Změny poplatku za službu Google Play v roce 2021

V březnu 2021 jsme oznámili změnu našeho poplatku za službu, abychom vývojářům na Google Play pomohli dosáhnout větších úspěchů. Od 1. července 2021 bude poplatek za službu ve výši 15 % za první milion USD vašich příjmů za každý rok, kdy prodáváte digitální zboží nebo služby. Tato změna platí pro všechny vývojáře.

Tento článek vysvětluje, jakým způsobem bude poplatek za službu uplatněn a jak se zaregistrovat.

Registrace

Pokud se chce oficiálně zaregistrovat k 15% poplatku za službu, musíte splnit následující požadavky: 

Postup registrace k 15% poplatku za službu:

 1. Otevřete službu Play Console a přejděte na stránku Přidružené účty vývojářů.
 2. Podle těchto pokynů vytvořte skupinu účtů a sdělte nám, zda máte nějaké přidružené účty vývojářů.
 3. Po nastavení skupiny účtů se na stránce Přidružené účty vývojářů můžete zaregistrovat k 15% poplatku za službu. Na stránce se zobrazí banner s nadpisem „Až dokončíte nastavování skupiny účtů, zaregistrujte se k poplatku za službu ve výši 15 %“. Pod tímto bannerem klikněte na Zkontrolovat a zaregistrovat se.
  • Důležité: Než se zaregistrujete, musí vaše skupina účtů zahrnovat všechny přidružené účty vývojářů. Pokud máte nějaké žádosti, na které jste neodpověděli, nebo pokud některé účty vývojářů neodpověděly na vaši žádost o přidání do vaší skupiny účtů, registrace nebude možná. Další informace o správě žádostí naleznete zde
 4. Přečtěte si smluvní podmínky 15% poplatku za služby a přijměte je.
 5. Klikněte na Přijmout a zaregistrovat se

Po zaregistrování si můžete stav registrace kdykoli zobrazit v dolní části stránky Přidružené účty vývojářů. Pokud se zaregistrujete do 1. července 2021, bude se na vás 15% poplatek za službu vztahovat od 1. července 2021. Pokud se zaregistrujete po 1. červenci, bude se na vás 15% poplatek za službu vztahovat od data dokončení registrace.

15% poplatek za službu z prvního 1 milionu USD příjmů

Od 1. července 2021 bude poplatek za službu ve výši 15 % za první milion USD vašich příjmů za každý rok, kdy prodáváte digitální zboží nebo služby.

Pokud máte ve skupině účtů několik přidružených účtů vývojáře, uvedený poplatek za službu bude platit, dokud součet příjmů všech účtů ve skupině bude pod 1 milionem USD. Uvedený poplatek za službu získají všechny přidružené účty. Když celkové příjmy překročí 1 milion USD, pro všechny přidružené účty bude po zbytek roku účtován 30% poplatek za službu.

Příjmy se počítají za kalendářní rok (1. 1. – 31. 12.). Vzhledem k tomu, že program začíná v polovině roku (1. července 2021), limit pro rok 2021 bude poměrným způsobem omezen na 500 000 USD.

Poznámka: 15% poplatek za službu vstoupí 1. července 2021 v platnost pro všechny vývojáře, kteří se před tímto datem zaregistrují. Pokud se vývojáře zaregistruje později, úroveň poplatku bude použita od data dokončení registrace.

Vysvětlení přidružených účtů vývojáře

Kritéria pro určení přidružených účtů vývojáře jsou plně definována v glosáři pro skupiny účtů. Seznamte se s tímto glosářem, který vysvětluje pojmy jako „přidružený účet vývojáře“ nebo „primární účet vývojáře“.

Skupiny účtů jsou novou funkcí ve službě Play Console. Můžeme díky nim zjistit, se kterými účty vývojáře jste spojeni. Tyto informace nám pomohou ověřit, že máte nárok na 15% poplatek za službu. Slouží také pro účely dalších programů pro vývojáře Google Play a funkcí služby Play Console a k získání budoucích výhod.

Všechny přidružené účty jsou součástí skupiny účtů, která zastupuje jednu registraci pro 15% poplatek za službu. Primární účet vývojáře ve skupině požádá jménem všech účtů vývojáře ve skupině.

Vytvořením skupiny nedojde k vytvoření ani udělení žádného dalšího přístupu k jednotlivým účtům vývojářů ve skupině. Majitel primárního účtu vývojáře nebude mít oprávnění zobrazit ani spravovat obsah přidružených účtů ve skupině (včetně aplikací), pokud mu to explicitně neumožní administrátoři příslušných účtů vývojáře.

Vytvoření skupiny účtů

Další informace o skupinách účtů najdete v článku Vytvoření a správa skupiny účtů.

Časté dotazy

Sbalit vše Rozbalit vše

Co je skupina účtů a proč mě Google Play žádá o její vytvoření?

Protože se 15% poplatek za službu účtuje za vývojáře, ne za účet, potřebujeme vědět, které účty jsou s vámi spojeny, abychom mohli poplatek za službu správně použít. 

Pokud má vývojář jen jeden účet, vytvoří ve službě Play Console skupinu účtů s jedním účtem, který vlastní. Vývojáři s více účty vytvoří skupinu účtů, ve které uvedou všechny přidružené účty. To zahrnuje účty vlastněné vývojářem i jeho dceřinými společnostmi, které publikují aplikace nebo hry se stejnými prvky značky. 15% poplatek za službu se bude vztahovat na celkové příjmy ze všech přidružených účtů. 

Co jsou prvky značky?

Prvky značky jsou definovány v distribuční smlouvě pro vývojáře. Příkladem může být duševní vlastnictví, které mohou uživatelé spojit s určitým vývojářem, hrou/aplikací nebo sérií, např.:

 • jméno vývojáře,
 • název aplikace nebo hry
 • podoba a jména postav, nastavení světa a zápletky,
 • jedinečná a rozpoznatelná podoba věcí a jejich názvy,
 • jedinečná a rozlišitelná loga, písma a fráze.
Proč Google Play používá prvky značky k určení přiřazení účtu?

Pokud spravujete další společnosti, které na Google Play publikují aplikace a hry s vašimi prvky značky, bude je potřeba přidat do skupiny účtů. Cílem služby Google Play je zajistit správné použití 15% poplatku za služby pro jednotlivé vývojáře. Prvky značky pokládáme za jasný indikátor toho, že určité účty patří jednomu vývojáři, protože tyto prvky značky z pohledu uživatelů smysluplně spojují portfolio aplikací a her vývojáře a přispívají k tomu, že si je uživatelé Google Play instalují a platí za ně.

Jak se moje skupina účtů pro 15% poplatek za službu zaregistruje?

Primární účet vývojáře ve skupině požádá jménem všech účtů vývojáře ve skupině v rámci jediné registrace. Poplatek za službu bude platit pro celkové příjmy všech účtů ve skupině. Pokud jsou celkové příjmy nižší než 1 milion $, pro všechny účty ve skupině bude účtován 15% poplatek za službu. Pokud celkové příjmy překročí hranici 1 milion $, pro všechny účty ve skupině bude po zbytek roku účtován 30% poplatek za službu.

Co když vlastním účty vývojáře, které nepoužívají fakturační systém služby Google Play?

Skupiny účtů jsou v současné době dostupné pouze pro účty vývojářů, které mají ve službě Play Console platební profil. Pokud vlastníte účty, které platební profil nemají, nemusíte je v současné době uvádět jako přidružené účty vývojáře. Skupiny účtů pro tyto účty ve službě Play Console nabídneme později.

Je povolen převod aplikací?

Ano. Upozorňujeme, že při převodu aplikace mezi účty vývojáře v samostatných skupinách účtů budou v každém kalendářním roce zahrnuty veškeré příjmy do obou skupin účtů.

Např. pokud účet vývojáře ve skupině účtů A má aplikaci, která za letošní rok vygenerovala příjmy ve výši 100 000 $, a tato aplikace bude převedena do jiného účtu vývojáře ve skupině B, příjmy ve výši 100 000 $ se pro účely výpočtu úrovně poplatku za službu pro letošní rok započítají do obou skupin.

Mohu ve skupině účtů později provést změny?

Ano. Do skupiny můžete přidat účty vývojáře nebo je z ní odebírat dle změn vlastnictví účtu. 

Upozorňujeme, že při převodu účtu vývojáře mezi skupinami účtů budou v každém kalendářním roce zahrnuty veškeré příjmy účtu do obou skupin účtů.

Jak se určuje období pro roční příjmy vývojáře (1 milion USD)?

Příjmy se počítají za kalendářní rok (1. 1. – 31. 12.). Vzhledem k tomu, že program začíná v polovině roku (1. července 2021), limit pro druhou polovinu roku 2021 bude poměrným způsobem omezen na 500 000 USD.

Poznámka: 15% poplatek za službu vstoupí 1. července 2021 v platnost pro všechny vývojáře, kteří se před tímto datem zaregistrují. Pokud se vývojáře zaregistruje později, úroveň poplatku bude použita od data dokončení registrace.

Jak se zohledňují jiné měny než americké dolary?

Hranice příjmů vývojáře je definována jako 1 milion USD. Transakce v jiných měnách budou převedeny pomocí odpovídajících směnných kurzů aktualizovaných v průběhu dne.

Kdy vývojáři získají 15% poplatek za službu?

15% poplatek za službu se začíná účtovat krátce poté, co vývojář dokončí požadované kroky registrace ve službě Play Console a projeví se v příštím měsíčním platebním cyklu.

Moje společnost vlastní dva samostatné účty vývojáře, které nesdílejí stejné prvky značky. Můžu vytvořit dvě skupiny účtů?

Protože oba účty vývojáře vlastníte, měli byste vytvořit jen jednu skupinu účtů. Skupiny účtů by měly obsahovat všechny účty vývojáře, které vlastníte, a všechny další účty vývojáře vlastněné dceřinými společnostmi nebo spřízněnými subjekty, které používají vaše prvky značky.

Moje společnost byla převzata v rámci akvizice, ale stále působíme nezávisle. Musím být členem skupiny účtů společnosti, která teď mou společnost vlastní?

Ne, pokud nesdílíte prvky značky s nadřazenou společností nebo nepublikujete jejich aplikace či hry. Pokud se chcete zaregistrovat, vytvořte skupinu účtů oddělenou od skupiny účtů vaší mateřské společnosti. Zahrňte všechny další účty vývojáře, které vlastníte, a všechny další účty vývojáře vlastněné dceřinými společnostmi nebo spřízněnými subjekty, které sdílí vaše prvky značky.

 • Příklad A: Vaše společnost získala vývojáře jako dceřinou společnost a tento vývojář si ponechal svou značku a katalog aplikací/her odděleně od značky a katalogu vaší společnosti. V tomto případě může vývojář vytvořit samostatnou skupinu účtů.
 • Příklad B: Vaše společnost získala vývojáře, který změnil svůj název vydavatele, aby odkazoval na název vaší společnosti, publikoval pod vaší značkou nebo využíval jiné prvky značky z vaší společnosti nebo vašeho katalogu aplikací/her. V tomto případě by měl vývojář skupinu účtů sdílet s vaší společností.
Moje společnost vlastní několik dceřiných společností, které mají účty vývojářů na Google Play. Musím vytvořit skupinu účtů se všemi svými dceřinými společnostmi?

Pokud vaše dceřiné společnosti nepublikují aplikace nebo hry se stejnými prvky značky, mohou se do tohoto programu zaregistrovat samostatně a vytvořit si vlastní skupiny účtů. Všechny dceřiné společnosti, které sdílí prvky značky, by ale měly být v jedné skupině účtů. Upozorňujeme, že pokud máte dceřiné společnosti, které publikují lokalizované nebo rebrandované verze aplikací nebo her v určitých oblastech, budou tyto aplikace považovány za vaše aplikace a účty vývojářů, které je publikují, budou považovány za vaše přidružené účty vývojáře, jež musí být součástí vaší skupiny.

Příklad: Vaše společnost vlastní dceřinou společnost, která vydává vaše aplikace nebo hry v konkrétních oblastech nebo s vámi sdílí jiné prvky značky. Dceřiná společnost některé z těchto aplikací nebo her lokalizuje. V tomto případě byste skupinu účtů měli sdílet s dceřinou společností.

Moje společnost licencuje aplikace a hry s prvky značky vlastněnými jinými společnostmi. Musím s nimi seskupit?

Pokud mezi těmito dvěma společnostmi neexistuje vlastnictví ani řízení zájmů, každá společnost si může vytvořit vlastní skupinu účtů. Tyto skupiny účtů musí obsahovat účty vývojářů, které každá společnost vlastní, a dceřiné společnosti a spřízněné subjekty, se kterými sdílí prvky značky.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka