Använda en dörrklocka med en högtalare eller skärm från Google Nest eller Google Home

Om du har en kompatibel dörrklocka och en högtalare eller skärm från Google Nest eller Google Home kan Google-assistenten meddela om någon står vid dörren. Du kan även streama från videodörrklockan till en skärm eller tv med Chromecast.

Funktionen är endast tillgänglig i USA, Storbritannien och Kanada. 

Detta behövs

 • En ansluten dörrklocka
 • En Google Nest-skärm

eller

 • En ansluten dörrklocka
 • En Chromecast eller tv med inbyggd Chromecast
 • Google Home, Google Nest Mini (andra generationen), Google Home Mini (första generationen), Google Home Max

Höra när någon står vid dörren

Google-assistenten talar om när någon ringer på dörren. 

Steg 1. Konfigurera dörrklockan

Om du inte redan har konfigurerat dörrklockan gör du det genom att följa anvisningarna från tillverkaren.

Steg 2. Anslut dörrklockan till en högtalare eller skärm

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app. 
 2. Tryck på Lägg till  uppe till vänster följt av Konfigurera enhet plus följt av Har några av dina enheter redan konfigurerats?
 3. Sök eller skrolla igenom listan med Works with Google-partner och tryck på dörrklockans tillverkare.
 4. Logga in på ditt konto och följ stegen på din mobila enhet för att starta parkopplingen.
 5. Läs igenom villkoren och tryck på Tillåt för att tillåta att Google Assistent länkas till kontot.
 6. Tryck på Klar när parkopplingen är slutförd.

Obs! Om du redan har konfigurerat dörrklockan kan du behöva säga ”Hey Google, synkronisera mina enheter” för att dörrklockan ska visas. 

Steg 3: Ge dörrklockan ett namn

Du kan välja vad du vill kalla dörrklockan.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på dörrklockan.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger .
 4. Under Allmänna inställningar trycker du på Namn följt av Ange ett namn följt av Spara.

Steg 4: Tilldela dörrklockor ett rum

Det är lättare att styra dörrklockorna om du tilldelar dem ett rum. 

Lägga till ett rum
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på dörrklockan.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger .
 4. Tryck på Rum under Allmänna inställningar.
 5. Därefter kan du göra följande:
  • Välja ett rum.
  • Lägga till ett nytt rum: skrolla nedåt och tryck på Lägg till ett anpassat rum följt av ange ett rumsnamn.
 6. Tryck på Spara uppe till höger.
Söka efter nya dörrklockor

Du kan söka efter nya dörrklockor som inte har tilldelats ett rum. 

Med rösten

För att:  Säg: ”Hey Google” eller ”Ok Google” och
Synkronisera alla enheter ”Synkronisera mina enheter”
Synkronisera en typ av enhet ”Synkronisera mina lampor”

Viktigt!

 • Du måste redan ha konfigurerat enheterna i partnerappen (steg 1 ovan). 
 • Om du synkroniserar flera enheter samtidigt kan ett fel uppstå på grund av att tidsgränsen löpt ut. 

(För Nest-skärmar) Steg 5: Aktivera Personliga resultat och Startskärm och aviseringar

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Tryck på Nest-skärmen.
 4. Tryck på Inställningar uppe till höger .
 5. Skrolla ned till Mer och aktivera On Personliga resultat och Startskärm och aviseringar.

Streama videodörrklockans kamera

På Google Nest-skärmen

Steg 1. Slutför konfigurationssteg 1–5 ovan

Steg 2. Streama från videodörrklockan till skärmen med hjälp av röstkommandon

För att:

Säg ”Ok Google” eller ”Hej Google” och …

Börja streama

 • ”Vad visas på <dörrklockans namn>?”

 • ”Kan du visa <dörrklockans namn>?”

 • ”Kan du visa <dörrklockans namn> på <Nest-skärmens namn>?”

Sluta streama

”Avsluta”

Kommunicera via Nest Hello med skärmen

När det visas ett meddelande på skärmen om att någon ringer på Nest Hello-dörrklockan trycker du på Prata för att börja prata med den som står vid dörren. Tryck på Klar för att avsluta när du har pratat klart. 

 På en Chromecast-ansluten tv med en högtalare från Google Nest eller Google Home

Steg 1. Slutför konfigurationssteg 1–4 ovan

Steg 2. Konfigurera Chromecast 

Konfigurera Chromecast. Om du redan har konfigurerat Chromecast hoppar du över det här steget. 

Steg 3. Länka tv:n till en högtalare eller skärm

Om du redan har länkat tv:n till enheten hoppar du över det här steget. 

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Lägg till  uppe till vänster Konfigurera enhet plus  Konfigurera nya enheter i hemmet .
 4. Tryck på hemmet som du vill lägga till enheten i  Nästa.
 5. Tryck på enheten du vill konfigurera  Nästa.
 6. Kontrollera att koden som visas på tv:n överensstämmer med koden på din mobila enhet.
 7. Tryck på Ja, jag är med för att anonymt skicka data som hjälper oss att förbättra våra enheter, eller tryck på Nej tack om du vill avstå. 
 8. Tryck på rummet där du konfigurerar enheten  Nästa.
 9. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta enheten till  Nästa.
 10. Tryck på Nästa.
 11. Välj om du vill få e-post om enheten genom att trycka på Registrera dig eller Nej tack.
 12. Välj de videotjänster du vill lägga till  Nästa.
 13. Tryck på Fortsätt  Fortsätt.

Steg 4. Streama från videodörrklockan till tv:n med hjälp av röstkommandon

För att: Säg ”Ok Google” eller ”Hej Google” och …
Börja streama
 • ”Vad visas på <dörrklockans namn>?”
 • ”Kan du visa <dörrklockans namn>?”
 • ”Kan du visa <dörrklockans namn> på <Chromecast-enhetens namn>?”
Sluta streama

”Avsluta”

Produktspecifik information

Nest Hello

Konfigurera Nest Hello och meddelanden om besökare

Inaktivera meddelanden om besökare

Du kan stänga av aviseringar från Google-assistenten i Google Home-appen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?