Skapa produkter i appar

Med Google Plays faktureringssystem kan du erbjuda produkter i appar där användarna debiteras en engångskostnad. Virtuella varor (som spelnivåer eller magiska drycker) och premiumtjänster i appen på Google Play är några exempel på produkter i appar.

Du kan också skapa en prenumeration, där användarna debiteras löpande.

Viktigt! Google Plays programpolicy för utvecklare och serviceavgifter gäller för alla produkter i appar. Det gäller både engångsprodukter och prenumerationer.

Tillgänglighet

Om det finns stöd för registrering som säljare där du bor kan du använda Google Plays faktureringssystem.

Om det finns sådant stöd i området och du vill börja använda funktioner från Google Plays faktureringssystem i dina appar kan du ställa in en betalningsprofil och läsa mer om att ställa in Google Plays faktureringssystem på webbplatsen för Android-utvecklare.

En produkt i appen går bara att köpa om den är aktiv och appen är inriktad på användarens land eller region. En produkt i appen går att köpa så länge den är aktiv, även om appen har tagits bort. Du måste inaktivera en produkt i appen om du inte vill att den ska vara tillgänglig.

Om du använder ett testkonto kan du besöka webbplatsen för Android-utvecklare och läsa mer om hur du testar integreringen av Google Play Fakturering-biblioteket.

När du har skapat en produkt i appen är den tillgänglig för användare som har den senaste versionen av Google Play Butik.

Behörigheter som krävs

Behörigheten com.android.vending.BILLING måste ha deklarerats i appens APK-manifestfil om du vill erbjuda produkter i appen. Appar som använder behörigheten com.android.vending.BILLING kan fortfarande publiceras i alla länder om du distribuerar appen globalt.

Skapa produkter i appar

Skapa en produkt i appen

Det är viktigt att du har produkt-id:n med en genomtänkt struktur innan du skapar en prenumeration. Alla produkt-id:n måste vara unika för appen och kan inte ändras eller återanvändas efter att de har skapats.
 • Ett produkt-id måste börja med en siffra eller liten bokstav och får bestå av siffror (0–9), små bokstäver (a–z), understreck (_) och punkter (.).
 • Det går inte att ändra eller återanvända ett produkt-id när produkten har skapats.
 • Obs! Du kan inte använda android.test som produkt-id, och inte heller ett produkt-id som börjar med android.test.

Så här skapar du en produkt i en app:

 1. Öppna Play Console.
 2. Öppna sidan Produkter i appar (Generera intäkter > Produkter > Produkter i appar).
 3. Klicka på Skapa produkt.
 4. Ange information om produkten.
  • Produkt-id: Ett unikt id för produkten i appen.
  • Namn: Ett kort namn på objektet (upp till 55 tecken, men vi rekommenderar att du inte använder mer än 25 tecken i ett namn så att det visas korrekt i alla sammanhang), t.ex. Sömndryck.
  • Beskrivning: En beskrivning av objektet (upp till 200 tecken), t.ex. Får varelser att somna omedelbart.
  • Ikon: En unik och relevant bild för produkten. Bilden ska inte innehålla text, marknadsföring eller varumärken. Produktikonen visas i butiksuppgifterna och köpflödet.
   • 32-bitars PNG
   • 512 x 512 pixlar
   • Upp till 1 MB
  • Pris: Ange ett pris i lokal valuta eller välj en prismall.
  • Flera av samma produkt: Tillåt flera av den här produkten i kassan. Användare kan köpa flera av samma produkt inom gränsen för vad som är tillåtet i landet/regionen. Observera följande:
   • Du måste ha Google Play Fakturering-biblioteket 4.0 för att kunna konfigurera flera av samma produkt i kassan på Play Console. Besök webbplatsen för Android-utvecklare om du vill veta mer om hur du integrerar Google Play Fakturering-biblioteket med appen.
   • Flera av samma produkt i kassan är inte tillgängligt i vissa länder eller regioner.
   • I de flesta länder eller regioner där flera av samma produkt i kassan är tillgängligt är SKU-prisgränsen cirka 100 USD. Om det ska gå att köpa flera av samma produkt i kassan måste du justera priset (före skatt) så att det är lägre än gränsen i respektive land eller region.
  • Endast med Play Points: Gör så att produkten bara är tillgänglig med Google Play-poäng.
 5. Spara ändringarna och gör produkten i appen tillgänglig för användarna genom att klicka på Aktivera.

Språk och översättningar

Standardspråket för produkter i appar är samma som för appen de tillhör. Om du vill lägga till översättningar väljer du en produkt i appen, klickar på Hantera översättningar och lägger till de önskade språken. Du kan läsa mer om hur du erbjuder dina användare lokalisering i Översätta och lokalisera en app.

Skapa flera produkter i appen samtidigt

Om du vill skapa flera produkter i appen samtidigt kan du ladda upp en CSV-fil med information om var och en av dem.
I CSV-filer används kommatecken (,) och semikolon (;) för att avgränsa datavärden. Komma avgränsar primära datavärden och semikolon separerar delvärden.
När du skapar en CSV-fil med produkter i appen anger du CSV-syntaxen på första raden följt av produktinformationen på efterföljande rader.
Viktigt! Varje objekt måste stå på en egen rad i CSV-filen.

Ladda upp en CSV-fil med produkter i appar

Så här laddar du upp en CSV-fil:

 1. Öppna Play Console.
 2. Öppna sidan Produkter i appar (Generera intäkter > Produkter > Produkter i appar).
 3. Klicka på Importera.
  • När du importerar produkter med en uppladdad CSV-fil ersätts befintliga produkter bara om värdet på Product ID i CSV-filen är identiskt med ett Product ID för en befintlig produkt i produktlistan. Att en produkt skrivs över innebär inte att produkter i appen som inte finns i CSV-filen tas bort.
 4. Släpp CSV-filen som ska laddas upp eller klicka på Ladda upp.

Exportera en CSV-fil med produkter i appen

Så här exporterar du en CSV-fil:

 1. Öppna Play Console.
 2. Öppna sidan Produkter i appar (Generera intäkter > Produkter > Produkter i appar).
 3. Klicka på Exportera.

Se ett exempel på en CSV-fil

Här är ett exempel på CSV-syntaxen som ska användas och tre exempel på produkter i appar:
 • I det första exemplet definieras ett namn och en beskrivning på två olika språk: (en_US och es_ES). Objektets pris definieras med en prismall.
 • I det andra exemplet används ingen prismall. I stället anges ett pris för standardlandet (USA). Priset i alla andra länder där appen distribueras ställs in automatiskt på Play Console utifrån aktuell växelkurs och lokalt relevanta prismönster.
 • I det tredje exemplet används inte heller någon prismall. Objektets pris anges manuellt för varje land där appen distribueras.

Exempel på CSV-syntax

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Exempel på produkter i appar

Exempel 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

Exempel 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Exempel 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Datavärden för CSV-filer

Varje rad i en CSV-fil med produkter i appar kan innehålla följande värden, men minst ett av värdena är odefinierat på varje rad:
Product ID

Om du anger det här värdet i CSV-filen har det samma effekt som att ange ett produkt-id när du skapar en ny produkt i appen.

Om du anger ett Product ID som har tilldelats en produkt som redan finns i en produktlista skrivs data för den befintliga produkten i appen över med de värden som du anger i CSV-filen.

Publish State Detta värde måste vara inställt på published eller unpublished. Detta är samma sak som att ställa in en produkt i appen som Aktiv eller Inaktiv.
Purchase Type

Detta värde måste ställas in på managed_by_android.

Auto Translate

Detta värde måste vara inställt på false eftersom automatisk översättning av produktinformation i appar inte stöds.

Om du vill att namnet på och beskrivningen av en produkt i appen ska finnas på olika språk skriver du in översättningarna direkt i värdet på Locale.

Locale, Title, och Description

Om du bara tar med en språkkod för ett objekt måste du ange appens standardspråkkod och objektets standardnamn och beskrivning:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

När du anger värdet Locale kan du använda de språkkoder som visas när du lägger till översättningar av dina butiksuppgifter.

Obs! Om du vill använda semikolon eller bakstreck i värdena Title eller Description måste du ha ett bakstreck som undantagstecken före dem (\; och \\).

Om du vill inkludera översatta versioner av objektets namn och beskrivning måste du ange standardvärden för språkkod, namn och beskrivning, följt av språkkoder, namn och beskrivningar för varje översättning. I följande exempel använder produkten i appen en_US (amerikansk engelska) som standardspråkkod och es_ES (europeisk spanska) som översättning:

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Obs! En app har ett enda standardspråk, men varje produkt i appen har sin egen översättningslista. Den första språkkoden i Locale måste vara densamma för alla objekt i hela CSV-filen, men de andra språkkoderna kan skilja sig från objekt till objekt.

Auto-Fill Prices, Country, och Price

Du kan ställa in Auto-Fill Pricestrue eller false. Om en produkt i appen har en prismall ska du ställa in Auto-Fill Pricesfalse och inte ange något värde för Price.

Obs! När du anger ett objekts pris i en CSV-fil anger du priset i mikroenheter, där 1 000 000 mikroenheter motsvarar 1 enhet i verklig valuta.

Använda autofyllda priser

I följande avsnitt beskrivs hur värdet för Auto-Fill Prices påverkar syntaxen och betydelsen av värdena Country och Price.

Om du ställer in Auto-Fill Pricestrue anger du bara objektets standardpris. Ange inget värde för Country.

Anta till exempel att följande gäller:

 • Appens standardspråkkod är en_US.
 • Standardpriset exklusive moms för en produkt i appen är 1,99 USD.
 • Du vill att priserna för andra länder ska fyllas i automatiskt.

Du anger värdena för Auto-Fill Prices och Price i slutet av en rad i CSV-filen på följande sätt: true,1990000,

Ange eget pris per land

Om du ställer in Auto-Fill Pricesfalse i stället kan du ange en serie värden för Country och Price för alla länder där du distribuerar appen, inklusive landet som motsvarar appens standardspråkkod.å+ Varje värde för Country består av två stora bokstäver som utgör ISO-landskoden för ett land där appen distribueras.

Obs! Du måste ange en landskod och ett pris för varje land som appen är inriktad på. På fliken Länder/regioner på sidan Produktion ser du och kan redigera listan med länder som appen är inriktad på.

Varje värde för Price står för kostnaden för objektet i mikroenheter av den valuta som används i landet.

Anta till exempel att du erbjuder din app till följande priser (inklusive skatt) i andra länder:

 • 6,99 BRL i Brasilien
 • 129 RUB i Ryssland
 • 130 INR i Indien
 • 27 000 PHP i Indonesien
 • 37 MXN i Mexiko

Du kan ange värdena för Auto-Fill Prices, Country och Price i slutet av en rad i CSV-filen på följande sätt:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID

Om ett objekt är länkat till en prismall ska du ställa in Auto-Fill Pricesfalse och inte ange något värde i kolumnen Price. Om objektet inte är länkat till någon prismall ska du inte ange något värde för Pricing template ID. Ange i stället Auto-Fill Prices, Country och Price baserat på hur du vill ange pris för den produkten i appen.

Om du importerar en CSV-fil kan du uppdatera länken mellan produkter i appar och prismallar. Du länkar produkten till en prismall genom att ställa in värdet för prismallens Pricing Template ID på den prismallens id. Om du vill koppla bort en produkt i appen från alla prismallar anger du inget värde för dess Pricing template ID.

Du kan länka upp till 1 000 priser på appar eller produkter i appar till en prismall. Ange därför inte samma värde för Pricing template ID på mer än 1 000 rader i en CSV-fil.

EEA Withdrawal Right Type

Om du distribuerar till användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska du ange antingen DIGITAL_CONTENT eller SERVICE som värde här.

Reduced VAT Rates

Om du säljer digitala nyheter, tidskrifter, tidningar, böcker, videor, musik, ljud eller ljudböcker i olika länder eller regioner kan du vara berättigad till sänkt moms.

För sänkt moms har värdena i detta fält följande format:

CountryCode;VATRate;

Varje par med land och moms ska följas av ett semikolon innan du lägger till ett nytt par med land och moms.

Exempel:

CA;BOOKS_1 för att ange sänkt moms för Böcker nivå 1 för Kanada.

FR;NEWS_1; GR;NEWS_2 för att ange sänkt moms för Nyheter nivå 1 för Frankrike och sänkt moms för Nyheter nivå 2 för Grekland.

Nivåer kan anges som BOOKS_1, NEWS_1, NEWS_2, MUSIC_OR_AUDIO_1, LIVE_OR_BROADCAST_1 (versaler eller gemener)

Communications and amusement taxes

Om du vill ta ut delstatliga kommunikations- och nöjesskatter måste du ange att appen eller produkten är en streamingprodukt och ange ELIGIBLE i det här fältet. I annat fall lämnar du fältet tomt.

Det enda tillåtna landet för denna typ av skatt är USA.

Värdet i det här fältet anges alltid på följande sätt:

CountryCode;Eligibility;Rate

Exempel:

US;ELIGIBLE;VIDEO_RENTAL

Om villkoren uppfylls kan följande kategorier anges i fältet:

VIDEO_RENTAL för videostreaming – prenumeration, uthyrning eller pay-per-view (PPV)

VIDEO_SALES för videostreaming – försäljning

VIDEO_MULTI_CHANNEL för videostreaming – flera kanaler

AUDIO_RENTAL för ljudstreaming – prenumerationer eller uthyrning

AUDIO_SALES för ljudstreaming – försäljning

AUDIO_MULTI_CHANNEL för ljudstreaming – flera kanaler

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny