Použití rozhraní Play Integrity API k odhalování rizikových interakcí a boji proti zneužívání

Pomocí rozhraní Play Integrity API můžete chránit své aplikace a hry před rizikovými interakcemi. Pokud takovéto interakce rozpoznáte, bude vaše aplikace moci náležitě reagovat a snížit riziko útoků a zneužití.

Jak to funguje

Rozhraní Integrity API sjednocuje funkce služby Google Play pro ochranu před zneužitím se sbírkou signálů ohledně integrity a pomáhá tak vývojářům aplikací a her pro Android odhalit potenciálně rizikový a podvodný provoz. Tento provoz může pocházet z upravených verzí aplikace nebo hry, z nedůvěryhodných zařízení nebo z jiných nedůvěryhodných prostředí. Pokud tento provoz odhalíte, můžete reagovat přijetím náležitých opatření ke snížení množství útoků a zneužití, jako jsou podvody a neoprávněný přístup.

Když uživatel provede akci definovanou v aplikaci nebo hře, váš server dá kódu na straně klienta pokyn k zavolání rozhraní Integrity API. Server Google Play vrátí zašifrovanou odpověď s verdiktem o integritě, zda tomuto zařízení a jeho binárnímu kódu můžete důvěřovat. Vaše aplikace pak tuto odpověď předá vašemu serveru k ověření. Váš server může rozhodnout, co má aplikace nebo hra udělat. 

Rozhraní API poskytuje verdikt o integritě v odpovědi, která obsahuje následující informace:

 • Originální binární kód aplikace: Zjistěte, zda interagujete s neupraveným binárním kódem, jak ho zná Google Play.
 • Originální instalace ze služby Play: Zjistěte, zda je aktuální uživatelský účet licencován, což znamená, že uživatel aplikaci nebo hru získal instalací nebo platbou na Google Play.
 • Originální zařízení Android: Určete, zda aplikace běží na originálním zařízení Android se Službami Google Play (nebo v originální instanci Her Google Play na počítači).
 • Bez známého malwaru: Zjistěte, zda je služba Google Play Protect zapnutá a zda v zařízení nenašla rizikové nebo nebezpečné aplikace.

Tipy:

 • Stav rozhraní Play Integrity API a dalších služeb Play můžete sledovat pomocí panelu stavu Google Play.
 • Největší hodnotu vaší aplikaci rozhraní Integrity API přinese, když se budete řídit doporučenými postupy v dokumentaci na webu Android Developers.

Nastavení a správa rozhraní Play Integrity API

Aktivace rozhraní Integrity API pro aplikaci

Důležité: Používáním rozhraní Integrity API vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami rozhraní Play Integrity API.

Pokud u aplikace chcete aktivovat odpovědi rozhraní Integrity API, je třeba v Play Console nastavit propojení s projektem Google Cloud. Postup propojení projektu:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Integrita aplikace (Vydání > Integrita aplikace).
 2. Přejděte do sekce Play Integrity API.
 3. Vyberte možnost Připojení existujícího projektu a projekt, se kterým aplikaci chcete propojit.
 4. Klikněte na Připojit cloudový projekt.

Pokud do aplikace chcete integrovat rozhraní Integrity API, je třeba provést následující kroky:

 • U aplikací v Javě/Kotlinu si z repozitáře Maven společnosti Google nainstalujte nejnovější dostupnou knihovnu Android pro rozhraní Play Integrity API.
 • V případě her pro Unity si nainstalujte nejnovější vydání pluginů Google Play pro Unity. Jsou podporovány všechny verze 2019.x, 2020.x a novější. Pokud používáte Unity 2018.x, nainstalujte 2018.4 nebo novější. Pokud používáte Unity 2017.x, nainstalujte 2017.4.40 nebo novější. Unity 5.x a starší nejsou podporovány.
 • U nativních aplikací a her nainstalujte nejnovější sadu Play Core Native SDK.

Nyní ve své aplikaci nebo hře můžete rozhraní Play Integrity API začít používat podle těchto pokynů na webu Android Developers.

(Volitelné) Přizpůsobení odpovědí rozhraní Integrity API

Informace o tom, jak nakonfigurovat odpovědi týkající se integrity rozhraní API, najdete na webu Android Developers.

Úprava odpovědí rozhraní API:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Integrita aplikace (Vydání > Integrita aplikace).
 2. Přejděte do sekce Play Integrity API.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Přejděte dolů k sekci Oznámení.
 5. Klikněte na Upravit.
 6. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle odpovědí rozhraní API, které chcete změnit.
 7. Klikněte na Uložit změny.

Důležité: Změny odpovědí rozhraní API se projeví okamžitě po uložení, včetně případů, kdy je aplikace v produkci. Před změnou sady odpovědí rozhraní API v Play Console zajistěte, aby byl váš server připraven nové odpovědi přijmout.

(Volitelné) Konfigurace nastavení klasických požadavků

Ve výchozím nastavení u klasických požadavků spravuje šifrování odpovědí Google. Pokud chcete, můžete však šifrování odpovědí spravovat sami. 

Důležité: Přepnutí šifrováním odpovědí spravovaným společností Google a šifrováním odpovědí spravovaným vývojářem vyžaduje změny kódu na backendovém serveru.

Jak šifrování odpovědí chcete spravovat sami:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Integrita aplikace (Vydání > Integrita aplikace).
 2. Přejděte do sekce Play Integrity API.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Přejděte do sekce Play Integrity API. Vedle položky Šifrování odpovědí bude ve výchozím nastavení uveden stav „Spravováno Googlem“. Klikněte na Změnit.
 5. Vyberte možnost Spravovat a stáhnout šifrovací klíče pro odpovědí a klikněte na Uložit změny. Google vygeneruje šifrovací klíče pro odpovědi a vy si je stáhnete a budete je spravovat. Logiku svého backendového serveru musíte aktualizovat tak, aby odpovědi dešifroval pomocí těchto klíčů.
 6. Podle pokynů na obrazovce vygenerujte soubor .pem a nahrajte soubor .pem ke stažení klíčů rozhraní API.
 7. Na obrazovce se zobrazí potvrzení, že správa šifrování odpovědí byla aktualizována.
 8. Stáhněte si nové klíče pro šifrování odpovědí a aktualizujte backendový server tak, aby pomocí nich v produkční verzi dešifroval odpovědi. Vraťte se na kartu Integrity API na stránce Integrita aplikace a zapněte ve službě Google Play používání nových klíčů pro šifrování odpovědí namísto těch starých. Tato změna se projeví okamžitě.

Pokud se od klíčů, které spravujete sami, chcete vrátit ke klíčům spravovaným Googlem:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Integrita aplikace (Vydání > Integrita aplikace).
 2. Přejděte do sekce Play Integrity API.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Přejděte do sekce Play Integrity API. Vedle položky Šifrování odpovědí bude uveden stav Spravováno vývojářem, protože jste ji v minulosti změnili. Klikněte na Změnit.
 5. Vyberte „Nechat šifrování odpovědí spravovat Google (doporučeno)“ a klikněte na Uložit změny. Šifrovací klíče bude generovat a spravovat Google. Váš backendový server bude k dešifrování odpovědí volat server služby Google Play.

Testování integrace rozhraní Play Integrity API

Pokud chcete otestovat integraci rozhraní Integrity API, můžete nastavit seznam účtů Gmailu. Nejdříve zkontrolujte, jestli mají testeři k vydání přístup: Publikujte aplikaci v kanálu interního testování nebo v kanálu, ve kterém testování chcete provádět. Poté postupujte podle pokynů pro správu testerů pomocí e‑mailových adres nebo pomocí Skupin Google, aby testeři k vydání měli přístup.

Postup nastavení testu:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Integrita aplikace (Vydání > Integrita aplikace).
 2. Přejděte do sekce Play Integrity API.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Přejděte dolů do sekce Testování.
 5. Klikněte na Vytvořit nový test.
 6. Vyberte seznam e‑mailů nebo vytvořte nový.
 7. Klikněte na Vytvořit test.

Přizpůsobení záznamu v obchodu, když do uživatelé navštíví z dialogových oken rozhraní Integrity API

Pomocí dialogového okna nápravy rozhraní Integrity API můžete vyzvat uživatele, kteří vaši aplikaci získali neoficiálně, aby si ji stáhli z Google Play. Když uživatelé klepnou na dialogové okno, budou přesměrováni na váš záznam v obchodu, kde si ji můžou klepnutím na tlačítko Instalovat (nebo Koupit či Aktualizovat) přidat do své knihovny Play.

Podklady záznamu v obchodu můžete přizpůsobit pro všechny návštěvníky, kteří klepnou na dialogová okna nápravy rozhraní Integrity API, včetně názvu aplikace, ikony, popisů a grafických podkladů. Postup přizpůsobení záznamu v obchodu, když ho uživatel navštíví z dialogového okna rozhraní Integrity API:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Integrita aplikace (Vydání > Integrita aplikace).
 2. Přejděte do sekce Play Integrity API.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Přejděte do sekce Přizpůsobit záznam v obchodu.
 5. Klikněte na Vytvořit záznam.
 6. Postupujte podle pokynů na stránce Vytvoření vlastního záznamu v obchodu a klikněte na Uložit.

Alternativně můžete vytvořit vlastní záznamy v obchodu pro dialogová okna rozhraní Integrity API přímo ze stránky Vlastní záznamy v obchodu:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Vlastní záznamy v obchodu (Růst > Vlastní záznamy v obchodu).
 2. Klikněte na Vytvořit záznam, zvolte, zda chcete vytvořit nový záznam nebo zda chcete duplikovat existující záznam a klikněte na Další.
 3. V sekci Podrobnosti o záznamu vyhledejte sekci Cílové publikum.
 4. Vyberte možnost Podle adresy URL a do textového pole zadejte parametr playintegrity.
 5. Zadejte všechny ostatní údaje a klikněte na Uložit.

Tip: Parametr adresy URL playintegrity je speciální klíčové slovo vyhrazené pro přímé odkazy z kontroly integrity, takže ho při nastavování vlastního záznamu v obchodu musíte zadat přesně.

Zvýšení denního limitu počtu požadavků na rozhraní Play Integrity API

Ve výchozím nastavení mohou aplikace do rozhraní Integrity API odesílat až 10 000 požadavků denně.

Pokud chcete zjistit, kolik požadavků aplikace denně odesílá, postupujte takto:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Integrita aplikace (Vydání > Integrita aplikace).
 2. Přejděte do sekce Play Integrity API.
 3. Prohlédněte si počet požadavků za den. Pokud chcete zobrazit další údaje, změnit časové období a použít filtry, klikněte na Zobrazit přehled rozhraní Integrity API.

Postup zobrazení denního limitu počtu požadavků aplikace:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Integrita aplikace (Vydání > Integrita aplikace).
 2. Přejděte do sekce Play Integrity API.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Zobrazte úroveň využití.

Můžete požádat o možnost odesílat více než 10 000 požadavků denně. Podmínky:

 • Musíte doložit, že máte správně implementovanou logiku rozhraní API, včetně opakovaných pokusů.
 • Kromě jiných distribučních kanálů musíte aplikaci publikovat také na Google Play.

Pokud chcete požádat o zvýšení denního limitu počtu požadavků, vyplňte tento formulář.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka