Servisné poplatky

V prípade aplikácií a produktov v aplikácii ponúkaných prostredníctvom služby Google Play predstavuje servisný poplatok 30 % z ceny. Dostanete 70 % z platby. Zvyšných 30 % sa odvádza distribučnému partnerovi a na pokrytie prevádzkových nákladov.

Od 1. januára 2018 bude v prípade odberaných produktov servisný poplatok za akýchkoľvek odberateľov, ktorých si udržíte po 12 zaplatených mesiacoch, znížený na 15 % (namiesto 30 %). Ak bol odberateľ aktívny do tohto dátumu, tento uplynutý čas sa započítava. Ak bol napríklad odberateľ aktívny štyri mesiace, servisný poplatok sa zníži na 15 % po ôsmich ďalších platených mesiacoch.

Do 12 platených mesiacov používateľa sa započítavajú:

Do 12 platených mesiacov používateľa sa nezapočítavajú:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?