Tạo một sản phẩm trong ứng dụng

Khi sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play, bạn có thể cung cấp cho người dùng các sản phẩm tính phí một lần trong ứng dụng. Sản phẩm trong ứng dụng có thể là những vật phẩm như hàng hóa ảo (ví dụ: cấp độ hoặc độc dược trong trò chơi) hoặc những dịch vụ cao cấp trong ứng dụng của bạn trên Google Play.

Lưu ý quan trọng: Chúng tôi áp dụng Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển trên Google Play và phí dịch vụ cho tất cả các sản phẩm trong ứng dụng, bao gồm cả những gói đăng ký và sản phẩm tính phí một lần.

Phạm vi cung cấp

Nếu bạn ở một địa điểm cho phép người bán đăng ký, thì bạn có thể sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play.

Nếu bạn đang ở một địa điểm được hỗ trợ và muốn bắt đầu sử dụng các tính năng của hệ thống thanh toán của Google Play cho các ứng dụng của mình, hãy thiết lập một hồ sơ thanh toán và tham khảo tài liệu về API Hệ thống thanh toán của Google Play.

Sau khi bạn tạo một sản phẩm trong ứng dụng, những người dùng chạy phiên bản mới nhất của Cửa hàng Google Play sẽ thấy được sản phẩm đó.

Các quyền bắt buộc

Để cung cấp một sản phẩm trong ứng dụng, bạn cần khai báo quyền com.android.vending.BILLING trong tệp kê khai APK của ứng dụng. Nếu phân phối ứng dụng trên toàn thế giới, bạn vẫn có thể phát hành các ứng dụng sử dụng quyền com.android.vending.BILLING ở tất cả các quốc gia.

Tạo các sản phẩm trong ứng dụng

Tạo một sản phẩm trong ứng dụng

Trước khi tạo một sản phẩm, hãy nhớ lên kế hoạch cẩn thận cho mã sản phẩm. Mã sản phẩm phải dành riêng cho ứng dụng của bạn và không thể thay đổi hoặc sử dụng lại được sau khi tạo.
 • Mã sản phẩm phải bắt đầu bằng một số hoặc chữ thường và có thể chứa số (0 đến 9), chữ thường (a đến z), dấu gạch dưới (_) và dấu chấm (.).
 • Bạn không thể thay đổi hoặc sử dụng lại một mã sản phẩm sau khi tạo sản phẩm. 
 • Lưu ý: Mã sản phẩm android.test cùng với tất cả các mã sản phẩm bắt đầu bằng android.test hiện chưa thể sử dụng được.

Cách tạo một sản phẩm trong ứng dụng:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Sản phẩm trong ứng dụng (Kiếm tiền > Sản phẩm > Sản phẩm trong ứng dụng).
 2. Nhấp vào Tạo sản phẩm.
 3. Nhập thông tin chi tiết của sản phẩm.
  • Mã sản phẩm: Mã nhận dạng duy nhất cho sản phẩm trong ứng dụng của bạn.
  • Tiêu đề: Tên ngắn của sản phẩm (tối đa 55 ký tự, nhưng bạn chỉ nên sử dụng tiêu đề 25 ký tự để hiển thị chính xác trong mọi ngữ cảnh), chẳng hạn như "Thuốc ngủ".
  • Nội dung mô tả: Nội dung mô tả chi tiết về sản phẩm (tối đa 200 ký tự), chẳng hạn như "Khiến các sinh vật ngủ ngay lập tức".
  • Biểu tượng: Một hình ảnh riêng biệt và chính xác cho sản phẩm của bạn. Đừng chèn văn bản, nội dung quảng cáo hoặc đặc điểm thương hiệu. Biểu tượng sản phẩm của bạn sẽ hiển thị tại trang thông tin trên Cửa hàng Play và trong quy trình mua.
   • PNG 32 bit
   • 512 px x 512 px
   • Tối đa 1 MB
  • Giá: Nhập giá bằng nội tệ của bạn hoặc chọn một mẫu định giá.
  • Mua nhiều: Cho phép thanh toán nhiều đơn vị sản phẩm này. Người dùng có thể mua với số lượng nhiều trong ngưỡng dành cho quốc gia/khu vực của họ. Xin lưu ý những thông tin sau:
   • Để thiết lập quy trình thanh toán mua nhiều trong Play Console, ứng dụng của bạn cần có Thư viện Google Play Billing 4.0. Truy cập trang web dành cho nhà phát triển Android để tìm hiểu cách tích hợp Thư viện Google Play Billing vào ứng dụng của bạn
   • Một số quốc gia/khu vực chưa cho phép mua nhiều
   • Ở hầu hết các quốc gia/khu vực cho phép mua nhiều, ngưỡng giá cho mỗi SKU thường vào khoảng 100 USD. Để cho phép thanh toán nhiều đơn vị của một sản phẩm, bạn cần điều chỉnh giá (trước thuế) xuống dưới ngưỡng ở từng quốc gia/khu vực.
  • Dành riêng cho Play Points: Chỉ cung cấp sản phẩm của bạn cho chương trình Google Play Points.
 4. Lưu các thay đổi của bạn rồi nhấp vào Kích hoạt để cung cấp sản phẩm trong ứng dụng cho người dùng.
  • Một sản phẩm có sẵn để mua phải ở trạng thái hoạt động và ứng dụng của sản phẩm đó phải được phát hành.
  • Nếu bạn sử dụng một tài khoản thử nghiệm, thì các sản phẩm đang hoạt động sẽ có trong những ứng dụng chưa phát hành. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào trang web dành cho Nhà phát triển Android.

Ngôn ngữ và bản dịch

Các sản phẩm trong ứng dụng sẽ dùng ngôn ngữ mặc định giống như trong ứng dụng. Để thêm bản dịch bằng các ngôn ngữ cụ thể, hãy chọn một sản phẩm trong ứng dụng, sau đó nhấp vào Quản lý bản dịch rồi áp dụng ngôn ngữ bạn muốn. Tìm hiểu thêm về cách dịch ứng dụng.

Tạo một loạt sản phẩm trong ứng dụng

Để tạo nhiều sản phẩm trong ứng dụng cùng lúc, bạn có thể tải một tệp CSV lên, trong đó có thông tin chi tiết về từng sản phẩm.
Tệp CSV sử dụng dấu phẩy (,) và dấu chấm phẩy (;) để phân tách các giá trị dữ liệu. Dấu phẩy phân tách các giá trị dữ liệu chính và dấu chấm phẩy phân tách các giá trị phụ.
Khi bạn tạo một tệp CSV chứa các sản phẩm trong ứng dụng, hãy chỉ định cú pháp CSV ở hàng đầu tiên, tiếp theo là chi tiết sản phẩm trên các hàng tiếp theo.
Lưu ý quan trọng: Mỗi sản phẩm phải xuất hiện hoàn toàn trên một dòng trong tệp CSV.

Tải tệp CSV chứa các sản phẩm trong ứng dụng lên

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Sản phẩm trong ứng dụng (Kiếm tiền > Sản phẩm > Sản phẩm trong ứng dụng).
 2. Nhấp vào Nhập.
  • Việc nhập nhiều sản phẩm bằng cách tải tệp CSV lên sẽ chỉ ghi đè các sản phẩm hiện có khi giá trị của Mã sản phẩm trong tệp CSV khớp với Mã sản phẩm của một sản phẩm hiện có trên danh sách sản phẩm trong ứng dụng. Việc ghi đè một sản phẩm sẽ không xóa các sản phẩm trong ứng dụng không có trong tệp CSV.
 3. Thả tệp CSV của bạn để tải lên hoặc nhấp vào Tải lên.

Xuất tệp CSV chứa các sản phẩm hiện có trong ứng dụng

Nếu đã tạo riêng từng sản phẩm trong ứng dụng trong Play Console, thì bạn có thể xuất tệp CSV để bắt đầu tạo các sản phẩm đó bằng cách sử dụng tệp CSV.

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Sản phẩm trong ứng dụng (Kiếm tiền > Sản phẩm > Sản phẩm trong ứng dụng).
 2. Nhấp vào Xuất.

Xem ví dụ về tệp CSV

Dưới đây là ví dụ về cú pháp CSV cần sử dụng và 3 ví dụ về sản phẩm trong ứng dụng:
 • Ví dụ đầu tiên xác định tiêu đề và nội dung mô tả bằng 2 loại ngôn ngữ (en_USes_ES). Mẫu đặt giá giúp xác định giá của mặt hàng.
 • Ví dụ thứ hai không sử dụng mẫu đặt giá. Thay vào đó, ví dụ này chỉ định một mức giá cho quốc gia mặc định (Hoa Kỳ). Play Console sử dụng tỷ giá hối đoái hiện thời và mô hình định giá phù hợp với địa phương để tự động đặt giá ở tất cả các quốc gia khác nơi ứng dụng được phân phối.
 • Ví dụ thứ ba cũng không sử dụng mẫu định giá. Giá của mặt hàng được chỉ định theo cách thủ công cho từng quốc gia nơi ứng dụng được phân phối.

Ví dụ về cú pháp CSV

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Ví dụ về sản phẩm trong ứng dụng

Ví dụ 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

Ví dụ 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Ví dụ 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Giá trị dữ liệu cho tệp CSV 

Mỗi hàng trong tệp CSV chứa các sản phẩm trong ứng dụng có thể bao gồm các giá trị sau, nhưng ít nhất một trong các giá trị này là không xác định trong mỗi hàng:  
Product ID

Việc đặt giá trị này trong tệp CSV cũng có tác dụng như nhập mã sản phẩm khi tạo một sản phẩm mới trong ứng dụng.

Nếu bạn chỉ định một Product ID được gán cho một sản phẩm trong ứng dụng đã có trong danh sách sản phẩm, thì dữ liệu cho sản phẩm hiện có trong ứng dụng sẽ bị ghi đè bằng các giá trị mà bạn chỉ định trong tệp CSV.

Publish State Giá trị này phải được đặt thành published hoặc unpublished. Việc này cũng giống như đặt một sản phẩm trong ứng dụng là Đang hoạt động hoặc Không hoạt động.
Purchase Type

Giá trị này phải được đặt thành managed_by_android.

Auto Translate

Giá trị này phải được đặt thành false vì tính năng tự động dịch thông tin chi tiết của sản phẩm trong ứng dụng chưa được hỗ trợ.

Nếu bạn muốn cung cấp bản dịch cho tiêu đề và nội dung mô tả của một sản phẩm trong ứng dụng, hãy chỉ rõ các bản dịch này trong giá trị Locale.

Locale, Title,  Description

Nếu chỉ bao gồm một ngôn ngữ cho một mặt hàng, thì bạn phải chỉ định ngôn ngữ mặc định cho ứng dụng cũng như tiêu đề và mô tả của mặt hàng đó.

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Khi đặt giá trị Locale, bạn có thể sử dụng bất kỳ mã ngôn ngữ nào xuất hiện khi thêm bản dịch cho trang thông tin trên Cửa hàng Play.

Lưu ý: Khi chỉ định các giá trị TitleDescription, hãy sử dụng dấu gạch chéo ngược để thoát ký tự dấu chấm phẩy (\;) và dấu gạch chéo ngược (\\).

Nếu muốn thêm các bản dịch cho tiêu đề và nội dung mô tả của sản phẩm, thì bạn phải liệt kê ngôn ngữ, tiêu đề và nội dung mô tả mặc định, tiếp theo là ngôn ngữ, tiêu đề và nội dung mô tả cho mỗi bản dịch. Trong ví dụ sau, sản phẩm trong ứng dụng dùng en_US (Tiếng Anh Mỹ) làm ngôn ngữ mặc định và es_ES (Tiếng Tây Ban Nha – Tây Ban Nha) làm ngôn ngữ cho bản dịch:

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Lưu ý: Mỗi ứng dụng có một ngôn ngữ mặc định, nhưng mỗi sản phẩm trong ứng dụng đều có một danh sách bản dịch riêng. Mặc dù ngôn ngữ đầu tiên trong giá trị Locale của từng sản phẩm phải giống nhau trong toàn bộ tệp CSV, nhưng những ngôn ngữ khác có thể khác nhau giữa các sản phẩm.

Auto Fill Prices, Country, Price

Bạn có thể đặt trường Auto Fill Prices thành true hoặc false. Nếu một sản phẩm trong ứng dụng dùng mẫu định giá, thì bạn nên đặt trường Auto Fill Prices thành false và không nên đặt giá trị cho trường Price.

Lưu ý: Khi bạn chỉ định giá của một sản phẩm trong tệp CSV, hãy cung cấp giá theo đơn vị một phần triệu, trong đó 1.000.000 đơn vị một phần triệu tương đương với 1 đơn vị tiền tệ thực.

Sử dụng giá tự động điền

Các phần sau mô tả ảnh hưởng của giá trị trong Auto Fill Prices (Tự động điền giá) đối với cú pháp và ý nghĩa của các giá trị Country (Quốc gia) và Price (Giá).

Nếu bạn đặt trường Tự động điền giá thành true, thì bạn chỉ cần chỉ định giá mặc định của mặt hàng; chứ không cần bao gồm giá trị Quốc gia.

Ví dụ: trong các điều kiện sau:

 • Ngôn ngữ mặc định của ứng dụng là en_US.
 • Giá mặc định, không bao gồm thuế của một sản phẩm trong ứng dụng là 1,99 đô la.
 • Bạn muốn tự động điền giá cho các quốc gia khác.

Bạn nên đặt giá trị của trường Auto Fill PricesPrice ở cuối hàng trong tệp CSV như sau: true,1990000,

Đặt giá của riêng bạn cho mỗi quốc gia  

Nếu đặt trường Auto Fill Prices thành false, thì bạn có thể chỉ định nhiều giá trị CountryPrice cho tất cả các quốc gia nơi bạn phân phối ứng dụng, bao gồm cả quốc gia tương ứng với ngôn ngữ mặc định của ứng dụng. Mỗi giá trị Countrymã quốc gia ISO viết thường gồm 2 chữ cái biểu thị quốc gia nơi bạn phân phối ứng dụng.

Lưu ý: Bạn phải cung cấp mã quốc gia và giá cho từng quốc gia mà ứng dụng nhắm mục tiêu. Để xem và chỉnh sửa danh sách các quốc gia mà ứng dụng nhắm mục tiêu, hãy sử dụng thẻ Quốc gia/khu vực trên trang Bản chính thức.

Mỗi giá trị Price biểu thị chi phí của sản phẩm bằng đơn vị một phần triệu của đơn vị tiền tệ dùng tại quốc gia đó.

Ví dụ: nếu bạn cung cấp ứng dụng ở các mức giá sau (đã bao gồm mọi loại thuế) tại các quốc gia khác:

 • 6,99 Real ở Brazil 
 • 129 Rúp ở Nga
 • 130 Rupee ở Ấn Độ
 • 27.000 Rupiah ở Indonesia
 • 37 USD ở Mexico

Bạn có thể đặt giá trị của các trường Tự động điền giá, Quốc giaGiá ở cuối hàng trong tệp CSV như sau:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID (mã nhận dạng mẫu đặt giá)

Nếu một sản phẩm được liên kết với một mẫu định giá, thì bạn nên đặt trường Auto Fill Prices thành false và không cần đặt giá trị cho cột Price. Nếu sản phẩm này không được liên kết với một mẫu định giá thì bạn không nên đặt giá trị cho trường Pricing Template ID. Thay vào đó, bạn nên đặt trường Auto Fill Prices, CountryPrice dựa trên cách bạn muốn đặt giá cho sản phẩm trong ứng dụng.

Nếu nhập tệp CSV, bạn có thể cập nhật mối liên kết giữa sản phẩm trong ứng dụng và mẫu đặt giá. Để liên kết sản phẩm với một mẫu đặt giá cụ thể, hãy đặt giá trị Pricing Template ID thành mã của mẫu đặt giá đó. Để hủy liên kết một sản phẩm trong ứng dụng khỏi tất cả các mẫu định giá, đừng đặt giá trị cho trường Pricing Template ID của sản phẩm đó.

Bạn có thể liên kết tối đa 1000 mức giá của ứng dụng hoặc mức giá của sản phẩm trong ứng dụng với một mẫu đặt giá cụ thể. Do đó, bạn không nên chỉ định cùng một giá trị Pricing Template ID cho hơn 1000 hàng trong tệp CSV.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false
false