Plassering av Wifi-punkt

Plasseringen av Wifi-punkt er avgjørende for å få pålitelig Wi-Fi i hele boligen. Men det er ikke alltid lett å vite hvor man skal plassere dem. Det avhenger av mange faktorer, for eksempel

 • boligens størrelse
 • boligens konstruksjonstype
 • hvor du vanligvis bruker Wi-Fi
 • plasseringen av Wifi-punktene

Jo større huset ditt er, desto bedre Wi-Fi-dekning trenger du. Og for å få bedre dekning trenger du flere Google Wifi-punkt.

Her er et anslag på hvor mye Wi-Fi-dekning du får med et Google Wifi-system:

Antall Wifi-punkt Kvadratmeter med Wi-Fi-dekning*
1 85 m²
2 85-170 m²
3 170+ m²

*Anbefalingen ovenfor for antall Wifi-punkter er bare ment som veiledende – byggematerialer i vegger og tak kan påvirke Wi-Fi-dekningen. For hjem med tykke vegger eller en avlang utforming kan det være nødvendig med flere Wifi-punkter for å oppnå full dekning. Styrken og hastigheten til signalet avhenger av Internett-leverandøren.

Som en generell regel fungerer Wifi-punkt best når de ikke er mer enn 2 rom fra hverandre. Hvis for eksempel den ene enden av huset har dårlig Wi-Fi, bør du ikke plassere et Wifi-punkt på akkurat det stedet. Plassér det i stedet for et sted mellom de to punktene. Prøv å plassere det på et høyt sted, for eksempel på en hylle.

Merk: Vi anbefaler at du konfigurerer maksimalt 6 punkt i ett enkelt maskenett, som kan dekke i overkant av 800 kvm. Dette er stort sett tilstrekkelig for et vanlig hjem, men noen hjem har nettverk som dekker opptil 1250 kvm.

 

Primært Wifi-punkt

Det primære Wifi-punktet ditt må være koblet til et modem. Dette kan begrense plasseringsmulighetene, avhengig av hvor modemet står, og lengden på Ethernet-kablene og strømkablene.

Hvis det er mulig, anbefaler vi at du plasserer Wifi-punktet et stykke opp fra gulvet og på et åpent sted, for eksempel på en hylle eller TV-reol. Ideelt sett bør du velge et sentralt sted i ansiktshøyde.

Flere Wifi-punkt

Målet med Wi-Fi-systemer for hjemmebruk er å oppnå sterk Wi-Fi-dekning i hele hjemmet. For å oppnå denne dekningen må tilkoblingen mellom hvert Google Wifi-punkt også være sterk. Så sørg for at Wifi-punktene er jevnt fordelt, men ikke for langt fra hverandre.

 1. Start ved det primære Wifi-punktet.
 2. Tenk på hvor du vil ha sterkt Wi-Fi-signal i hjemmet ditt. Plassér det neste Google Wifi-punktet omtrent halvveis mot stedet der du ønsker sterkt signal. (Generelt sett bør det ikke plasseres mer enn to rom unna det primære Wifi-punktet.)
  Hvis du bor i et hus med flere etasjer, bør du plassere Wifi-punktet i et åpent område og prøve å unngå rot og andre hindringer rundt det.
 3. Finn et strømuttak i nærheten, og koble til Google Wifi-punktet.

Gjenta denne fremgangsmåten for hvert Wifi-punkt du legger til.

Slik forbedrer du dekningen

Utfør en masketest for å se om et av Wifi-punktene dine har dårlig tilkobling. Hvis tilkoblingen er god, trenger du ikke å flytte punktet. Hvis tilkoblingen er dårlig, kan du prøve disse anbefalingene.

 • Fri sikt: Google Wifi-punkt yter bedre når det ikke er noen hindringer mellom dem. Du kan forbedre ytelsen ved å plassere Wifi-punktene slik at du unngår hindringer som vegger, dører, akvarier eller lignende.
 • Plassér punktet i god høyde: Du kan forbedre dekningen drastisk ved å plassere enheten et stykke opp fra gulvet.
 • Vurder maskenettet som helhet: Wifi-punkt jobber sammen for å gi deg god dekning i hjemmet. For å fikse et spesielt «svakt» Wifi-punkt kan du bli nødt til å flytte et annet Wifi-punkt for å løse problemet.

Hvis du bestemmer deg for flytte et Wifi-punkt, bør du utføre enda en masketest for å se om den nye plasseringen gir deg god dekning.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?