Tvarkomo produkto kūrimas

Naudodami „Google Play“ atsiskaitymo paslaugą galite teikti produktus programoje, už kuriuos naudotojai apmokestinami vieną kartą. Tai vadinama tvarkomais produktais. Tvarkomi produktai gali apimti virtualias prekes (pvz., žaidimų lygius ar gydomuosius gėrimus), mokamas programos paslaugas „Google Play“ ir kt.

Svarbu: visiems produktams programoje, įskaitant tvarkomus produktus ir prenumeratas, taikoma „Google Play“ kūrėjų programų politika ir operacijų mokesčiai.

Pasiekiamumas

Jei esate palaikomoje prekybininko registracijos vietovėje, galite naudoti „Google Play“ atsiskaitymo paslaugą.

Jei esate palaikomoje vietovėje ir norite pradėti naudoti „Google Play“ atsiskaitymo funkcijas programose, nustatykite mokėjimų profilį ir peržiūrėkite „Google Play“ atsiskaitymo API dokumentus.

Sukūrus tvarkomą produktą, jis tampa pasiekiamas naujausios „Google Play“ parduotuvės versijos naudotojams.

Būtini leidimai

Kad galėtumėte siūlyti tvarkomą produktą, APK aprašo faile turite nurodyti leidimą com.android.vending.BILLING. Jei programą platinate visame pasaulyje, vis tiek galite visose šalyse skelbti programas, kuriose naudojamas leidimas com.android.vending.BILLING.

Tvarkomų produktų kūrimas

Vieno tvarkomo produkto kūrimas

Prieš kurdami tvarkomą produktą būtinai atidžiai suplanuokite produktų ID. Programos produktų ID turi būti unikalūs ir sukūrus jų negalima pakeisti ar naudoti pakartotinai.
 • Produktų ID turi prasidėti mažąja raide arba skaičiumi; jie turi būti sudaryti tik iš mažųjų raidžių (a–z), skaičių (0–9), apatinių brūkšnių (_) ir taškų (.).
 • Pastaba: produkto ID android.test negalima naudoti kaip ir visų produktų ID, kurie prasideda android.test.

Norėdami sukurti tvarkomą produktą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje Tvarkomi produktai.
 4. Spustelėkite Sukurti tvarkomą produktą.
 5. Įveskite išsamią produkto informaciją
  • Pavadinimas: trumpas elemento pavadinimas (iki 55 simbolių, bet rekomenduojame apriboti pavadinimus iki 25 simbolių, kad būtų tinkamai pateikti bet kokiame kontekste), pvz., „Miego gėrimas“.
  • Aprašas: ilgas elemento aprašas (iki 80 simbolių), pvz., „Akimirksniu padeda užmigti“.
  • Kaina: įveskite kainą vietine valiuta arba pasirinkite kainodaros šabloną.
 6. Šalia skilties „Būsena“ pasirinkite Aktyvus arba Neaktyvus.
  • Kad produktą būtų galima įsigyti, jis turi būti aktyvus, o jo programa paskelbta.
  • Jei naudojate bandomąją paskyrą, aktyvūs elementai pasiekiami nepaskelbtose programose. Kad sužinotumėte daugiau, apsilankykite „Android“ kūrėjų svetainėje.
 7. Spustelėkite Išsaugoti.

Kalbos ir vertimai

Tvarkomiems produktams naudojama ta pati numatytoji kalba kaip ir jų programoms. Norėdami pridėti vertimų konkrečiomis kalbomis, pasirinkite tvarkomą produktą ir spustelėkite Pridėti vertimųSužinokite daugiau apie programos vertimą.

Masinis kelių tvarkomų produktų kūrimas

Norėdami kurti kelis tvarkomus produktus tuo pačiu metu galite įkelti CSV failą, kuriame yra išsami kiekvieno produkto informacija.
CSV failuose duomenų vertėms atskirti naudojami kableliai (,) ir kabliataškiai (;). Kableliais atskiriamos pagrindinės duomenų vertės, o kabliataškiais – papildomos.
Kurdami CSV failą su tvarkomais produktais, pirmojoje eilutėje nurodykite CSV sintaksę, o kitose eilutėse išsamią produktų informaciją.
Svarbu: kiekvienas CSV failo elementas turi visas tilpti vienoje eilutėje.

Tvarkomų produktų CSV failo įkėlimas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje Tvarkomi produktai.
 4. Spustelėkite Importuoti / eksportuoti > Importuoti tvarkomus produktus iš CSV failo.
  • Jei norite perrašyti esamus tvarkomus produktus produktų sąraše, pažymėkite žymimąjį laukelį Perrašyti esamus produktus. Taip esami produktai bus perrašomi tik tuo atveju, jei CSV failo Product ID vertė atitiks produktų sąraše esančio tvarkomo produkto Product ID. Perrašant produktą tvarkomi produktai, kurie nėra įtraukti į CSV failą, neištrinami.
 5. Spustelėkite Naršyti failus ir pasirinkite CSV failą.

Esamų tvarkomų produktų CSV failo eksportavimas

Jei vienu metu sukūrėte tvarkomus produktus „Play Console“, CSV failo eksportavimas gali būti geras būdas pradėti juos kurti naudojant CSV failą.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje Tvarkomi produktai.
 4. Spustelėkite Importuoti / eksportuoti > Eksportuoti produktus programoje į CSV failą.

CSV failo pavyzdžio peržiūra

Toliau pateikiami naudotinos CSV sintaksės ir trys tvarkomų produktų pavyzdžiai.
 • Pirmajame pavyzdyje apibrėžiamas pavadinimas ir aprašas dviem skirtingomis kalbomis (en_US ir es_ES). Kainodaros šablone apibrėžiama elemento kaina.
 • Antrajame pavyzdyje kainodaros šablonas nenaudojamas. Vietoj to jame nustatoma kaina numatytoje šalyje (JAV). Kainoms visose kitose šalyse, kuriose platinama programa, automatiškai nustatyti „Play Console“ naudoja esamus valiutų keitimo kursus ir vietoje taikomus kainodaros šablonus.
 • Trečiajame pavyzdyje kainodaros šablonas taip pat nenaudojamas. Elemento kaina nustatoma neautomatiškai kiekvienai šaliai, kurioje platinama programa.

CSV sintaksės pavyzdys

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Tvarkomų produktų pavyzdžiai

1 pavyzdys

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

2 pavyzdys

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

3 pavyzdys

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

CSV failų duomenų vertės 

Kiekvienoje tvarkomų produktų CSV failo eilutėje gali būti toliau nurodytos vertės, bet bent viena iš šių verčių kiekvienoje eilutėje yra neapibrėžta.  
Product ID

Šios CSV failo vertės nustatymas turi tokį patį poveikį kaip „Product ID“ įvedimas kuriant naują tvarkomą produktą.

Jei nurodote Product ID kaip priskirtą produktų sąraše jau esančiam tvarkomam produktui ir dialoge „Importuoti produktus programoje“ esate pažymėję žymimąjį laukelį Perrašyti esamus produktus, esamo tvarkomo produkto duomenys perrašomi naudojant CSV faile nurodytas vertes.

Publish State Ši vertė turi būti nustatyta kaip published arba unpublished. Tai yra tas pats, kaip nustatyti tvarkomą produktą kaip aktyvų arba neaktyvų.
Purchase Type

Ši vertė turi būti nustatyta kaip managed_by_android.

Auto Translate

Ši vertė turi būti nustatyta kaip false, nes automatinis tvarkomo produkto išsamių duomenų vertimas nepalaikomas.

Jei norite teikti tvarkomo produkto antraštės ar aprašo vertimus, aiškiai nurodykite šiuos vertimus prie vertės Locale.

Locale, Title ir Description

Jei prie elemento įtrauksite tik vieną lokalę, turėsite nurodyti programos numatytąją lokalę ir elemento numatytąjį pavadinimą bei aprašą:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Nustatydami Locale vertę galite naudoti visų kalbų kodus, rodomus pridedant parduotuvės įrašų vertimus.

Pastaba: nurodydami Title ir Description vertes naudokite kairinius brūkšnius, kad išvengtumėte kabliataškių (\;) ir kairinių brūkšnių (\\) simbolių.

Jei norite įtraukti išverstas elemento pavadinimo ir aprašo versijas, turite įtraukti į sąrašą numatytąją lokalę, pavadinimą ir aprašą bei kiekvieno vertimo lokales, pavadinimus ir aprašus. Toliau pateiktame pavyzdyje tvarkomiems produktams kaip numatytoji lokalė naudojama en_US (Jungtinių Amerikos Valstijų anglų k.), o kaip vertimas es_ES (Ispanijos ispanų k.):

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Pastaba: programoje yra viena numatytoji kalba, bet kiekvienas tvarkomas produktas palaiko savo vertimų sąrašą. Nors kiekvieno elemento pirmoji lokalės vertė Locale turi būti tokia pati visame CSV faile, kitos lokalės gali skirtis pagal elementus.

Auto Fill Prices, Country ir Price

Galite nustatyti Auto Fill Prices kaip true arba false. Jei tvarkomam produktui naudojamas kainodaros šablonas, turėtumėte nustatyti Auto Fill Prices kaip false ir neturėtumėte nustatyti Price vertės.

Pastaba: kai CSV faile nurodote elemento kainą, pateikite ją mikrovienetais (1 000 000 mikrovienetų prilygsta 1 faktinės valiutos vienetui).

Automatiškai užpildytų kainų naudojimas

Toliau pateiktose skiltyse aprašoma, kaip Auto Fill Prices vertė paveikia verčių Country ir Price sintaksę ir reikšmę.

Jei nustatote Auto Fill Prices kaip true, nurodote tik elemento numatytąją kainą; Country vertės neįtraukiate.

Pavyzdžiui, toliau nurodytomis sąlygomis:

 • programos numatytoji lokalė yra en_US;
 • tvarkomo produkto numatytoji kaina be mokesčių yra 1,99 USD;
 • norite, kad kitų šalių kainos būtų užpildomos automatiškai.

CSV failo eilutės pabaigoje Auto Fill Prices ir Price vertes turėtumėte nustatyti kaip true,1990000,

Savo kainos nustatymas pagal šalį  

Jei nustatote Auto Fill Prices kaip false, galite nurodyti Country ir Price verčių seriją visoms šalims, kuriose platinate programą, įskaitant šalį, atitinkančią programos numatytąją lokalę. Kiekvieną Country vertę sudaro dviejų didžiųjų raidžių ISO šalies kodas, nurodantis šalį, kurioje platinama programa.

Pastaba: turite pateikti kiekvienos šalies, pagal kurią taikoma jūsų programa, kodą ir kainą. Jei norite peržiūrėti ir redaguoti šalių, kuriose taikoma jūsų programa, sąrašą, atidarykite programos kainodaros ir platinimo puslapį.

Kiekviena Price vertė parodo elemento išlaidas toje šalyje naudojamos valiutos mikrovienetais.

Pavyzdžiui, jei siūlote programą už toliau nurodytas kainas (įskaičiuoti visi mokesčiai) kitose šalyse:

 • 6,99 BRL Brazilijoje; 
 • 129 RUB Rusijoje;
 • 130 INR Indijoje;
 • 27 000 IDR Indonezijoje;
 • 37 USD Meksikoje.

CSV failo eilutės pabaigoje Auto Fill Prices ir Price vertes galite nustatyti kaip true,1990000,

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID

Jei elementas susietas su kainodaros šablonu, turėtumėte nustatyti Auto Fill Prices kaip false ir neturėtumėte nustatyti stulpelio Price vertės. Jei elementas nesusietas su kainodaros šablonu, neturėtumėte nustatyti Pricing Template ID vertės. Vietoj to turėtumėte nustatyti Auto Fill Prices, Country ir Price pagal tai, kaip norite nustatyti tvarkomo produkto kainas.

Importavę CSV failą ir dialoge „Importuoti produktus programoje“ pažymėję žymimąjį laukelį Perrašyti esamus produktus, galite atnaujinti saitus tarp tvarkomų produktų ir kainų šablonų. Jei norite susieti produktą su konkrečiu kainų šablonu, nustatykite Pricing Template ID vertę kaip to kainodaros šablono ID. Jei norite atsieti tvarkomą produktą nuo visų kainodaros šablonų, nenustatykite Pricing Template ID vertės.

Su tam tikru kainodaros šablonu galite susieti iki 1 000 programų kainų arba tvarkomų produktų kainų. Todėl nenurodykite tos pačios Pricing Template ID vertės daugiau nei 1 000 CSV failo eilučių.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta