To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

1e generatie Nest Aware-abonnementen

Opmerking: Dit artikel is van toepassing op de 1e generatie Nest Aware-abonnementen.

 • Je hebt een 1e generatie Nest Aware-abonnement als je voor elke camera in je huis een afzonderlijk abonnement hebt.
 • Je kunt alleen een 1e generatie abonnement afsluiten als je geen Google-account gebruikt om in te loggen bij de Nest-app.

Als je een 1e generatie Nest Aware-abonnement voor je Google Nest-camera of -deurbel koopt, kun je met de Nest-app activiteitszones instellen, betere activiteitsmeldingen krijgen en videoclips en time-lapses maken vanuit de videogeschiedenis.

In ons Helpcentrum op je Android-telefoon of -tablet kun je meer informatie lezen over onze Nest Aware-abonnementsservice, die voor één vaste prijs alle Nest-producten in je huis dekt.

Belangrijk: Als je een 1e generatie Nest Aware-abonnement hebt gekocht via een van onze partners, kan hun beleid verschillen van het beleid dat we in dit artikel beschrijven. Neem contact op met de partner voor meer informatie over je abonnement.

Aankopen, instellen en verlenging

Hoe koop ik een abonnement?

 • Je kunt alleen een 1e generatie Nest Aware-abonnement voor een Nest-camera kopen als je je Nest-account niet hebt overgezet naar een Google-account.
 • Heb je al een 1e generatie Nest Aware-abonnement, dan moet je nieuwe abonnement dezelfde betaalcyclus hebben. Wordt je huidige abonnement bijvoorbeeld per maand in rekening gebracht, dan moet je bij nieuwe abonnementen ook kiezen voor een maandelijkse betaalcyclus.
 • Alleen de eigenaar van het Nest-huis kan een 1e generatie Nest Aware-abonnement kopen.

Waar je een abonnement kunt kopen

Je kunt een 1e generatie abonnement kopen via de Nest-app of in de Google Store.

1e generatie abonnementen zijn misschien nog steeds beschikbaar via onze partners. Als een abonnement bij een partner wordt aangeboden, kun je daar informeren hoe je het abonnement aanschaft en activeert.

Kan ik een abonnement voor iemand anders aanschaffen?

Je kunt een abonnement niet overzetten op een ander huis of account. Als je een abonnement hebt gekocht dat bedoeld was voor iemand in een ander Nest-huis of met een ander account, moet je dat abonnement opzeggen.

Ik heb abonnementen voor meerdere camera's gekocht. Waarom heb ik geen korting gekregen?

Jaar- of maandabonnementen

 • Als je je 1e generatie Nest Aware-abonnementen op jaarbasis of maandbasis hebt aangeschaft, krijg je alleen korting als het abonnementen zijn voor camera's in hetzelfde huis met een videogeschiedenis die even lang is.

Meerdere Nest-huizen

 • Als je meer dan één huis hebt in de Nest-app, betaal je voor het eerste abonnement in elk huis de volledige prijs. Voor elk aanvullend abonnement in hetzelfde huis krijg je korting. Je ziet de kortingsprijs voor het abonnement bij het afrekenen.

Abonnementen die bij onze partners zijn gekocht

Abonnementen die zijn inbegrepen in vooraf betaalde bundels

 • Als je een vooraf betaalde Nest Aware-bundel hebt gekocht, zoals een Nest Doorbell en een Nest Aware-abonnement, krijg je een vooraf betaald 1e generatie Nest Aware-abonnement voor 1 jaar met een videogeschiedenis van 5 dagen. Het aanbod geldt niet voor meerdere camera's en je kunt de lengte van de videogeschiedenis niet wijzigen.

Wanneer gaat mijn abonnement op Nest Aware van start?

Heb je een jaar- of maandabonnement aangeschaft, dan gaat je betaalde abonnement automatisch van start zodra de proefperiode is afgelopen. Je hoeft dus verder niets te doen.

 • Heb je een camera in de Google Store aangeschaft en er meteen een jaar- of maandabonnement bij genomen, dan gaat je abonnement automatisch van start nadat de proefperiode is afgelopen.
 • Als je tijdens de proefperiode een abonnement hebt genomen, gaat dit abonnement automatisch in na afloop van de proefperiode.
 • Als je een abonnement hebt genomen nadat de proefperiode is afgelopen, gaat het abonnement na aankoop automatisch van start.
 • Als je een bundel met een Nest Doorbell en een vooraf betaald Nest Aware-abonnement voor 1 jaar hebt aangeschaft, dan is er geen kosteloze proefperiode. De service start zodra je je camera aan de app hebt toegevoegd.
 • Als je een abonnement hebt gekocht via een van onze partners, dan kan deze partner een ander beleid voor de proefperiode hanteren. Neem contact op met de partner voor meer informatie.

Hoe werkt de verlenging van abonnementen?

Hoe verlengingen werken

Als je een jaar- of maandabonnement koopt, wordt het abonnement automatisch verlengd. Afhankelijk van de geselecteerde betaalcyclus vindt de verlenging elke maand of elk jaar plaats. De kosten worden automatisch afgeschreven van de creditcard die je bij aankoop van het abonnement hebt gebruikt. Je hoeft dus verder niets te doen.

Verlengingen opzeggen

Als je creditcard op het moment van verlenging is verlopen, stuurt Nest je een e-mailmelding. Vanuit deze melding kun je je betalingsgegevens updaten. Als je betaling na twee incassopogingen nog niet is ontvangen, wordt het abonnement beëindigd.

Als je een abonnement hebt opgezegd of als het automatisch is beëindigd omdat er niet is betaald, kun je het niet meer verlengen. In dat geval wordt je hele videogeschiedenis gewist. Wil je opnieuw gebruikmaken van de service, dan kun je altijd weer een nieuw abonnement afsluiten. De gewiste videogeschiedenis kan echter niet worden teruggezet.

Verlengingen voor abonnementen op vooraf betaalde bundels

Als je een vooraf betaalde Nest Aware-servicebundel aanschaft, zoals een Nest Doorbell en een Nest Aware-abonnement voor 1 jaar, moet je vóór het eind van het vooraf betaalde jaar een abonnement kopen om Nest Aware te kunnen blijven gebruiken.

Verlengingen voor abonnementen van onze partners

Als je een abonnement hebt gekocht bij een van onze partners, dan kan deze partner een ander beleid hebben voor het verlengen van abonnementen. Neem contact op met de partner voor meer informatie.

Hoe kan ik checken wanneer mijn vooraf betaalde abonnement afloopt?

Zo kun je zien wanneer je vooraf betaalde abonnement afloopt:

 1. Ga naar store.google.com.
 2. Tik rechtsboven op Account en meld je aan.
 3. Selecteer Abonnementen.

Hoe worden abonnementen toegewezen aan mijn camera's?

Als je je abonnement rechtstreeks bij Google koopt, gebeurt dit automatisch.

Nieuw abonnement voor een bestaande camera in je huis

Als je al een camera zonder abonnement aan een Nest-huis hebt toegevoegd en vervolgens een abonnement voor die camera neemt, wijst de Nest-app het abonnement onmiddellijk aan die camera toe.

Nieuwe camera en nieuw abonnement samen gekocht

Als je tegelijk een camera en een abonnement koopt, wordt je abonnement toegewezen aan de volgende camera die je via je account aan een Nest-huis toevoegt. Je moet die nieuwe camera aan je huis in de Nest-app toevoegen, zodat het nieuwe abonnement eraan wordt toegewezen.

Als je al een camera zonder abonnement in je Nest-huis hebt en vervolgens tegelijkertijd een abonnement en een nieuwe camera koopt, wijst de Nest-app het abonnement toe aan de volgende camera die je aan een Nest-huis toevoegt. Als je die nieuwe camera aan je huis in de Nest-app toevoegt, wordt het nieuwe abonnement toegewezen aan de camera (en niet de camera die je al in je huis hebt).

Abonnementen die zijn inbegrepen in vooraf betaalde bundels

Als je een bundel met een Nest Doorbell en een vooraf betaald Nest Aware-abonnement koopt, wijst de Nest-app het abonnement onmiddellijk aan de deurbel toe.

Meerdere nieuwe camera's met meerdere nieuwe abonnementen

Als je meerdere camera's en meerdere abonnementen tegelijk aanschaft, wijst de Google Store de abonnementen toe aan de nieuwe camera's op het moment dat je ze aan je account toevoegt. Als je meerdere abonnementen hebt aangeschaft die niet allemaal hetzelfde aantal dagen videogeschiedenis bevatten, wijst Nest de abonnementen met de langere videogeschiedenis toe vóór de kortere abonnementen.

Waar zijn abonnementen beschikbaar?

Voor meer informatie over waar Nest Aware beschikbaar is, ga je naar het Helpcentrum van de Google Store.

Je abonnementen opzeggen of wijzigen

Hoe zeg ik een abonnement op?

In het Helpcentrum van de Google Store vind je meer informatie over hoe je je abonnement opzegt.

Houd wel rekening met het onderstaande voordat je je abonnement opzegt of aanpast.

 • Als je bent overgestapt op een Google-account, moet je ten minste één actief abonnement hebben om de 1e generatie Nest Aware te houden.
 • Als je al je 1e generatie abonnementen opzegt, kun je je hiervoor niet opnieuw aanmelden. Je raakt alle videogeschiedenis kwijt die je niet in de app hebt opgeslagen.
 • Je kunt geen nieuwe 1e generatie Nest Aware-abonnementen toevoegen als je bent overgestapt op een Google-account. Je kunt wel overschakelen naar een Nest Aware-abonnement dat alle camera's in je huis voor één lage prijs dekt.

Als je een abonnement bij een van onze partners hebt aangeschaft, kan deze partner een ander beleid hebben voor het opzeggen van abonnementen. Neem contact op met de partner voor meer informatie.

Hoe schakel ik over naar een ander type abonnement?

Afhankelijk van de voorwaarden van je abonnement kun je misschien overstappen op een ander type abonnement.

Jaar- of maandabonnement

Het type abonnement waarop je overstapt, is afhankelijk van waar je je Nest Aware-abonnement hebt gekocht.

Als je je abonnement rechtstreeks bij Google hebt gekocht, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen om te kunnen overschakelen naar een ander type abonnement:

Als je een abonnement bij een van onze partners hebt gekocht, kan deze partner een ander beleid hebben voor het wijzigen van abonnementen. Neem contact op met de partner voor meer informatie.

Vooraf betaalde servicebundel

Als een vooraf betaald Nest Aware-abonnement was inbegrepen bij de prijs van je camera, kun je niet overschakelen naar een ander type abonnement tijdens de looptijd van het vooraf betaalde abonnement.

Als je bijvoorbeeld een bundel met een Nest Doorbell en Nest Aware hebt aangeschaft bij Costco (VS), is hierbij een vooraf betaald Nest Aware-abonnement voor 1 jaar met een videogeschiedenis van 5 dagen inbegrepen. Je kunt bij deze bundel pas overstappen op een abonnement met een langere videogeschiedenis nadat je vooraf betaalde Nest Aware-abonnement is verlopen of opgezegd.

Kan ik een abonnement overzetten naar een andere camera? 

Nee, het abonnement is gekoppeld aan de camera. Je moet het abonnement opzeggen en een nieuw abonnement nemen voor de andere camera. Je kunt eventueel wel de camera's zelf omwisselen.

Wijzigen welke camera een 1e generatie Nest Aware-abonnement heeft

Wat gebeurt er als ik mijn abonnement opzeg?

 • De opzegging gaat onmiddellijk in en kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • Je kunt niet opnieuw een 1e generatie Nest Aware-abonnement nemen als je bent overgestapt op een Google-account.
 • De videogeschiedenis, instellingen en voorkeuren van dat abonnement worden allemaal gewist.
 • De clips en time-lapses die je hebt gemaakt, blijven in je account in de Nest-app staan totdat je ze zelf verwijdert.

Kan ik een terugbetaling naar rato krijgen als ik een abonnement opzeg?

Jaar- en maandabonnementen

Als je een jaar- of maandabonnement opzegt, krijg je een terugbetaling of een accountcreditering (beide op basis van de tijd die is verstreken sinds de laatste betalingscyclus):

 • Als je alle abonnementen voor de camera's in je Nest-huis opzegt, krijg je een terugbetaling naar rato.
 • Als je nog steeds een of meer actieve Nest Aware-abonnementen in je Nest-huis hebt, krijg je een creditering naar rato die met je volgende factuur wordt verrekend.

Abonnementen die zijn inbegrepen in vooraf betaalde bundels

Als je een vooraf betaald Nest Aware-abonnement meer dan 30 dagen na aankoop annuleert (zoals bij een bundel met een Nest Doorbell en vooraf betaald Nest Aware-abonnement voor 1 jaar), krijg je geen terugbetaling of accountcreditering naar rato en is de annulering definitief. Je kunt ook niet het abonnement op Nest Aware terugkrijgen als je de camera uit je account hebt verwijderd.

Annuleringsbeleid voor onze partners

Als je een abonnement bij een van onze partners hebt aangeschaft, kan deze partner een ander beleid hebben voor het opzeggen van abonnementen. Neem contact op met de partner voor meer informatie.

Kan ik een andere creditcard instellen voor mijn abonnement?

Je kunt een nieuwe of andere creditcard instellen voor een bestaand Nest Aware-abonnement. Ga naar Je abonnementen beheren voor alle instructies.

Opmerking: Als je een abonnement bij een van onze partners hebt aangeschaft, kan deze partner een ander beleid hebben voor het wijzigen van creditcards. Neem contact op met de partner voor meer informatie.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
1633396
false
false