
 2. On the left menu, click Settings Настройки > Payment Settings > Manage sales tax.
 3. In the “Settings” section, click Manage Settings.
 4. Scroll down to "Colombia tax info" and click Edit Икона на молив/икона за редактиране.
 5. Enter the following information:
  • Are you registered under Regimen comun?
   • Select Yes if you're registered.
  • Numero de Identificación Tributaria (NIT)
   • Enter your Colombian NIT.
  • Please upload your RUT form (Unique Tax Registration form)
   • Click Choose File and upload your RUT document in PDF format.
 6. Click Save.
Европейски съюз

Съгласно законите за данъка върху добавената стойност в Европейския съюз (ЕС) Google трябва да определя, таксува и внася ДДС за всички покупки на дигитално съдържание от Google Play Магазин, извършени от клиенти в ЕС. Ще изпращаме на съответните власти ДДС за покупките на такова съдържание в ЕС.

Не е необходимо да изчислявате и изпращате данъка отделно за клиентите в тези държави. Дори и да не се намирате в ЕС, това изменение на законите за ДДС пак ще е в сила.

Вижте пример
Преди промяната на ДДС в ЕС на 1 януари 2015 г. След промяната на ДДС в ЕС на 1 януари 2015 г.

Да допуснем, че цената на приложение в дадена държава е 1 британска лира и ДДС е 20%

Приход на програмиста след разделянето 70/30 и внасянето на ДДС: 0,58 британски лири

 • Пример: 0,83 £ * 0,7 = 0,58
 • Цена без ДДС * 70%

На купувача е определен ДДС за ЕС: 0,17 британски лири

 • Пример: 1 £ – (1 £ * 1/1,2) = 0,17 £
 • Цена на приложението – (цена на приложението * 1/(1 + данъчна ставка))

Програмистът получава от Google: 0,75 британски лири

Програмистът плаща ДДС в ЕС: 0,17 британски лири

Да допуснем, че цената на приложение в дадена държава е 1 британска лира и ДДС е 20%

Приход на програмиста след разделянето 70/30 и внасянето на ДДС: 0,58 британски лири

 • Пример: 0,83 £ * 0,7 = 0,58
 • Цена без ДДС * 70%

На купувача е определен ДДС за ЕС: 0,17 британски лири

 • Пример: 1 £ – (1 £ * 1/1,2) = 0,17 £
 • Цена на приложението – (цена на приложението * 1/(1 + данъчна ставка))

Програмистът получава от Google: 0,58 британски лири

Google плаща ДДС за ЕС: 0,17 британски лири

Ето как промяната може да засегне програмистите, които не са изпратили ставките за ДДС за приложения и съдържание за съответните държави в ЕС:

Преди промяната на ДДС в ЕС на 1 януари 2015 г. След промяната на ДДС в ЕС на 1 януари 2015 г.

Да допуснем, че цената на приложение в дадена държава е 1 британска лира и програмистът не е задал ставка за ДДС.

Приход на програмиста след разделянето 70/30

 • Пример: 1 £ * 0,7 = 0,70
 • Цена на приложението в държавата * 70%

Програмистът получава от Google: 0,70 британски лири

Да допуснем, че цената на приложение в дадена държава е 1 британска лира и ДДС е 20%

 

Приход на програмиста след разделянето 70/30 и внасянето на ДДС: 0,58 британски лири

 • Пример: 0,83 £ * 0,7 = 0,58
 • Цена без ДДС * 70%

На купувача е определен ДДС за ЕС: 0,17 британски лири

 • Пример: 1 £ – (1 £ * 1/1,2) = 0,17 £
 • Цена на приложението – (цена на приложението * 1/(1 + данъчна ставка))

Програмистът получава от Google: 0,58 британски лири

Google плаща ДДС за ЕС: 0,17 британски лири

Ставки за ДДС, използвани при покупки на приложения и съдържание от клиенти в ЕС

Ето как да проверите тези ставки.

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. В менюто отляво кликнете върху Настройки Настройки > Настройки за плащане > Управление на данъка върху продажбите.
 3. Под „Европейски съюз“ изберете Показване.
Индия

Програмисти в Индия

Ако се намирате в Индия, ваше задължение е да установите дали трябва да получите идентификационен номер за данъка върху стоките и услугите (GSTIN) и да определяте приложимите данъци.

Програмисти извън Индия

Според данъчните закони в Индия Google трябва да определя, начислява и внася към съответните власти ДСУ за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Не е необходимо да изчислявате и изпращате отделно ДСУ за покупките, направени от клиенти в Индия. Ако досега сте събирали ДСУ в тази държава, вече не е необходимо да го правите.

Сродно съдържание

За да научите повече, посетете сайта с информация за данъка върху стоките и услугите.

Япония

Ако предлагате платено съдържание или покупки в приложения на клиенти в Япония, от 1 октомври 2015 г. в японския Закон за данъка върху потреблението се въвежда промяна, която засяга данъчните ви задължения в държавата. Ако имате конкретни въпроси относно тези задължения, се посъветвайте с данъчния си консултант.

Програмисти извън Япония

Ако се намирате извън Япония и предлагате платени приложения или покупки в приложения на клиенти в държавата, сте длъжни да начислявате, внасяте и декларирате японския данък върху потреблението пред Националната данъчна агенция в Япония.

Програмисти в Япония

Ако се намирате в Япония и предлагате платени приложения или покупки в приложения на клиентите в тази държава, от 1 октомври 2015 г. таксата за обслужване от Google Play, начислявана от Google Asia Pacific Limited, се счита за транзакция от модела бизнес към бизнес (B2B).

Ваше задължение е да определяте и декларирате японския данък върху потреблението за всички услуги от бизнес към бизнес, предоставени от чуждестранно юридическо лице, пред Националната данъчна агенция в Япония. Данъкът няма да бъде добавян автоматично към таксата за обслужване за приложението ви.

Мексико

Програмисти в Мексико

Ако се намирате в Мексико, ваше задължение е да определяте, таксувате и внасяте ДДС за всички покупки на дигитално съдържание от Google Play Магазин, направени от клиенти в Мексико.

От 1 август 2020 г. Google ще начислява данък върху добавената стойност (ДДС) от 16% за таксата за обслужване поради разширяването на данъчното законодателство в Мексико. Облагането с ДДС ще бъде отразено отделно от таксата за обслужване.

Програмисти извън Мексико

Ако се намирате извън Мексико, ваше задължение е да определяте, начислявате и внасяте ДДС за всички покупки на дигитално съдържание от Google Play Магазин, направени от клиенти в Мексико.

Русия

Програмисти в Русия

Ако се намирате в Русия, ваше задължение е да определяте, таксувате и внасяте ДДС за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Програмисти извън Русия

Според данъчните закони в Русия Google трябва да определя, начислява и внася към съответните власти ДДС от 20% за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Не е необходимо да изчислявате и изпращате отделно ДДС за покупките, направени от клиенти в Русия. Ако досега сте събирали ДДС в тази държава, вече не е необходимо да го правите.

Саудитска Арабия

Програмисти в Саудитска Арабия

Ако се намирате в Саудитска Арабия, ваше задължение е да определяте, начислявате и внасяте ДДС за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Програмисти извън Саудитска Арабия

Според данъчните закони в Саудитска Арабия Google трябва да определя, начислява и внася към съответните власти ДДС от 5% за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Ако се намирате извън Саудитска Арабия, не е нужно да изчислявате и изпращате ДДС отделно за покупки, извършени от клиенти в държавата. Ако досега сте събирали ДДС в Саудитска Арабия, вече не е необходимо да го правите.

Сърбия

Програмисти в Сърбия

Ако се намирате в Сърбия, ваше задължение е да определяте, таксувате и внасяте ДДС за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Програмисти извън Сърбия

Според данъчните закони в Сърбия Google трябва да определя, таксува и внася към съответните власти ДДС от 20% за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Не е необходимо да изчислявате и изпращате отделно ДДС за покупките, направени от клиенти в Сърбия. Ако досега сте събирали ДДС в тази държава, вече не е необходимо да го правите.

Южна Корея

Програмисти в Южна Корея

Ако се намирате в Южна Корея, ваше задължение е да определяте, таксувате и внасяте ДДС за всички покупки на дигитално съдържание от Google Play Магазин, извършени от клиенти в държавата.

Програмисти извън Южна Корея

Според данъчните закони в Южна Корея Google трябва да определя, начислява и внася към съответните власти ДДС от 10% вместо намиращите се извън държавата програмисти за всички платени приложения и покупки в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в Южна Корея.

В резултат на това, ако се намирате извън Южна Корея, не е нужно да изчислявате и изпращате ДДС отделно за покупки, извършени от клиенти в държавата. Ако досега сте събирали ДДС в Южна Корея, вече не е необходимо да го правите.

Обединени арабски емирства

Програмисти в Обединените арабски емирства

Ако се намирате в Обединените арабски емирства, ваше задължение е да определяте, начислявате и внасяте ДДС за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Програмисти извън Обединените арабски емирства

Според данъчните закони в Обединените арабски емирства Google трябва да определя, начислява и внася към съответните власти ДДС от 5% за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, купени от клиенти в държавата.

Ако се намирате извън Обединените арабски емирства, не е нужно да изчислявате и изпращате ДДС отделно за покупки, извършени от клиенти в държавата. Ако досега сте събирали ДДС в Обединените арабски емирства, вече не е необходимо да го правите.

САЩ

Айдахо, Айова, Алабама, Аризона, Арканзас, Вашингтон, Вирджиния, Върмонт, Джорджия, Западна Вирджиния, Илинойс, Индиана, Калифорния, Канзас, Кентъки, Колорадо, Кънектикът, Луизиана, Масачузетс, Мейн, Мериленд, Минесота, Мисисипи, Мичиган, Небраска, Невада, Ню Джърси, Ню Йорк, Ню Мексико, окръг Колумбия, Оклахома, Охайо, Пенсилвания, Роуд Айлънд, Северна Дакота, Северна Каролина, Тексас, Уайоминг, Уисконсин, Хаваи, Южна Дакота, Южна Каролина и Юта.

В съответствие с изискванията за данъка върху продажбите Google трябва да определя, таксува и внася този данък за покупките на приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, извършени от клиенти в тези щати. Google ще събира приложимия данък и ще го внася при съответните власти.

Не е необходимо да изчислявате и изпращате данъка за клиентите в тези щати отделно. Дори и да не се намирате в САЩ, това правило пак ще е в сила.

Други държави и региони

Съгласно данъчните закони Google трябва да определя, начислява и внася ДДС или данък върху стоките и услугите (ДСУ) за всички платени приложения и елементи в приложения от Google Play Магазин, закупени от клиенти в следните държави:

 • ДДС: Албания, Индонезия, Лихтенщайн, Мароко, Норвегия, Тайван, Турция и Южна Африка.
 • Данък върху стоките и услугите: Нова Зеландия и Сингапур.
 • Данък върху услугите: Малайзия.

Ще изпращаме на съответните власти ДДС или ДСУ за платените приложения и елементите в приложения, закупени от клиенти в изброените държави. Не е необходимо да изчислявате и изпращате тези данъци отделно.

Ето как да прегледате ставките за ДДС или ДСУ, използвани за платени приложения и покупки в приложения в тези държави:

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. В менюто отляво кликнете върху Настройки Настройки > Настройки за плащане > Управление на данъка върху продажбите.

Промяна на цените на приложенията

За да научите как да настройвате и променяте цените за приложенията, вижте Настройване на цени и разпространение на приложения.

Ако предлагате приложения в държави, за които данъците трябва да са включени в цената, данъчната ставка, зададена в профила ви в Play Console, ще се прилага към съществуващите цени без включени данъци.

В държавите, където е задължение на програмистите да внасят ДДС, Google ще продължи да им прехвърля цялата сума на удържания данък и да начислява такса за обслужване върху нетната цена на продукта.

Вижте пример
Да допуснем, че цената на приложение в дадена държава е 100 японски йени и ДДС е 20%:

Програмистът получава от Google: 75 японски йени

Програмистът плаща ДДС: 17 японски йени

 • Пример: 100 JPY – (100 JPY * 1/1,2) = 17 JPY
 • Цена на приложението – (цена на приложението * 1/(1 + данъчна ставка))

Приход на програмиста след разделянето 70/30 и внасянето на ДДС: 58 японски йени

 • Пример: 83 JPY * 0,7 = 58 JPY
 • Цена без ДДС * 70%
Импортиране на CSV файлове за продукти в приложения

Ако импортирате CSV файлове с продукти в приложения, моля, имайте предвид, че цените трябва да са с включен данък.

 • В случай че използвате ценообразуване с автоматично конвертиране, можете да посочите стандартна цена без включен данък. Тя автоматично ще се преобразува в такава, включваща данъка.
 • Ако не използвате ценообразуване с автоматично конвертиране, цените трябва да включват данък.

Местни цени за продуктите в приложения

За да избегнете за продуктите в приложения автоматичното да се попълва местна цена в основната валута на държавата ви, трябва да посочите цената им два пъти в импортираните от вас CSV файлове:

 • С първата цена задавате стандартната за продукта в приложението.
 • С втората задавате местната му цена.

Забележка: За да импортирате CSV файлове с продукти в приложения, посетете страницата за създаване на управляван продукт.

Други държави

Ако предлагате приложения в друга държава, която не е спомената по-горе, ваше задължение е да определите приложимата данъчна ставка за тях в съответните юрисдикции и да платите данъците в съответните служби (които може да са различни от тези в местоположението ви). Посочените от вас данъчни ставки ще бъдат приложени автоматично при плащането от купувача. Google не може да ви предостави данъчен съвет. Трябва да направите справка с данъчния си консултант.

Проверка на данъчните ви ставки

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. В менюто отляво кликнете върху Настройки Настройки > Настройки за плащане > Управление на данъка върху продажбите.
 3. Намерете региона, за който искате да промените данъчните настройки.
 4. До „Данъчни ставки“ изберете иконата на молив Икона на молив/икона за редактиране.
 5. Въведете данъчната ставка.
 6. Кликнете върху Запазване.
Вижте пример

Данъчната ставка върху продажбите ще бъде процент от цената на приложението ви. Например:

Данъчна ставка върху продажбите Цена на приложението Данък върху продажбите Обща цена на приложението
20% 10 щ.д. 2,00 щ.д. 12,00 щ.д.

За програмисти в Аржентина

Понастоящем, ако сте програмист в Аржентина и предлагате приложения в Google Play, моля, имайте предвид, че няма механизъм за удържане на данъци върху продажбите, ДДС или други данъци. Като регистриран търговец e ваше задължение да извършите следното:

 1. Да определите дали по закон се изисква да удържате данъци.
 2. Да изчислите цената на приложението така, че да включва данъците.
 3. Да внесете необходимите суми в съответните данъчни служби. Всички данъчни удръжки, произтичащи от продажбата на приложенията, са за ваша сметка. Google ще плаща нетната сума, която не включва тези данъци.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си