Taxes del servei

Per a les aplicacions i els productes de compra des d'aplicacions que s'ofereixen a Google Play, la taxa del servei és equivalent al 30% del preu. Tu reps el 70% del pagament i el 30% restant és per al partner de distribució i per a les despeses d'operació.

A partir de l'1 de gener de 2018, la taxa del servei per als productes de subscripció disminueix al 15% per a tots els subscriptors que retinguis després que hagin pagat 12 mesos. Si un subscriptor ja estava actiu abans d'aquesta data, el temps previ també es comptarà. Per exemple, si un subscriptor ha estat actiu durant 4 mesos, la taxa del servei es reduirà al 15% després que hagi pagat 8 mesos més.

Els casos següents compten a l'hora de sumar els 12 mesos pagats per un usuari:

Els casos següents no compten a l'hora de sumar els 12 mesos pagats per un usuari:

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?