Câu hỏi thường gặp về phiên bản mới của Play Console

Chúng tôi vừa ra mắt phiên bản mới của Google Play Console. Phiên bản mới này có rất nhiều thay đổi, chẳng hạn như chúng tôi đã thiết kế lại nhiều công cụ và tính năng, bổ sung một số công cụ và tính năng hoàn toàn mới, đồng thời cải tiến trình điều hướng để nhóm các tính năng có liên quan một cách hợp lý hơn.

Chúng tôi tin rằng trải nghiệm sản phẩm mới này sẽ thật sự giúp bạn quản lý và phân phối ứng dụng của mình một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy một số thay đổi sẽ khiến bạn cần thời gian để điều chỉnh cho phù hợp. Bài viết này trả lời một số trong những câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được từ các nhà phát triển đã chuyển sang dùng Play Console mới.

Câu hỏi thường gặp

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Tôi có thể tải các tệp ánh xạ gỡ rối mã nguồn/tệp ánh xạ ReTrace/tệp biểu tượng gỡ lỗi lên tại đâu?

Các tệp ánh xạ gỡ rối mã nguồn và ReTrace có trong gói ứng dụng của bạn qua các thao tác gradle chuẩn sẽ được liên kết với dự án của bạn và được dùng để gỡ rối mã nguồn dấu vết ngăn xếp mà không cần bạn thực hiện thao tác nào khác. Nếu bạn muốn hoặc cần tải những tệp này lên theo cách thủ công, bạn có những tùy chọn sau:

  • Tải tệp lên khi chuẩn bị bản phát hành: Trong trình đơn mục bổ sung cho một cấu phần phần mềm trong bảng cấu phần phần mềm, hãy chọn Thêm tệp ánh xạ ReTrace.
  • Tải tệp lên cho bản phát hành hiện có: 
    • Trong bảng cấu phần phần mềm khi xem xét thông tin chi tiết của bản phát hành, hoặc
    • Trên trang Trình khám phá gói ứng dụng, chọn thẻ Nội dung đã tải xuống. Trong phần "Nội dung", nhấp vào biểu tượng tải lên ở bên phải tệp bạn muốn thêm. 

Bạn có thể đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về cách gỡ rối mã nguồn và thay thế bằng biểu tượng dấu vết ngăn xếp sự cố.

Tôi có thể cung cấp đường liên kết đến chính sách quyền riêng tư của mình tại đâu?

Bạn có thể thiết lập chính sách quyền riêng tư của mình trên trang Nội dung ứng dụng, trong phần "Chính sách quyền riêng tư". Trang Nội dung ứng dụng là nơi bạn cho chúng tôi biết về nội dung ứng dụng của bạn để đảm bảo nội dung đó tuân thủ các chính sách của Google Play.

Bạn có thể đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về cách hoàn thiện ứng dụng cho quá trình xem xét.

Tính năng xuất bản theo thời gian nằm ở đâu trong phiên bản mới của Play Console?

Tính năng này đã được cải thiện và hiện là tính năng xuất bản có quản lý nằm trong phần "Tổng quan về việc xuất bản" ở trên cùng của thanh điều hướng bên trái. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng xuất bản có quản lý trong bài đăng trên blog này và tại Học viện Play, đồng thời hãy nắm rõ mọi điểm khác biệt giữa tính năng xuất bản theo thời gian và tính năng xuất bản có quản lý.

Phiên bản mới của Play Console thông báo các sự kiện và tin tức mới cho tôi bằng cách nào? Trong phiên bản cũ của Play Console, chúng tôi dùng biểu tượng chuông thông báo có một dấu chấm màu đỏ ở trên cùng bên phải của màn hình.

Tính năng thông báo cũ đã được thay thế bằng Hộp thư đến của bạn, ở trên cùng của trình đơn điều hướng bên trái. Chấm màu xanh dương cho biết bạn có thư chưa đọc. Bạn có thể thiết lập tùy chọn thông báo trên trang Tùy chọn (Cài đặt > Tùy chọn), trong phần "Các thông báo từ Play Console".

Tôi có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Play Console bằng cách nào?

Bạn có thể dùng tham số GET trên URL để thay đổi ngôn ngữ trên giao diện người dùng của Play Console. Tham số này sẽ được duy trì cho đến khi bạn thiết lập lại. Ví dụ: Để thay đổi ngôn ngữ trên giao diện người dùng của Play Console thành tiếng Việt, bạn có thể thêm đoạn hl=vi vào URL của mình: https://play.google.com/console?hl=vi.

Bây giờ tôi có thể sao chép ghi chú phát hành của phiên bản trước tại đâu?

Khi chuẩn bị một bản phát hành, hãy nhấp vào Sao chép từ bản phát hành trước phía trên trường "Ghi chú phát hành" trong phần "Ghi chú phát hành".

Tôi có thể tải tệp APK chung đã được Google ký hoặc tệp APK/gói ứng dụng mà tôi đã tải lên tại đâu?

Bạn có thể tìm thấy cả hai phiên bản, cũng như gói ứng dụng hoặc tệp APK cho từng cấu hình dành riêng cho thiết bị, trong phầnTrình khám phá gói ứng dụng Thẻ Nội dung đã tải xuống.

Bạn có thể đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về Trình khám phá gói ứng dụng.

Tôi có thể hủy phát hành ứng dụng trên Google Play tại đâu?

Bạn có thể thay đổi phạm vi phân phối ứng dụng trên trang Cài đặt nâng cao (Bản phát hành > Thiết lập > Cài đặt nâng cao), trên thẻ Phạm vi phân phối ứng dụng.

Tôi có thể thay đổi thông tin chi tiết cho ứng dụng của mình tại đâu?

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của ứng dụng (chẳng hạn như thông tin mô tả, ảnh chụp màn hình và video quảng cáo) trên Trang thông tin chính trên Cửa hàng Play (Phát triển > Sự hiện diện trong cửa hàng > Trang thông tin chính trên Cửa hàng Play). Phần thông tin liên hệ hiện được đặt tại trang Cài đặt cửa hàng.

Tôi có thể thay đổi quốc gia mục tiêu tại đâu?

Bạn có thể thay đổi phạm vi phân phối theo quốc gia trên thẻ Quốc gia/khu vực cho mỗi kênh phát hành.

Tùy chọn nhà mạng đã được chuyển đi đâu?

Bạn hiện có thể bật hoặc tắt tùy chọn nhắm mục tiêu theo mạng di động trên trang Cài đặt nâng cao (Thiết lập > Cài đặt nâng cao), trên thẻ Nhắm mục tiêu theo mạng di động. Sau khi bật tùy chọn này, bạn có thể thấy nút Cài đặt nhà mạng trên thẻ  Quốc gia/khu vực cho kênh phát hành chính thức của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố