Meer informatie over wat je van de Nest Protect ziet en hoort

Als het om je veiligheid gaat, is een piepgeluid of luide sirene soms niet genoeg. De Nest Protect licht op en laat zijn stem horen, zodat je niet hoeft te raden wat er aan de hand is. Je ontvangt ook een melding op je telefoon of tablet (als je Protect tenminste een werkende wifi-verbinding heeft). Meldingen worden ook opgeslagen in de Nest-app (in 'Berichten'). Als je deze berichten later nog eens wilt nalezen, klik of tik je op het pictogram 'Berichten' in het startscherm van de Nest-app.

In de onderstaande tabel zie je wat je kunt verwachten van de Nest Protect, wat de lichten en berichten betekenen en wat je moet doen als je deze ziet en hoort.

Tijdens het instellen

De Nest Protect begeleidt je bij het instellen met zijn blauwe lichtring en stem.

WAT JE HOORT WAT JE ZIET OP
DE NEST PROTECT
WAT HET BETEKENT WAT TE DOEN

'Welkom bij Nest.'

Nu luisteren >

Pulseert blauw

Nest protect glow blue image.

De Nest Protect kan
nu worden ingesteld.

De Nest Protect helpt
je bij de
installatie.

Hoe installeer ik de Nest
Protect? >

 

De Nest Protect handmatig testen

WAT JE HOORT WAT JE ZIET OP
DE NEST PROTECT
WAT HET
BETEKENT
WAT TE DOEN

'Druk om te testen.'

Nu luisteren >

Pulseert blauw

Nest protect glow blue image.

Nadat je op de
Nest-knop hebt gedrukt, pulseert
de Nest Protect blauw
om aan te geven dat hij
de sensoren, batterijen,
wifi-verbinding en verbinding met
andere Nest Protects gaat testen.
2e generatie Nest
Protects voeren ook
een Geluidscheck uit
voor de sirene en
speaker.

De Nest Protect laat het
je weten wanneer de test is voltooid en
wat de resultaten van de
test zijn.

Hoe en wanneer
moet ik mijn
Nest Protect testen? >

 

Let op-meldingen en Noodalarmen

De Nest Protect gebruikt zijn stem om je attent te maken op mogelijk gevaar en waar in je huis het gevaar is. Je ontvangt ook een melding op je telefoon of tablet (als je Protect tenminste een werkende wifi- en internetverbinding heeft).

De Nest Protect geeft je eerst een waarschuwing wanneer hij detecteert dat het rook- of koolmonoxideniveau toeneemt. Dit noemen we een 'Let op'-melding. Als de rook of koolmonoxide een gevaarlijk niveau bereikt, laat de Nest Protect zijn alarm horen, knippert hij rood en laat hij je weten waar het probleem is.

WAT JE HOORT

WAT JE ZIET OP
DE NEST PROTECT
WAT JE ZIET OP
JE MOBIELE
APPARAAT

WAT HET BETEKENT 
EN WAT JE KUNT DOEN

'Let op. Er is
rook in (naam
kamer). Het alarm
kan afgaan.'

Nu luisteren >

Pulseert geel

protect 2nd gen yellow ring

Let op: er is
rook • (naam
kamer)

Het rookniveau
neemt toe.

Doof de bron
van de rook. Gebruik daarna
de Nest-app of
druk op de Nest-knop
om het alarm uit
te zetten.

'Let op. Er is
koolmonoxide in
(naam kamer). Het
alarm kan afgaan.'

Nu luisteren >

Pulseert geel

protect 2nd gen yellow ring

Let op: er is
koolmonoxide •
(naam kamer)

Het koolmonoxideniveau
neemt toe.

Open een raam of
deur om frisse
lucht binnen te laten. Gebruik daarna
de Nest-app of
druk op de Nest-knop
om het alarm uit
te zetten.

'Het geluid van het (rook- of koolmonoxide-)alarm
is uitgezet.'

Nu luisteren >

Pulseert geel

protect 2nd gen yellow ring

Alarm afgezet. Het
alarm gaat opnieuw
af als het probleem
blijft bestaan.

Je hebt
het alarm
tijdelijk uitgezet.

Zorg dat je
veilig bent en
de bron van de
rook of koolmonoxide
dooft.

(Alarmgeluid)
'Noodgeval. Er is
rook in (naam
kamer).'

Nu luisteren >

Pulseert rood

Nest Protect with pulsing red ring

Noodgeval: er is
rook • (naam
kamer)

De rook in de
kamer heeft een alarmerend niveau bereikt.

Verlaat het
huis onmiddellijk.

Wat moet ik doen als de
Nest Protect
rook detecteert in
mijn huis?>

(Alarmgeluid)
'Noodgeval. Er is
koolmonoxide in
(naam kamer).
Ga naar een plek met frisse lucht.'

Nu luisteren >

Pulseert rood

Nest Protect with pulsing red ring

Noodgeval: er is
koolmonoxide •
(naam kamer)

De koolmonoxide
in de kamer
heeft nu een
alarmerend niveau
bereikt.

Wat moet ik doen
als er koolmonoxide
is gedetecteerd in mijn
huis? >

1. Druk op de Nest-knop
om het alarm van de
Nest Protect uit te zetten of
te resetten.
2. Bel de brandweer
of 112.
3. Zorg dat iedereen
naar een plek met frisse lucht gaat.
4. Ga het gebouw
pas weer binnen
als de noodhulpdiensten
aangeven dat dit kan.

'Het geluid van het (rook- of koolmonoxide-)alarm
is uitgezet.'

Nu luisteren >

Pulseert rood

Nest Protect with pulsing red ring

Alarm afgezet. Het
alarm gaat opnieuw
af als het probleem
blijft bestaan.

Je hebt
het alarm
tijdelijk uitgezet.

Wat te doen in het geval
van een rookalarm >

Wat te doen in het geval
van een koolmonoxide-alarm >

'Het rookalarm is
voorbij in (naam
kamer).'

Nu luisteren >

Pulseert groen

Nest protect with pulsing green ring

Rook trekt op •
(naam kamer) De
hoeveelheid rook
neemt af.

De situatie keert
terug naar normaal.

Zorg dat je
veilig bent en
de bron van de
rook hebt gedoofd.

'Het koolmonoxide-alarm
is voorbij
in (naam
kamer).'

Nu luisteren >

Pulseert groen

Nest protect with pulsing green ring

Koolmonoxideniveau
daalt • (naam
kamer) De hoeveelheid koolmonoxide neemt af.

De situatie keert
terug naar
normaal.

Zorg dat je
veilig bent en
de bron van de
koolmonoxide
hebt weggehaald.

 

Disclaimer: In Australië mag de lichtring alleen branden op de Protect die rook of koolmonoxide detecteert. De verbonden Protects laten echter nog steeds een alarm horen.

Opmerking: De Nest Protect laat de naam van de kamer alleen horen als je een van de standaardnamen hebt geselecteerd
uit de lijst die tijdens de installatie is aangeboden of als je een standaardnaam hebt gekozen en een aangepast label hebt toegevoegd. Als je een aangepaste naam gebruikt, laat de Nest Protect de naam van de kamer niet horen.

       Meer informatie over namen en labels van de Nest Protect >

Wanneer de Nest Protect je aandacht vereist

Als de Nest Protect tijdens Zelfcontrole een probleem heeft gevonden, laat hij met een geel licht weten dat je aandacht is vereist. Net als bij een 'Let op'-melding en Noodalarm stuurt de Nest Protect ook een melding naar je telefoon of tablet (als je Protect tenminste een werkende wifi- en internetverbinding heeft). Het kan zijn dat de batterijen leeg raken, de sensoren niet werken of de Nest Protect het einde van zijn levensduur bijna heeft bereikt.

 

WAT JE HOORT WAT JE ZIET OP
DE NEST PROTECT
WAT JE ZIET OP
JE MOBIELE
APPARAAT
WAT HET BETEKENT
EN WAT JE KUNT DOEN

'De batterij is bijna leeg in
(naam kamer).
Vervang binnenkort
de batterij.'

Nu luisteren >

Pulseert geel

protect 2nd gen yellow ring

Batterij bijna leeg (naam
van huis: locatie
van de Protect).

De batterij is bijna leeg. Vervang
binnenkort de batterij.

Je Nest Protect
heeft de komende
maanden nieuwe
batterijen nodig.

De batterijen van
de Nest Protect (of
de back-upbatterijen
voor de bedrade
Nest Protect) zijn bijna leeg.

Vervang de batterijen
van de Nest Protect
binnenkort.

Meer informatie >

'De batterij is zo
goed als leeg in
(naam kamer). Vervang nu
de batterij.' Elke
dertig seconden
één piepje.

Nu luisteren >

Pulseert geel

protect 2nd gen yellow ring

Vervang nu de
batterij (naam van huis:
locatie van de Protect).

Je Nest Protect
heeft onmiddellijk
nieuwe batterijen
nodig. Binnen een
paar dagen zijn ze
helemaal leeg.

De Nest Protect begint
binnenkort te piepen
(zowel overdag als 's nachts).

De batterijen van
de Nest Protect zijn
zo goed als leeg. De melder piept.

Vervang de batterijen
van de Nest Protect
nu.

Meer informatie >

'Er is een probleem met
de sensoren in (naam
kamer). Vervang de Nest Protect nu.'

Nu luisteren >

Pulseert geel

protect 2nd gen yellow ring

Probleem met
rooksensor (naam van huis:
locatie van de Protect).

Er is een probleem met
de rooksensor van
de Nest Protect.

De Nest Protect
heeft de rooksensor
getest en er is
een probleem
gedetecteerd.

Maak de Nest
Protect schoon
volgens de instructies.

Hoe maak ik mijn
Nest Protect schoon? >

Als het probleem zich blijft
voordoen, moet je de Nest Protect vervangen.

Wanneer moet ik
mijn Nest Protect
vervangen? >

'Er is een probleem met
de sensoren in (naam
kamer). Vervang de Nest Protect nu.'

Nu luisteren >

Pulseert geel

protect 2nd gen yellow ring

Probleem met
koolmonoxidesensor
(naam van huis:
locatie van de Protect).

Er is een probleem met
de koolmonoxidesensor
van de Nest Protect.

Je moet de Nest Protect
vervangen.

De Nest Protect
heeft de koolmonoxidesensor
getest en er is
een probleem
gedetecteerd.

Vervang de Nest
Protect nu.

'Nest Protect is
verlopen. Vervang de
Nest Protect nu.'

Elke zestig seconden twee piepjes.

Nu luisteren >

Pulseert geel

protect 2nd gen yellow ring

 

De Nest Protect
is verlopen.

Vervang de Nest
Protect nu.

'Nest Protect heeft geen verbinding met
internet.'

Nu luisteren >

Pulseert geel

protect 2nd gen yellow ring

Nest Protect is
offline.

De Nest Protect is niet
meer verbonden met
internet.

Controleer je
wifi-netwerk
 en
verbinding met
internet.

'Er is een probleem met
de sensoren.'

Nu luisteren >

Geen licht

Er is een probleem
met de lichtring.

De lichtring van de
Nest Protect
werkt niet meer.

Je moet de Nest Protect nu vervangen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?