ข้อกำหนดของ SDK

นักพัฒนาแอปมักจะใช้โค้ดของบุคคลที่สาม (เช่น SDK) เพื่อผสานรวมฟังก์ชันและบริการหลักสำหรับแอปของตน เมื่อใส่ SDK ในแอปแล้ว คุณต้องตรวจสอบว่าสามารถดูแลให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และปกป้องแอปจากช่องโหว่ใดๆ ได้ ในส่วนนี้ เราจะอธิบายถึงวิธีที่มีการนำข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่มีอยู่บางส่วนของเราไปใช้ในบริบทของ SDK และข้อกำหนดดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาแอปผสานรวม SDK เข้ากับแอปของตนเองอย่างปลอดภัยได้อย่างไร

หากใส่ SDK ในแอป คุณจะต้องตรวจสอบว่าโค้ดและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามไม่ได้ทำให้แอปละเมิดนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอป Google Play สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่า SDK ในแอปของคุณจัดการข้อมูลผู้ใช้อย่างไร รวมถึงต้องแน่ใจว่าคุณทราบว่า SDK ใช้สิทธิ์ใด รวบรวมข้อมูลไหนบ้าง และเหตุผลที่รวบรวม  โปรดทราบว่าการรวบรวมและการจัดการข้อมูลผู้ใช้ของ SDK จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของแอปในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

อ่านและทำความเข้าใจนโยบายต่อไปนี้อย่างละเอียดครบถ้วน รวมถึงดูบางส่วนของข้อกำหนดที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับ SDK ที่ด้านล่างเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าการใช้ SDK ของคุณจะไม่ละเมิดข้อกำหนดของนโยบาย

นโยบายข้อมูลผู้ใช้

คุณต้องเปิดเผยวิธีจัดการข้อมูลผู้ใช้ด้วยความโปร่งใส (เช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้หรือเกี่ยวกับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์) ซึ่งหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้งาน การจัดการ และการแชร์ข้อมูลผู้ใช้จากแอป ตลอดจนการจำกัดการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามนโยบายซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลไว้

หากใส่โค้ดของบุคคลที่สาม (เช่น SDK) ในแอป คุณต้องตรวจสอบว่าโค้ดที่ใช้และแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้จากแอปเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอป Google Play ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูล เช่น คุณต้องตรวจสอบว่าผู้ให้บริการ SDK ไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้จากแอปของคุณ ข้อกำหนดนี้จะมีผลไม่ว่าจะมีการโอนข้อมูลผู้ใช้หลังจากที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรือผ่านการฝังโค้ดของบุคคลที่สามในแอปหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้

 • จำกัดการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้งาน และการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ซึ่งได้รับมาผ่านทางแอปให้เป็นไปตามฟังก์ชันการทำงานของแอปและบริการ ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามนโยบายซึ่งผู้ใช้คาดหวังไว้อย่างสมเหตุสมผล
  • แอปที่ขยายการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้มาใช้กับการแสดงโฆษณาจะต้องเป็นไปตามนโยบายโฆษณาของ Google Play
 • จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดของผู้ใช้อย่างปลอดภัย รวมถึงการส่งข้อมูลโดยใช้วิทยาการเข้ารหัสที่ทันสมัย (เช่น ผ่าน HTTPS)
 • ใช้คำขอสิทธิ์รันไทม์ทุกครั้งที่มี ก่อนเข้าถึงข้อมูลที่ปิดกั้นด้วยสิทธิ์สำหรับ Android

การขายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้

ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้

 • "การขาย" หมายถึงการแลกเปลี่ยนหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนที่เป็นเงิน
  • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้เป็นผู้เริ่มดำเนินการ (เช่น เมื่อผู้ใช้กำลังใช้ฟีเจอร์ของแอปเพื่อโอนไฟล์ไปยังบุคคลที่สาม หรือเมื่อผู้ใช้เลือกที่จะใช้แอปที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย) จะไม่ถือว่าเป็นการขาย

ข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลและการขอความยินยอมอย่างชัดเจน

ในกรณีที่การเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้งาน และการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้โดยแอปของคุณอาจอยู่นอกเหนือจากความคาดหวังที่สมเหตุสมผลของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ที่เป็นประเด็น คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลและการขอความยินยอมอย่างชัดเจนของนโยบายข้อมูลผู้ใช้

หากแอปผสานรวมโค้ดของบุคคลที่สาม (เช่น SDK) ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้โดยค่าเริ่มต้น คุณต้องให้หลักฐานที่เพียงพอซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอปเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลและการขอความยินยอมอย่างชัดเจนของนโยบายนี้ภายใน 2 สัปดาห์ที่ได้รับคำขอจาก Google Play (หรือภายในระยะเวลาที่นานกว่านี้ตามคำขอของ Google Play) ซึ่งรวมถึงในกรณีของการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้งาน หรือการแชร์ข้อมูลผ่านโค้ดของบุคคลที่สาม

โปรดตรวจสอบว่าการใช้โค้ดของบุคคลที่สาม (เช่น SDK) ไม่ได้ทำให้แอปของคุณละเมิดนโยบายข้อมูลผู้ใช้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลและการขอความยินยอมอย่างชัดเจนได้ที่บทความนี้ในศูนย์ช่วยเหลือ

ตัวอย่างการละเมิดที่เกิดจาก SDK

 • แอปที่มี SDK ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ แต่ไม่ปฏิบัติต่อข้อมูลนี้ตามนโยบายข้อมูลผู้ใช้ ข้อกำหนดด้านการเข้าถึง การจัดการข้อมูล (รวมถึงการขายที่ไม่อนุญาต) และข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลและการขอความยินยอมอย่างชัดเจน
 • แอปที่ผสานรวม SDK ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้โดยค่าเริ่มต้นเป็นการละเมิดข้อกำหนดของนโยบายนี้เกี่ยวกับความยินยอมและการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนของผู้ใช้ 
 • แอปที่มี SDK ซึ่งอ้างว่าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้เพื่อมอบฟังก์ชันป้องกันการฉ้อโกงและป้องกันการละเมิดให้กับแอปเท่านั้น แต่ SDK ยังแชร์ข้อมูลที่รวบรวมกับบุคคลที่สามเพื่อการโฆษณาหรือการวิเคราะห์ 
 • แอปใส่ SDK ที่ส่งข้อมูลแพ็กเกจที่ติดตั้งไว้ของผู้ใช้โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและ/หรือหลักเกณฑ์ด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ตารางด้านล่างจะอธิบายถึงข้อกำหนดสำหรับกิจกรรมเฉพาะ

กิจกรรม  ข้อกำหนด
แอปของคุณรวบรวมหรือลิงก์ตัวระบุอุปกรณ์ถาวร (เช่น IMEI, IMSI, หมายเลขซีเรียลของซิม ฯลฯ)

ตัวระบุอุปกรณ์ถาวรต้องไม่ลิงก์กับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ของผู้ใช้ หรือตัวระบุอุปกรณ์ที่รีเซ็ตได้ ยกเว้นกรณีที่มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ระบบโทรศัพท์ที่ลิงก์กับข้อมูลประจำตัวของซิม (เช่น การโทรผ่าน Wi-Fi ที่ลิงก์กับบัญชีผู้ให้บริการ) และ
 • แอปการจัดการอุปกรณ์สำหรับองค์กรที่ใช้โหมดเจ้าของอุปกรณ์

การใช้งานเหล่านี้จะต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อผู้ใช้ดังที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลผู้ใช้

โปรดดูตัวระบุที่ไม่ซ้ำซึ่งเป็นทางเลือกจากแหล่งข้อมูลนี้

โปรดอ่านหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับรหัสโฆษณา Android ในนโยบายโฆษณา
แอปของคุณมีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย แอปจะมีได้เฉพาะ SDK ที่ผ่านการรับรองตนเอง สำหรับใช้ในบริการที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดูภาษาและข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายได้ในโปรแกรม SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง 

 

ตัวอย่างการละเมิดที่เกิดจาก SDK

 • แอปที่ใช้ SDK ซึ่งลิงก์รหัส Android กับตำแหน่ง 
 • แอปที่มี SDK ซึ่งเชื่อมต่อ AAID กับตัวระบุอุปกรณ์ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการวิเคราะห์ 
 • แอปที่ใช้ SDK ซึ่งเชื่อมต่อ AAID และอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์

ส่วนความปลอดภัยของข้อมูล

นักพัฒนาแอปทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในส่วนความปลอดภัยของข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนสำหรับทุกแอป โดยต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการแชร์ข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวบรวมและจัดการผ่านไลบรารีหรือ SDK ของบุคคลที่สามที่ใช้ในแอปด้วย นักพัฒนาแอปมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของป้ายกำกับและการอัปเดตข้อมูลนี้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ข้อมูลในส่วนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับการเปิดเผยที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอป (หากเกี่ยวข้อง)

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในส่วนความปลอดภัยของข้อมูลได้ที่บทความนี้ในศูนย์ช่วยเหลือ

ดูนโยบายข้อมูลผู้ใช้ฉบับเต็ม

สิทธิ์และ API ที่เข้าถึงนโยบายข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

คำขอสิทธิ์และ API ที่เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนควรฟังดูสมเหตุสมผลสำหรับผู้ใช้ คุณขอได้เฉพาะสิทธิ์และ API ที่เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งจำเป็นต่อการใช้งานฟีเจอร์หรือบริการปัจจุบันในแอปที่มีการโปรโมตในข้อมูลผลิตภัณฑ์บน Google Play คุณต้องไม่ใช้สิทธิ์หรือ API ที่เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งให้การเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้หรืออุปกรณ์ เพื่อฟีเจอร์หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เปิดเผย ไม่ได้ใช้งาน หรือไม่ได้รับอนุญาต และห้ามมิให้ขายข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งเข้าถึงผ่านสิทธิ์หรือ API ที่เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการขาย

ดูสิทธิ์และ API ทั้งหมดที่เข้าถึงนโยบายข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ตัวอย่างการละเมิดที่เกิดจาก SDK

 • แอปของคุณมี SDK ซึ่งขอตำแหน่งในเบื้องหลังเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้เปิดเผย 
 • แอปของคุณมี SDK ซึ่งส่ง IMEI ที่ได้มาจากสิทธิ์ read_phone_state ของ Android โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
นโยบายมัลแวร์

นโยบายมัลแวร์ของเราไม่มีอะไรซับซ้อน ซึ่งก็คือระบบนิเวศของ Android ซึ่งรวมถึง Google Play Store และอุปกรณ์ของผู้ใช้จะต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตราย (เช่น มัลแวร์) เราพยายามที่จะมอบระบบนิเวศของ Android ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้และอุปกรณ์ Android ของผู้ใช้ บนหลักการพื้นฐานนี้

มัลแวร์คือโค้ดที่อาจทำให้ผู้ใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ หรืออุปกรณ์มีความเสี่ยง มัลแวร์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปที่อาจเป็นอันตราย ไบนารี หรือการแก้ไขเฟรมเวิร์ก ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดหมู่ต่างๆ เช่น โทรจัน ฟิชชิง และแอปสปายแวร์ และเราทำการอัปเดตและเพิ่มหมวดหมู่ใหม่อยู่เรื่อยๆ

ดูนโยบายมัลแวร์ฉบับเต็ม

ตัวอย่างการละเมิดที่เกิดจาก SDK

 • แอปที่ละเมิดโมเดลสิทธิ์ของ Android หรือขโมยข้อมูลเข้าสู่ระบบ (เช่น โทเค็น OAuth) จากแอปอื่นๆ
 • แอปที่ละเมิดการใช้ฟีเจอร์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการถอนการติดตั้งหรือหยุดการทำงานของแอป
 • แอปที่ปิดใช้ SELinux
 • แอปของคุณมี SDK ที่ละเมิดโมเดลสิทธิ์ของ Android โดยได้รับสิทธิ์ในระดับสูงขึ้นผ่านการเข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เปิดเผย
 • แอปของคุณมี SDK ซึ่งมีโค้ดหลอกให้ผู้ใช้สมัครใช้บริการหรือซื้อเนื้อหาผ่านการเรียกเก็บเงินของโทรศัพท์มือถือ

แอปโจมตีเพื่อยกระดับสิทธิ์ที่รูทอุปกรณ์โดยไม่มีการให้สิทธิ์จากผู้ใช้จัดว่าเป็นแอปการรูท

นโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

พฤติกรรมที่โปร่งใสและการเปิดเผยที่ชัดเจน

โค้ดทั้งหมดควรให้ผลลัพธ์ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับผู้ใช้ แอปควรมีฟังก์ชันที่แจ้งผู้ใช้ไว้ครบทั้งหมด แอปไม่ควรทำให้ผู้ใช้สับสน 

ตัวอย่างการละเมิด

 • การฉ้อโกงผ่านโฆษณา
 • วิศวกรรมสังคม

ปกป้องข้อมูลผู้ใช้

มีความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการเข้าถึง การใช้งาน การเก็บรวบรวม และการแชร์ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ การใช้ข้อมูลผู้ใช้ต้องเป็นไปตามนโยบายข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและมีผลบังคับใช้ และใช้ความระมัดระวังทุกประการเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว

ตัวอย่างการละเมิด

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสปายแวร์)
 • การใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดที่ถูกจำกัด

ดูนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ฉบับเต็ม

นโยบายการใช้อุปกรณ์และเครือข่ายในทางที่ผิด

เราไม่อนุญาตแอปที่แทรกแซง ก่อกวน สร้างความเสียหาย หรือเข้าถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์อื่นๆ, เซิร์ฟเวอร์, เครือข่าย, Application Programming Interface (API) หรือบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปอื่นๆ ในอุปกรณ์นั้น, บริการใดๆ ของ Google หรือเครือข่ายของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

แอปหรือโค้ดของบุคคลที่สาม (เช่น SDK) ที่ใช้ภาษาที่แปลโดยอินเตอร์พรีเตอร์ (JavaScript, Python, Lua เป็นต้น) ซึ่งโหลดขณะรันไทม์ (เพราะไม่ได้รวมเป็นแพ็กเกจกับแอป เป็นต้น) ต้องไม่อนุญาตให้มีการละเมิดนโยบายของ Google Play

เราไม่อนุญาตโค้ดที่แนะนำหรือใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย อ่านข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยของแอปเพื่อดูปัญหาด้านความปลอดภัยล่าสุดที่แจ้งไปยังนักพัฒนาแอป

ดูนโยบายการใช้อุปกรณ์และเครือข่ายในทางที่ผิดฉบับเต็ม

ตัวอย่างการละเมิดที่เกิดจาก SDK

 • แอปที่อำนวยความสะดวกด้านบริการพร็อกซีให้แก่บุคคลที่สามอาจทำเช่นนั้นได้ในแอปก็ต่อเมื่อบริการดังกล่าวเป็นจุดประสงค์หลักของแอปที่แสดงต่อผู้ใช้ในแอป
 • แอปของคุณมี SDK ที่ดาวน์โหลดโค้ดสั่งการ เช่น ไฟล์ dex หรือโค้ดแบบเนทีฟ จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ Google Play
 • แอปของคุณมี SDK ที่มี WebView ซึ่งเพิ่มอินเทอร์เฟซของ JavaScript ที่โหลดเนื้อหาเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือ (เช่น URL ที่ขึ้นต้นด้วย http://) หรือ URL ที่ไม่ได้รับการยืนยันซึ่งได้จากแหล่งที่มาซึ่งไม่น่าเชื่อถือ (เช่น URL ที่ได้มาด้วย Intent ที่ไม่น่าเชื่อถือ)
 • แอปของคุณมี SDK ที่มีโค้ดซึ่งใช้สำหรับอัปเดต APK ของตัวเอง
 • แอปของคุณมี SDK ที่ทำให้ผู้ใช้มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยโดยการดาวน์โหลดไฟล์ผ่านการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัย
 • แอปของคุณใช้ SDK ซึ่งมีโค้ดสำหรับดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักจากภายนอก Google Play
นโยบายพฤติกรรมที่เป็นการหลอกลวง

เราไม่อนุญาตแอปที่พยายามหลอกลวงผู้ใช้หรือเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปที่ได้รับการพิจารณาว่าใช้งานไม่ได้จริง แอปต้องเปิดเผยข้อมูล คำอธิบาย และรูปภาพ/วิดีโอที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับฟังก์ชันในข้อมูลเมตาทุกส่วน แอปจะต้องไม่พยายามเลียนแบบฟังก์ชันการทำงานหรือคำเตือนจากระบบปฏิบัติการหรือแอปอื่นๆ แอปต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและได้รับความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ของอุปกรณ์ และผู้ใช้ต้องเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมได้

ดูนโยบายพฤติกรรมที่เป็นการหลอกลวงฉบับเต็ม

ความโปร่งใสของลักษณะการทำงาน

คุณควรแจ้งฟังก์ชันของแอปให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนตามสมควร อย่าใส่ฟีเจอร์ที่แอบแฝง ไม่มีความเคลื่อนไหว หรือไม่ได้ระบุข้อมูลไว้ลงในแอป และเราไม่อนุญาตให้ใช้เทคนิคใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแอป อย่างไรก็ตาม เราอาจกำหนดให้แอประบุรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้ ความสมบูรณ์ของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวอย่างการละเมิดที่เกิดจาก SDK

 • แอปของคุณมี SDK ที่ใช้เทคนิคเพื่อหลบเลี่ยงการรีวิวแอป

นโยบายสำหรับนักพัฒนาแอป Google Play นโยบายใดที่มักเกี่ยวข้องกับการละเมิดที่เกิดจาก SDK

โปรดอ่านนโยบายต่อไปนี้อย่างละเอียดครบถ้วนเพื่อช่วยให้คุณตรวจดูว่าโค้ดของบุคคลที่สามซึ่งแอปของคุณใช้อยู่นั้นเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอปของ Google Play

แม้ว่าปัญหาที่เป็นประเด็นมักจะเกี่ยวข้องกับนโยบายเหล่านี้ แต่สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือโค้ด SDK ที่ไม่ดีอาจทำให้แอปของคุณละเมิดนโยบายอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้นก็ได้ โปรดอ่านและติดตามข้อมูลล่าสุดของทุกนโยบายอย่างละเอียดครบถ้วนอยู่เสมอ เนื่องจากนักพัฒนาแอปมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องทำให้ SDK ของตัวเองจัดการข้อมูลแอปในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบาย

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
92637