Een beheerd product maken

Met de factureringsservice van Google Play kunt u in-app-producten aanbieden waarvoor eenmalig kosten in rekening worden gebracht aan gebruikers. Dit noemen we beheerde producten. Beheerde producten kunnen items bevatten zoals virtuele items (bijvoorbeeld: gamelevels of drankjes) en premium services in uw app op Google Play.

Belangrijk: Het programmabeleid voor ontwikkelaars van Google Play en de transactiekosten zijn van toepassing op alle in-app-producten, met inbegrip van beheerde producten en abonnementen.

Beschikbaarheid

Als u zich op een ondersteunde locatie voor registratie als verkoper bevindt, kunt u de factureringsservice van Google Play gebruiken.

Als u zich op een ondersteunde locatie bevindt en de functies van de factureringsservice van Google Play in uw apps wilt gebruiken, stelt u een betalingsprofiel in en bekijkt u de documentatie over de Google Play Billing API.

Nadat u een beheerd product heeft gemaakt, is het beschikbaar voor gebruikers die de nieuwste versie van de Google Play Store gebruiken.

Vereiste machtigingen

Als u een beheerd product wilt aanbieden, moet u de machtiging com.android.vending.BILLING declareren in het APK-manifestbestand van uw app. Als u uw app wereldwijd distribueert, kunt u nog steeds in alle landen apps publiceren die de machtiging com.android.vending.BILLING gebruiken.

Beheerde producten maken

Eén beheerd product maken

Voordat u een beheerd product maakt, moet u uw product-ID's zorgvuldig plannen. De product-ID's voor uw app moeten uniek zijn en kunnen niet worden gewijzigd of opnieuw worden gebruikt nadat ze zijn gemaakt.
 • Product-ID's moeten beginnen met een kleine letter of een cijfer en mogen alleen kleine letters (a-z), cijfers (0-9), underscores (_) en punten (.) bevatten.
 • Opmerking: De product-ID android.test en alle product-ID's die beginnen met android.test zijn niet beschikbaar.

Ga als volgt te werk om een beheerd product te maken:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het linkermenu op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-productenBeheerde producten.
 4. Klik op Beheerd product maken.
 5. Voer uw productgegevens in.
  • Titel: een korte naam voor het item, zoals 'Slaapdrankje' (maximaal 55 tekens, maar om ervoor te zorgen dat de titel in elke context correct wordt weergegeven, adviseren we om niet meer dan 25 tekens te gebruiken).
  • Beschrijving: een lange beschrijving van het item (maximaal 80 tekens), zoals 'Hiermee vallen de wezens meteen in slaap'.
  • Prijs: geef een prijs op in uw lokale valuta of selecteer een prijstemplate.
 6. Kies naast 'Status' de optie Actief of Inactief.
  • Als u wilt dat een product beschikbaar is voor aankoop, moet het product actief zijn en moet de app worden gepubliceerd.
  • Als u een testaccount gebruikt, zijn actieve items beschikbaar in niet-gepubliceerde apps. Ga naar de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie.
 7. Klik op Opslaan.

Talen en vertalingen

Beheerde producten gebruiken dezelfde standaardtaal als de bijbehorende app. Als u vertalingen in andere talen wilt toevoegen, selecteert u een beheerd product en klikt u vervolgens op Vertalingen toevoegenMeer informatie over het vertalen van uw app

Een reeks beheerde producten maken

Als u meerdere beheerde producten tegelijk wilt maken, kunt u een CSV-bestand uploaden met informatie over elk van de producten.
In CSV-bestanden worden gegevenswaarden gescheiden door komma's (,) en puntkomma's (;). Met komma's worden primaire gegevenswaarden gescheiden en met puntkomma's worden subwaarden gescheiden.
Wanneer u een CSV-bestand maakt met beheerde producten, geeft u de CSV-syntax op in de eerste rij, gevolgd door de productdetails in de volgende rijen.
Belangrijk: Elk item moet in het CSV-bestand in zijn geheel op één regel worden weergegeven.

Een CSV-bestand van beheerde producten uploaden

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het linkermenu op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten Beheerde producten.
 4. Klik op Importeren/exporteren > Beheerde producten importeren uit CSV-bestand.
  • Als u bestaande beheerde producten in uw productlijst wilt overschrijven, vinkt u het selectievakje Bestaande producten overschrijven aan. Hierdoor worden bestaande producten alleen overschreven als de waarde van een Product-ID in het CSV-bestand overeenkomt met de Product-ID van een bestaand beheerd product in de productlijst. Er worden geen beheerde producten verwijderd die niet zijn opgenomen in het CSV-bestand.
 5. Klik op Bladeren door bestanden en selecteer vervolgens uw CSV-bestand.

Een CSV-bestand met bestaande beheerde producten exporteren

Als u beheerde producten altijd afzonderlijk heeft gemaakt in de Play Console, kunt u deze exporteren als CSV-bestand. U kunt dit bestand gebruiken om nieuwe beheerde producten te maken.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het linkermenu op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-productenBeheerde producten.
 4. Klik op Importeren/exporteren > In-app-producten exporteren naar CSV-bestand.

Een voorbeeld van een CSV-bestand weergeven

Hier is een voorbeeld van de CSV-syntaxis die moet worden gebruikt en drie voorbeelden van beheerde producten:
 • In het eerste voorbeeld treft u een titel en een beschrijving aan in twee verschillende talen (en_US en es_ES). De prijs van het item wordt gedefinieerd in een prijstemplate.
 • In het tweede voorbeeld wordt geen prijstemplate gebruikt. In plaats daarvan wordt een prijs voor het standaardland (Verenigde Staten) opgegeven. In de Play Console wordt de prijs op basis van de huidige wisselkoersen en lokaal relevante prijsmodellen automatisch ingesteld voor alle andere landen waar de app wordt gedistribueerd.
 • In het derde voorbeeld wordt ook geen prijstemplate gebruikt. De prijs van het artikel wordt handmatig opgegeven voor elk land waar de app wordt gedistribueerd.

Voorbeeld van CSV-syntaxis

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID (Product-ID,Publicatiestatus,Aankooptype,Automatisch vertalen,Landinstelling; Titel; Beschrijving,Prijzen automatisch invullen,Prijs,Prijstemplate-ID)

Voorbeelden van beheerde producten

Voorbeeld 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

Voorbeeld 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Voorbeeld 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Gegevenswaarden voor CSV-bestanden 

Elke rij in een CSV-bestand met beheerde producten kan de volgende waarden bevatten, maar ten minste één van deze waarden in elke rij is niet gedefinieerd:  
Product ID

Als u deze waarde in het CSV-bestand invoert, heeft dat hetzelfde effect als wanneer u een Product-ID invoert op het moment dat u een nieuw beheerd product maakt.

Als u een Product ID opgeeft die is toegewezen aan een beheerd product dat al in een productlijst staat en u het selectievakje Bestaande producten overschrijven in het dialoogvenster 'In-app-producten importeren' heeft aangevinkt, worden de gegevens voor het bestaande beheerde product overschreven door de waarden die u opgeeft in het CSV-bestand.

Publish State Deze waarde moet worden ingesteld op published of unpublished. Dit is hetzelfde als wanneer u een beheerd product instelt op Actief of Inactief.
Purchase Type

Deze waarde moet worden ingesteld op managed_by_android.

Auto Translate

Deze waarde moet worden ingesteld op false omdat de automatische vertaling van beheerde productdetails niet wordt ondersteund.

Als u een vertaling van de titel en beschrijving van een beheerd product wilt leveren, geeft u deze vertaling expliciet op in de waarde Locale.

Locale, Title en Description

Als u slechts één landinstelling voor een item opneemt, moet u de standaardlandinstelling van de app en de standaardtitel en -beschrijving van het item opgeven:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Wanneer u de waarde Locale instelt, kunt u een van de taalcodes gebruiken die worden weergegeven wanneer u een vertaling van uw winkelvermelding toevoegt.

Opmerking: Wanneer u de waarden Title en Description opgeeft, zet u een backslash voor de puntkomma (\;) en voor de backslash zelf (\\).

Als u een vertaling van de titel en beschrijving van het item wilt opnemen, moet u de standaardlandinstelling, -titel en -beschrijving vermelden, gevolgd door de landinstelling, titel en beschrijving voor elke vertaling. In het volgende voorbeeld is de standaardlandinstelling van het beheerde product en_US (Engels voor de Verenigde Staten) en de landinstelling voor de vertaling es_ES (Spaans voor Spanje):

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Opmerking: Een app bevat één standaardtaal, maar elk beheerd product heeft een eigen lijst met vertalingen. De primaire landinstelling in de waarde Locale moet voor elk item in het gehele CSV-bestand hetzelfde zijn, maar de overige landinstellingen kunnen per item verschillen.

Auto Fill Prices, Country en Price

U kunt Auto Fill Prices instellen op true of false. Als een beheerd product een prijstemplate gebruikt, moet u Auto Fill Prices instellen op false en moet u geen waarde instellen voor Price.

Opmerking: Wanneer u de prijs van een item opgeeft in een CSV-bestand, geeft u een prijs op in micro-eenheden, waarbij 1.000.000 micro-eenheden overeenkomen met 1 eenheid in echte valuta.

Automatisch ingevulde prijzen gebruiken

In de volgende secties wordt beschreven welke invloed de waarde Auto Fill Prices heeft op de syntaxis en betekenis van de waarden Country en Price.

Als u Auto Fill Prices instelt op true, geeft u alleen de standaardprijs van het item op. U geeft niets op voor de waarde Country.

U kunt bijvoorbeeld de volgende voorwaarden opgeven:

 • De standaardlandinstelling van uw app is en_US.
 • De standaardprijs exclusief btw van een beheerd product is $ 1,99.
 • U wilt dat de prijzen voor andere landen automatisch worden ingevuld.

U stelt de waarden Auto Fill Prices en Price aan het eind van een rij in het CSV-bestand dan als volgt in: true,1990000,

Uw eigen prijs per land instellen  

Als u Auto Fill Prices instelt op false, kunt u Country en Price opgeven voor elk land waar u uw app distribueert, met inbegrip van het ingestelde standaardland van uw app. Voor de waarde Country geeft u met hoofdletters de tweeletterige ISO-landcode op die staat voor het land waarin uw app wordt gedistribueerd.

Opmerking: U moet voor elk land dat u met uw app target een landcode en prijs opgeven. Als u de lijst met landen die u met uw app target wilt weergeven en bewerken, opent u de pagina Prijzen en distributie van uw app.

Elke waarde voor Price staat voor de kosten van het item in micro-eenheden van de valuta die in dat land wordt gebruikt.

Als u uw app bijvoorbeeld aanbiedt voor de volgende prijzen (alle inclusief btw) in andere landen:

 • R$ 6,99 in Brazilië 
 • ₽ 129 in Rusland
 • ₹130 in India
 • Rp 27.000 in Indonesië
 • $ 37 in Mexico

U stelt de waarden Auto Fill Prices, Country en Price aan het eind van een rij in het CSV-bestand dan als volgt in:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID

Als een item is gekoppeld aan een prijstemplate, moet u Auto Fill Prices instellen op false en moet u geen waarde instellen voor de kolom Price. Als het item niet is gekoppeld aan een prijstemplate, moet u geen waarde instellen voor Pricing template ID. In plaats daarvan kunt u Auto Fill Prices, Country en Price voor het beheerde product naar eigen wens instellen.

Als u een CSV-bestand importeert en u het selectievakje Bestaande producten overschrijven heeft aangevinkt in het dialoogvenster 'In-app-producten importeren', kunt u de links tussen beheerde producten en prijstemplates updaten. Als u het product wilt linken aan een specifieke prijstemplate, stelt u een waarde in voor Pricing Template ID. Wilt u de link tussen een beheerd product en alle prijstemplates verwijderen, dan stelt u geen waarde in voor Pricing Template ID.

U kunt maximaal 1000 prijzen voor apps of beheerde producten aan een bepaalde prijstemplate linken. Vermeld dezelfde Pricing Template ID daarom in maximaal 1000 rijen van een CSV-bestand.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen