Avisering

To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K. Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center.

Teknisk information om Nest-termostater

Om du behöver ta fram teknisk information om en Nest-termostat, till exempel nätverkets IP-adress eller termostatens programvaruversion, använder du Home-appen eller Nest-appen. 

This article applies to all Google Nest thermostat models.

How to tell which thermostat you have

Teknisk information om termostater i Home-appen

Obs! Beroende på termostatmodell och programvaruversion kan det hända att all teknisk information som anges nedan inte visas i Home-appen. Om du vill se all teknisk information om Nest Thermostat E eller Nest Learning Thermostat tittar du i Nest-appen eller på själva termostaten.

Så här ser du vilken Nest-termostat du har

Så här tar du fram teknisk information om Google Nest Thermostat, Google Nest Thermostat E eller Google Nest Learning Thermostat i Home-appen:

 1. Öppna Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar .
 4. Välj Enhetsinformation.
Enhetens namn

Här visas det namn du har gett termostaten.

Ändra enhetens namn i Home-appen

Hem Namnet på det hem i appen som termostaten har lagts till i.
Placering Den plats i hemmet som har angetts för termostaten (t.ex. köket eller hallen).
Modell Här visas termostatens modellnamn.
Enhets-id Endast Nest Thermostat: ett enhets-id som är unikt för skärmen visas.
Serienummer Termostatens bas har ett unikt serienummer.
Programvaruversion

Här visas vilken programvara som är installerad på termostaten.

Historik över programvaruuppdateringar för Nest-termostaten

MAC-adress för wifi Det unika nätverks-id som tilldelades termostatens nätverkskort vid tillverkningen.
IP Den IP-adress i nätverket som termostaten fått av routern. Termostatens IP-adress visas även i listan över anslutna enheter på wifi-routern.
Batteristatus Endast Nest Thermostat: Laddningsnivån för de utbytbara AAA-batterierna: okänd, OK, låg, eller mycket låg
Batterispänning Aktuell spänning i termostatens interna laddningsbara batteri.

Teknisk information om termostater i Nest-appen

Obs! Nest-appen är bara kompatibel med Nest Thermostat E och Nest Learning Thermostat. För teknisk information om Nest Thermostat använder du Home-appen.

Så här ser du vilken Nest-termostat du har

Så här tar du fram teknisk information om Google Nest Thermostat E eller Google Nest Learning Thermostat i Nest-appen:

 1. Öppna Quick View-menyn genom att trycka på termostatringen.
 2. Vrid på ringen tills  Settings ikon för Nest-inställningar visas och välj det genom att trycka.
 3. Vrid på ringen tills Technical info visas och välj det genom att trycka.

Obs! Om du har Nest Thermostat E eller Nest Learning Thermostat kan du även se teknisk information direkt på termostaten. Öppna Settings i snabbmenyn ikon för Nest-inställningar Technical info.

Ström 

Battery

Aktuell spänning i termostatens interna laddningsbara batteri. Spänningen är variabel men ska vara högre än 3,6 V under normal laddning.

Om termostaten inte får tillräckligt med ström för att ladda batteriet och spänningen faller under 3,6 V inaktiveras wifi, programuppdateringar skjuts upp och skärmen inaktiveras för att spara batteri så att enheten inte ska behöva stängas av helt med en gång.

 • 3.,7 V krävs för att installera en programuppdatering.
 • 3,6 V krävs för att skärmen ska aktiveras när du närmar dig den.
Voc Vin Iin

Voc, Vin och Iin mäter strömmen som når termostaten via ledningarna. Nedan ser du vilket intervall som värdena för Voc, Vin och Iin ska hålla sig inom vid normal drift. Vin och lin har olika värden beroende på om termostaten har vanlig ledare eller neutralledare.

Om termostaten saknar neutralledare:

 • Voc: 29–42 V
 • Vin:
  • 29–42 V när systemet inte körs
  • 6–7 V när systemet körs
 • Iin: 20–40 mA

Om termostaten har neutralledare:

 • Voc: 29–42 V
 • Vin: 29–42 V
 • Iin: 100 eller 200 mA

Felsöka problem med strömförsörjningen

Om värdena som visas inte ligger inom det normala intervallet enligt ovan kan du behöva felsöka saken. Om Nest-termostaten inte går att slå på och inte svarar, eller om en lampa blinkar rött högst upp på termostatens skärm, är det t.ex. troligt att termostaten inte får så mycket ström som behövs för att ladda batteriet. Följande artikel hjälper dig att felsöka:

Felsöka när termostaten inte slås på

Nätverk 

Wi-Fi

Här visas namnet på det wifi-nätverk som termostaten är ansluten till och dess signalstyrka. Pingar (mätta i millisekunder) kan också visas.

Signalstyrkan mäts på en skala upp till 100. Värdet 75 anses vara stark signal medan 36 eller lägre anses vara svag signal.

Du kan ta signalstyrkan till hjälp vid felsökning om termostaten är offline. Testa att flytta wifi-routern eller extendern och se om signalstyrkan blir bättre.

Obs! Om enheten inte har någon wifi-anslutning står det bara Client not connected.

Security Här ser du vilken typ av säkerhet som används i wifi-nätverket: WPA, WEP osv.
Interface Detta är Nest-termostatens wifi-gränssnitt, normalt wlan0.
IPv4-nätverksadresser
Address Den IP-adress i nätverket som Nest-termostaten fått av routern. Termostatens IP-adress visas även i listan över anslutna enheter på wifi-routern.
Subnet mask Delnätsmasken används för att identifiera nätverksdelen av en IP-adress. De flesta hemnätverk har standardvärdet 255.255.255.0 som delnätsmask.
Router IP-adressen för den router som Nest-termostaten är ansluten till.
IPv6-nätverksadresser
Address Detta är termostatens IPv6-adress, som används för Thread-kommunikation.
Prefix length Prefixlängden i IPv6 fungerar ungefär som en delnätsmask i IPv4 och används för att identifiera nätverksdelen av en IPv6-adress.
Router IPv6-adressen för den router som Nest-termostaten är ansluten till.
Name servers Här visas adressen till den DNS-server (Domain Name System) och reserv-DNS som används av termostaten.
Search domains Detta används om Nest-termostaten behöver tolka ett domännamn utan bestämning. Om den inte gör det står det none här.
Service Environment De flesta användare ser texten production här. Om du medverkar i Nests fälttestprogram står det ft.
Last data upload Exakt datum och klockslag för den senaste automatiska datauppladdningen från termostaten till Nest-tjänsten. Mer information finns i våra vanliga frågor om integritet.
Last cloud comm Exakt datum och klockslag då termostaten senast kommunicerade med Nest-tjänsten. Nest-termostaten och appen synkroniseras på detta sätt, så att samma information visas i båda.
MAC address Ett unikt nätverks-id som tilldelats Nest-termostatens nätverkskort vid tillverkningen.

Sensorer 

Current temp Den aktuella omgivningstemperaturen i rummet, enligt Nest-termostatens interna sensorer. Temperaturen visas även på termostatens temperaturskärm.
Target temp Den temperatur som ställts in på Nest-termostaten och som systemet försöker uppnå genom uppvärmning eller nedkylning.
Rel. humidity Den relativa luftfuktigheten i rummet, mätt med Nest-termostatens interna sensorer.
Activity

Här visas statusinformation om Nest-termostatens aktivitets- och ljussensorer.

Obs! En sensor kan fungera normalt trots att 0 visas vid avläsning.

Utrustning 

Equipment sensed on

Här ser du vilka av kontakterna i Nest-termostatens bas som ledningar har anslutits till. Detta styrs av hur kontaktknappen står, inte om det är spänning i ledningen.

Obs! Om ledningarna som visas här inte stämmer med dem som faktiskt sitter i termostatkontakterna kontrollerar du att ledningarna sitter i ordentligt och att kontaktknappen inte åkt upp.
Kontrollera även att det inte har fastnat något (t.ex. änden på en ledning som gått av) i någon av kontakterna.

Skärm 

Where

Namnet på Nest-termostatens plats som angavs under konfigureringen.

Obs! Du kan ändra namnet i termostatens inställningar.

Ändra namnet på platsen eller rummet där Nest-produkten finns i Nest-appen

Software version

Här ser du vilken programvara som installerats på Nest-termostaten.

Historik över programvaruuppdateringar för Nest-termostaten

Model Modellnumret för Nest-termostatens skärm. Olika modeller och generationer av Nest-termostater har olika nummer.
Serial number Nest-termostatens skärm har ett unikt serienummer.
Enhets-id På Nest Thermostat E visas ett enhets-id som är unikt för skärmen.
Unlocked Här ser du om Nest Thermostat E är låst eller olåst.
Time Zone Nest-termostatens tidszon utgår från det postnummer som angavs under konfigureringen.

Bas

Software version

Här ser du vilken programversion som installerats i Nest-termostatens bas.

Obs! Om termostaten är ansluten till wifi och internet laddas den senaste programvaran ned automatiskt.

Model Nest-termostatbasens modell.
Serial number Nest-termostatens bas har ett unikt serienummer.

Teknisk information i Nest-appen

Display model

Här visas modellnumret för termostatens skärm. Olika termostatmodeller och generationer har olika modellnummer.

Where

Namnet på termostatens plats, som angavs under konfigureringen.

Obs! Du kan ändra namnet i termostatens inställningar.

Ändra namnet på platsen eller rummet där Nest-produkten finns i Nest-appen

Backplate model Nest-termostatbasens modell.
Serial number Termostatens skärm har ett unikt serienummer.
Software

Här ser du vilken programvara som installerats på Nest-termostaten.

Historik över programvaruuppdateringar för Nest-termostaten

MAC Ett unikt nätverks-id som tilldelats Nest-termostatens nätverkskort vid tillverkningen.
IP Den IP-adress i nätverket som Nest-termostaten fått av routern. Termostatens IP-adress visas även i listan över anslutna enheter på wifi-routern.
 
Last contact Datum och klockslag då termostaten senast kommunicerade med Nest-tjänsten.
Battery

Aktuell spänning i termostatens interna laddningsbara batteri. Spänningen är variabel men ska vara högre än 3,6 V under normal laddning. Om termostaten inte får tillräckligt med ström för att ladda batteriet och spänningen faller under 3,6 V inaktiveras wifi, programuppdateringar skjuts upp och skärmen inaktiveras för att spara batteri så att enheten inte ska behöva stängas av helt med en gång.

 • 3.,7 V krävs för att installera en programuppdatering.
 • 3,6 V krävs för att skärmen ska aktiveras när du närmar dig den.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10945218206258474859