Opret et administreret produkt

Med Google Play-faktureringstjenesten kan du tilbyde produkter i apps, der debiterer brugerne en engangsbetaling. Disse produkter kaldes også for administrerede produkter. Administrerede produkter kan indeholde elementer såsom virtuelle varer (f.eks. spilniveauer eller eliksirer) og betalingstjenester i din app i Google Play.

Vigtigt! Programpolitikker for Google Play-udviklere og transaktionsgebyrer gælder for alle produkter i apps, hvilket omfatter både administrerede produkter og abonnementer.

Tilgængelighed

Hvis du befinder dig i et understøttet område for sælgerregistrering, kan du bruge Google Play-faktureringstjenesten.

Hvis du befinder dig i et understøttet område og gerne vil begynde at bruge funktionerne til Google Play Fakturering i dine apps, skal du konfigurere en betalingsprofil og gennemgå dokumentationen for Google Play Billing API.

Når du har oprettet et administreret produkt, bliver det tilgængeligt for brugere, der kører den nyeste version af Google Play Butik.

Påkrævede tilladelser

Hvis du vil tilbyde et administreret produkt, skal du angive tilladelsen com.android.vending.BILLING i appens APK-manifestfil. Hvis du distribuerer din app globalt, kan du fortsætte med at udgive apps, der anvender tilladelsen com.android.vending.BILLING i alle lande.

Opret administrerede produkter

Opret et enkelt administreret produkt

Før du opretter et administreret produkt, skal du sørge for omhyggeligt at planlægge dine produkt-id'er. Produkt-id'er skal være unikke for din app, og de kan ikke ændres eller genbruges, efter de er oprettet.
 • Produkt-id'er skal begynde med et lille bogstav eller et tal, og de må kun bestå af små bogstaver (a-z), tal (0-9), understregningstegn (_) og punktummer (.).
 • Bemærk! Produkt-id'et android.test kan ikke bruges, og det samme gælder alle produkt-id'er, der starter med android.test.

Sådan opretter du et administreret produkt:

 1. Log ind på Play Console.
 2. Vælg en app.
 3. I menuen til venstre skal du klikke på Butiksvisning > Produkter i appen > Administrerede produkter.
 4. Klik på Opret et administreret produkt.
 5. Angiv dine produktoplysninger.
  • Titel: Et kort navn på varen (op til 55 tegn, men vi anbefaler at begrænse titler til 25 tegn, så de vises korrekt i alle kontekster), f.eks. "Søvndyssende trylledrik".
  • Beskrivelse: En lang beskrivelse af varen (op til 80 tegn), f.eks. "Bringer væsner i en øjeblikkelig dyb søvn".
  • Pris: Angiv en pris i din lokale valuta, eller vælg en prisskabelon.
 6. Vælg Aktiv eller Inaktiv ud for "Status".
  • Før dit produkt kan købes af brugerne, skal det angives som aktivt, og dets app skal udgives.
  • Hvis du bruger en testkonto, er aktive varer tilgængelige i ikke-udgivne apps. Få flere oplysninger på websitet for Android-udviklere.
 7. Klik på Gem.

Sprog og oversættelser

Administrerede produkter anvender det samme standardsprog som deres app. Du kan tilføje oversættelser på bestemte sprog ved at vælge et administreret produkt og klikke på Tilføj oversættelserSe, hvordan du oversætter din app.

Opret en gruppe med flere administrerede produkter

Du kan oprette flere administrerede produkter på samme tid ved at uploade en CSV-fil, der indeholder oplysninger om hver af dine produkter.
CSV-filer anvender kommaer (,) og semikoloner (;) til at adskille dataværdier. Kommaer adskiller primære dataværdier, mens semikoloner adskiller underværdier.
Når du opretter en CSV-fil med administrerede produkter, skal du angive CSV-syntaksen på den første række efterfulgt af produktoplysningerne på de næste rækker.
Vigtigt! Hver vare skal vises helt på en enkelt linje i CSV-filen.

Upload en CSV-fil med administrerede produkter

 1. Log ind på Play Console.
 2. Vælg en app.
 3. I menuen til venstre skal du klikke på Butiksvisning > Produkter i appen > Administrerede produkter.
 4. Klik på Importér/eksportér > Importér administrerede produkter fra CSV-fil.
  • Du kan overskrive eksisterende administrerede produkter på din produktliste ved at markere afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende produkter. Denne handling overskriver kun eksisterende produkter, hvis værdien af Produkt-id i CSV-filen matcher Produkt-id for et eksisterende administreret produkt på produktlisten. Når du overskriver et produkt, er det kun administrerede produkter i CSV-filen, der slettes.
 5. Klik på Gennemse filer, og vælg derefter din CSV-fil.

Eksportér en CSV-fil med eksisterende administrerede produkter

Hvis du har oprettet ét administreret produkt ad gangen i Play Console, kan du eksportere en CSV-fil for i stedet at oprette dem via en CSV-fil.

 1. Log ind på Play Console.
 2. Vælg en app.
 3. I menuen til venstre skal du klikke på Butiksvisning > Produkter i appen > Administrerede produkter.
 4. Klik på Importér/eksportér > Eksportér produkter i appen til CSV-fil.

Se et eksempel på en CSV-fil

Her er et eksempel på, hvilken syntaks du kan bruge i en CSV-fil, og tre eksempler på administrerede produkter:
 • Det første eksempel definerer en titel og beskrivelse på to forskellige sprog (en_US og es_ES). En prisskabelon definerer varens pris.
 • Det andet eksempel anvender ikke en prisskabelon. Det angiver i stedet en pris for standardlandet (USA). Play Console anvender aktuelle valutakurser og lokalt relevante prismønstre til automatisk at angive priser i alle andre lande, hvor appen distribueres.
 • Det tredje eksempel anvender heller ikke en prisskabelon. Varens pris angives manuelt for hvert land, hvor appen distribueres.

Eksempel på CSV-syntaks

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Eksempler på administrerede produkter

Eksempel 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

Eksempel 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Eksempel 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Dataværdier for CSV-filer 

Hver række i en CSV-fil med administrerede produkter kan indeholde følgende værdier, men mindst én af disse værdier er ikke defineret i hver række:  
Produkt-id

Når denne værdi angives i CSV-filen, svarer det til at angive et produkt-id, når der oprettes et nyt administreret produkt.

Hvis du angiver en værdi for Produkt-id, som er tildelt et administreret produkt, der allerede findes i en produktfortegnelse, og du har markeret afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende produkter i dialogboksen "Importér produkter i appen", overskrives dataene for det eksisterende administrerede produkt med de værdier, du har angivet i CSV-filen.

Status for udgivelse Denne værdi skal angives som published eller unplublished. Dette svarer til at angive et administreret produkt som Aktivt eller Inaktivt.
Købstype

Denne værdi skal angives som managed_by_android.

Automatisk oversættelse

Denne værdi skal angives som false, da oplysninger om automatisk oversættelse af administrerede produkter ikke understøttes.

Hvis du vil tilbyde oversættelser af titlen og beskrivelsen for et administreret produkt, skal du udtrykkeligt angive disse oversættelser i værdien for Landestandard.

Landestandard, Titel og Beskrivelse

Hvis du kun medtager én landestandard for en vare, skal du angive landestandarden for din app samt varens standardtitel og -beskrivelse:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Når du konfigurerer værdien for Landestandard, kan du bruge enhver af de sprogkoder, der vises, når du tilføjer oversættelser af din butiksfortegnelse.

Bemærk! Brug omvendte skråstreger som escape for tegnene semikolon (\;) og omvendt skråstreg(\\), når du angiver værdierne for Titel og Beskrivelse.

Hvis du vil medtage oversatte versioner af varens titel og beskrivelse, skal du angive standardindstillinger for landestandard, titel og beskrivelse efterfulgt af landestandarder, titler og beskrivelser for hver oversættelse. I følgende eksempel anvender det administrerede produkt en_US (engelsk i USA) som landestandard og es_ES (spansk i Spanien) som en oversættelse:

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Bemærk! En app indeholder et enkelt standardsprog, men hvert administreret produkt har sin egen liste over oversættelser. Selvom den første landestandard i værdien for Landestandard for hver vare skal være den samme i hele CSV-filen, kan de andre landestandarder variere fra vare til vare.

Automatisk udfyldning af priser, Land og Pris

Du kan angive Automatisk udfyldning af priser som true eller false. Hvis et administreret produkt anvender en prisskabelon, bør du angive Automatisk udfyldning af priser som false, og du bør ikke angive en værdi for Pris.

Bemærk! Når du angiver prisen på en vare i en CSV-fil, skal du angive en pris i mikroenheder, hvor 1.000.000 mikroenheder svarer til 1 enhed i rigtige penge.

Brug automatisk udfyldte priser

Følgende sektioner beskriver, hvordan værdien af Automatisk udfyldning af priser påvirker syntaksen og betydningen af værdierne for Land og Pris.

Hvis du angiver Automatisk udfyldning af priser som true, angiver du kun varens standardpris – du medtager ikke en værdi for Land.

Hvis følgende omstændigheder var gældende:

 • Appens landestandard er en_US.
 • Standardprisen ekskl. afgifter for et administreret produkt er 1,99 USD.
 • Priser for andre lande skal udfyldes automatisk.

Ville du f.eks. angive værdierne for Automatisk udfyldning af priser og Pris i slutningen af en række i CSV-filen således: true,1990000,

Angiv din egen pris for hvert land  

Hvis du i stedet angiver Automatisk udfyldning af priser som true, kan du angive en række værdier for Land og Pris for alle lande, hvor du distribuerer din app. Det omfatter bl.a. det land, der svarer til appens landestandard. Hver værdi for Land består af to store bogstaver i form af en ISO-landekode, der repræsenterer et land, hvor din app distribueres.

Bemærk! Du skal angive en landekode og en pris for hvert land, som din app er målrettet mod. Du kan se og redigere listen over lande, som din app er målrettet mod, ved at åbne siden Pris og distribution for din app.

Hver værdi for Pris repræsenterer prisen på varen i mikroenheder for den valuta, der bruges i det pågældende land.

Hvis du f.eks. tilbyder din app til følgende priser (inkl. alle afgifter) i andre lande:

 • 6,99 BRL i Brasilien 
 • 129 RUB i Rusland
 • 130 INR i Indien
 • 27.000 IDR i Indonesien
 • 37 USD i Mexico

Kan du angive værdierne for Automatisk udfyldning af priser, Land og Pris i slutningen af en række i CSV-filen således:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Prisskabelon-id

Hvis en vare er knyttet til en prisskabelon, bør du angive Automatisk udfyldning af priser som false, og du bør ikke angive en værdi for kolonnen Pris. Hvis varen ikke er knyttet til en prisskabelon, skal du ikke angive en værdi for Prisskabelon-id. Angiv i stedet Automatisk udfyldning af priser, Land og Pris på baggrund af, hvordan priserne på det administrerede produkt skal angives.

Hvis du importerer en CSV-fil, og du har markeret afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende produkter i dialogboksen "Importér produkter i appen", kan du opdatere tilknytningen mellem administrerede produkter og prisskabeloner. Du kan knytte produktet til en bestemt prisskabelon ved at angive id'et for den pågældende prisskabelon som værdien for Prisskabelon-id. Du kan fjerne tilknytningen til et administreret produkt fra alle prisskabeloner ved at undlade at angive en værdi for dets Prisskabelon-id.

Du kan knytte op til 1.000 priser på apps eller administrerede produkter til en bestemt prisskabelon. Du bør derfor ikke angive den samme værdi for Prisskabelon-id i mere end 1.000 rækker i en CSV-fil.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?