ขณะนี้หน้าที่คุณขอยังไม่พร้อมให้บริการในภาษาของคุณ คุณสามารถเลือกภาษาอื่นได้ที่ด้านล่างของหน้าหรือแปลหน้าเว็บใดๆ ให้อยู่ในภาษาที่คุณต้องการได้ทันที โดยใช้คุณลักษณะการแปลภาษาในตัวของ Google Chrome

Nest thermostat software update history

Important: Some software updates may take a few weeks to make it to all Nest thermostats that are connected to Wi-Fi.

Nest Thermostat

Version 1.0 - released 30 October 2020

 • Original release

Nest Thermostat E and Nest Learning Thermostat

Version 6.1 - released November 18, 2019

 •  Bug fixes and enhancements

 • Only for 3rd gen Nest Learning Thermostats (US) and Nest Thermostat E (US and other regions)

 • Requires Nest App 5.39

Version 5.9.4-5 - released October 10, 2019

 • Google logo updates - 1st and 2nd gen Nest Learning Thermostat Only

 • Short cycling and power loss mitigation - 1st and 2nd gen Nest Learning Thermostat Only

Version 6.0 - released July 10, 2019

This software update is only for the US.

 • Bug fixes and enhancements - 3rd gen Nest Learning Thermostat and Nest Thermostat E only

Version 5.10 (named 5.10-1) - released May 9, 2019

 • Bug fixes and enhancements - 3rd gen Nest Learning Thermostat and Nest Thermostat E only

Version 5.9.3 - released December 10, 2018

 • Bug fixes and enhancements

Version 5.9.1-6 - released October 22, 2018

 • Bug fixes and enhancements

Version 5.8.2 - released July 9, 2018

 • Bug fixes and improvements

Version 5.8-8 - released April 10, 2018

 • Now it’s easier to manually switch to an Eco temperature - Learn more >
 • Support for the Google Nest Temperature Sensor. Control the temperature in the room that is most relevant for you – not just where your thermostat happens to be. Learn about the Nest Temperature Sensor.
 • Bug fixes and performance improvements

Version 5.6.6 (named 5.6.6-4) - released January 11, 2018

 • Bug fixes and performance improvements

Version 5.6.5 (named 5.6.5-1) - released October 16, 2017

 • Bug fixes and performance improvements
 • Patch for KRACK vulnerability - Learn more >
 • Version 5.7 - support for Nest Thermostat E only

Version 5.6.3 (named 5.6.3-1) - released August 7, 2017

 • Improvements to Rush Hour Rewards
 • Bug fixes and performance improvements

Version 5.6.2 (named 5.6.2-3) - released May 1, 2017

 • Improvements to Rush Hour Rewards
 • Improvements to Time of Savings
 • Bug fixes and performance improvements

Version 5.6.1-4 - released February 15, 2017

 • Added Italian and Spanish language support
 • Bug fixes and performance improvements

Version 5.6 (named 5.6-7) - released October 24, 2016

 • Eco Temperatures - Learn more >
 • Added compatibility with multi-speed fans and PTAC systems
 • Bug fixes and performance improvements

Version 5.5.1 (named 5.5.1-6) - released July 19, 2016

 • Bug fixes and performance improvements

Version 5.5 (named 5.5-5) - released June 6, 2016

 • Farsight improvements
 • Bug fixes and other improvements

Version 5.1.8 (named 5.1.8-3) - released February 3, 2016

 • Bug fixes and performance improvements

Version 5.1.7 (named 5.1.7-3) - released January 21, 2016

This software update further improves performances of devices which respond slowly or become unresponsive.

 • Bug fixes

Version 5.1.6 (named 5.1.6-4) - released January 11, 2016

 • Bug fixes

Version 5.1.5 (named 5.1.5-7) - released December 10, 2015

For now, this software update is only available for European thermostats and a limited number of thermostats in the US and Canada. It will be made available to every Nest Thermostat in January 2016.

 • Early-On bug fixes
 • Improved compatibility for OpenTherm combi boilers
 • Connectivity bug fixes

Version 5.1.3 (named 5.1.3-1) - released November 17, 2015

 • Brand new thermal model and HVAC control algorithms to make you more comfortable and save more energy at the same time
 • Support for the Nest Thermostat for Europe, 3rd generation
 • Ready for winter Rush Hour Rewards - Learn more >
 • Auto-Schedule Improvements
 • Early-On improvements - Learn more >

Version 5.1.1 (named 5.1.1-2) - released November 11, 2015

New screens, graphics, and Furnace Heads-Up alerts to 1st and 2nd generation Nest Thermostats in the US and Canada.

Version 5.1 (named 5.1-4) - released November 4, 2015 (3rd gen thermostats only)

This software update will take a few weeks to reach all 3rd gen Nest Thermostats in the US and Canada.

 • Farsight analog clock now displays a second hand
 • Wi-Fi connectivity improvements
 • Power management and stability bug fixes

Version 5.0 - released September 1, 2015

For now, this software update is only available for 3rd generation thermostats. It will be made available to older thermostats later this year.

 • Farsight - Learn more >
 • New screens and graphics for the 3rd generation thermostat
 • Furnace Heads-Up alerts on your phone and thermostat - Learn more >

Version 4.5.1 - released June 19, 2015

 • Bug fixes

Version 4.5 - released June 17, 2015

 • Safety temperature alerts - Learn more >
 • Google Nest Protect alarms on the thermostat - Learn more >
 • Nest shuts off HVAC fan to help prevent smoke circulating during a Nest Protect emergency - Learn more >
 • Enter Nest Pro contact information in thermostat Settings - Learn more >
 • Enhanced Cool to Dry for integrated dehumidifers - Learn more >
 • Rush Hour Rewards improvements and bug fixes
 • Improvements to fonts and icons
 • Improvements to temperature sensing and control algorithms
 • Bug fixes and other improvements

Version 4.3.6 - released April 9, 2015

 • Wi-Fi improvements
 • Fix for British Summer Time bug
 • Improvements and bug fixes

Version 4.3.3 - released November 17, 2014

 • Bug fixes and improvements

Version 4.3.2 - released November 11, 2014

 • Bug fixes and improvements

Version 4.3 - released November 4, 2014

 • Enhanced Auto-Schedule - Learn more >
 • Icon-based Quick View menu with weather, date, time and more - Learn more >
 • System Test - Learn more >
 • Time zone and weather support for more countries worldwide - Learn more >
 • Improved Heat•Cool mode - set temperatures directly in the thermostat screen
 • Wi-Fi bug fixes
 • Bug fixes and other improvements

Version 4.2.5 - released September 4, 2014

 • Added Dutch support and improved French language support.
 • Bug fixes and other improvements

Version 4.2.4 - released June 30, 2014

 • Bug fixes

Version 4.2.3 - released May 30, 2014

 • Bug fixes

Version 4.2.1 - released May 21, 2014

 • Bug fixes

Version 4.2 - released May 15, 2014

 • Improvements to Rush Hour Rewards. 
  Learn more >
 • Improvements to Time-to-Temperature, Early-On, True Radiant and other System Match features.
 • Increased humidity thresholds in Cool to Dry.
  Learn more >
 • Other improvements including Wi-Fi bug fixes.

Version 4.0.6/4.0.7 - released April 23, 2014

 • OpenSSL fix to address Heartbleed bug for the Nest Learning Thermostat. 
  Learn more >

Version 4.0.2/4.0.3 - released January 28, 2014

 • Auto-Away now adapts to your morning routine.
 • Improvements and bug fixes

Version 4.0 - Released November 22nd, 2013

 • Heating system improvements
 • Integration with Nest Protect
 • International time and weather support

Version 3.5.1 - Released June 21st, 2013

 • Wi-Fi connectivity bug fixes
 • Cooling activation bug fixes
 • Current setpoint bug fixes

Version 3.5 - Released April 29th, 2013

 • Advanced fan control: Schedules the fan to turn on daily, for a few minutes each hour, or on a timer.
 • Sunblock: Automatically adapts to direct sunlight in order to read and set the right temperature.
 • Cool to Dry: Uses the air conditioner to dehumidify your home if there is excessive humidity.
 • Seasonal Savings: Tweaks your schedule to save energy automatically while keeping you comfortable (available with certain utility programs).
 • Rush Hour Rewards: Helps you earn rewards from your energy provider by saving energy during peak "rush hour" times while keeping you comfortable and in control(available with certain utility programs).

Version 3.0.6 - Released April 9th, 2013

 • Optimizations for heat-only systems

Version 3.0.5 - Released January 23rd, 2013

 • Air filter reminder bug fixes

Version 3.0.4 - Released January 7th, 2013

 • Improved remote control availability

Version 3.0.3 - Released November 16th, 2012

 • Bug fixes

Version 3.0.2 - Released November 9th, 2012

 • Bug fixes

Version 3.0.1 - Released October 2nd, 2012

 • Pro Setup support for the 1st generation Nest Learning Thermostat
 • Bug fixes

Version 3.0 - Released October 2nd, 2012

 • Support for the 2nd generation Nest Learning Thermostat
 • Pro Setup view to set up complex systems, including dual fuel systems (heat pump with furnace), whole-home humidifiers or dehumidifers.
 • System Match features tailored for your system type:
 • forced air systems: Early-On and Filter Reminders
 • radiant systems: True Radiant
 • heat pump systems: Heat Pump Balance (if AUX and Wi-Fi)
 • Improved Auto-Away to better adapt to your home
 • Improved Auto-Schedule, now available in Heat • Cool mode
 • Renamed Location setting as Your Place setting. Now includes more home info
 • Renamed Learning setting as Nest Sense setting. Now includes Early-On, True Radiant or Heat Pump Balance settings and status.
 • Renamed Range mode as Heat • Cool mode
 • Multilingual (English, French, Spanish)

Version 2.1.3 - Released August 30th, 2012

 • Expanded support for Wi-Fi access points including Apple Airport Express (2nd generation)

Version 2.1 - Released May 17th, 2012

 • Improvements to Energy History
 • Additional bug fixes

Version 2.0 - Released April 5th, 2012

 • Airwave
 • Updated Energy History view
 • Easier access to Away temperatures
 • Improvements to Auto-Schedule and Auto-Away
 • Additional bug fixes

Version 1.2 - Released March 7th, 2012

 • Expanded support for Wi-Fi access points
 • Improved Auto-Away performance (for homes with one or multiple Nest Thermostats)
 • Additional bug fixes

Version 1.1.3 - Released February 2nd, 2012

 • Fixed a battery bug affecting a small portion of Nest Thermostats after a service outage

Version 1.1.2 - Released January 24th, 2012

 • Improvements and bug fixes for software update installation

Version 1.1.1 - Released January 20th, 2012

 • Wider range of away temperatures: down to 40ºF or off for heating, up to 90ºF or off for cooling
 • Improvements and bug fixes for Schedule Learning, Auto Away, energy history, Wi-Fi connection, time zones, lock and more

Version 1.0.6 - Released January 11th, 2012

 • Bug fixes

Version 1.0.4 - Released December 16th, 2011

 • Improved performance for Schedule Learning
 • Improved performance for Auto-Away
 • Bug fixes

Version 1.0.2 - Released November 22nd, 2011

 • Improved performance for heat pumps
 • Improved performance for Energy History
 • Improved performance for Auto-Away
 • Bug fixes

Version 1.0.1 - November, 11th 2011

 • Bug Fixes

Version 1.0 - Released October 25th, 2011

 • Original release

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1633396
false