Các thay đổi đối với phí dịch vụ của Google Play trong năm 2021

Vào tháng 3 năm 2021, chúng tôi đã thông báo về sự thay đổi đối với phí dịch vụ để giúp nhà phát triển thành công hơn nữa trên Google Play. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, mức phí dịch vụ cho từng nhà phát triển sẽ là 15% đối với 1 triệu đô la Mỹ (USD) đầu tiên mà bạn kiếm được mỗi năm khi bán hàng hoá hoặc dịch vụ kỹ thuật số.

Bài viết này giải thích cách chúng tôi áp dụng mức phí dịch vụ 15% cũng như cách đăng ký.

Đăng ký

Để chính thức đăng ký mức phí dịch vụ 15%, bạn phải: 

Cách đăng ký mức phí dịch vụ 15%:

 1. Mở Play Console rồi chuyển tới trang Tài khoản nhà phát triển liên kết.
 2. Làm theo hướng dẫn này để tạo một Nhóm tài khoản và cho chúng tôi biết bạn có ADA nào hay không.
 3. Khi đã thiết lập xong Nhóm tài khoản, bạn có thể đăng ký mức phí dịch vụ 15% trên trang Tài khoản nhà phát triển liên kết. Bạn sẽ thấy một biểu ngữ trên trang với tiêu đề "Khi thiết lập xong nhóm tài khoản, bạn có thể đăng ký áp dụng mức phí dịch vụ 15%". Hãy nhấp vào Xem lại và đăng ký ở bên dưới.
  • Lưu ý quan trọng: Trước khi bạn đăng ký, tất cả ADA của bạn đều phải tham gia nhóm tài khoản. Bạn sẽ không thể đăng ký khi có yêu cầu bạn chưa phản hồi hoặc có Tài khoản nhà phát triển chưa phản hồi yêu cầu của bạn về việc thêm họ vào nhóm tài khoản. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý các yêu cầu tại đây
 4. Đọc và chấp nhận Điều khoản dịch vụ áp dụng cho mức phí dịch vụ 15%.
 5. Nhấp vào Chấp nhận và đăng ký

Sau khi đăng ký, bạn có thể xem trạng thái đăng ký bất cứ lúc nào ở cuối trang Tài khoản nhà phát triển liên kết. Nếu bạn đăng ký trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, hãy lưu ý rằng mức phí dịch vụ 15% sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Nếu bạn đăng ký sau ngày 1 tháng 7 năm 2021 thì mức phí dịch vụ 15% sẽ áp dụng từ ngày bạn đăng ký xong.

Mức phí dịch vụ 15% cho khoản thu nhập 1 triệu đô la Mỹ (USD) đầu tiên

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, mức phí dịch vụ sẽ là 15% đối với 1 triệu đô la Mỹ (USD) đầu tiên mà bạn kiếm được mỗi năm khi bán hàng hoá hoặc dịch vụ kỹ thuật số.

Nếu bạn có nhiều Tài khoản nhà phát triển liên kết (ADA) trong Nhóm tài khoản của mình, thì mức phí dịch vụ 15% sẽ được áp dụng miễn là tổng thu nhập của tất cả các ADA trong nhóm thấp hơn 1 triệu đô la Mỹ (USD), và mọi ADA sẽ được hưởng lợi ích từ mức phí dịch vụ 15%. Khi tổng thu nhập vượt quá 1 triệu đô la Mỹ (USD), mức phí dịch vụ sẽ là 30% đối với tất cả ADA cho thời gian còn lại trong năm.

Thu nhập sẽ được tính theo năm dương lịch (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12). Vì chương trình này bắt đầu từ nửa cuối năm (ngày 1 tháng 7 năm 2021) nên giới hạn thu nhập của năm 2021 sẽ được tính theo tỷ lệ là 500.000 đô la Mỹ (USD).

Lưu ý: Mức phí dịch vụ 15% sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đối với tất cả các nhà phát triển hoàn tất đăng ký trước ngày này. Đối với nhà phát triển hoàn tất đăng ký sau ngày 1 tháng 7 năm 2021, mức phí 15% sẽ được áp dụng kể từ ngày hoàn tất đăng ký.

Tìm hiểu về Tài khoản nhà phát triển liên kết (ADA)

Tiêu chí để xác định Tài khoản nhà phát triển liên kết (ADA) được ghi nhận đầy đủ trong Bảng thuật ngữ về Nhóm tài khoản. Hãy làm quen với bảng thuật ngữ này để hoàn toàn nắm được những thuật ngữ như "Tài khoản nhà phát triển liên kết" và "Tài khoản nhà phát triển chính".

Nhóm tài khoản là một tính năng mới trong Play Console giúp chúng tôi nắm được bạn đang liên kết với những Tài khoản nhà phát triển nào. Khi bạn cung cấp thông tin này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện hưởng mức phí dịch vụ 15%, cũng như hưởng các chương trình khác dành cho nhà phát triển trên Google Play cùng với các tính năng của Play Console, đồng thời có thể cung cấp cho bạn thêm lợi ích sau này.

Tất cả các Tài khoản nhà phát triển liên kết (ADA) đều thuộc một Nhóm tài khoản, tức là bạn chỉ cần đăng ký mức phí dịch vụ 15% một lần cho cả nhóm. Tài khoản nhà phát triển chính của nhóm sẽ đăng ký thay mặt cho tất cả các ADA trong nhóm.

Việc lập nhóm sẽ không tạo hay cấp thêm quyền truy cập vào từng Tài khoản nhà phát triển trong nhóm đó. Chủ tài khoản nhà phát triển chính sẽ không có quyền xem hay quản lý bất kỳ nội dung nào (kể cả các ứng dụng) của những Tài khoản nhà phát triển liên kết (ADA) được thêm vào Nhóm tài khoản, trừ phi quản trị viên của từng Tài khoản nhà phát triển thêm hoặc điều chỉnh các quyền hay người dùng tài khoản một cách rõ ràng.

Tạo Nhóm tài khoản

Truy cập bài viết Tạo và quản lý Nhóm tài khoản để tìm hiểu thêm về Nhóm tài khoản.

Câu hỏi thường gặp

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Nhóm tài khoản là gì và tại sao Google Play lại yêu cầu tôi tạo Nhóm tài khoản?

Vì mức phí dịch vụ 15% được áp dụng theo nhà phát triển chứ không theo tài khoản, nên chúng tôi cần nắm được những tài khoản nào liên kết với bạn để có thể áp dụng đúng mức phí dịch vụ. 

Nếu là nhà phát triển chỉ có một tài khoản, bạn sẽ phải tạo một Nhóm tài khoản trong Play Console chỉ có duy nhất tài khoản mà bạn sở hữu. Đối với nhà phát triển có nhiều tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạo một Nhóm tài khoản liệt kê tất cả các Tài khoản nhà phát triển liên kết (ADA) của bạn. Các tài khoản này bao gồm mọi tài khoản mà bạn sở hữu, cũng như các tài khoản do công ty con của bạn (công ty phát hành các ứng dụng hoặc trò chơi có sử dụng đặc điểm thương hiệu của bạn) sở hữu. Mức phí dịch vụ 15% sẽ áp dụng cho tổng thu nhập của bạn trên tất cả các Tài khoản nhà phát triển liên kết (ADA). 

“Đặc điểm thương hiệu” là gì?

Đặc điểm thương hiệu được định nghĩa trong Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển (DDA). Ví dụ: tài sản trí tuệ mà người dùng có thể xác định và liên kết với một nhà phát triển, ứng dụng/trò chơi hoặc loạt phim, chẳng hạn như: 

 • Tên nhà phát triển
 • Tên ứng dụng hoặc trò chơi
 • Chân dung nhân vật, tên nhân vật, tên vùng đất và bối cảnh cốt truyện
 • Hình ảnh và tên vật phẩm riêng biệt/được công nhận
 • Biểu tượng, phông chữ và cụm từ độc đáo, dễ phân biệt
Tại sao Google Play sử dụng đặc điểm thương hiệu để xác định việc liên kết tài khoản?

Nếu có một số công ty khác phát hành các ứng dụng và trò chơi lên Google Play bằng cách sử dụng đặc điểm thương hiệu của bạn và chịu sự kiểm soát của bạn, thì bạn cần phải thêm những công ty này vào Nhóm tài khoản của mình. Mục tiêu của Google Play là đảm bảo chúng tôi áp dụng mức phí dịch vụ 15% cho mỗi nhà phát triển một cách phù hợp. Chúng tôi coi đặc điểm thương hiệu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy những tài khoản nào thuộc về một nhà phát triển vì các đặc điểm thương hiệu này giúp người dùng biết được những ứng dụng và trò chơi nào thuộc về một nhà phát triển. Đặc điểm thương hiệu cũng góp phần thúc đẩy họ cài đặt và trả phí cho các ứng dụng đó trên Google Play.

Nhóm tài khoản của tôi đăng ký mức phí dịch vụ 15% bằng cách nào?

Tài khoản nhà phát triển chính của nhóm sẽ đăng ký một lần thay mặt cho tất cả các Tài khoản nhà phát triển trong nhóm. Mức phí dịch vụ sẽ được áp dụng cho tổng thu nhập của tất cả các tài khoản trong nhóm. Miễn là tổng thu nhập thấp hơn 1 triệu đô la Mỹ (USD), tất cả các tài khoản trong nhóm sẽ được hưởng mức phí dịch vụ 15%. Khi tổng thu nhập vượt quá 1 triệu đô la Mỹ (USD), phí dịch vụ sẽ đổi thành mức 30% đối với tất cả các tài khoản trong nhóm trong thời gian còn lại của năm.

Nếu tôi sở hữu các Tài khoản nhà phát triển không sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play thì sao?

Hiện tại, chỉ các Tài khoản nhà phát triển có hồ sơ thanh toán trong Play Console mới có thể sử dụng Nhóm tài khoản. Nếu sở hữu các tài khoản không có hồ sơ thanh toán, thì hiện tại, bạn không cần liệt kê các tài khoản đó là Tài khoản nhà phát triển liên kết. Sau này, chúng tôi sẽ hỗ trợ Nhóm tài khoản cho các tài khoản nêu trên trong Play Console.

Tôi có được phép chuyển ứng dụng không?

Có. Xin lưu ý rằng khi một ứng dụng được chuyển giữa các tài khoản nhà phát triển trong các Nhóm tài khoản riêng biệt, toàn bộ thu nhập của ứng dụng này sẽ được thêm vào tổng thu nhập của từng Nhóm tài khoản trong năm đó.

Ví dụ: nếu một tài khoản nhà phát triển trong Nhóm tài khoản A có một ứng dụng kiếm được khoản thu nhập 100.000 đô la Mỹ (USD) trong năm nay, sau đó ứng dụng này được chuyển sang một tài khoản nhà phát triển khác trong Nhóm tài khoản B, thì khoản thu nhập 100.000 đô la Mỹ (USD) sẽ được thêm vào tổng thu nhập của cả Nhóm tài khoản A lẫn Nhóm tài khoản B để tính mức phí dịch vụ 15% trong năm nay.

Tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Nhóm tài khoản của mình sau này không?

Có. Bạn có thể thêm/xóa Tài khoản nhà phát triển vào/khỏi nhóm của mình cho phù hợp với những thay đổi về quyền sở hữu tài khoản. 

Xin lưu ý rằng khi một Tài khoản nhà phát triển được chuyển giữa các Nhóm tài khoản riêng biệt, thu nhập của tài khoản đó sẽ được thêm vào tổng thu nhập của cả hai Nhóm tài khoản trong năm đó.

Khoản thu nhập 1 triệu đô la Mỹ (USD) hằng năm của nhà phát triển sẽ được xác định dựa trên lịch nào?

Thu nhập sẽ được tính theo năm dương lịch (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12). Vì chương trình này bắt đầu từ nửa cuối năm (ngày 1 tháng 7 năm 2021) nên giới hạn của nửa cuối năm 2021 sẽ được tính theo tỷ lệ là 500.000 đô la Mỹ (USD).

Lưu ý: Mức phí dịch vụ 15% sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đối với tất cả các nhà phát triển hoàn tất đăng ký trước ngày này. Nếu nhà phát triển hoàn tất đăng ký sau ngày 1 tháng 7, thì mức phí 15% sẽ được áp dụng kể từ ngày hoàn tất đăng ký.

Các đơn vị tiền tệ không phải USD sẽ được tính như thế nào?

Khoản thu nhập 1 triệu đô la của nhà phát triển được xác định bằng USD. Các giao dịch bằng những đơn vị tiền tệ khác sẽ được quy đổi theo tỷ giá hối đoái phù hợp được cập nhật trong ngày.

Khi nào nhà phát triển sẽ được hưởng mức phí dịch vụ 15%?

Mức phí dịch vụ 15% sẽ được áp dụng ngay sau khi nhà phát triển hoàn tất các bước đăng ký bắt buộc trong Play Console và sẽ được thể hiện trong chu kỳ thanh toán hằng tháng tiếp theo.

Công ty của tôi sở hữu hai tài khoản nhà phát triển riêng biệt và không có cùng đặc điểm thương hiệu. Tôi có thể tạo hai Nhóm tài khoản không?

Do sở hữu cả hai tài khoản nhà phát triển này, bạn nên tạo một Nhóm tài khoản duy nhất. Nhóm tài khoản của bạn nên chứa mọi tài khoản nhà phát triển mà bạn sở hữu, cũng như mọi tài khoản nhà phát triển khác thuộc sở hữu của các công ty con hoặc đơn vị liên kết có sử dụng đặc điểm thương hiệu của bạn.

Công ty của tôi được mua lại, nhưng vẫn hoạt động độc lập. Tôi có cần phải đưa tài khoản của mình vào Nhóm tài khoản của công ty hiện đang sở hữu công ty của tôi không?

Không, miễn là bạn không có cùng đặc điểm thương hiệu với công ty mẹ hoặc phát hành ứng dụng hay trò chơi của công ty mẹ. Để đăng ký, hãy tạo một Nhóm tài khoản tách biệt với Nhóm tài khoản của công ty mẹ. Hãy nhớ đưa vào Nhóm tài khoản đó mọi tài khoản nhà phát triển khác mà bạn sở hữu, cũng như mọi công ty con hoặc tài khoản liên kết có chung đặc điểm thương hiệu.

 • Ví dụ A: Công ty của bạn mua lại một nhà phát triển làm công ty con, và nhà phát triển có thương hiệu và danh mục ứng dụng/trò chơi riêng biệt với công ty của bạn. Trong trường hợp này, nhà phát triển có thể tạo một Nhóm tài khoản riêng của họ.
 • Ví dụ B: Công ty của bạn mua lại một nhà phát triển. Họ đã thay đổi tên nhà phát hành thành tên công ty của bạn, phát hành một số tài sản trí tuệ của bạn hoặc có sử dụng danh mục ứng dụng/trò chơi hay các đặc điểm thương hiệu khác của công ty bạn. Trong trường hợp này, bạn nên đưa nhà phát triển đó vào Nhóm tài khoản của bạn.
Công ty của tôi sở hữu nhiều công ty con, họ có những tài khoản nhà phát triển trên Google Play. Tôi có cần phải tạo một Nhóm tài khoản gộp chung tất cả tài khoản của các công ty con không?

Nếu các công ty con của bạn không phát hành ứng dụng hoặc trò chơi có chung đặc điểm thương hiệu, thì họ có thể đăng ký riêng và tạo Nhóm tài khoản riêng. Tuy nhiên, mọi công ty con sử dụng chung đặc điểm thương hiệu đều phải thuộc cùng một Nhóm tài khoản. Xin lưu ý rằng: nếu phiên bản đã bản địa hóa hoặc đổi tên thương hiệu của ứng dụng hoặc trò chơi của bạn được công ty con phát hành ở một số khu vực cụ thể, thì những ứng dụng này vẫn sẽ được xem là ứng dụng của bạn, và tài khoản nhà phát triển phát hành ứng dụng đó sẽ được xem là tài khoản nhà phát triển liên kết của bạn, do đó cần phải đưa vào Nhóm tài khoản của bạn.

Ví dụ: Công ty của bạn sở hữu một công ty con phát hành ứng dụng hoặc trò chơi của bạn ở các khu vực cụ thể hoặc có cùng các đặc điểm thương hiệu khác với bạn. Công ty con của bạn phụ trách bản địa hoá một số ứng dụng hoặc trò chơi này. Trong trường hợp này, bạn nên đưa tài khoản của công ty con vào Nhóm tài khoản của mình.

Công ty của tôi cấp bản quyền cho các ứng dụng và trò chơi có đặc điểm thương hiệu thuộc sở hữu của các công ty khác. Tôi có cần phải đưa họ vào Nhóm tài khoản không?

Một khi giữa hai công ty không có mối quan hệ sở hữu hoặc quyền kiểm soát lợi ích, mỗi công ty có thể tạo Nhóm tài khoản riêng. Mỗi Nhóm tài khoản sẽ phải chứa các tài khoản nhà phát triển của công ty tương ứng, cũng như các công ty con và đơn vị liên kết dùng chung đặc điểm thương hiệu.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính