Skapa och hantera en kontogrupp

Från och med vecka 23 (veckan som börjar den 7 juni) 2021 kan du skapa en Kontogrupp på Play Console så att det blir enklare för oss att se vilka Utvecklarkonton du har koppling till.

Så fungerar Kontogrupper

Kontogrupper gör det lättare för oss att förstå vilka Utvecklarkonton du har koppling till Om du anger den här informationen på Play Console kan vi se om du uppfyller villkoren för serviceavgiften på 15 % för de första intäkterna upp till 1 mn USD och för att kunna erbjuda framtida förmåner.

Ordlista

Här är några av de termer du stöter på när du konfigurerar en Kontogrupp. Eventuella andra termer med stor begynnelsebokstav i den här artikeln definieras i distributionsavtalet för utvecklare om de inte definieras nedan.

 • Kontogrupp: kontot på Play Console som alla Kopplade utvecklarkonton tillhör.
 • Närstående bolag: alla rättssubjekt som direkt eller indirekt Kontrollerar, Kontrolleras av eller omfattas av Dig.
 • Kopplade utvecklarkonton: 
  • alla Utvecklarkonton som Du äger
  • alla Utvecklarkonton som ägs av Ditt Dotterbolag och som publicerar en Produkt med samma eller liknande Varumärkesprofil som Din Varumärkesprofil.
  • om rättssubjektet som både Kontrollerar Dig och Dina Närstående bolag inte är Utvecklare på Play Console:
   • alla Utvecklarkonton som ägs av Dina Närstående bolag och som publicerar en Produkt med samma eller liknande Varumärkesprofil som Din Varumärkesprofil. (Obs! Dessa Utvecklarkonton betraktas antingen som Dina Kopplade utvecklarkonton eller Dina Närstående bolags Kopplade utvecklarkonton, men inte både och.)
 • Kontroll: att äga minst 50 % av rösträtten eller äganderättigheterna i rättssubjektet.
 • Primärt utvecklarkonto: det Kopplade utvecklarkonto som har angetts som administratör för Kontogruppen. 
 • Innehavare av Primärt utvecklarkonto: den utvecklare som registrerade det Primära utvecklarkontot på Play Console.
 • Dotterbolag: Det rättssubjekt som Du Kontrollerar.

Processöversikt: Skapa en Kontogrupp

Från och med vecka 23 (veckan som börjar den 7 juni) 2021 kan du öppna den nya sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console och skapa en Kontogrupp med det fullständiga officiella namnet på din organisation (till exempel Google LLC). När du har skapat en Kontogrupp kan du lägga till andra Utvecklarkonton på Play Console och på så sätt meddela oss att du har koppling till dem.

Det Utvecklarkonto som du använder för att skapa Kontogruppen blir det Primära utvecklarkontot för Kontogruppen. Det innebär att alla med administratörsåtkomst till det Primära utvecklarkontot kan hantera Kontogruppen.

Åtkomsten till enskilda Utvecklarkonton hanteras fortfarande av administratörerna för respektive konto. Ingen, inklusive gruppens Primära utvecklarkonto, får åtkomst till ekonomiska uppgifter, möjligheten att publicera appar eller uppdateringar i andra konton i gruppen eller liknande behörigheter, såvida inte administratörerna för de enskilda Utvecklarkontona väljer att lägga till eller ändra kontoanvändare eller behörigheter.

Alla Utvecklarkonton som registreras som dina Kopplade utvecklarkonton måste samtycka till att tillhöra din Kontogrupp och ge Innehavaren av det Primära utvecklarkontot behörighet att agera för deras räkning. Kontogruppen blir inte komplett förrän samtycke inhämtats från alla Kopplade utvecklarkonton.  

Innehavaren av det Primära utvecklarkontot får behörighet att

 • hantera de Kopplade utvecklarkontona och/eller Kontogruppen, till exempel genom att lägga till, ta bort och visa relevanta Kopplade utvecklarkonton
 • registrera alla Kopplade utvecklarkonton i Kontogruppen för serviceavgiften på 15 % och företräda dessa konton i relaterade frågor
 • se kontaktadresserna (e-post) för alla Kopplade utvecklarkonton i Kontogruppen när de har samtyckt till att tillhöra den.

Kontogruppens namn och kontaktadressen för det Primära utvecklarkontot visas för alla andra Utvecklarkonton du lägger till i Kontogruppen. Kontogruppen visas inte för användare på Google Play.

Kontogruppen bör innehålla alla konton som betraktas som Kopplade utvecklarkonton. Innehavaren av det Kopplade utvecklarkontot ansvarar för att Kontogruppens status är aktuell.

Innan du börjar

Följande är viktigt att känna till innan du börjar skapa och hantera kontogrupper:

 • Du måste skapa en kontogrupp för att kunna registrera dig för serviceavgiften på 15 %.
 • Funktionen är endast tillgänglig för utvecklare som har en betalningsprofil. Om du inte har en betalningsprofil kan du inte öppna sidan Kopplade utvecklarkonton.
 • Många utvecklare äger bara ett utvecklarkonto, och i så fall har de inga kopplade utvecklarkonton. Om du bara äger ett utvecklarkonto måste du ändå skapa en kontogrupp för det konto du äger.
 • Ett utvecklarkonto kan bara vara med i en kontogrupp i taget. Ett utvecklarkonto som redan hör till en kontogrupp kan flyttas till en annan genom att man först går ur den nuvarande kontogruppen och sedan skapar eller går med i den nya.

Skapa en kontogrupp

Du kan skapa och konfigurera en kontogrupp på sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.

Påminnelse: Se ordlistan ovan om du är osäker på innebörden av en term som du stöter på när du konfigurerar en kontogrupp.
1. Skapa en kontogrupp

Så här skapar du en kontogrupp för utvecklarkonton:

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Klicka på Skapa kontogrupp.
 3. Skriv kontogruppens namn. Använd företagets eller organisationens fullständiga officiella namn. Exempel: Google LLC. Om kontot är för personligt bruk använder du ditt utvecklarnamn.
 4. Klicka på Skapa kontogrupp.

Innan du kan slutföra konfigureringen av kontogruppen måste du informera oss om du har koppling till andra utvecklarkonton.

2. Lägg till kopplade utvecklarkonton i kontogruppen

När du har skapat gruppen ska du informera oss om vilka utvecklarkonton du har koppling till. Detta innebär att det primära utvecklarkontot ska lägga till kopplade utvecklarkonton i kontogruppen (om det finns sådana, enligt definitionen av kopplade utvecklarkonton i ordlistan).

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Klicka på Kom igång under "Meddela oss om utvecklarkonton du har koppling till genom att lägga till dem i din kontogrupp". 
 3. Om du har utvecklarkonton att redovisa väljer du Ja under "Utvecklarkonton som ägs av ditt rättssubjekt". Ange sedan alla utvecklarkonton som du äger. Välj Nej om du inte äger några andra utvecklarkonton.
 4. Om du valde Ja i föregående steg lägger du till de kopplade utvecklarkontona genom att ange kontots id eller paketnamnet för någon av kontots appar. 
  • Tips! Du hittar utvecklarkontots id på sidan Kontouppgifter på Play Console. Paketnamnet hittar du på sidan Alla appar på Play Console, alldeles under appnamnet.
 5. Välj Ja under "Utvecklarkonton med liknande varumärkesprofil" om det finns andra utvecklarkonton som publicerar appar med samma eller liknande varumärkesprofil (enligt definitionen av kopplade utvecklarkonton i ordlistan) som appar i ditt utvecklarkonto. Annars väljer du Nej.  
 6. Om du valde Ja i föregående steg lägger du till kontona ifråga genom att ange utvecklarkontots id eller paketnamnet för någon av kontots appar.
 7. Klicka på Spara.

När du har sparat får administratörerna för de tillagda utvecklarkontona ett meddelande i inkorgen på Play Console där de uppmanas att tacka ja eller nej till förfrågan. Du får ett meddelande i inkorgen på Play Console när en administratör har tackat ja eller nej. Den som tackar ja läggs till i kontogruppen. Du kan när som helst se vilken status en väntande begäran har under "Begäranden du har skickat" på sidan Kopplade utvecklarkonton.

Hantera kontogruppen

När du är klar med konfigureringen av gruppen kan du lägga till fler konton, ta bort konton eller byta namn på gruppen om det behövs. Det är bara det primära utvecklarkontots administratörer som kan hantera kontogruppen.

Obs! Om du tar bort ett kopplat utvecklarkonto från kontogruppen kan detta konto förlora vissa förmåner. Till exempel kanske det inte förblir registrerat för serviceavgiften på 15 %. Det går att registrera ett utvecklarkonto för serviceavgiften på 15 % på nytt genom att skapa eller gå med i en ny kontogrupp. På sidan med vanliga frågor finns mer information.
Lägga till fler kopplade utvecklarkonton i kontogruppen

Så här lägger du till fler kopplade utvecklarkonton i kontogruppen:

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Klicka på Hantera och välj Hantera kontogrupp i listan.
 3. Om du har utvecklarkonton att redovisa väljer du Ja under "Utvecklarkonton som ägs av ditt rättssubjekt". Ange sedan alla utvecklarkonton som du äger. Välj Nej om du inte äger några andra utvecklarkonton.
 4. Om du valde Ja i föregående steg lägger du till de kopplade utvecklarkontona genom att ange kontots utvecklar-id eller paketnamnet för någon av kontots appar. 
  • Tips! Du hittar utvecklar-id:t på sidan Kontoinformation på Play Console. Paketnamnet hittar du på sidan Alla appar på Play Console, alldeles under appnamnet.
 5. Välj Ja under "Utvecklarkonton med liknande varumärkesprofil" om det finns andra utvecklarkonton som publicerar appar med samma eller liknande varumärkesprofil (enligt definitionen av kopplade utvecklarkonton i ordlistan) som appar i ditt utvecklarkonto. Annars väljer du Nej.  
 6. Om du valde Ja i föregående steg lägger du till kontona ifråga genom att ange kontots utvecklar-id eller paketnamnet för någon av kontots appar.
 7. Klicka på Spara.

När du har sparat får administratörerna för de tillagda utvecklarkontona ett meddelande i inkorgen på Play Console där de uppmanas att tacka ja eller nej till förfrågan. Du får ett meddelande i inkorgen på Play Console när en administratör har tackat ja eller nej. Den som tackar ja läggs till i kontogruppen. Du kan när som helst se vilken status en väntande begäran har under Begäranden du har skickat på sidan Kopplade utvecklarkonton.

Ta bort kopplade utvecklarkonton från kontogruppen

Efter att du har skapat kontogruppen kan du ta bort kopplade utvecklarkonton från den om det behövs.

Obs! Om du tar bort ett kopplat utvecklarkonto från kontogruppen kan detta konto förlora vissa förmåner. Till exempel kanske det inte förblir registrerat för serviceavgiften på 15 %. Det går att registrera ett utvecklarkonto för serviceavgiften på 15 % på nytt genom att skapa eller gå med i en ny kontogrupp. På sidan med vanliga frågor finns mer information.

Så här tar du bort ett kopplat utvecklarkonto från kontogruppen:

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Klicka på Hantera och välj Hantera kontogrupp i listan.
 3. Leta reda på det kopplade utvecklarkonto som du vill ta bort i listan under Utvecklarkonton i din grupp (följt av kontogruppens namn).
 4. Klicka på Ta bort bredvid kontot som ska tas bort.
 5. Klicka på Spara.

När du har sparat får administratörerna för de borttagna utvecklarkontona ett meddelande i inkorgen på Play Console med information om att kontot har tagits bort från kontogruppen.

Byta namn på kontogruppen

Så här byter du namn på kontogruppen:

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Klicka på Hantera och välj Byt namn på kontogrupp i listan.
 3. Skriv kontogruppens nya namn och klicka på Spara.
Radera kontogruppen

Tänk på följande innan du raderar kontogruppen:

 • Alla utvecklarkonton tas bort från kontogruppen. Innehavarna kan därefter skapa en egen kontogrupp eller gå med i en annan kontogrupp.
 • Alla utvecklarkonton upphör att vara registrerade för de utvecklarprogram och tjänster på Google Play som kontogruppen är med i, till exempel serviceavgiften på 15 %.

Så här raderar du kontogruppen:

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Klicka på Hantera och välj Radera kontogrupp i listan.
 3. Läs igenom vad som händer när kontogruppen raderas och klicka på Radera kontogrupp om du vill fortsätta. Alla utvecklarkonton får ett meddelande om att de inte längre är med i kontogruppen.

Hantera begäranden om kontogrupp

Du kan se och hantera skickade och mottagna kontogruppsbegäranden på sidan Kopplade utvecklarkonton.

Visa och avbryt skickade begäranden

Så här ser du begäranden du har skickat:

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Alla skickade begäranden visas under Begäranden du har skickat. 

Om du vill avbryta en väntande begäran klickar du på Avbryt begäran. Om du vill att detta kopplade utvecklarkonto ska gå med senare måste du skicka om begäran.

Granska och hantera begäranden om att gå ur kontogruppen

Tänk på följande innan du godkänner en begäran om att gå ur kontogruppen:

 • Utvecklarkontot kommer inte längre att tillhöra någon kontogrupp. Innehavaren kan skapa en egen kontogrupp eller gå med i en annan kontogrupp.
 • Kontot upphör att vara registrerat för de utvecklarprogram eller tjänster från Google Play som kontogruppen är med i, till exempel serviceavgiften på 15 %.
 • Kontots intäkter hittills i år räknas med i underlaget för serviceavgiften på 15 % för innevarande år, både för denna kontogrupp och för andra kontogrupper som kontot går med i senare. På sidan med vanliga frågor finns mer information.

Så här ser du förfrågningar om att gå ur kontogruppen:

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Välj fliken Begäranden.
 3. Utvecklarkonton som vill gå ur kontogruppen visas under Förfrågningar om att lämna kontogruppen. Om du klickar på Granska begäran visas mer information. Där kan du också svara ja eller nej.
 4. Klicka på Ta inte bort om du inte godkänner begäran om att gå ur. Klicka på Ta bort från kontogrupp om du godkänner den. Om du klickar på Avbryt vidtas ingen åtgärd.

Byta primärt utvecklarkonto

Om det behövs kan du ändra till ett annat utvecklarkonto som det primära för kontogruppen. Om du inte är det primära utvecklarkontots innehavare kan den som är det skicka en begäran om att bli det till dig.

Du kan begära att ett annat utvecklarkonto ska bli kontogruppens primära utvecklarkonto. Ditt utvecklarkonto förblir det primära tills den tillfrågade tackar ja.

Så här godkänner du en förfrågan om att bli det primära utvecklarkontots innehavare: 

 • Den som vill bli ny primär kontoinnehavare informeras om de villkor som det primära utvecklarkontots nuvarande innehavare har godkänt för kontogruppens räkning, till exempel användarvillkoren för serviceavgiften på 15 %.
 • Den blivande innehavaren av det primära utvecklarkontot måste godkänna villkoren för att kunna ta över rollen.

Följande händer om hen tackar ja: 

 • Du förlorar behörigheten att hantera kontogruppen. 
 • Ditt utvecklarkonto blir kvar som medlem i kontogruppen.
 • Det nya primära utvecklarkontot får behörighet att hantera kontogruppen. Detta omfattar möjligheten att lägga till och ta bort utvecklarkonton samt att registrera gruppen för kommande utvecklarprogram och tjänster i Google Play för hela gruppens räkning.
Ändra vilket utvecklarkonto som är det primära

Så här begär du att ett annat utvecklarkonto ska bli det primära:

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Klicka på Hantera och välj Byt primärt utvecklarkonto i listan.
 3. Välj det utvecklarkonto som du vill ska bli det primära intill Nytt primärt utvecklarkonto.
 4. Klicka på Spara och skicka begäran.
Låta ditt utvecklarkonto bli det primära

Så här tackar du ja eller nej till en begäran om att bli låta ditt utvecklarkonto bli det primära:

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Välj fliken Begäranden.
 3. Förfrågningar om att låta ditt utvecklarkonto bli det primära visas under Förfrågningar om att bli primär utvecklare. Om du klickar på Granska begäran visas mer information. Där kan du också svara ja eller nej.
 4. Klicka på Godkänn, Tacka nej eller Avbryt.
 5. Om du tackar ja ska du granska de villkor som det primära utvecklarkontots nuvarande innehavare har godkänt för kontogruppens räkning, till exempel användarvillkoren för serviceavgiften på 15 %, och själv godkänna dessa villkor.

Hantera begäranden om att gå med i en kontogrupp

Du kan bli inbjuden att gå med i någons kontogrupp. Om du inte redan är med i en kontogrupp kan du tacka ja. Om du redan är med i en annan kontogrupp måste du gå ur den innan du kan tacka ja.

Tacka ja eller nej till en kontogruppsbegäran

Tänk på följande innan du tackar ja till en begäran om att gå med i en kontogrupp:

 • Innehavaren av det primära utvecklarkontot för kontogruppen kan registrera hela kontogruppen, inklusive ditt utvecklarkonto, för program och tjänster för utvecklare på Google Play (t.ex. serviceavgiften på 15 %). Det kontot företräder kontogruppen i alla frågor som rör program eller tjänster som kontogruppen har registrerats för.
 • Eventuella utvecklarprogram eller tjänster på Google Play som kontogruppen redan är med i gäller även för ditt utvecklarkonto.
 • Innehavaren av det primära utvecklarkontot kan se ditt utvecklarkontos kontaktadress. Kontot får inte behörighet att se eller hantera appar i ditt utvecklarkonto eller dina kontouppgifter.
 • Det primära utvecklarkontot har behörighet att hantera kontogruppen. Om du vill gå ur kontogruppen måste det primära utvecklarkontot godkänna detta.

Så här tackar du ja eller nej till en begäran om att gå med i en kontogrupp:

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Välj fliken Begäranden.
 3. Begäranden om att låta ditt konto bli det primära utvecklarkontot visas under Begäranden om att gå med i en kontogrupp. Om du klickar på Granska begäran visas mer information. Där kan du också svara ja eller nej.
 4. Klicka på Godkänn, Tacka nej eller Avbryt.
Begära att gå ur en kontogrupp

Om du inte längre vill vara med i en kontogrupp kan du skicka en begäran om att gå ur den. Det primära utvecklarkontot måste godkänna begäran. Följande händer om begäran godkänns:

 • Ditt utvecklarkonto tillhör inte längre någon kontogrupp. Du kan skapa en egen kontogrupp eller gå med i en annan kontogrupp.
 • Ditt konto upphör att vara registrerat för de utvecklarprogram eller tjänster från Google Play som kontogruppen är med i, t.ex. serviceavgiften på 15 %.
 • Kontots intäkter hittills i år räknas med i underlaget för serviceavgiften på 15 % för innevarande år, både för denna kontogrupp och för andra kontogrupper som kontot går med i senare. På sidan med vanliga frågor finns mer information.

Så här skickar du en begäran om att gå ur en kontogrupp:

 1. Öppna sidan Kopplade utvecklarkonton på Play Console.
 2. Klicka på Hantera och välj Gå ur kontogrupp i listan.
 3. Klicka på Skicka begäran om att gå ur.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false