Hiểu về gói thuê bao

Trong tháng 5 năm 2022, chúng tôi đã áp dụng một số thay đổi về cách xác định và quản lý sản phẩm thuê bao trong Play Console. Nếu bạn hiện có gói thuê bao và muốn tìm hiểu tác động của những thay đổi này đối với gói thuê bao của bạn, hãy xem phần Thay đổi gần đây đối với gói thuê bao trong Play Console.

Bằng việc sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play, bạn có thể cung cấp sản phẩm trong ứng dụng có tính phí định kỳ đối với người dùng sử dụng nội dung hoặc dịch vụ (hình thức này còn gọi là gói thuê bao). Gói thuê bao có thể bao gồm các mục như tuyển tập ứng dụng, trò chơi hoặc nội dung khác có tính phí định kỳ bên trong ứng dụng của bạn trên Google Play.

Hệ thống gói thuê bao trên Google Play giúp bạn linh hoạt trong cách tạo, quản lý và bán gói thuê bao. Bằng cách dùng Play Console hoặc Subscription Publishing API, bạn có thể thiết lập một gói thuê bao duy nhất với nhiều gói cơ bản, mỗi gói cơ bản lại có nhiều ưu đãi. Mỗi gói thuê bao có thể áp dụng nhiều mô hình tính giá và điều kiện tham gia. Bạn có thể tạo chương trình ưu đãi trong suốt thời gian thuê bao bằng cách sử dụng đa dạng các gói trả trước và tự động gia hạn.

Bài viết này mô tả chức năng của gói thuê bao. Để nắm được cách tạo và quản lý gói thuê bao trong Play Console, hãy chuyển đến nội dung Tạo và quản lý gói thuê bao. Để tìm hiểu cách triển khai gói thuê bao trong ứng dụng Android và phần phụ trợ, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android.

Lưu ý quan trọng: Ngoài thông tin trên trang này, bạn nên tham khảo Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play, bao gồm cả Chính sách về gói thuê bao.

Tổng quan về gói thuê bao

Phần này giới thiệu các khái niệm, đối tượng và chức năng của gói thuê bao.

Có 3 loại đối tượng liên quan đến gói thuê bao:

 • Gói thuê bao: Gói thuê bao là đối tượng xác định một tập hợp quyền lợi mà người dùng có thể truy cập trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Gói cơ bản: Gói cơ bản là đối tượng xác định thời hạn thanh toán, loại hình gia hạn (tự động gia hạn hoặc trả trước) của gói thuê bao và giá. Một gói thuê bao có thể có nhiều gói cơ bản.
 • Ưu đãi: Ưu đãi là đối tượng xác định mức chiết khấu cho người dùng đủ điều kiện. Một gói cơ bản có thể có nhiều ưu đãi.

Hình ảnh dưới đây cho thấy cấu trúc giữa các loại đối tượng liên quan đến gói thuê bao:

Gói thuê bao

Mỗi gói thuê bao là một tập hợp lợi ích mà người dùng có thể sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể có nhiều gói thuê bao trong cùng một ứng dụng để thể hiện các lợi ích hoàn toàn khác biệt (ví dụ: một ứng dụng video phát trực tuyến có thể có gói thuê bao tin tức riêng biệt với gói thuê bao thể thao) hoặc các cấp độ của một nhóm lợi ích (ví dụ: ứng dụng bộ nhớ trên đám mây có thể có các gói thuê bao 100 GB, 1 TB và 10 TB.

Người dùng có được quyền truy cập (hay quyền) vào một gói thuê bao bằng cách mua một gói cơ bản hoặc ưu đãi, trong ứng dụng của bạn hoặc trên Google Play.

Gói cơ bản

Gói thuê bao chứa ít nhất một gói cơ bản. Mỗi gói cơ bản xác định một nhóm thuộc tính riêng biệt cho một kỳ thanh toán và loại hình gia hạn nhất định. Bạn có thể chỉ định việc gói thuê bao tự động gia hạn hay không gia hạn (gói trả trước).

Một gói thuê bao có thể có nhiều gói cơ bản. Ví dụ: đối với gói thuê bao "Gói thành viên cao cấp", bạn có thể tạo các gói cơ bản sau đây:

 • Gói cơ bản hằng tháng và tự động gia hạn.
 • Gói cơ bản trả trước theo tháng.
 • Gói cơ bản hằng năm và tự động gia hạn.

Lưu ý: Đối với mỗi gói thuê bao, bạn có thể tạo tối đa 250 gói cơ bản và ưu đãi, với tối đa 50 gói cơ bản và ưu đãi hoạt động cùng lúc. Những gói cơ bản và ưu đãi còn lại phải ở trạng thái bản nháp hoặc không hoạt động.

Tự động gia hạn

Người dùng có thể mua một gói cơ bản tự động gia hạn để có được quyền thuê bao trong một kỳ thanh toán cụ thể, theo đó, người dùng sẽ được tự động tính phí và gia hạn quyền cuối mỗi kỳ thanh toán. Gói cơ bản tự động gia hạn cung cấp quyền thuê bao không gián đoạn cho đến khi bị huỷ. Người dùng, nhà phát triển hoặc hệ thống thanh toán của Google Play có thể huỷ gói thuê bao.

Trả trước

Người dùng có thể mua gói cơ bản trả trước để hưởng quyền sử dụng gói thuê bao trong kỳ thanh toán đã chỉ định mà không tự động gia hạn. Sau đó, người dùng có thể nạp tiền để gia hạn ngày kết thúc gói và duy trì quyền truy cập không gián đoạn vào nội dung thuê bao.

Khi nạp tiền, người dùng có thể mua gói cơ bản trả trước bất kỳ hiện có cho cùng một gói thuê bao để nạp tiền, bao gồm cả thời hạn khác với giao dịch mua ban đầu. Ví dụ: người dùng gói trả trước 1 tháng 12,99 USD có thể nạp tiền trả trước 59,99 USD để gia hạn gói thuê bao thêm 1 năm.

Ngoài cách nạp tiền, người dùng cũng có thể chuyển đổi giữa gói thuê bao trả trước và gói thuê bao tự động gia hạn nếu muốn. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch mua này thông qua ứng dụng của bạn hoặc thông qua trung tâm thuê bao của Cửa hàng Google Play.

Trả góp

Lưu ý: Hiện tại, nhà phát triển chỉ có thể cung cấp loại gói cơ bản này cho người dùng ở những quốc gia sau: Brazil, Pháp, Ý và Tây Ban Nha.

Người dùng có thể mua gói cơ bản trả góp để có quyền sử dụng gói thuê bao trong một kỳ thanh toán cụ thể, theo hình thức trả góp hằng tháng. Người đăng ký trả góp sẽ thanh toán một khoản tiền cố định hằng tháng trong suốt kỳ hạn của gói thuê bao. Đây có thể là một giải pháp thay thế thuận tiện cho những người dùng muốn phân bổ chi phí thuê bao theo thời gian.

Khi tạo một gói cơ bản trả góp, bạn sẽ chỉ định số tiền thanh toán hằng tháng và kỳ cam kết. Ví dụ: nếu bạn muốn cung cấp gói thuê bao 12 tháng cho ứng dụng thể dục của mình với mức giá thông thường là 99,99 USD, thì bạn có thể triển khai gói cơ bản trả góp với số tiền thanh toán hằng tháng là 8,33 USD trong thời gian cam kết là 12 tháng.

Tất cả gói thuê bao trả góp đều được thanh toán theo định kỳ hằng tháng; người dùng và nhà phát triển không thể điều chỉnh tần suất hoặc thời gian thanh toán. Các khoản thanh toán cho nhà phát triển sẽ diễn ra khi người dùng thanh toán hằng tháng. Nhà phát triển không được trả trước khi người dùng đăng ký gói thuê bao.

Các thuộc tính của gói cơ bản

Bảng dưới đây liệt kê và giải thích các trường mà bạn cần xác định khi thiết lập gói cơ bản trong Play Console:

Trường Mô tả
Kỳ thanh toán

Thời hạn của quyền thuê bao.

Loại hình gia hạn

Gói thuê bao sẽ tự động gia hạn, trả trước hay trả góp (chỉ dành cho người dùng ở một số quốc gia/khu vực nhất định).

Phạm vi áp dụng theo khu vực

Gói cơ bản chứa danh sách cấu hình theo khu vực cho biết nơi cung cấp gói kèm theo thông tin về giá cho từng khu vực. Bạn có thể kiểm soát phạm vi cung cấp và giá riêng cho từng quốc gia hoặc khu vực, đồng thời cho biết liệu Google Play có nên cung cấp gói cơ bản hoặc ưu đãi của bạn cho vị trí mới nào đó mà sau này Google mới hỗ trợ hay không.

Thời gian ân hạn Nếu khoản thanh toán gia hạn bị từ chối, Google sẽ yêu cầu người dùng khắc phục vấn đề thanh toán rồi định kỳ thử tính phí gia hạn lại. Theo mặc định, thời gian khôi phục bao gồm một khoảng thời gian ân hạn, tiếp theo là một khoảng thời gian tạm ngưng tài khoản. Bạn có thể chỉ định thời gian ân hạn mà người dùng vẫn được hưởng quyền thuê bao.
Tạm ngưng tài khoản Sau khi kết thúc thời gian ân hạn mà vấn đề thanh toán vẫn chưa được giải quyết, gói thuê bao có thể sẽ chuyển sang trạng thái tạm ngưng tài khoản. Bạn có thể chỉ định khoảng thời gian tạm ngưng tài khoản mà trong khoảng thời gian đó, người dùng sẽ không có quyền thuê bao. Nếu thời gian tạm ngưng tài khoản kết thúc mà vấn đề thanh toán vẫn chưa được giải quyết, thì gói thuê bao sẽ tự động hết hạn.
Thay đổi về ưu đãi và gói cơ bản

Nếu một người dùng đang sử dụng một gói thuê bao rồi chuyển sang một gói cơ bản hoặc ưu đãi bất kỳ của gói đó, việc này sẽ xác định thời điểm người dùng được tính phí. Chế độ cài đặt này không áp dụng khi người đăng ký chuyển sang gói thuê bao khác.

Đăng ký lại

Nếu đang hoạt động, người dùng có thể mua lại một gói thuê bao tự động gia hạn đã hết hạn trên Cửa hàng Play.

Thẻ

Thẻ là một nhãn không bắt buộc gồm tối đa 20 ký tự mà bạn có thể dùng để đánh dấu hoặc nhóm các gói cơ bản và ưu đãi cũng như nhận dạng những gói đó trong API. Bạn có thể dùng thẻ để xác định ưu đãi nào sẽ xuất hiện khi người dùng đủ điều kiện hưởng nhiều hơn một ưu đãi. Bạn có thể thêm tối đa 20 thẻ. Người dùng không nhìn thấy các thẻ này.

Ưu đãi

Người dùng đủ điều kiện có thể mua ưu đãi để sử dụng gói thuê bao ở mức giá chiết khấu. Tuy tất cả người dùng đều có thể mua gói cơ bản, nhưng ưu đãi chỉ dành cho những người dùng đáp ứng các tiêu chí mà bạn đã xác định. Ưu đãi có thể cho người dùng một khoảng thời gian dùng thử miễn phí và/hoặc giá ưu đãi thông qua một hoặc nhiều giai đoạn ưu đãi

Đối với mỗi gói thuê bao, bạn có thể tạo tối đa 250 gói cơ bản và ưu đãi, với tối đa 50 gói cơ bản và ưu đãi hoạt động cùng lúc. Những gói cơ bản và ưu đãi còn lại phải ở trạng thái bản nháp hoặc không hoạt động.

Lưu ý:

 • Bạn chỉ có thể tạo ưu đãi cho gói cơ bản tự động gia hạn.
 • Đối với mỗi gói thuê bao, bạn có thể tạo tối đa 250 gói cơ bản và ưu đãi, với tối đa 50 gói cơ bản và ưu đãi hoạt động cùng lúc. Những gói cơ bản và ưu đãi còn lại phải ở trạng thái bản nháp hoặc không hoạt động.

Điều kiện hưởng ưu đãi 

Bạn có thể cung cấp ưu đãi cho người dùng dựa trên trạng thái thuê bao của họ trong ứng dụng. Bạn thực hiện việc này bằng cách đưa ra các tiêu chí. Có 3 trường hợp sử dụng được hỗ trợ:

Trường hợp sử dụng Tiêu chí
Thu nạp khách hàng mới

Người dùng chưa từng có quyền đối với gói thuê bao này hoặc khách hàng chưa từng có quyền đối với gói thuê bao nào trong ứng dụng này.

Nâng cấp

Người dùng này hiện có một gói thuê bao và kỳ thanh toán đã xác định trong ứng dụng này. 

Ví dụ: bạn có thể xác định một ưu đãi khi đăng ký thuê bao cấp "Vàng" dành cho những người dùng đang ở cấp thuê bao "Bạc"

Do nhà phát triển xác định

Bạn là người quyết định logic kinh doanh và xác định điều kiện trong ứng dụng của mình. Có thể kể đến những ví dụ như cơ hội dùng thử miễn phí lần hai hoặc ưu đãi thu hút lại người đăng ký cũ.

Do logic nằm trong ứng dụng, nên không thể bán các ưu đãi do nhà phát triển xác định bên ngoài ứng dụng.

Các giai đoạn ưu đãi

Ưu đãi bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn ưu đãi. Mỗi giai đoạn xác định một khoảng thời gian miễn phí hoặc áp dụng giá ưu đãi. Ví dụ: một ưu đãi có thể có giai đoạn dùng thử miễn phí 7 ngày, sau đó là giai đoạn giá ưu đãi 2 USD cho một tháng. Sau khi kết thúc các giai đoạn ưu đãi chiết khấu, gói thuê bao sẽ tự động gia hạn theo giá gói cơ bản của gói thuê bao.

Dùng thử miễn phí

Giai đoạn giá dùng thử miễn phí chỉ rõ số ngày, tuần hoặc tháng miễn phí. Các giai đoạn dùng thử miễn phí có thể có thời hạn từ 3 ngày đến 3 năm.

Lưu ý: Đối với gói cơ bản trả góp, giai đoạn dùng thử miễn phí không được tính vào cam kết ban đầu.

Giá ưu đãi

Giai đoạn giá ưu đãi cho người dùng mức giá chiết khấu trong một khoảng thời gian cố định. Giá ưu đãi phải bằng hoặc thấp hơn giá của gói cơ bản. Mức giá này có thể tuyệt đối hoặc tương đối so với giá gói cơ bản. Giá tương đối có thể giúp việc thay đổi giá sau này trở nên đơn giản hơn. Bạn có thể chỉ định theo những cách sau đây:

 • Một số tiền tuyệt đối, chẳng hạn như 5 USD
 • Một mức chiết khấu cố định, chẳng hạn như giảm 5 USD so với giá cơ bản
 • Một mức chiết khấu theo phần trăm, chẳng hạn như chiết khấu 50% so với giá cơ bản

Tất cả mức giá đều phải tuân theo mức giá tối thiểu và tối đa của Google Play tại khu vực áp dụng mức giá đó. Truy cập nội dung Những vị trí hỗ trợ hoạt động phân phối cho người dùng Google Play để tìm hiểu thêm.

Lưu ý: Hiện nay, giỏ mua hàng không thể hiện tính chất tương đối của giá ưu đãi. Ví dụ: không thể hiện dấu gạch ngang trên giá gói cơ bản.

Các giai đoạn giá ưu đãi có thể bao gồm một hoặc nhiều khoản thanh toán:

 • Thanh toán một lần: Giai đoạn giá tính phí người dùng một lần cho số ngày, tuần hoặc tháng cụ thể.
 • Thanh toán nhiều lần: Giai đoạn tính giá đưa ra một mức chiết khấu cho 1 đến 52 kỳ thanh toán lặp lại của gói cơ bản.

Lưu ý: Đối với gói cơ bản trả góp, giai đoạn áp dụng giá ưu đãi không được tính vào cam kết ban đầu. Ví dụ: một khoản chiết khấu cho 3 kỳ thanh toán lặp lại sẽ được tính là 3 khoản thanh toán ngoài cam kết ban đầu.

Các thuộc tính của ưu đãi

Bảng dưới đây liệt kê và giải thích các trường khác mà bạn cần xác định khi thiết lập ưu đãi trong Play Console:

Trường Mô tả

Phạm vi áp dụng theo khu vực

Theo mặc định, phạm vi áp dụng ưu đãi chính là phạm vi cung cấp gói cơ bản theo khu vực. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn một phần trong những khu vực đó.

Thẻ

Thẻ là một nhãn không bắt buộc gồm tối đa 20 ký tự mà bạn có thể dùng để đánh dấu hoặc nhóm các gói cơ bản và ưu đãi cũng như nhận dạng những gói đó trong API. Bạn có thể dùng thẻ để xác định ưu đãi nào sẽ xuất hiện khi người dùng đủ điều kiện hưởng nhiều hơn một ưu đãi. Ưu đãi sẽ trả về cả thẻ của chính ưu đãi đó và thẻ của gói cơ bản tương ứng. Bạn có thể thêm tối đa 20 thẻ. Người dùng không nhìn thấy các thẻ này.

Mẹo: Bạn nên sử dụng các thẻ để xác định những ưu đãi sử dụng tiêu chí do nhà phát triển xác định nhằm giúp phân biệt những ưu đãi đó khi hiển thị tuyển tập ưu đãi phù hợp với người dùng.

Phạm vi cung cấp ưu đãi và gói cơ bản

Theo thời gian, bạn có thể tạo và sửa đổi nhiều gói thuê bao, gói cơ bản và ưu đãi. Tuy một số dữ liệu có thể trở nên lỗi thời, nhưng dữ liệu trong quá khứ vẫn có thể hữu ích cho mục đích phân tích và báo cáo. Tương tự như vậy, bạn cũng nên tạo các phương án thay thế để thử nghiệm hoặc chuyển từ ưu đãi này sang ưu đãi khác, tuỳ thuộc vào mùa hoặc các yếu tố khác. Hệ thống gói thuê bao mới hỗ trợ những trường hợp sử dụng như vậy với trạng thái của đối tượng trong gói thuê bao. Để đảm bảo luôn có thông tin cho mục đích báo cáo và phân tích, bạn không thể xoá gói thuê bao, gói cơ bản và ưu đãi cũng như không thể sử dụng lại mã nhận dạng của chúng.

Trạng thái của gói thuê bao

Đối tượng trong gói thuê bao có thể ở những trạng thái sau đây:

 • Bản nháp: Gói thuê bao đang được xác định và chưa hoạt động. Khi gói thuê bao ở trạng thái bản nháp, mọi gói cơ bản hoặc ưu đãi được tạo cũng sẽ ở trạng thái Bản nháp.
 • Đang hoạt động: Gói thuê bao này tồn tại và dùng được cho các giao dịch mua hiện có. Nếu có gói cơ bản bất kỳ đang hoạt động, gói thuê bao tương ứng cũng chấp nhận giao dịch mua mới.
Trạng thái của gói cơ bản và ưu đãi

Ưu đãi và gói cơ bản có thể ở những trạng thái sau đây:

 • Bản nháp: Gói cơ bản hoặc ưu đãi đang được xác định và chưa hoạt động.
 • Không hoạt động: Gói cơ bản hoặc ưu đãi tồn tại nhưng không dùng được cho các giao dịch mua mới. Các gói thuê bao hiện tại sẽ tiếp tục cho đến khi bị huỷ. Bạn có thể chuyển đổi giữa trạng thái đang hoạt động và không hoạt động cho ưu đãi khi cần.
 • Đang hoạt động: Gói cơ bản hoặc ưu đãi đang tồn tại, đồng thời dùng được cho cả giao dịch mua hiện tại và giao dịch mua mới.

Các trường hợp sử dụng phổ biến đối với gói cơ bản và ưu đãi

Phần này đưa ra ví dụ về cách định cấu hình gói cơ bản và ưu đãi. Hãy nhấp vào một phần dưới đây để mở rộng và xem ví dụ.

Gói hằng tháng mà mọi người dùng đều có thể sử dụng

Ví dụ sau đây trình bày một gói thuê bao cơ bản bao gồm một gói cơ bản hằng tháng cho tất cả người dùng ở những khu vực đã chỉ định. Hiện không có ưu đãi nào.

Thông tin gói thuê bao:

 • Tên: "Mọi quyền truy cập"
 • Quyền lợi của người dùng:
  • "Truy cập không giới hạn vào mọi kênh"
  • "Không có quảng cáo"

Thông tin về gói cơ bản:

 • Kỳ thanh toán: Hằng tháng
 • Loại hình gia hạn: Tự động gia hạn
 • Phạm vi cung cấp theo khu vực:
  • Hoa Kỳ 
  • Canada
  • Thổ Nhĩ Kỳ
 • Giá theo khu vực:
  • Hoa Kỳ: 9,99 USD
  • Canada: 10,99 CAD
  • Thổ Nhĩ Kỳ: 155 TRY
 • Thời gian ân hạn: 7 ngày
Ưu đãi dùng thử miễn phí cho người đăng ký mới

Ưu đãi sau đây được xây dựng dựa trên ví dụ trước (Gói hằng tháng mà mọi người dùng đều có thể sử dụng) và thêm một ưu đãi dùng thử miễn phí cho người đăng ký mới bằng cách xác định ưu đãi sau đây trong Play Console. Xin lưu ý rằng ưu đãi này chỉ dành cho một số khu vực sử dụng gói cơ bản – không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin ưu đãi:

 • Điều kiện: Thu nạp khách hàng mới
  • Chưa từng đăng ký gói thuê bao nào trong ứng dụng này
 • Phạm vi cung cấp theo khu vực: (xin lưu ý rằng không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ)
  • Hoa Kỳ
  • Canada
 • Giai đoạn định giá 1:
  • Loại: Dùng thử miễn phí
  • Thời hạn: 7 ngày (sau đó chuyển sang gói cơ bản)

Quy trình phía người dùng diễn ra như sau:

 • Người đăng ký mới (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ và Canada) sẽ nhận được 7 ngày dùng thử miễn phí.
 • Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, người đăng ký sẽ tự động gia hạn theo giá gói cơ bản tiêu chuẩn.
 • Tất cả người dùng từng mua gói thuê bao của ứng dụng này đều không đủ điều kiện nhận ưu đãi này, nên họ chỉ có thể mua gói cơ bản.
Dùng thử miễn phí, sau đó là giá ưu đãi (cho người đăng ký mới)

Ví dụ sau đây được xây dựng dựa trên gói cơ bản trong ví dụ trước (Gói hằng tháng mà mọi người dùng đều có thể sử dụng) rồi thêm một ưu đãi có hai giai đoạn giá:

Thông tin ưu đãi:

 • Điều kiện: Thu nạp khách hàng mới
  • Chưa từng đăng ký gói thuê bao nào trong ứng dụng này
 • Phạm vi cung cấp theo khu vực: (xin lưu ý rằng không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ)
  • Hoa Kỳ
  • Canada
 • Giai đoạn định giá 1:
  • Loại: Dùng thử miễn phí
  • Thời hạn: 7 ngày
 • Giai đoạn định giá 2:
  • Loại: Thanh toán một lần
  • Thời hạn: 1 tháng
  • Cơ chế ghi đè giá:  Số tiền cố định
  • Giá theo khu vực: 
   • Hoa Kỳ: 1,99 USD
   • Canada: 1,99 CAD

Quy trình phía người dùng diễn ra như sau:

 • Người đăng ký mới (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ và Canada) sẽ nhận được 7 ngày dùng thử miễn phí, sau đó là 1 tháng với giá 1,99 USD/1,99 CAD.
 • Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, người đăng ký sẽ tự động gia hạn theo giá gói cơ bản tiêu chuẩn.
 • Tất cả người dùng từng mua gói thuê bao của ứng dụng này đều không đủ điều kiện nhận ưu đãi này, nên họ chỉ có thể mua gói cơ bản.
Ưu đãi do nhà phát triển xác định – thu hút lại

Google Play hỗ trợ một số trường hợp sử dụng phổ biến, chẳng hạn như thu nạp khách hàng mới. Bạn cũng có thể tự xây dựng các tiêu chí áp dụng cho ứng dụng, nhằm bổ sung hoặc thay thế các tiêu chí do Play xác định. Tức là bạn có thể xây dựng logic bổ sung ngoài các tiêu chí do Play đánh giá, đồng thời quyết định xem bạn muốn ưu tiên và cho người dùng thấy ưu đãi nào.  Ví dụ: bạn có thể giới hạn một ưu đãi cho người đăng ký cũ từng huỷ gói thuê bao nhằm khuyến khích họ quay lại.

Ví dụ sau đây được xây dựng dựa trên gói cơ bản trong ví dụ trước (Gói hằng tháng mà mọi người dùng đều có thể sử dụng) rồi thêm một ưu đãi do nhà phát triển xác định với 3 tháng ưu đãi nửa giá: 

Thông tin ưu đãi:

 • Điều kiện: 
  • Do nhà phát triển xác định 
 • Phạm vi cung cấp theo khu vực:
  • Hoa Kỳ
  • Canada 
 • Giai đoạn định giá 1:
  • Loại: Thanh toán định kỳ
  • Kỳ thanh toán: 3
  • Cơ chế ghi đè giá: Phần trăm chiết khấu
  • Phần trăm chiết khấu theo khu vực: 
   • Hoa Kỳ: 50%
   • Canada: 50%
 • Thẻ:  THUHUTLAI-GIAM-50

Quy trình phía người dùng diễn ra như sau:

 • Người dùng (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ và Canada) được giới thiệu ưu đãi này (sử dụng logic trong ứng dụng) sẽ được giảm giá 50% cho 3 tháng (tức là 4,99 USD/4,99 CAD).
 • Sau khi ưu đãi kết thúc, người đăng ký sẽ tự động gia hạn theo giá gói cơ bản tiêu chuẩn

Lưu ý: Mọi ưu đãi dành cho giao dịch mua bên ngoài ứng dụng (bao gồm cả gói thuê bao nổi bật) đều không thể áp dụng các tiêu chí do nhà phát triển xác định.

Mẹo: Bạn nên sử dụng các thẻ để xác định những ưu đãi sử dụng tiêu chí do nhà phát triển xác định nhằm giúp phân biệt những ưu đãi đó khi hiển thị tuyển tập ưu đãi phù hợp với người dùng.

Thay đổi giá gói cơ bản và giá ưu đãi

Bạn có thể thay đổi giá của mọi gói cơ bản hoặc ưu đãi. Giá mới sẽ áp dụng ngay lập tức cho mọi giao dịch mua mới, kể cả giao dịch nạp tiền cho gói trả trước.

Nếu bạn thay đổi giá của một gói cơ bản tự động gia hạn, thì tất cả người dùng đang trả mức giá trước đó sẽ được đưa vào một nhóm thuần tập mới theo giá cũ. Người dùng trong một nhóm thuần tập theo giá cũ tiếp tục thanh toán theo giá hiện tại cho đến khi họ thay đổi gói thuê bao hoặc cho đến khi bạn quyết định chuyển họ sang giá hiện tại. Mỗi lần bạn thay đổi giá, một nhóm thuần tập mới theo giá cũ sẽ được tạo.

Chấm dứt cách tính giá cũ

Bạn có thể quyết định chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ, chuyển những người dùng đó sang giá gói cơ bản hiện tại. Tuy nhiên, hãy lưu ý những điểm sau:

 • Việc chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ chỉ ảnh hưởng đến giá của gói cơ bản; không thể thay đổi giá của bất kỳ giai đoạn ưu đãi nào sau khi mua.
 • Bạn cũng không thể di chuyển nhóm thuần tập cũ sang bất kỳ mức giá nào khác ngoài giá gói cơ bản hiện tại.
 • Việc chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ cũng chấm dứt mọi nhóm thuần tập trước đó đối với cùng một gói cơ bản.

Lưu ý: Đối với gói cơ bản trả góp, nếu nhà phát triển muốn thay đổi giá (hoặc nếu người dùng muốn huỷ), thì thay đổi đó sẽ có hiệu lực khi một kỳ cam kết kết thúc.

Giảm giá

Nếu giá mới thấp hơn, việc giảm giá diễn ra tự động và không cần người dùng phê duyệt. Người dùng sẽ nhận được thông báo và được tính phí theo mức giá thấp hơn vào ngày gia hạn tiếp theo.

Tăng giá

Nếu giá mới cao hơn, việc tăng giá sẽ ở chế độ tăng giá cần có sự đồng ý hoặc tăng giá không cần có sự đồng ý.

Tăng giá cần có sự đồng ý

Với việc tăng giá cần có sự đồng ý, người dùng phải đồng ý với việc tăng giá thì giá đó mới có hiệu lực. Nếu không, gói thuê bao của họ sẽ tự động huỷ trước lần tính phí đầu tiên theo mức giá cao hơn. Người dùng sẽ được thông báo ít nhất 30 ngày trước khi quyết định áp dụng giá mới, do đó có thể lần tính phí tiếp theo của họ vẫn ở mức giá hiện tại.

Lưu ý: Việc tăng giá cần có sự đồng ý có thể làm tăng tỷ lệ rời bỏ ứng dụng nếu người đăng ký không đồng ý với việc thay đổi giá. Bạn nên liên hệ trước với những người đăng ký bị ảnh hưởng để nhắc họ về giá trị mà họ sẽ nhận được.

Tăng giá không cần có sự đồng ý

Trong một số trường hợp, bạn có thể tăng giá bằng cách thông báo trước cho người dùng, nhưng không cần họ phải làm gì thêm. Đây được coi là trường hợp tăng giá không cần có sự đồng ý.

Người dùng có thể huỷ gói thuê bao nếu muốn, còn không thì họ sẽ được tính phí theo mức giá mới vào lần gia hạn tiếp theo sau một khoảng thời gian thông báo. Khoảng thời gian này tối thiểu là 30 ngày hoặc 60 ngày, tuỳ quốc gia/khu vực. Khoảng thời gian thông báo có thể dẫn đến việc người dùng được gia hạn một số lần nữa ở mức giá hiện tại.

Việc tăng giá không cần có sự đồng ý phải đáp ứng toàn bộ tiêu chí sau:

 • Cơ chế tăng giá không cần có sự đồng ý chỉ áp dụng ở một số quốc gia/khu vực nhất định và chỉ dành cho những nhà phát triển có trạng thái tốt trên Google Play. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các quốc gia/khu vực được hỗ trợ và thời hạn thông báo trước tối thiểu tại những quốc gia/khu vực đó.

Việc tăng giá không cần có sự đồng ý cũng bị giới hạn về tần suất và số tiền. Những tiêu chí này được thực thi trên giao diện người dùng Console:

 • Mỗi gói thuê bao cơ bản chỉ được duy nhất một lần áp dụng cơ chế tăng giá không cần có sự đồng ý tại mỗi quốc gia/khu vực trong 365 ngày vừa qua.
 • Ở tất cả quốc gia/khu vực, mức tăng giá tối đa là giá trị lớn hơn giữa:
  • 50% mức giá mà người dùng đang trả; hoặc
  • 17 cent USD mỗi ngày (quy đổi thành nội tệ, nếu cần)

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc tăng giá không cần có sự đồng ý đáp ứng những tiêu chí sau. Khi bắt đầu mỗi lượt tăng giá không cần có sự đồng ý, bạn phải chứng nhận trong Play Console rằng:

 • Điều khoản dịch vụ của ứng dụng phải bảo lưu quyền của bạn trong việc tăng giá các gói thuê bao qua thông báo trước, đồng thời đưa ra lý do rõ ràng và hợp lệ cho những lần tăng đó.
 • Ít nhất 30 ngày trước khi việc tăng giá có hiệu lực, bạn sẽ cho mỗi người dùng bị ảnh hưởng thấy một thông báo nổi bật trong ứng dụng. Trong đó, tối thiểu phải có tên gói thuê bao của người dùng, giá hiện tại và giá mới, ngày giá mới tự động có hiệu lực và thông tin hướng dẫn huỷ gói thuê bao.

  Lưu ý quan trọng: Thông báo này phải xuất hiện trên mọi loại thiết bị có cung cấp ứng dụng đó, kể cả thiết bị di động, nền tảng TV và thiết bị truyền phát trực tuyến. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là các thiết bị đồng hồ. Đối với loại thiết bị này, bạn nên hiện thông báo nhưng không bắt buộc.

Nếu việc tăng giá không đáp ứng toàn bộ tiêu chí trên, thì bạn không thể thực hiện việc tăng giá không cần có sự đồng ý. Thay vào đó, bạn có thể tiếp tục cơ chế tăng giá không cần có sự đồng ý cho một số nhóm thuần tập chọn lọc hoặc giữ nguyên giá hiện tại cho những nhóm thuần tập này.

Tăng giá chồng chéo

Sau khi bắt đầu, bạn sẽ không thể dừng quá trình di chuyển. Tuy nhiên, nếu bạn di chuyển một nhóm thuần tập cũ theo giá tăng, sau đó bắt đầu một quá trình di chuyển khác cho cùng một người dùng, thì quá trình di chuyển đầu tiên sẽ bị tạm dừng ngay. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến những người dùng chưa giải quyết xong lần tăng giá đầu tiên (bằng việc đồng ý tăng giá hoặc chờ hết thời hạn thông báo về việc tăng giá không cần có sự đồng ý). Đối với những người dùng này, chỉ mức tăng giá mới hơn được áp dụng.

Khoản thanh toán bị từ chối, thời gian ân hạn và tạm ngưng tài khoản

Nếu khoản phí gia hạn bị từ chối, Google sẽ nhắc người dùng khắc phục vấn đề thanh toán và định kỳ thử tính phí gia hạn lại. Theo mặc định, thời gian khôi phục này bao gồm một khoảng thời gian ân hạn, tiếp theo là một khoảng thời gian tạm ngưng tài khoản. Bạn có thể chỉ định thời gian ân hạn mà người dùng vẫn được hưởng quyền thuê bao.

Sau khi kết thúc thời gian ân hạn mà vấn đề thanh toán chưa được giải quyết, gói thuê bao có thể chuyển sang thời gian tạm ngưng tài khoản. Bạn có thể chỉ định khoảng thời gian tạm ngưng tài khoản mà trong khoảng thời gian đó, người dùng sẽ không có quyền thuê bao. Nếu thời gian tạm ngưng tài khoản kết thúc mà vấn đề thanh toán vẫn chưa được giải quyết, thì gói thuê bao sẽ tự động hết hạn.

Theo mặc định, tất cả gói cơ bản tự động gia hạn đều được bật chế độ tạm ngưng tài khoản. Bạn có thể điều chỉnh thời gian tạm ngưng tài khoản hoặc tắt chế độ này trong Google Play Console. Tổng thời gian tạm ngưng tài khoản và thời gian ân hạn phải từ 30 ngày trở lên.

Việc chỉ định thời hạn ngắn hơn giá trị mặc định có thể làm giảm số lượng gói thuê bao được khôi phục sau các lần thanh toán bị từ chối.

Bật tính năng tạm dừng gói thuê bao

Bạn có thể ngăn tình trạng người dùng tự rời bỏ ứng dụng bằng cách cho phép người dùng tạm dừng gói thuê bao. Khi bạn bật tính năng tạm dừng, người dùng có thể chọn tạm dừng gói thuê bao trong khoảng thời gian từ một tuần đến 3 tháng (thay vì huỷ gói thuê bao), tuỳ thuộc vào khoảng thời gian định kỳ. Sau khi bật, lựa chọn tạm dừng sẽ xuất hiện cả ở trung tâm gói thuê bao và trong quy trình huỷ. Lưu ý: Không thể tạm dừng gói thuê bao hằng năm và bản dùng thử miễn phí.

Cách cho phép người dùng tạm dừng gói thuê bao:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thiết lập tính năng kiếm tiền (Kiếm tiền > Thiết lập tính năng kiếm tiền).
 2. Trong mục "Cài đặt gói thuê bao", hãy thay đổi lựa chọn "Tạm dừng" thành Đã bật.
 3. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Việc tạm dừng gói thuê bao chỉ có hiệu lực sau khi kết thúc kỳ thanh toán hiện tại. Trong thời gian tạm dừng gói thuê bao, người dùng sẽ không có quyền truy cập vào gói thuê bao. Khi thời gian tạm dừng kết thúc, gói thuê bao sẽ tiếp tục và Google sẽ thử gia hạn gói thuê bao. Nếu yêu cầu tiếp tục thành công, thì gói thuê bao sẽ hoạt động trở lại. 

Tìm hiểu thêm về việc tạm dừng gói thuê bao và các yêu cầu cho việc triển khai tính năng tạm dừng trên trang web dành cho nhà phát triển Android.

Yêu cầu huỷ gói thuê bao

Để tuân thủ những nội dung thay đổi sắp tới đối với Chính sách về gói thuê bao của Google Play, ứng dụng của bạn phải bao gồm một phương thức trực tuyến dễ sử dụng để người đăng ký có thể huỷ. Trong phần cài đặt tài khoản của ứng dụng (hoặc phần tương tự), bạn có thể đáp ứng yêu cầu này bằng cách đưa vào:

 • đường liên kết đến Trung tâm gói thuê bao của Google Play (nếu ứng dụng của bạn sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play) và/hoặc
 • quyền truy cập trực tiếp vào quá trình huỷ.

Yêu cầu này được mô tả đầy đủ trong phần Quản lý và huỷ gói thuê bao trong Chính sách về gói thuê bao.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính