Skapa en hanterad produkt

Med Google Plays faktureringstjänst kan du erbjuda produkter i appar där användarna debiteras på engångsbasis, så kallade hanterade produkter. Hanterade produkter kan bygga ut din app på Google Play med exempelvis virtuella varor (som spelnivåer eller magisk dryck) och premiumtjänster.

Viktigt! Google Plays programpolicy för utvecklare och transaktionsavgifter gäller för alla produkter i appar. Det gäller både hanterade produkter och prenumerationer.

Tillgänglighet

Om det finns stöd för registrering som säljare där du bor kan du använda Google Plays faktureringstjänst.

Om det finns sådant stöd i området och du vill börja använda funktioner från Google Play Fakturering i dina appar kan du konfigurera en betalningsprofil och läsa igenom dokumentationen för Google Play Billing API.

När du har skapat en hanterad produkt är den tillgänglig för användare som har den senaste versionen av Google Play Butik.

Behörigheter som krävs

För att kunna erbjuda en hanterad produkt måste du deklarera com.android.vending.BILLING i appens APK-manifestfil. Appar som använder behörigheten com.android.vending.BILLING kan fortfarande publiceras i alla länder om du distribuerar appen globalt.

Skapa hanterade produkter

Skapa en enda hanterad produkt

Planera dina produkt-id:n noggrant innan du skapar en hanterad produkt. Alla produkt-id:n måste vara unika för appen och kan inte ändras eller återanvändas efter att de har skapats.
 • Ett produkt-id måste börja med en liten bokstav eller siffra och får endast bestå av små bokstäver (a–z), siffror (0–9), understreck (_) och punkter (.).
 • Obs! Du kan inte använda android.test som produkt-id, och inte heller ett produkt-id som börjar med android.test.

Så här skapar du en hanterad produkt:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i apparProdukter som hanteras.
 4. Klicka på Skapa hanterad produkt.
 5. Ange information om produkten.
  • Namn: Ett kort namn på objektet (upp till 55 tecken, men vi rekommenderar att du inte använder mer än 25 tecken i ett namn så att det visas korrekt i alla sammanhang), t.ex. Sömndryck.
  • Beskrivning: En beskrivning av objektet (upp till 80 tecken), t.ex. Får varelser att somna omedelbart.
  • Pris: Ange ett pris i lokal valuta eller välj en prismall.
 6. Välj Aktiv eller Inaktiv bredvid Status.
  • En produkt går bara att köpa om den är aktiv och finns i en publicerad app.
  • Om du använder ett testkonto är aktiva objekt tillgängliga i appar som inte har publicerats. Läs mer på webbplatsen för Android-utvecklare.
 7. Klicka på Spara.

Språk och översättningar

Hanterade produkter har samma standardspråk som appen de tillhör. Om du vill lägga till översättningar väljer du en hanterad produkt och klickar på Lägg till översättningarLäs mer om hur du översätter appen.

Skapa en grupp med flera hanterade produkter

Om du vill skapa flera hanterade produkter samtidigt kan du ladda upp en CSV-fil som innehåller information om var och en av produkterna.
I CSV-filer används kommatecken (,) och semikolon (;) för att avgränsa datavärden. Komma avgränsar primära datavärden och semikolon separerar delvärden.
När du skapar en CSV-fil med hanterade produkter anger du CSV-syntaxen på första raden följt av produktinformationen på efterföljande rader.
Viktigt! Varje objekt måste stå på en egen rad i CSV-filen.

Ladda upp en CSV-fil med hanterade produkter

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i apparProdukter som hanteras.
 4. Klicka på Importera/Exportera > Importera hanterade produkter från CSV-fil.
  • Om du vill ersätta befintliga hanterade produkter i produktlistan markerar du kryssrutan Skriv över befintliga produkter. Befintliga produkter ersätts bara om ett Product ID i CSV-filen har samma värde som ett Product ID för en befintlig hanterad produkt i produktlistan. Att en produkt skrivs över innebär inte att hanterade produkter som inte finns i CSV-filen tas bort.
 5. Klicka på Bläddra bland filer och välj CSV-filen.

Exportera en CSV-fil med befintliga hanterade produkter

Om du har skapat hanterade produkter en i taget i Play Console kan en exporterad CSV-fil vara en bra grund för att börja skapa dem med en CSV-fil i stället.

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i apparProdukter som hanteras.
 4. Klicka på Importera/Exportera > Exportera produkter i appar till CSV-filer.

Se ett exempel på en CSV-fil

Här är ett exempel på CSV-syntaxen som ska användas och tre exempel på hanterade produkter:
 • I det första exemplet definieras ett namn och en beskrivning på två olika språk: (en_US och es_ES). Objektets pris definieras med en prismall.
 • I det andra exemplet används ingen prismall. I stället anges ett pris för standardlandet (USA). Priset i alla andra länder där appen distribueras ställs in automatiskt i Play Console utifrån aktuell växelkurs och lokalt relevanta prissättningsmönster.
 • I det tredje exemplet används inte heller någon prismall. Objektets pris anges manuellt för varje land där appen distribueras.

Exempel på CSV-syntax

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Exempel på hanterade produkter

Exempel 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

Exempel 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Exempel 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Datavärden för CSV-filer 

Varje rad i en CSV-fil med hanterade produkter kan innehålla följande värden, men minst ett av värdena är odefinierat på varje rad:  
Product ID

Om du anger det här värdet i CSV-filen har det samma effekt som att ange ett produkt-id när du skapar en ny hanterad produkt.

Om du anger ett Product ID som har tilldelats en hanterad produkt som redan finns i en produktlista, och du har markerat kryssrutan Skriv över befintliga produkter i dialogrutan Importera produkter i appar, skrivs data för den befintliga hanterade produkten över med de värden som du anger i CSV-filen.

Publish State Detta värde måste vara inställt på published eller unpublished. Det här är detsamma som att ställa in en hanterad produkt som Aktiv eller Inaktiv.
Purchase Type

Detta värde måste ställas in på managed_by_android.

Auto Translate

Detta värde måste vara inställt på false eftersom automatisk översättning av hanterade produktuppgifter inte stöds.

Om du vill tillhandahålla översättningar av en hanterad produkts namn och beskrivning anger du dessa översättningar uttryckligen inom värdet Locale.

Locale, Title och Description

Om du bara tar med en språkkod för ett objekt måste du ange appens standardspråkkod och objektets standardnamn och beskrivning:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

När du anger värdet Locale kan du använda de språkkoder som visas när du lägger till översättningar av dina butiksuppgifter.

Obs! Om du vill använda semikolon eller bakstreck i värdena för Title och Description måste du koda dem med bakstreck (\; och \\).

Om du vill inkludera översatta versioner av objektets namn och beskrivning måste du ange standardvärden för språkkod, namn och beskrivning, följt av språkkoder, namn och beskrivningar för varje översättning. I följande exempel använder den hanterade produkten en_US (amerikansk engelska) som standardspråkkod och es_ES (europeisk spanska) som översättning:

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Obs! En app har ett enda standardspråk, men varje hanterad produkt har sin egen översättningslista. Den första språkkoden i Locale måste vara densamma för alla objekt i hela CSV-filen, men de andra språkkoderna kan skilja sig från objekt till objekt.

Auto Fill Prices, Country och Price

Du kan ställa in Auto Fill Pricestrue eller false. Om en hanterad produkt har en prismall ska du ställa in Auto Fill Pricesfalse och inte ange något värde för Price.

Obs! När du anger ett objekts pris i en CSV-fil anger du priset i mikroenheter, där 1 000 000 mikroenheter motsvarar 1 enhet i verklig valuta.

Använda autofyllda priser

I följande avsnitt beskrivs hur värdet för Auto Fill Prices påverkar syntaxen och betydelsen av värdena Country och Price.

Om du ställer in Auto Fill Pricestrue anger du bara objektets standardpris. Ange inget värde för Country.

Anta till exempel att följande gäller:

 • Appens standardspråkkod är en_US.
 • En hanterad produkts standardpris exklusive moms är 1,99 USD.
 • Du vill att priserna för andra länder ska fyllas i automatiskt.

Du anger värdena för Auto Fill Prices och Price i slutet av en rad i CSV-filen på följande sätt: true,1990000,

Ange ditt eget pris per land  

Om du ställer in Auto Fill Pricesfalse i stället kan du ange en serie värden på Country och Price för alla länder där du distribuerar appen, inklusive landet som motsvarar appens standardspråkkod. Varje värde för Country består av två stora bokstäver som utgör ISO-landskoden för ett land där appen distribueras.

Obs! Du måste ange en landskod och ett pris för varje land som appen är inriktad på. På sidan Priser och distribution ser du och kan redigera listan med länder som appen är inriktad på.

Varje värde på Price står för kostnaden för objektet i mikroenheter av den valuta som används i landet.

Anta till exempel att du erbjuder din app till följande priser (inklusive skatt) i andra länder:

 • 6,99 BRL i Brasilien 
 • 129 RUB i Ryssland
 • 130 INR i Indien
 • 27 000 PHP i Indonesien
 • 37 MXN i Mexiko

Du kan ange värdena för Auto Fill Prices, Country och Price i slutet av en rad i CSV-filen på följande sätt:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID

Om ett objekt är länkat till en prismall ska du ställa in Auto Fill Pricesfalse och inte ange något värde i kolumnen Price. Om objektet inte är länkat till någon prismall ska du inte ange något värde för Pricing Template ID. Ange i stället Auto Fill Prices, Country och Price baserat på hur du vill ange pris för den hanterade produkten.

Om du importerar en CSV-fil och har markerat kryssrutan Skriv över befintliga produkter i dialogrutan Importera produkter i appar kan du uppdatera länken mellan hanterade produkter och prismallar. Du länkar produkten till en prismall genom att ställa in värdet för prismallens Pricing Template ID på den prismallens id. Om du vill koppla bort en hanterad produkt från alla prismallar anger du inget värde för dess Pricing Template ID.

Du kan länka upp till 1 000 appriser eller hanterade produktpriser till en viss prismall. Ange därför inte samma värde för Pricing Template ID på mer än 1 000 rader i en CSV-fil.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt