Een in-app-product maken

Met het factureringssysteem van Google Play kun je in-app-producten aanbieden waarvoor gebruikers eenmalig moeten betalen. Dit noemen we in-app-producten. In-app-producten kunnen items bevatten zoals virtuele artikelen (bijvoorbeeld gamelevels of toverdranken) en premium services in je app op Google Play.

 • Je kunt ook een abonnement maken waarbij gebruikers periodiek kosten in rekening gebracht krijgen.

Belangrijk: Op in-app-producten, waaronder eenmalige producten en abonnementen, zijn het Programmabeleid voor ontwikkelaars en de servicekosten van Google Play van toepassing.

Beschikbaarheid

Als je je bevindt op een locatie waar registratie als verkoper wordt ondersteund, kun je gebruikmaken van het factureringssysteem van Google Play.

Als je je op een ondersteunde locatie bevindt en de functies van het factureringssysteem van Google Play in je apps wilt gebruiken, stel je een betalingsprofiel in en bekijk je de documentatie van de API voor het factureringssysteem van Google Play.

Nadat je een in-app-product hebt gemaakt, is het beschikbaar voor gebruikers die de nieuwste versie van de Google Play Store gebruiken.

Vereiste rechten

Als je een in-app-product wilt aanbieden, moet je het recht com.android.vending.BILLING definiëren in het APK-manifestbestand van je app. Als je de app wereldwijd distribueert, kun je nog steeds in alle landen apps publiceren die het recht com.android.vending.BILLING gebruiken.

In-app-producten maken

Eén in-app-product maken

Voordat je een product maakt, moet je je product-ID's zorgvuldig plannen. De product-ID's voor je app moeten uniek zijn. Je kunt ze niet wijzigen of opnieuw gebruiken nadat ze zijn gemaakt.
 • Product-ID's moeten beginnen met een cijfer of kleine letter en mogen cijfers (0-9), kleine letters (a-z), underscores (_) en punten (.) bevatten.
 • Je kunt een product-ID niet wijzigen of opnieuw gebruiken nadat het product is gemaakt.
 • Opmerking: De product-ID android.test en alle product-ID's die beginnen met android.test zijn niet beschikbaar.

Zo maak je een in-app-product:

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina In-app-producten (Inkomsten genereren > Producten > In-app-producten).
 2. Klik op Product maken.
 3. Geef de productdetails op.
  • Product-ID: Een unieke ID voor je in-app-product.
  • Titel: Een korte naam voor het item, zoals Slaapdrankje (maximaal 55 tekens, maar voor een goede weergave in elke context adviseren we niet meer dan 25 tekens te gebruiken).
  • Beschrijving: Dit is een lange beschrijving van het item (maximaal 200 tekens), zoals Hiermee vallen wezens meteen in slaap.
  • Icoon: Een unieke en nauwkeurige afbeelding voor je product. Gebruik geen tekst, promoties of branding. Je producticoon is zichtbaar in je winkelvermelding en tijdens het aankoopproces.
   • 32-bits png
   • 512 bij 512 pixels
   • Tot 1 MB
  • Prijs: Geef een prijs op in je lokale valuta of selecteer een prijstemplate.
  • Meerdere aankopen: Sta betalen voor meerdere aankopen toe voor dit product. Gebruikers kunnen meerdere aankopen doen binnen de drempel van hun land/regio. Let op de volgende informatie:
   • Als je betalen voor meerdere aankopen wilt instellen in Play Console, moet je app Google Play Billing Library 4.0 gebruiken. Ga naar de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie over hoe je de Google Play Billing-bibliotheek in je app integreert
   • Betalen voor meerdere aankopen is niet beschikbaar in sommige landen/regio's.
   • In de meeste landen/regio's waar betalen voor meerdere aankopen beschikbaar is, is de SKU-prijsdrempel ongeveer USD 100. Als je betalen voor meerdere aankopen wilt toestaan, moet je de prijs (vóór toepassing van btw) aanpassen naar een lagere waarde dan de drempel in elk land of elke regio.
  • Exclusief voor Play Points: Maak je product alleen beschikbaar voor Google Play Points.
 4. Sla je wijzigingen op en klik op Activeren om je in-app-product beschikbaar te maken voor gebruikers.
  • Als je wilt dat een product beschikbaar is voor aankoop, moet het product actief zijn en moet de app zijn gepubliceerd.
  • Als je een testaccount gebruikt, zijn actieve items beschikbaar in niet-gepubliceerde apps. Ga naar de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie.

Talen en vertalingen

In-app-producten gebruiken dezelfde standaardtaal als de bijbehorende app. Als je vertalingen in andere talen wilt toevoegen, selecteer je een in-app-product, klik je op Vertalingen beheren en pas je de gewenste talen toe. Meer informatie over het vertalen van je app

Een batch met meerdere in-app-producten maken

Als je meerdere in-app-producten tegelijk wilt maken, upload je een csv-bestand met informatie over elk van je producten.
In csv-bestanden worden gegevenswaarden gescheiden door komma's (,) en puntkomma's (;). Met komma's worden primaire gegevenswaarden gescheiden en met puntkomma's worden subwaarden gescheiden.
Als je een csv-bestand maakt met beheerde producten, geef je de csv-syntaxis op in de eerste rij, gevolgd door de productdetails in de volgende rijen.
Belangrijk: Elk item moet in het csv-bestand in zijn geheel op één regel staan.

Een csv-bestand met in-app-producten uploaden

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina In-app-producten (Inkomsten genereren > Producten > In-app-producten).
 2. Klik op Importeren.
  • Als je meerdere producten importeert door een csv-bestand te uploaden, worden bestaande producten alleen overschreven als de waarde van een product-ID in het csv-bestand overeenkomt met de product-ID van een bestaand in-app-product in de productvermelding Er worden geen in-app-producten verwijderd die niet zijn opgenomen in het csv-bestand.
 3. Zet het csv-bestand dat je wilt uploaden neer of klik op Uploaden.

Een csv-bestand met bestaande in-app-producten exporteren

Als je in-app-producten afzonderlijk hebt gemaakt in de Play Console, kun je ze exporteren als csv-bestand. Je kunt dit bestand gebruiken om snel nieuwe beheerde producten te maken.

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina In-app-producten (Inkomsten genereren > Producten > In-app-producten).
 2. Klik op Exporteren.

Een voorbeeld van een csv-bestand bekijken

Hier zie je een voorbeeld van de csv-syntaxis die je moet gebruiken en 3 voorbeelden van in-app-producten:
 • In het eerste voorbeeld tref je een titel en een beschrijving aan in 2 verschillende talen (en_US en es_ES). De prijs van het item wordt gedefinieerd in een prijstemplate.
 • In het tweede voorbeeld wordt geen prijstemplate gebruikt. In plaats daarvan wordt een prijs voor het standaardland (Verenigde Staten) opgegeven. In de Play Console wordt de prijs op basis van de huidige wisselkoersen en lokaal relevante prijsmodellen automatisch ingesteld voor alle andere landen waar de app wordt gedistribueerd.
 • In het derde voorbeeld wordt ook geen prijstemplate gebruikt. De prijs van het artikel wordt handmatig opgegeven voor elk land waar de app wordt gedistribueerd.

Voorbeeld van CSV-syntaxis

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID (Product-ID,Publicatiestatus,Aankooptype,Automatisch vertalen,Landinstelling; Titel; Beschrijving,Prijzen automatisch invullen,Prijs,Prijstemplate-ID)

Voorbeelden van in-app-producten

Voorbeeld 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

Voorbeeld 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Voorbeeld 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Gegevenswaarden voor csv-bestanden

Elke rij in een csv-bestand met in-app-producten kan de volgende waarden bevatten, maar ten minste één van deze waarden in elke rij is niet gedefinieerd:
Product ID

Als je deze waarde instelt in het csv-bestand, heeft dat hetzelfde effect als wanneer je een Product-ID opgeeft op het moment dat je een nieuw in-app-product maakt.

Als je een Product ID opgeeft die is toegewezen aan een in-app-product dat al in een productlijst staat, worden de gegevens voor het bestaande in-app-product overschreven door de waarden die je opgeeft in het csv-bestand.

Publish State Deze waarde moet worden ingesteld op published of unpublished. Dit is hetzelfde als wanneer je een in-app-product instelt als Actief of Inactief.
Purchase Type

Deze waarde moet worden ingesteld op managed_by_android.

Auto Translate

Deze waarde moet je instellen op false omdat de automatische vertaling van in-app-productdetails niet wordt ondersteund.

Als je een vertaling van de titel en beschrijving van een in-app-product wilt opgeven, geef je deze vertaling expliciet op in de waarde Locale.

Locale, Title en Description

Als je maar één landinstelling voor een item opneemt, moet je de standaardlandinstelling van de app en de standaardtitel en -beschrijving van het item opgeven:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Als je de waarde Locale instelt, kun je een van de taalcodes gebruiken die je ziet als je een vertaling van je winkelvermelding toevoegt.

Opmerking: Als je de waarden Title en Description opgeeft, zet je een backslash voor de puntkomma (\;) en voor de backslash zelf (\\).

Als je een vertaling van de titel en beschrijving van het item wilt opnemen, moet je de standaardlandinstelling, -titel en -beschrijving vermelden, gevolgd door de landinstelling, titel en beschrijving voor elke vertaling. In het volgende voorbeeld is de standaard landinstelling van het in-app-product en_US (Engels voor de Verenigde Staten) en de landinstelling voor de vertaling es_ES (Spaans voor Spanje):

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Opmerking: Een app bevat één standaardtaal, maar elk in-app-product heeft een eigen lijst met vertalingen. De primaire landinstelling in de waarde Locale moet voor elk item in het gehele csv-bestand hetzelfde zijn, maar de andere landinstellingen kunnen per item verschillen.

Auto Fill Prices, Country en Price

Je kunt Auto Fill Prices instellen op true of false. Als een in-app-product een prijstemplate gebruikt, moet je Auto Fill Prices instellen op false en stel je geen waarde in voor Price.

Opmerking: Als je de prijs van een item opgeeft in een csv-bestand, geef je een prijs op in micro-eenheden, waarbij 1.000.000 micro-eenheden overeenkomen met 1 eenheid in echte valuta.

Automatisch ingevulde prijzen gebruiken

In de volgende gedeelten wordt beschreven welke invloed de waarde Auto Fill Prices heeft op de syntaxis en betekenis van de waarden Country en Price.

Als je Auto Fill Prices instelt op true, geef je alleen de standaardprijs van het item op. Je geeft niets op voor de waarde Country.

Je kunt bijvoorbeeld de volgende voorwaarden opgeven:

 • De standaardlandinstelling van je app is en_US.
 • De standaardprijs exclusief voor in-app-producten is $ 1,99.
 • Je wilt dat de prijzen voor andere landen automatisch worden ingevuld.

Je stelt de waarden Auto Fill Prices en Price aan het eind van een rij in het csv-bestand dan als volgt in: true,1990000,

Je eigen prijs per land instellen 

Als je Auto Fill Prices instelt op false, kun je Country en Price opgeven voor elk land waar je je app distribueert, waaronder het ingestelde standaardland van je app. Voor de waarde Country geef je met hoofdletters de tweeletterige ISO-landcode op voor het land waarin je app wordt gedistribueerd.

Opmerking: Je moet voor elk land dat je met je app target een landcode en prijs opgeven. Als je de lijst met landen die je met je app target wilt bekijken en bewerken, gebruik je het tabblad Landen/regio's op de pagina Productie.

Elke waarde voor Price staat voor de kosten van het item in micro-eenheden van de valuta die in dat land wordt gebruikt.

Als je je app bijvoorbeeld aanbiedt voor de volgende prijzen (alle inclusief btw) in andere landen:

 • R$ 6,99 in Brazilië
 • ₽ 129 in Rusland
 • ₹ 130 in India
 • Rp 27.000 in Indonesië
 • $ 37 in Mexico

Je stelt de waarden Auto Fill Prices, Country en Price aan het eind van een rij in het csv-bestand dan als volgt in:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID

Als een item is gekoppeld aan een prijstemplate, moet je Auto Fill Prices instellen op false en stel je geen waarde in voor de kolom Price. Als het item niet is gekoppeld aan een prijstemplate, moet je geen waarde instellen voor Price Template ID. In plaats daarvan stel je Auto Fill Prices, Country en Price in op basis van hoe je de prijzen van het in-app-product wilt instellen.

Als je een csv-bestand importeert, kun je de links tussen in-app-producten en prijstemplates updaten. Als je het product wilt koppelen aan een specifieke prijstemplate, stel je een waarde in voor Pricing Template ID. Als je een in-app-product wilt ontkoppelen van alle prijstemplates, stel je geen waarde in voor Pricing Template ID.

Je kunt maximaal 1000 app-prijzen of in-app-productprijzen aan een bepaalde prijstemplate koppelen. Vermeld dezelfde Pricing Template ID daarom in maximaal 1000 rijen van een csv-bestand.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
92637
false