Hiểu về gói thuê bao

Tháng 5 năm 2022, chúng tôi đưa ra một số thay đổi trong cách xác định và quản lý sản phẩm thuê bao trong Play Console. Nếu bạn hiện có gói thuê bao và muốn tìm hiểu tác động của những thay đổi này đối với gói thuê bao của bạn, hãy đọc bài viết này.

Bằng việc sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play, bạn có thể cung cấp sản phẩm trong ứng dụng có tính phí định kỳ đối với người dùng sử dụng nội dung hoặc dịch vụ (hình thức này còn gọi là gói thuê bao). Gói thuê bao có thể bao gồm các mục như tuyển tập ứng dụng, trò chơi hoặc nội dung khác có tính phí định kỳ bên trong ứng dụng của bạn trên Google Play.

Hệ thống gói thuê bao trên Google Play giúp bạn linh hoạt trong cách tạo, quản lý và bán gói thuê bao. Bằng cách dùng Play Console hoặc Subscription Publishing API, bạn có thể thiết lập một gói thuê bao duy nhất với nhiều gói cơ bản, mỗi gói cơ bản lại có nhiều ưu đãi. Mỗi gói thuê bao có thể áp dụng nhiều mô hình tính giá và điều kiện tham gia. Bạn có thể tạo chương trình ưu đãi trong suốt thời gian thuê bao bằng cách sử dụng đa dạng các gói trả trước và tự động gia hạn.

Bài viết này mô tả chức năng của gói thuê bao. Để nắm được cách tạo và quản lý gói thuê bao trong Play Console, hãy chuyển đến nội dung Tạo và quản lý gói thuê bao. Để tìm hiểu cách triển khai gói thuê bao trong ứng dụng Android và phần phụ trợ, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android.

Lưu ý quan trọng: Ngoài thông tin trên trang này, bạn nên tham khảo Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play, bao gồm cả Chính sách về gói thuê bao.

Tổng quan về gói thuê bao

Phần này giới thiệu các khái niệm, đối tượng và chức năng của gói thuê bao.

Có 3 loại đối tượng liên quan đến gói thuê bao:

 • Gói thuê bao: Gói thuê bao là đối tượng xác định một tập hợp quyền lợi mà người dùng có thể truy cập trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Gói cơ bản: Gói cơ bản là đối tượng xác định thời hạn thanh toán, loại hình gia hạn (tự động gia hạn hoặc trả trước) của gói thuê bao và giá. Một gói thuê bao có thể có nhiều gói cơ bản.
 • Ưu đãi: Ưu đãi là đối tượng xác định mức chiết khấu cho người dùng đủ điều kiện. Một gói cơ bản có thể có nhiều ưu đãi.

Hình ảnh dưới đây cho thấy cấu trúc giữa các loại đối tượng liên quan đến gói thuê bao:

Gói thuê bao

Gói thuê bao là một tập hợp lợi ích mà người dùng có thể sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể có nhiều gói thuê bao trong cùng một ứng dụng để thể hiện các lợi ích hoàn toàn khác biệt (ví dụ: một ứng dụng video phát trực tuyến có thể có gói thuê bao “tin tức” riêng biệt với gói thuê bao “thể thao”) hoặc các cấp độ của một nhóm lợi ích (ví dụ: ứng dụng bộ nhớ trên đám mây có thể có các gói thuê bao 100 GB, 1 TB và 10 TB.

Người dùng có được quyền truy cập (hay quyền) vào gói thuê bao bằng cách mua gói cơ bản hoặc ưu đãi, trong ứng dụng của bạn hoặc trên Google Play.

Gói cơ bản

Gói thuê bao chứa ít nhất một gói cơ bản. Gói cơ bản xác định một nhóm thuộc tính riêng biệt cho một kỳ thanh toán và loại hình gia hạn nhất định. Bạn có thể chỉ định việc gói thuê bao tự động gia hạn hay không gia hạn (gói trả trước).

Một gói thuê bao có thể có nhiều gói cơ bản. Ví dụ: đối với gói thuê bao "Gói thành viên cao cấp", bạn có thể tạo các gói cơ bản sau đây:

 • Gói cơ bản hằng tháng và tự động gia hạn.
 • Gói cơ bản trả trước theo tháng.
 • Gói cơ bản hằng năm và tự động gia hạn.

Tự động gia hạn

Người dùng có thể mua một gói cơ bản tự động gia hạn để có được quyền thuê bao trong một kỳ thanh toán cụ thể, theo đó, người dùng sẽ được tự động tính phí và gia hạn quyền cuối mỗi kỳ thanh toán. Gói cơ bản tự động gia hạn cung cấp quyền thuê bao không bị gián đoạn cho đến khi bị huỷ. Người dùng, nhà phát triển hoặc hệ thống thanh toán của Google Play đều có thể huỷ gói thuê bao (chẳng hạn như khi thời gian ân hạn kết thúc và người dùng chưa xử lý xong vấn đề thanh toán).

Trả trước

Người dùng có thể mua gói cơ bản trả trước để hưởng quyền sử dụng gói thuê bao trong kỳ thanh toán đã chỉ định mà không tự động gia hạn. Sau đó, người dùng có thể nạp tiền để gia hạn ngày kết thúc gói và duy trì quyền truy cập không gián đoạn vào nội dung thuê bao. 

Khi nạp tiền, người dùng có thể mua gói cơ bản trả trước bất kỳ hiện có cho cùng một gói thuê bao để nạp tiền, bao gồm cả thời hạn khác với giao dịch mua ban đầu. Ví dụ: người dùng gói trả trước 1 tháng 12,99 USD có thể nạp tiền trả trước 59,99 USD để gia hạn gói thuê bao thêm 1 năm.

Ngoài cách nạp tiền, người dùng cũng có thể chuyển đổi giữa gói thuê bao trả trước và gói thuê bao tự động gia hạn nếu muốn. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch mua này thông qua ứng dụng của bạn hoặc thông qua trung tâm gói thuê bao của Cửa hàng Google Play. 

Các thuộc tính của gói cơ bản

Bảng dưới đây liệt kê và giải thích các trường mà bạn cần xác định khi thiết lập gói cơ bản trong Play Console:

Trường Mô tả
Kỳ thanh toán

Thời hạn của quyền thuê bao.

Loại hình gia hạn

Gói thuê bao sẽ tự động gia hạn hay được trả trước.

Phạm vi áp dụng theo khu vực

Gói cơ bản chứa danh sách cấu hình theo khu vực cho biết nơi cung cấp gói kèm theo thông tin về giá cho từng khu vực. Bạn có thể kiểm soát phạm vi cung cấp và giá riêng cho từng quốc gia hoặc khu vực, đồng thời cho biết liệu Google Play có nên cung cấp gói cơ bản hoặc ưu đãi của bạn cho vị trí mới nào đó mà sau này Google mới hỗ trợ hay không.

Thời gian ân hạn

Khi khoản phí tự động gia hạn thanh toán không thành công, người dùng sẽ được chuyển sang thời gian ân hạn để có thể duy trì lợi ích của gói thuê bao trong khi được yêu cầu khắc phục vấn đề thanh toán. Bạn có thể chỉ định thời gian ân hạn cho gói cơ bản này.

Thay đổi về ưu đãi và gói cơ bản

Nếu một người dùng đang sử dụng một gói thuê bao rồi chuyển sang một gói cơ bản hoặc ưu đãi bất kỳ của gói đó, việc này sẽ xác định thời điểm người dùng được tính phí. Chế độ cài đặt này không áp dụng khi người đăng ký chuyển sang gói thuê bao khác.

Đăng ký lại

Nếu bạn cho phép người dùng đăng ký lại, họ có thể khôi phục quyền truy cập vào một gói thuê bao đã huỷ nhưng chưa hết hạn qua Trung tâm gói thuê bao của Play. Khi người dùng khôi phục quyền truy cập, họ sẽ xác nhận ngày thanh toán tiếp theo và bạn sẽ nhận được thông báo.

Thẻ

Thẻ là một nhãn không bắt buộc gồm tối đa 20 ký tự mà bạn có thể dùng để đánh dấu hoặc nhóm các gói cơ bản và ưu đãi cũng như nhận dạng những gói đó trong API. Bạn có thể dùng thẻ để xác định ưu đãi nào sẽ xuất hiện khi người dùng đủ điều kiện hưởng nhiều hơn một ưu đãi. Bạn có thể thêm tối đa 20 thẻ. Người dùng không nhìn thấy các thẻ này.

Ưu đãi

Người dùng đủ điều kiện có thể mua ưu đãi để sử dụng gói thuê bao ở mức giá chiết khấu. Tuy tất cả người dùng đều có thể mua gói cơ bản, nhưng ưu đãi chỉ dành cho những người dùng đáp ứng các tiêu chí mà bạn đã xác định. Ưu đãi có thể cho người dùng một khoảng thời gian dùng thử miễn phí và/hoặc giá ưu đãi thông qua một hoặc nhiều giai đoạn ưu đãi

Lưu ý: Bạn chỉ có thể tạo ưu đãi cho các gói cơ bản tự động gia hạn.

Điều kiện hưởng ưu đãi 

Bạn có thể cung cấp ưu đãi cho người dùng dựa trên trạng thái thuê bao của họ trong ứng dụng. Bạn thực hiện việc này bằng cách đưa ra các tiêu chí. Có 3 trường hợp sử dụng được hỗ trợ:

Trường hợp sử dụng Tiêu chí
Thu nạp khách hàng mới

Người dùng chưa từng có quyền đối với gói thuê bao này hoặc khách hàng chưa từng có quyền đối với gói thuê bao nào trong ứng dụng này.

Nâng cấp

Người dùng này hiện có một gói thuê bao và kỳ thanh toán đã xác định trong ứng dụng này. 

Ví dụ: bạn có thể xác định một ưu đãi khi đăng ký thuê bao cấp "Vàng" dành cho những người dùng đang ở cấp thuê bao "Bạc"

Do nhà phát triển xác định

Bạn là người quyết định logic kinh doanh và xác định điều kiện trong ứng dụng của mình. Có thể kể đến những ví dụ như cơ hội dùng thử miễn phí lần hai hoặc ưu đãi thu hút lại người đăng ký cũ.

Do logic nằm trong ứng dụng, nên không thể bán các ưu đãi do nhà phát triển xác định bên ngoài ứng dụng.

Các giai đoạn ưu đãi

Ưu đãi bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn ưu đãi. Mỗi giai đoạn xác định một khoảng thời gian miễn phí hoặc áp dụng giá ưu đãi. Ví dụ: một ưu đãi có thể có giai đoạn dùng thử miễn phí 7 ngày, sau đó là giai đoạn giá ưu đãi 2 USD cho một tháng. Sau khi kết thúc các giai đoạn ưu đãi, gói thuê bao sẽ tự động gia hạn bằng gói cơ bản của ưu đãi.

Dùng thử miễn phí

Giai đoạn giá dùng thử miễn phí chỉ rõ số ngày, tuần hoặc tháng miễn phí. Các giai đoạn dùng thử miễn phí có thể có thời hạn từ 3 ngày đến 3 năm.

Giá ưu đãi

Giai đoạn giá ưu đãi cho người dùng mức giá chiết khấu trong một khoảng thời gian cố định. Giá ưu đãi phải bằng hoặc thấp hơn giá của gói cơ bản. Mức giá này có thể tuyệt đối hoặc tương đối so với giá gói cơ bản. Giá tương đối có thể giúp việc thay đổi giá sau này trở nên đơn giản hơn. Bạn có thể chỉ định theo những cách sau đây:

 • Một số tiền tuyệt đối, chẳng hạn như 5 USD
 • Một mức chiết khấu cố định, chẳng hạn như giảm 5 USD so với giá cơ bản
 • Một mức chiết khấu theo phần trăm, chẳng hạn như chiết khấu 50% so với giá cơ bản

Tất cả mức giá đều phải tuân theo mức giá tối thiểu và tối đa của Google Play tại khu vực áp dụng mức giá đó. Truy cập nội dung Những vị trí hỗ trợ hoạt động phân phối cho người dùng Google Play để tìm hiểu thêm.

Lưu ý: Hiện nay, giỏ mua hàng không thể hiện tính chất tương đối của giá ưu đãi. Ví dụ: không thể hiện dấu gạch ngang trên giá gói cơ bản.

Các giai đoạn giá ưu đãi có thể bao gồm một hoặc nhiều khoản thanh toán:

 • Thanh toán một lần: Giai đoạn giá tính phí người dùng một lần cho số ngày, tuần hoặc tháng cụ thể.
 • Thanh toán nhiều lần: Giai đoạn giá đưa ra mức chiết khấu cho 1 đến 52 kỳ thanh toán lặp lại của gói cơ bản.

Các thuộc tính của ưu đãi

Bảng dưới đây liệt kê và giải thích các trường khác mà bạn cần xác định khi thiết lập ưu đãi trong Play Console:

Trường Mô tả

Phạm vi áp dụng theo khu vực

Theo mặc định, phạm vi áp dụng ưu đãi chính là phạm vi cung cấp gói cơ bản theo khu vực. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn một phần trong những khu vực đó.

Thẻ

Thẻ là một nhãn không bắt buộc gồm tối đa 20 ký tự mà bạn có thể dùng để đánh dấu hoặc nhóm các gói cơ bản và ưu đãi cũng như nhận dạng những gói đó trong API. Bạn có thể dùng thẻ để xác định ưu đãi nào sẽ xuất hiện khi người dùng đủ điều kiện hưởng nhiều ưu đãi. Bạn có thể thêm tối đa 20 thẻ. Người dùng không nhìn thấy các thẻ này.

Mẹo: Bạn nên sử dụng các thẻ để xác định những ưu đãi sử dụng tiêu chí do nhà phát triển xác định nhằm giúp phân biệt những ưu đãi đó khi hiển thị tuyển tập ưu đãi phù hợp với người dùng.

Phạm vi cung cấp ưu đãi và gói cơ bản

Theo thời gian, bạn có thể tạo và sửa đổi nhiều gói thuê bao, gói cơ bản và ưu đãi. Tuy một số dữ liệu có thể trở nên lỗi thời, nhưng dữ liệu trong quá khứ vẫn có thể hữu ích cho mục đích phân tích và báo cáo. Tương tự như vậy, bạn cũng nên tạo các phương án thay thế để thử nghiệm hoặc chuyển từ ưu đãi này sang ưu đãi khác, tuỳ thuộc vào mùa hoặc các yếu tố khác. Hệ thống gói thuê bao mới hỗ trợ những trường hợp sử dụng như vậy của trạng thái của đối tượng trong gói thuê bao. Để đảm bảo luôn có thông tin cho mục đích báo cáo và phân tích, bạn không thể xoá gói thuê bao, gói cơ bản và ưu đãi cũng như không thể sử dụng lại mã nhận dạng của chúng.

Trạng thái của gói thuê bao

Đối tượng trong gói thuê bao có thể ở những trạng thái sau đây:

 • Bản nháp: Gói thuê bao đang được xác định và chưa hoạt động. Khi gói thuê bao ở trạng thái bản nháp, mọi gói cơ bản hoặc ưu đãi được tạo cũng sẽ ở trạng thái Bản nháp.
 • Đang hoạt động: Gói thuê bao này tồn tại và dùng được cho các giao dịch mua hiện có. Nếu có gói cơ bản bất kỳ đang hoạt động, gói thuê bao tương ứng cũng chấp nhận giao dịch mua mới.
Trạng thái của gói cơ bản và ưu đãi

Ưu đãi và gói cơ bản có thể ở những trạng thái sau đây:

 • Bản nháp: Gói cơ bản hoặc ưu đãi đang được xác định và chưa hoạt động.
 • Không hoạt động: Gói cơ bản hoặc ưu đãi tồn tại nhưng không dùng được cho các giao dịch mua mới. Các gói thuê bao hiện tại sẽ tiếp tục cho đến khi bị huỷ. Bạn có thể chuyển đổi giữa trạng thái đang hoạt động và không hoạt động cho ưu đãi khi cần.
 • Đang hoạt động: Gói cơ bản hoặc ưu đãi tồn tại, đồng thời dùng được cho cả giao dịch mua hiện tại và giao dịch mua mới.

Các trường hợp sử dụng phổ biến đối với gói cơ bản và ưu đãi

Phần này đưa ra ví dụ về cách định cấu hình gói cơ bản và ưu đãi. Hãy nhấp vào một phần dưới đây để mở rộng và xem ví dụ.

Gói hằng tháng mà mọi người dùng đều có thể sử dụng

Ví dụ sau đây trình bày một gói thuê bao cơ bản bao gồm một gói cơ bản hằng tháng cho tất cả người dùng ở những khu vực đã chỉ định. Hiện không có ưu đãi nào.

Thông tin gói thuê bao:

 • Tên: "Mọi quyền truy cập"
 • Quyền lợi của người dùng:
  • "Truy cập không giới hạn vào mọi kênh"
  • "Không có quảng cáo"

Thông tin về gói cơ bản:

 • Kỳ thanh toán: Hằng tháng
 • Loại hình gia hạn: Tự động gia hạn
 • Phạm vi cung cấp theo khu vực:
  • Hoa Kỳ 
  • Canada
  • Thổ Nhĩ Kỳ
 • Giá theo khu vực:
  • Hoa Kỳ: 9,99 USD
  • Canada: 10,99 CAD
  • Thổ Nhĩ Kỳ: 155 TRY
 • Thời gian ân hạn: 7 ngày
Ưu đãi dùng thử miễn phí cho người đăng ký mới

Ưu đãi sau đây được xây dựng dựa trên ví dụ trước (Gói hằng tháng mà mọi người dùng đều có thể sử dụng) và thêm một ưu đãi dùng thử miễn phí cho người đăng ký mới bằng cách xác định ưu đãi sau đây trong Play Console. Xin lưu ý rằng ưu đãi này chỉ dành cho một số khu vực sử dụng gói cơ bản – không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin ưu đãi:

 • Điều kiện: Thu nạp khách hàng mới
  • Chưa từng đăng ký gói thuê bao nào trong ứng dụng này
 • Phạm vi cung cấp theo khu vực: (xin lưu ý rằng không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ)
  • Hoa Kỳ
  • Canada
 • Giai đoạn định giá 1:
  • Loại: Dùng thử miễn phí
  • Thời hạn: 7 ngày (sau đó chuyển sang gói cơ bản)

Quy trình phía người dùng diễn ra như sau:

 • Người đăng ký mới (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ và Canada) sẽ nhận được 7 ngày dùng thử miễn phí.
 • Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, người đăng ký sẽ tự động gia hạn theo giá gói cơ bản tiêu chuẩn.
 • Tất cả người dùng từng mua gói thuê bao của ứng dụng này đều không đủ điều kiện nhận ưu đãi này, nên họ chỉ có thể mua gói cơ bản.
Dùng thử miễn phí, sau đó là giá ưu đãi (cho người đăng ký mới)

Ví dụ sau đây được xây dựng dựa trên gói cơ bản trong ví dụ trước (Gói hằng tháng mà mọi người dùng đều có thể sử dụng) rồi thêm một ưu đãi có hai giai đoạn giá:

Thông tin ưu đãi:

 • Điều kiện: Thu nạp khách hàng mới
  • Chưa từng đăng ký gói thuê bao nào trong ứng dụng này
 • Phạm vi cung cấp theo khu vực: (xin lưu ý rằng không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ)
  • Hoa Kỳ
  • Canada
 • Giai đoạn định giá 1:
  • Loại: Dùng thử miễn phí
  • Thời hạn: 7 ngày
 • Giai đoạn định giá 2:
  • Loại: Thanh toán một lần
  • Thời hạn: 1 tháng
  • Cơ chế ghi đè giá:  Số tiền cố định
  • Giá theo khu vực: 
   • Hoa Kỳ: 1,99 USD
   • Canada: 1,99 CAD

Quy trình phía người dùng diễn ra như sau:

 • Người đăng ký mới (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ và Canada) sẽ nhận được 7 ngày dùng thử miễn phí, sau đó là 1 tháng với giá 1,99 USD/1,99 CAD.
 • Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, người đăng ký sẽ tự động gia hạn theo giá gói cơ bản tiêu chuẩn.
 • Tất cả người dùng từng mua gói thuê bao của ứng dụng này đều không đủ điều kiện nhận ưu đãi này, nên họ chỉ có thể mua gói cơ bản.
Ưu đãi do nhà phát triển xác định – thu hút lại

Google Play hỗ trợ một số trường hợp sử dụng phổ biến, chẳng hạn như thu nạp khách hàng mới. Bạn cũng có thể tự xây dựng các tiêu chí áp dụng cho ứng dụng, nhằm bổ sung hoặc thay thế các tiêu chí do Play xác định. Tức là bạn có thể xây dựng logic bổ sung ngoài các tiêu chí do Play đánh giá, đồng thời quyết định xem bạn muốn ưu tiên và cho người dùng thấy ưu đãi nào.  Ví dụ: bạn có thể giới hạn một ưu đãi cho người đăng ký cũ từng huỷ gói thuê bao nhằm khuyến khích họ quay lại.

Ví dụ sau đây được xây dựng dựa trên gói cơ bản trong ví dụ trước (Gói hằng tháng mà mọi người dùng đều có thể sử dụng) rồi thêm một ưu đãi do nhà phát triển xác định với 3 tháng ưu đãi nửa giá: 

Thông tin ưu đãi:

 • Điều kiện: 
  • Do nhà phát triển xác định 
 • Phạm vi cung cấp theo khu vực:
  • Hoa Kỳ
  • Canada 
 • Giai đoạn định giá 1:
  • Loại: Thanh toán định kỳ
  • Kỳ thanh toán: 3
  • Cơ chế ghi đè giá: Phần trăm chiết khấu
  • Phần trăm chiết khấu theo khu vực: 
   • Hoa Kỳ: 50%
   • Canada: 50%
 • Thẻ:  THUHUTLAI-GIAM-50

Quy trình phía người dùng diễn ra như sau:

 • Người dùng (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ và Canada) được giới thiệu ưu đãi này (sử dụng logic trong ứng dụng) sẽ được giảm giá 50% cho 3 tháng (tức là 4,99 USD/4,99 CAD).
 • Sau khi ưu đãi kết thúc, người đăng ký sẽ tự động gia hạn theo giá gói cơ bản tiêu chuẩn

Lưu ý: Mọi ưu đãi dành cho giao dịch mua bên ngoài ứng dụng (bao gồm cả gói thuê bao nổi bật) đều không thể áp dụng các tiêu chí do nhà phát triển xác định.

Mẹo: Bạn nên sử dụng các thẻ để xác định những ưu đãi sử dụng tiêu chí do nhà phát triển xác định nhằm giúp phân biệt những ưu đãi đó khi hiển thị tuyển tập ưu đãi phù hợp với người dùng.

Thay đổi giá gói cơ bản và giá ưu đãi

Bạn có thể thay đổi giá của mọi gói cơ bản hoặc ưu đãi. Mọi giao dịch mua mới sẽ sử dụng giá mới ngay lập tức.

Đối với tất cả người dùng đang dùng gói thuê bao tự động gia hạn, giá của họ sẽ không thay đổi. Thay vào đó, người dùng được đưa vào một nhóm thuần tập theo giá cũ. Theo đó, họ sẽ thanh toán bằng giá đang trả cho đến khi thay đổi gói thuê bao hoặc cho đến khi bạn quyết định chuyển họ sang mức giá hiện tại.

Người dùng gói trả trước luôn trả theo giá hiện tại cho các giao dịch nạp tiền và mua bổ sung.

Chấm dứt cách tính giá cũ

Đối với các gói cơ bản tự động gia hạn, bạn có thể quyết định chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ rồi chuyển những người dùng đó sang giá gói cơ bản hiện tại. Tuy nhiên, hãy lưu ý các điểm sau:

 • Việc chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ chỉ ảnh hưởng đến giá của gói cơ bản; không thể thay đổi giá của bất kỳ giai đoạn ưu đãi nào sau khi mua.
 • Bạn cũng không thể di chuyển nhóm thuần tập cũ sang bất kỳ mức giá nào khác ngoài mức giá gói cơ bản hiện tại.

Giảm giá

Nếu giá mới thấp hơn, việc giảm giá diễn ra tự động và không cần người dùng phê duyệt. Người dùng sẽ nhận được thông báo và được tính phí theo mức giá thấp hơn vào ngày gia hạn tiếp theo.

Tăng giá

Nếu giá mới cao hơn, thì mức giá đã tăng sẽ ở chế độ "chọn tham gia" – tức là người dùng phải đồng ý với việc tăng giá thì giá đó mới có hiệu lực. Nếu không, gói thuê bao của họ sẽ tự động huỷ trước lần tính phí đầu tiên theo mức giá cao hơn. Người dùng sẽ được thông báo ít nhất 30 ngày trước khi quyết định tham gia, do đó có thể lần tính phí tiếp theo của họ vẫn theo mức giá hiện tại.

Nếu bạn chấm dứt một nhóm thuần tập cũ do tăng giá, sau đó thay đổi giá lần nữa, thì tất cả những người dùng chưa xử lý xong lần tăng giá đầu (chấp nhận tăng giá hoặc để thời hạn thông báo kết thúc) sẽ không cần đưa ra phản hồi nữa. Lần tăng đầu sẽ bị huỷ và chỉ áp dụng giá thay đổi ở lần sau.

 • Lưu ý quan trọng: Việc tăng giá có thể làm tăng tỷ lệ rời bỏ nếu người đăng ký không chấp nhận mức giá mới. Do đó, bạn nên liên hệ với những người đăng ký bị ảnh hưởng để thông báo cho họ về việc tăng giá trong vòng 7 ngày nhằm giải thích về việc thay đổi giá và nhắc người đăng ký về những giá trị mà họ sẽ nhận được.

Khoản thanh toán bị từ chối, thời gian ân hạn và tạm ngưng tài khoản

Vào đầu thời gian ân hạn, người đăng ký nhận được email thông báo về việc một khoản thanh toán bị từ chối. Họ sẽ có thời gian cập nhật phương thức thanh toán và gói thuê bao của họ sẽ không bị gián đoạn. Sau khi người đăng ký cập nhật sang một phương thức thanh toán hợp lệ, ngày thanh toán tiếp theo của gói thuê bao không thay đổi.

Nếu hết thời gian ân hạn mà phương thức thanh toán của người đăng ký vẫn bị từ chối, thì gói thuê bao sẽ bị tạm ngưng và họ sẽ mất quyền truy cập vào nội dung thuê bao đó trong vòng 30 ngày. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ thử lại phương thức thanh toán đã bị từ chối. Mọi gói thuê bao trong ứng dụng bắt buộc phải kích hoạt tính năng tạm ngưng tài khoản.

Bật tính năng tạm dừng gói thuê bao

Bạn có thể ngăn tình trạng người dùng tự rời bỏ ứng dụng bằng cách cho phép người dùng tạm dừng gói thuê bao. Khi bạn bật tính năng tạm dừng, người dùng có thể chọn tạm dừng gói thuê bao trong khoảng thời gian từ một tuần đến 3 tháng (thay vì huỷ gói thuê bao), tuỳ thuộc vào khoảng thời gian định kỳ. Sau khi bật, lựa chọn tạm dừng sẽ xuất hiện cả ở trung tâm gói thuê bao và trong quy trình huỷ. Lưu ý: Không thể tạm dừng gói thuê bao hằng năm và bản dùng thử miễn phí.

Cách cho phép người dùng tạm dừng gói thuê bao:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thiết lập tính năng kiếm tiền (Kiếm tiền > Thiết lập tính năng kiếm tiền).
 2. Trong mục "Cài đặt gói thuê bao", hãy thay đổi lựa chọn "Tạm dừng" thành Đã bật.
 3. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Việc tạm dừng gói thuê bao chỉ có hiệu lực sau khi kết thúc kỳ thanh toán hiện tại. Trong thời gian tạm dừng gói thuê bao, người dùng sẽ không có quyền truy cập vào gói thuê bao. Khi thời gian tạm dừng kết thúc, gói thuê bao sẽ tiếp tục và Google sẽ thử gia hạn gói thuê bao. Nếu yêu cầu tiếp tục thành công, thì gói thuê bao sẽ hoạt động trở lại. 

Tìm hiểu thêm về việc tạm dừng gói thuê bao và các yêu cầu triển khai tính năng tạm dừng trên trang web dành cho nhà phát triển Android.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false
false