Endringer i tjenestegebyret på Google Play i 2021

I mars 2021 kunngjorde vi en endring i tjenestegebyret for å hjelpe utviklere med å lykkes på Google Play. Fra og med 1. juli 2021 blir tjenestegebyret på 15 % for hver utvikler belastet for den første inntjente millionen (USD) hvert år ved salg av digitale varer eller tjenester.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan nivået for tjenestegebyr på 15 % blir brukt, og hvordan du registrerer deg.

Registrering

For å registrere deg for nivået for 15 % tjenestegebyr må du gjøre følgende: 

 • Du må ha en betalingsprofil.
 • Du må opprette en kontogruppe (der utviklerkontoen din er den primære utviklerkontoen) og gi oss beskjed om eventuelle tilknyttede utviklerkontoer.
 • Du må godta vilkårene for bruk av nivået for 15 % tjenestegebyr.

Slik registrerer du deg for 15 % tjenestegebyr:

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Tilknyttede utviklerkontoer-siden.
 2. Følg denne veiledningen for å opprette en kontogruppe og gi oss beskjed om eventuelle tilknyttede utviklerkontoer.
 3. Når du har konfigurert kontoen din, kan du registrere deg for 15 % tjenestegebyr på Tilknyttede utviklerkontoer-siden. Du ser et banner på siden med overskriften «Når du har konfigurert kontogruppen din, kan du registrere deg for 15 % tjenestegebyr». Under banneret klikker du på Gjennomgå og registrer deg.
  • Viktig: Kontogruppen din må inneholde alle de tilknyttede utviklerkontoene dine før du registrerer deg. Du kan ikke registrere deg hvis du har forespørsler du ikke har svart på, eller hvis enkelte utviklerkontoer ikke har svart på forespørselen din om å bli med i kontogruppen. Her kan du finne ut mer om hvordan du administrerer forespørsler. 
 4. Les og godta vilkårene for bruk av 15 % tjenestegebyr.
 5. Klikk på Godta og registrer deg

Når du er registrert, kan du se registreringsstatusen din når som helst nederst på Tilknyttede utviklerkontoer-siden. Hvis du registrerer deg før 1. juli 2021, må du være oppmerksom på at 15 % tjenestegebyr gjelder fra og med 1. juli 2021. Hvis du registrerer deg etter 1. juli, gjelder 15 % tjenestegebyr fra og med registreringsdatoen.

Tjenestegebyr på 15 % for den første millionen (USD)

Fra og med 1. juli 2021 blir tjenestegebyret på 15 % belastet for den første millionen (USD) du tjener hvert år når du selger digitale varer eller tjenester.

Hvis du har flere tilknyttede utviklerkontoer i kontogruppen din, brukes programmet for 15 % for det totale inntektsbeløpet for alle tilknyttede utviklerkontoer i gruppen som tjener under 1 million (USD), og alle tilknyttede utviklerkontoer drar nytte av fordelen med tjenesteavgiften på 15 %. Når den totale inntekten overstiger 1 million (USD), endres tjenestegebyret 30 % for alle utviklerkontoene i gruppen ut året.

Inntekter beregnes på årlig basis (1. januar–31. desember). Fordi programmet starter halvveis gjennom året (1. juli 2021), blir grensen for 2021 beregnet proporsjonalt til USD 500 000.

Merk: Programmet for tjenestegebyret på 15 % trer i kraft 1. juli 2021 for alle utviklere som har fullført registreringen før denne datoen. For utviklere som fullfører registreringen etter 1. juli, aktiveres gebyret på 15 % fra og med registreringsdatoen.

En forklaring av tilknyttede utviklerkontoer

Kriteriene for å fastslå hvilke utviklerkontoer du er tilknyttet, er fullstendig definert i ordlisten for kontogrupper. Gjør deg kjent med denne ordlisten for å sikre at du har full oversikt over termer som «tilknyttet utviklerkonto» og «primær utviklerkonto».

Kontogrupper er en ny funksjon i Play-konsollen som hjelper oss med å forstå hvilke utviklerkontoer du er tilknyttet. Når du oppgir denne informasjonen, kan vi sikre at du er kvalifisert for nivået for tjenestegebyr på 15 % samt andre Google Play-utviklerprogrammer og funksjoner i Play-konsollen, og for å gi deg fremtidige fordeler.

Alle tilknyttede utviklerkontoer er en del av en kontogruppe, som representerer én enkelt registrering i programmet for tjenestegebyr på 15 %. Gruppens primære utviklerkonto gjelder på vegne av alle de tilknyttede utviklerkontoene i gruppen.

Når du oppretter en gruppe, får du ikke tilgang til individuelle utviklerkontoer via den aktuelle gruppen. Den primære eieren av utviklerkontoen har ikke tillatelse til å se eller administrere noe innhold (inkludert apper) for eventuelle tilknyttede utviklerkontoer som er lagt til i kontogruppen, med mindre administratorene for de enkelte utviklerkontoene eksplisitt legger til eller justerer kontobrukerne eller -tillatelsene.

Opprett kontogruppen din

Gå til Opprett og administrer kontogruppen din for å finne ut mer om kontogrupper.

Vanlige spørsmål

Skjul alle Vis alle

Hva er en kontogruppe, og hvorfor ber Google Play meg om å opprette en?

Siden nivået for tjenestegebyr på 15 % tas i bruk for enkeltutviklere og ikke for kontoer, må vi vite hvilke kontoer som er tilknyttet deg, slik at vi kan ta i bruk riktig tjenestegebyr. 

Utviklere med bare én konto: Opprett en kontogruppe i Play-konsollen med kontoen du eier. Utviklere med flere kontoer: Opprett en kontogruppe som viser alle tilknyttede utviklerkontoer. Dette inkluderer alle kontoer du eier, samt kontoer som eies av eventuelle datterselskap som publiserer apper eller spill med merkevareelementene dine. Nivået for tjenestegebyr på 15 % gjelder for den totale inntekten din for alle de tilknyttede utviklerkontoene dine. 

Hva er «merkevareelementer?»

Merkevareelementer er definert i distribusjonsavtalen for utviklere. Eksempler: opphavsrett som brukere kan identifisere og tillegge én enkelt utvikler, app eller serie eller ett enkelt spill, for eksempel følgende: 

 • Utviklernavn
 • App- eller spillnavn
 • Bilder av figurer, navn på figurer, navn på verdener og handlingsinnstillinger
 • Bilder av og navn på unike/gjenkjennelige elementer
 • Unike og tydelige logoer, skrifttyper og fraser
Hvorfor bruker Google Play merkevareelementer til å fastslå kontotilknytning?

Hvis du kontrollerer andre bedrifter som publiserer apper og spill på Google Play med merkevareelementene dine, må du legge dem til i kontogruppen din. Målet til Google Play er å sikre at vi bruker nivået for tjenestegebyret på 15 % for hver utvikler på riktig måte. Vi anser merkevareelementer som en tydelig indikasjon på hvilke kontoer som tilhører utviklere, fordi disse merkevareelementene gir en meningsfull tilknytning til utviklernes porteføljer med apper og spill og bidrar til hvorfor de installerer og betaler for disse appene på Google Play.

Hvordan registreres kontogruppen min for nivået for tjenestegebyr på 15 %?

Den primære utviklerkontoen for gruppen gjelder på vegne av alle utviklerkontoene i gruppen med én registrering. Tjenestegebyret legges til den samlede inntekten for alle kontoene i gruppen. Så lenge de samlede inntektene er lavere enn 1 million (USD), blir alle kontoene i gruppen belastet et tjenestegebyr på 15 %. Hvis de samlede inntektene er høyere enn 1 million (USD), blir tjenestegebyret endret til 30 % for alle kontoene i gruppen ut året.

Hva om jeg eier utviklerkontoer som ikke bruker faktureringssystemet i Google Play?

Foreløpig er kontogrupper bare tilgjengelige for utviklerkontoer med en betalingsprofil i Play-konsollen. Hvis du eier kontoer som ikke har noen betalingsprofil, trenger du ikke å oppføre dem som tilknyttede utviklerkontoer. Vi kommer til å tilby kontogrupper for slike kontoer i Play-konsollen senere.

Er appoverføringer tillatt?

Ja. Vær oppmerksom på at når en app overføres mellom utviklerkontoer i egne kontogrupper, inkluderes alle inntektene for appen i totalsummene for de enkelte kontogruppene for det aktuelle kalenderåret.

Hvis en utviklerkonto i kontogruppe A for eksempel har en app med inntekt på USD 100 000 i løpet av året og som nå er overført til en annen utviklerkonto i kontogruppe B, blir inntektene på USD 100 000 inkludert i de totale inntektene for kontogruppe A, og inntektene for kontogruppe B blir brukt til å beregne nivået for tjenestegebyr på 15 % for dette året.

Kan jeg gjøre endringer i kontogruppen senere?

Ja. Du kan legge til eller fjerne utviklerkontoer i gruppen din for å gjenspeile endringer i kontoeierskapet. 

Vær oppmerksom på at når en utviklerkonto overføres mellom egne kontogrupper, inkluderes inntektene for den aktuelle kontoen i begge kontogruppenes totalbeløp for det aktuelle kalenderåret.

På hvilken kalenderbasis fastslås de samlede utviklerinntektene på 1 million (USD)?

Inntekter beregnes på årlig basis (1. januar – 31. desember). Fordi programmet starter halvveis gjennom året (1. juli 2021), blir grensen for den andre halvdelen av 2021 beregnet proporsjonalt til USD 500 000.

Merk: Programmet for tjenestegebyret på 15 % trer i kraft 1. juli 2021 for alle utviklere som har fullført registreringen før denne datoen. Hvis utviklere fullfører registreringen etter 1. juli, aktiveres gebyret på 15 % fra og med registreringsdatoen.

Hvordan blir andre valutaer enn USD tatt med i beregningen?

Utviklerinntektene på 1 million er definert i USD. Transaksjoner i andre valutaer konverteres via de gjeldende valutakursene, som oppdateres i løpet av dagen.

Når belastes utviklere tjenestegebyret på 15 %?

Nivået for tjenestegebyr på 15 % brukes kort tid etter at utvikleren har fullført de obligatoriske registreringstrinnene i Play-konsollen, og dette gjenspeiles i den neste månedlige betalingssyklusen.

Bedriften min eier to separate utviklerkontoer som ikke deler merkevareelementer. Kan jeg opprette to kontogrupper?

Ettersom du eier begge utviklerkontoene, bør du opprette én enkelt kontogruppe. Kontogrupper skal inneholde alle utviklerkontoene du eier, samt alle andre utviklerkontoer som eies av datterselskaper eller samarbeidspartnere som bruker merkevareelementene dine.

Bedriften min er kjøpt opp, men vi driver fremdeles uavhengig. Må jeg være med i en kontogruppe med bedriften som nå eier bedriften min?

Nei, så lenge du ikke deler merkevareelementer med morselskapet eller publiserer appene eller spillene deres. For å registrere deg, opprett en kontogruppe som er atskilt fra kontogruppen til morselskapet. Husk å ta med eventuelle andre utviklerkontoer du eier, samt eventuelle datterselskaper eller samarbeidskontoer som deler merkevareelementene dine.

 • Eksempel A: Bedriften din har kjøpt opp en utvikler som et datterselskap, og denne utvikleren holder merkevaren og app-/spillkatalogen sin adskilt fra bedriftens merkevare og katalog. I dette tilfellet kan utvikleren opprette en egen kontogruppe.
 • Eksempel B: Bedriften din har kjøpt opp en utvikler som har endret publisistnavnet sitt, slik at det henviser til bedriftsnavnet ditt, har publisert noe av åndsverket ditt eller har tatt i bruk andre merkevareelementer fra selskapet ditt eller app-/spillkatalogen din. I slike tilfeller bør utvikleren dele kontogruppe med bedriften din.
Bedriften min eier flere datterselskaper med utviklerkontoer på Google Play. Må jeg opprette en kontogruppe for alle datterselskapene mine?

Hvis datterselskapene dine ikke publiserer apper eller spill som deler merkevareelementer, kan de registrere seg i dette programmet hver for seg og opprette sine egne kontogrupper. Alle datterselskaper som deler merkevareelementer, bør imidlertid være i én kontogruppe. Vær oppmerksom på at hvis du har datterselskaper som publiserer lokaliserte eller omprofilerte versjoner av appene eller spillene dine i bestemte regioner, anses disse appene som dine apper, og utviklerkontoene som publiserer dem, anses som de tilknyttede utviklerkontoene dine og må være en del av gruppen din.

Eksempel: Bedriften din eier et datterselskap som publiserer appene eller spillene dine i bestemte regioner eller deler andre merkevareelementer med deg. Datterselskapet ditt lokaliserer noen av disse appene eller spillene. I så fall bør du dele en kontogruppe med datterselskapet ditt.

Bedriften min lisensierer apper og spill med merkevareelementer som eies av andre bedrifter. Må jeg være i gruppe med de bedriftene?

Så lenge det ikke finnes noe eierskapsforhold eller aksjemajoritet mellom de to selskapene, kan hvert selskap opprette sin egen kontogruppe. Disse kontogruppene må omfatte utviklerkontoene hvert selskap eier, samt datterselskaper og samarbeidspartnere som de deler merkevareelementer med.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false