Hitta en plats för WiFi-åtkomstpunkterna

Var WiFi-åtkomstpunkten står har stor betydelse för WiFi-täckningen i bostaden. Men det är ingen exakt vetenskap var de ska stå. Många olika faktorer spelar in. Här är några:

 • Bostadens storlek
 • Bostadens planlösning
 • Var du brukar använda Wi-Fi
 • Var du ställer WiFi-åtkomstpunkterna

Ju större hus du har, desto bättre behöver WiFi-täckningen vara. Och bättre täckning innebär fler Google WiFi-åtkomstpunkter.

Det här är en uppskattning av vilken täckning du får med Google Wifi:

Antal WiFi-åtkomstpunkter WiFi-täckning i kvadratmeter*
1 85 m²
2 85-170 m²
3 170+ m²

*Det rekommenderade antalet WiFi-åtkomstpunkter som anges ovan är bara en vägledning. Hemmets material och planlösning kan påverka hur Wi-Fi-signaler färdas. Bostäder med tjocka väggar eller en planlösning med långa, smala korridorer kan behöva extra WiFi-åtkomstpunkter för att få full täckning. Signalens styrka och hastighet beror på internetleverantören.

Som tumregel fungerar WiFi-åtkomstpunkter bäst om de inte står mer än två rum ifrån varandra. Om WiFi-signalen i husets bortre ände är svag, till exempel, bör du inte ställa en WiFi-åtkomstpunkt just där. Ställ den halvvägs dit i stället. Försök ställa den högt, till exempel på en hylla.

Obs! Vi rekommenderar att du har högst sex åtkomstpunkter i ett mesh-nätverk. Det kan täcka upp till 840 m², vilket brukar räcka för de flesta hem, även om vissa nätverk täcker upp till 1250 m².

 

Primär WiFi-åtkomstpunkt

Den primära WiFi-åtkomstpunkten måste vara ansluten till ett modem. Detta kan styra var du måste ställa den, beroende på var modemet står och hur långa Ethernet-kablar och strömkablar du har.

Om det är möjligt ställer du WiFi-åtkomstpunkten en bit upp från golvet och så att den inte är skymd. Det kan till exempel vara på en hylla eller TV-bänk. Helst ska det vara en centralt belägen plats i ögonhöjd.

Ytterligare WiFi-åtkomstpunkter

Ett WiFi-system för hemmabruk ska ge bra WiFi-täckning i hela bostaden. Därför behöver anslutningen mellan de olika Google Wifi-åtkomstpunkterna också vara stark. WiFi-åtkomstpunkterna ska stå jämnt utspridda men inte för långt ifrån varandra.

 1. Börja med den primära WiFi-åtkomstpunkten.
 2. Tänk efter var i hemmet du behöver bra WiFi-täckning. Ställ nästa Google Wifi-åtkomstpunkt ungefär halvvägs åt det hållet. (En bra tumregel är att det inte ska vara mer än två rum mellan den och den primära WiFi-åtkomstpunkten.)
  Om du har flera våningar ställer du WiFi-åtkomstpunkten på en öppen plats och försöker se till att den inte är skymd.
 3. Anslut WiFi-åtkomstpunkten till ett eluttag i närheten.

Upprepa stegen för de andra WiFi-åtkomstpunkterna.

Få bättre täckning

Utför ett mesh test och se om någon av WiFi-åtkomstpunkterna har dålig anslutning. Om anslutningen är bra kan den stå där den står. Om anslutningen är dålig följer du råden nedan.

 • Fri sikt: WiFi-åtkomstpunkterna fungerar bättre om det är fri sikt mellan dem. Om du flyttar WiFi-åtkomstpunkterna så att du undviker hinder som väggar, dörrar och akvarier mellan dem kan du få bättre resultat.
 • Inte på golvet: Om du flyttar upp enheterna så att de inte står på golvet kan täckningen förbättras avsevärt.
 • Tänk på mesh-nätverket som helhet: WiFi-åtkomstpunkterna drar nytta av varandra för att ge bra täckning hemma. Om någon av WiFi-åtkomstpunkterna är svag kan du behöva åtgärda den genom att flytta en annan.

Om du flyttar en WiFi-åtkomstpunkt gör du om mesh-testet och kollar om du får en bra anslutning så.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?