LED-lampor på Google Home

Högst upp på Google Home, Google Home Mini och Google Home Max sitter LED-lampor som visar vad enheten gör. Välj din enhet nedan.


Google Home Google Home

Google Assistent

Status LED-lamporna på Google Home ser ut så här: (lampornas färg)  
Google Home har uppfattat ”Hey Google” eller ”Ok Google” och väntar på att du ska säga något Roterar medurs och pulserar (olika färger) Listening
Google Home arbetar Roterar oavbrutet medurs (olika färger) Thinking
Google Home svarar Pulserar oavbrutet (olika färger) Responding
Mikrofonen är avstängd (Google Home lyssnar inte och kan inte svara) Fast sken (orange) Mic muted
Obs! Här kan du läsa mer om datasäkerhet och sekretess i Google Home.

Setup Konfigurering

Status LED-lamporna på Google Home ser ut så här: (lampornas färg)  
Klar att konfigureras Pulserar långsamt (vita) Ready to set up
Verifiera enheten Pulserar långsamt (blå) Verify device
Ansluter till Wi-Fi Roterar medurs (vita) Connecting Wi-Fi
Laddar ned Tänds uppifrån och ned (vita) Downloading
Installerar Roterar medurs (vita) Installing

system System

Status LED-lamporna på Google Home ser ut så här: (lampornas färg)  
Systemstart Roterar och blinkar (vita och olika färger) Bootup
Återställning av standardinställningarna Nedräkning (orange) FDR
Ett alarm ljuder Pulserar långsamt (vita) Alarm ringing
En timer ringer Roterar (vita) Timer ringing
Påminnelseavisering

En lampa lyser med fast sken (vitt) i
cirka 10 minuter när det finns en avisering.

Om du säger ”Ok Google, vad händer” läses aviseringen upp

Reminder / volume mute

 Volume Volym

Status LED-lamporna på Google Home ser ut så här: (lampornas färg)  
Ljud av

En centrerad lampa (vit)

Visas bara när volymkontrollrörelsen används

Reminder / volume mute
Volym 1–10 En lampa (vit) till tio lampor (vita) volume level


Error Fel

Status LED-lamporna på Google Home ser ut så här: (lampornas färg)  
Uppdateringen tar längre tid än väntat Sex lampor lyser med fast sken (orange) Long update
Google Home Mini Google Home Mini

Google Assistent

Status LED-lamporna på Mini ser ut så här: (lampornas färg)  
Google Home har uppfattat ”Hey Google” eller ”Ok Google” och väntar på att du ska säga något Tänds (vita) Listening
Google Home arbetar Tänds löpande en efter en (vita) Thinking
Google Home svarar Pulserar oavbrutet (vita) Responding
Mikrofonen är avstängd (Mini lyssnar inte och kan inte svara) Fast sken (orange) Mic off
Obs! Här kan du läsa mer om datasäkerhet och sekretess i Google Home.

Setup Konfigurering

Status LED-lamporna på Mini ser ut så här: (lampornas färg)  
Klar att konfigureras Pulserar långsamt (vita) Ready to set up
Verifiera enheten Fast sken (blå) Verify device
Ansluter till Wi-Fi Tänds från vänster till höger och tillbaka igen (vita) Wi-Fi
Laddar ned Tänds från vänster till höger (vita) Downloading
Installerar Tänds från vänster till höger (vita) installing

system System

Status LED-lamporna på Mini ser ut så här: (lampornas färg)  
Systemstart

Tänds från vänster till höger (olika färger)

Bootup

Återställning av standardinställningarna

 

En lampa tänds när återställningen påbörjas

 Fyra lampor tänds när återställningen är klar (orange)

FDR
Ett alarm ljuder Pulserar långsamt (vita) Alarm ringing
En timer ringer Tänds långsamt en efter en (vita) Timer ringing
Påminnelseavisering

En lampa lyser med fast sken (vitt) i
cirka 10 minuter när det finns en avisering.

Om du säger ”Ok Google, vad händer” läses aviseringen upp

Reminder

 Volume Volym

Status LED-lamporna på Mini ser ut så här: (lampornas färg)  
Ljud av Fyra lampor blinkar svagt (vita) Volume mute
Volym 1–10 En till fyra lampor tänds (vita) Volume change


Error Fel

Status LED-lamporna på Mini ser ut så här: (lampornas färg)  
Uppdateringen tar längre tid
än väntat
Två lampor lyser med fast sken (röda) Long update
 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?