To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในอุปกรณ์ที่ใช้งานกับ Assistant

บทความในศูนย์ช่วยเหลือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของอุปกรณ์และบริการสำหรับบ้านที่เชื่อมต่อของ Google ที่ใช้งานได้กับ Google Assistant เพื่อให้เข้าใจวิธีที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลได้ดีขึ้น เมื่อคุณใช้อุปกรณ์และบริการสำหรับบ้านที่เชื่อมต่อ โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว: Google Nest และโปรดอ่านความมุ่งมั่นของ Google ที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวภายในบ้านเพิ่มเติมด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

Google เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเมื่อฉันโต้ตอบกับ Google Assistant

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google อธิบายถึงข้อมูลและเหตุผลที่เราเก็บรวบรวม วิธีที่คุณจะอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลดังกล่าว รวมถึงตอนที่คุณโต้ตอบกับ Google Assistant ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Assistant และความเป็นส่วนตัวของคุณซึ่งอธิบายวิธีที่เราจัดการข้อมูลเสียงเมื่อคุณโต้ตอบกับ Assistant โดยใช้อุปกรณ์สำหรับบ้านที่เชื่อมต่อของ Google รวมถึงการควบคุมที่คุณใช้งานได้ คุณตรวจสอบและอัปเดตการตั้งค่าบัญชี Google ได้ทุกเมื่อเพื่อเลือกว่าจะแชร์อะไรกับ Assistant บ้าง

Google Assistant ออกแบบมาให้รอในโหมดสแตนด์บายจนกว่าจะตรวจพบการเรียกใช้งาน เช่น เมื่อได้ยินว่า "Ok Google" ในโหมดสแตนด์บาย ระบบจะประมวลผลข้อมูลเสียงสั้นๆ (2-3 วินาที) เพื่อตรวจหาการเรียกใช้งาน (เช่น "Ok Google") หากไม่พบการเรียกใช้งาน ระบบจะไม่ส่งหรือบันทึกข้อมูลเสียงดังกล่าวไปยัง Google เมื่อตรวจพบการเรียกใช้งาน Assistant จะออกจากโหมดสแตนด์บายและส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ตัวอย่างเช่น กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีเสียงที่ฟังคล้ายๆ กับคำว่า "Ok Google" หรือการเรียกใช้งานด้วยตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ

สัญญาณบอกสถานะในอุปกรณ์จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเรียกใช้งาน Google Assistant เรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการเรียกใช้งาน Assistant โดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อให้การใช้งานอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ

Google Assistant รับข้อมูลจากแอปอื่นๆ ของฉันได้ไหม

Google ใช้ข้อมูลที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงได้ เช่น รายชื่อติดต่อของอุปกรณ์หรือกิจกรรมในเว็บไซต์และแอปของ Google เพื่อให้คำตอบที่ดีขึ้นและมีประโยชน์ยิ่งขึ้นผ่าน Google Assistant นอกจากนี้ บริการของบุคคลที่สามอาจแชร์ข้อมูลกับ Google ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน เมื่อคุณเลือกใช้บริการเหล่านั้นผ่านบริการของ Google รวมถึง Google Assistant

Google Assistant หรือแอป Google Home เข้าถึงประวัติการค้นหาหรือประวัติตำแหน่งของฉันได้ไหม
ได้ ส่วนควบคุมกิจกรรมในบัญชี Google ให้คุณเลือกว่าจะให้ระบบบันทึกและใช้ข้อมูลใดบ้างในบริการต่างๆ ของ Google ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดใช้งานการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอป แอป Google Assistant และ Home จะใช้ประวัติการค้นหาของคุณเพื่อให้คำตอบที่ดีขึ้นและมีประโยชน์ยิ่งขึ้นจาก Google Assistant แอป Google Home จะขอให้คุณระบุที่อยู่ระหว่างการตั้งค่า หากคุณเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้น แอป Google Home จะเดาตำแหน่งโดยประมาณของคุณตามที่อยู่ IP และสัญญาณอื่นๆ เพื่อตั้งปลุกในเขตเวลาที่ถูกต้อง และให้ข้อมูลสภาพอากาศและการจราจรที่สัมพันธ์กัน

Google รู้อะไรเกี่ยวกับฉันบ้างเมื่อฉันใช้อุปกรณ์และบริการในบ้านผ่าน Google Assistant

หากคุณเลือกที่จะแชร์ข้อมูลกับ Google ระบบจะใช้ข้อมูลนั้นร่วมกับกิจกรรม Google ของคุณในการให้ความช่วยเหลือและปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของบริการต่างๆ ของ Google ให้เหมาะกับคุณ ซึ่งรวมถึง Assistant ด้วย โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น หากคุณถามว่า “วันเกิดแม่วันไหน” Assistant จะตอบคำถามนี้โดยใช้ข้อมูลจากปฏิทินของคุณ หรือหากคุณถามว่า “พรุ่งนี้ต้องพกร่มไหม” Assistant จะใช้ข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของคุณเพื่อให้คำตอบที่ตรงที่สุด

คุณสามารถลบกิจกรรมในกิจกรรมของฉันด้วยตนเอง ตั้งค่าการลบอัตโนมัติ หรือปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปไปเลยก็ได้ ซึ่งจะจำกัดการปรับเปลี่ยนประสบการณ์ให้เหมาะกับคุณใน Google Assistant และบริการอื่นๆ ของ Google คุณสามารถดูและลบกิจกรรมด้วย Google Assistant โดยไปที่กิจกรรมของ Assistant ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านแอป Google Home และ Google Assistant และทางออนไลน์ที่ myactivity.google.com

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว: Google Nest และความมุ่งมั่นของเราที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวภายในบ้าน เพื่อดูว่า Google เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าและเครื่องมือที่มีให้คุณใช้อัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลของคุณได้เมื่อคุณใช้อุปกรณ์และบริการของเรา

Google Assistant มีโอกาสเก็บข้อมูลเสียงของฉันโดยไม่ตั้งใจไหม จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการเก็บข้อมูลและฉันมีตัวเลือกอะไรบ้าง

Google Assistant อาจเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากตรวจพบอย่างไม่ถูกต้องว่าคุณต้องการความช่วยเหลือ เช่น เมื่อมีเสียงที่ฟังคล้ายๆ กับคำว่า "Ok Google" หรือเมื่อคุณเปิดใช้งานอุปกรณ์ด้วยตนเองโดยไม่ตั้งใจ หากเกิดกรณีนี้ขึ้นและกิจกรรมบนเว็บและแอปเปิดอยู่ คุณสามารถพูดว่า "Ok Google อันนั้นไม่ได้พูดด้วยนะ" แล้ว Assistant จะลบสิ่งที่คุณพูดออกจากกิจกรรมของฉัน คุณยังตรวจสอบและลบการโต้ตอบกับ Assistant ในกิจกรรมของฉันได้ทุกเมื่อด้วย หาก Google Assistant เปิดใช้งานโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจ และปิดใช้การตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปเอาไว้ ระบบจะไม่จัดเก็บการโต้ตอบกับ Assistant ในกิจกรรมของฉัน คุณสามารถแก้ไขความไวของ Assistant ต่อวลีการเรียกใช้งาน (เช่น "Ok Google") ผ่านแอป Google Home สำหรับลำโพงอัจฉริยะและจออัจฉริยะ เพื่อปรับเปลี่ยน Google Assistant ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณมากยิ่งขึ้น

วิธีเรียกใช้งานมีอะไรบ้าง    

คุณเรียกใช้งาน Google Assistant ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น พูดว่า "Ok Google" หรือใช้วิธีเปิดใช้งานแบบอื่นอย่าง Look and Talk ใน Nest Hub Max หรือกดค้างที่อุปกรณ์ Google Nest สัญญาณบอกสถานะในอุปกรณ์ เช่น จุดที่กะพริบ จะช่วยบ่งบอกว่ามีการใช้ Assistant อยู่

การใช้ข้อมูล

Google นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อฉันใช้ Assistant ไปทำอะไร
Google จะใช้ข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google หากคุณใช้อุปกรณ์และบริการสำหรับบ้านที่เชื่อมต่อของเรา โปรดอ่านความมุ่งมั่นของ Google ที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวภายในบ้าน และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว: Google Nest ซึ่งเราอธิบายถึงข้อจำกัดบางประการที่ Google ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลของคุณ วิดีโอความเป็นส่วนตัวใน Google Assistant จะอธิบายวิธีจัดการข้อมูลเสียงของ Assistant เมื่อคุณโต้ตอบกับ Google Assistant และวิธีที่ Google Assistant ปกป้องความเป็นส่วนตัวและให้ความโปร่งใส ทางเลือก และการควบคุมแก่คุณ

การจัดเก็บข้อมูล

คุณบันทึกข้อมูลของฉันไว้ที่ไหน

Google เก็บข้อมูลการโต้ตอบของคุณกับ Google Assistant ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.google.com/about/datacenters/ คุณดูและลบการโต้ตอบที่ผ่านมากับ Google Assistant ได้ในกิจกรรมของฉัน ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Google Assistant และความเป็นส่วนตัวของคุณ   

อุปกรณ์และบริการบางอย่างของ Google Nest เช่น Google Nest Hub Max จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบางส่วนในอุปกรณ์ของคุณ และไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตรวจจับผ่านกล้อง และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Face Match
Google Assistant เก็บไฟล์บันทึกเสียงของฉันไหม
โดยค่าเริ่มต้น เราจะไม่เก็บเสียงที่บันทึกไว้ของคุณในเซิร์ฟเวอร์ของ Google คุณมีสิทธิ์เลือกบันทึกเสียงในบัญชี Google เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสียงพูดของ Google ดีขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณเองและทุกคน ไปที่ข้อมูลของคุณใน Assistant เพื่อดูเพิ่มเติมว่าข้อมูลของคุณช่วยให้ Assistant ทำงานให้คุณได้อย่างไร

ฉันดูสิ่งที่ตัวเองถามอุปกรณ์ด้วย Google Assistant หรือสิ่งที่อุปกรณ์ Google Nest ได้ยินได้ไหม

คุณไปที่เครื่องมือกิจกรรมของ Assistant เพื่อตรวจสอบหรือลบข้อมูลจากการโต้ตอบกับ Assistant ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ยังใช้เสียงควบคุมกิจกรรมของ Assistant ได้ เช่น เพียงพูดว่า "Ok Google ลบสิ่งที่ฉันพูดในสัปดาห์นี้" แล้ว Google Assistant จะลบเสียงที่บันทึกไว้ออกจากกิจกรรมของฉัน คุณยังเลือกให้ระบบลบกิจกรรมโดยอัตโนมัติได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Assistant และความเป็นส่วนตัวของคุณ

ฉันจะเปลี่ยนข้อมูลที่ Google รู้เกี่ยวกับฉันได้อย่างไร

คุณจำกัดข้อมูลที่ Google เก็บรวบรวมได้โดยการตรวจสอบและอัปเดตการตั้งค่าบัญชี Google ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้คุณยังตรวจสอบและลบกิจกรรมการโต้ตอบด้วยเสียงได้ด้วยโดยไปที่กิจกรรมของ Assistant ดูว่า Google Assistant ใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรในข้อมูลของคุณใน Assistant

คุณใช้เสียงเพื่อควบคุมความเป็นส่วนตัวใน Assistant ได้ด้วย ถามคำถาม เช่น "ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ที่ไหน" เพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่พบบ่อยที่สุด

ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลของฉันที่อยู่กับ Google มีความปลอดภัยไหม
ความปลอดภัยของคุณมาก่อนเสมอในทุกสิ่งที่เราทำ โปรดไปที่ myaccount.google.com เพื่อดูวิธีที่เรารักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยและเพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัย

การลบข้อมูล

จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของฉันหากฉันถอนการติดตั้งแอป Google Home หรือลบบัญชี

คุณเลือกที่จะลบบ้านในแอป Google Home หรือบัญชี Google (account.google.com) ได้ทุกเมื่อ แต่การถอนการติดตั้งแอป Google Home เพียงอย่างเดียวจะไม่เป็นการลบข้อมูลบัญชีหรือบ้าน ดูวิธีลบและนำสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ Google Nest ออก 

ฉันจะลบการค้นหา/ตำแหน่ง/ประวัติ และไฟล์บันทึกเสียงของฉันได้อย่างไร

คุณลบกิจกรรมในแอป Google Home หรือที่ myactivity.google.com ได้

Google Assistant และความเป็นส่วนตัวของฉัน

อุปกรณ์ Google Nest บันทึกทุกการสนทนาของฉันไหม

ไม่ คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Assistant ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และให้ความโปร่งใส ทางเลือก และการควบคุมแก่คุณได้

การโต้ตอบกับ Assistant ส่งผลต่อโฆษณาที่ฉันเห็นใน Google ไหม

เมื่อคุณโต้ตอบกับ Assistant ด้วยเสียง เราอาจใช้ข้อความจากการพูดโต้ตอบดังกล่าวในการบอกถึงสิ่งที่คุณสนใจและนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาให้เหมาะสมกับคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า คุณมีสิทธิ์ควบคุมโฆษณาที่คุณเห็น รวมถึงเลือกไม่ใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เลยก็ได้โดยเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่า Google ได้ทุกเมื่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Assistant และตัวเลือกที่มีให้คุณ

Assistant จะเปิดใช้งานขึ้นมาโดยที่ฉันไม่ได้ตั้งใจได้ไหม

Google Assistant อาจเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากตรวจพบอย่างไม่ถูกต้องว่าคุณต้องการความช่วยเหลือ เช่น เมื่อมีเสียงที่ฟังคล้ายๆ กับคำว่า "Ok Google" ซึ่งเป็นการเรียกใช้งานด้วยตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือหากมอง Nest Hub Max โดยตรงขณะพูดคุยกับคนอื่นสำหรับ Look and Talk คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Assistant ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และให้ความโปร่งใส ทางเลือก และการควบคุมแก่คุณได้

ใครบ้างที่ฟังตำแหน่ง/การค้นหา/ประวัติการสนทนาของฉันได้

ทุกคนที่อยู่ใกล้ลำโพงหรืออุปกรณ์แสดงผลของ Google จะขอข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นได้ และหากคุณให้สิทธิ์เข้าถึงปฏิทิน, Gmail หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ คนอาจถามอุปกรณ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าผลการค้นหาเฉพาะบุคคล และการตั้งค่า Voice Match พนักงานของ Google และบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ของ Google มีสิทธิ์เข้าถึงประวัติการสนทนาของคุณได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาเยือนและอุปกรณ์สำหรับบ้านที่เชื่อมต่อของ Google

บัญชี Google และการตั้งค่า

ฉันจะกำหนดการตั้งค่าบัญชี Google ของฉันได้อย่างไรเมื่อใช้บัญชีในการจัดการอุปกรณ์ในบ้าน 

คุณใช้อุปกรณ์และบริการสำหรับบ้านที่เชื่อมต่อกับบัญชี Google ได้ บัญชี Google ให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยคุณป้องกันข้อมูลและปกป้องความเป็นส่วนตัวได้อย่างรวดเร็ว ไปที่บัญชี Google เพื่อจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมของ Google นอกจากนี้คุณยังใช้การตั้งค่าบ้านและอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ในแอป Nest และ Home ดูวิธีลบและนำสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ Google Nest ออก 

ฉันจะลบบัญชี Google ได้อย่างไร

คุณลบบัญชี Google ได้โดยทำดังต่อไปนี้

บริการ

หมายเหตุ: บริการที่กล่าวถึงด้านล่างไม่รวมบริการเพลง ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน ข่าว และวิดีโอที่ใช้ได้กับอุปกรณ์สำหรับบ้านที่เชื่อมต่อของ Google

Google ขายข้อมูลของฉันให้กับใครก็ตาม/รายชื่อติดต่อของฉัน/พาร์ทเนอร์ของ Google/แอปอื่นๆ/ผู้ลงโฆษณา/บริษัทอื่นๆ ไหม
ไม่เลย เราไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปขายให้กับใคร มีบางกรณีที่เราแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามซึ่งระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้อุปกรณ์สำหรับบ้านที่เชื่อมต่อของ Google เพื่อขอใช้บริการจากธุรกิจอย่างเช่น Uber เราจะส่งข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ไปยังบริการนั้นเพื่อทำการจองหรือยืนยันการโดยสาร ในกรณีเหล่านี้ เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนที่จะแชร์ข้อมูลดังกล่าวกับบริการนั้น
บริการต่างๆ บันทึกประวัติการโต้ตอบของฉันได้ไหม

โปรดทราบว่าเมื่อคุณใช้บริการของบุคคลที่สามกับอุปกรณ์และบริการสำหรับบ้านที่เชื่อมต่อของเรา ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการนั้น และโปรดตรวจสอบอย่างรอบคอบเมื่อคุณใช้บริการอื่นๆ เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ช่วยคุณได้สะดวกรวดเร็วขึ้น บริการอาจใช้ข้อมูลจากการโต้ตอบกับคุณที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริการแนะนำคอนเสิร์ตในพื้นที่ของคุณจะจำสไตล์เพลงที่คุณชอบได้ หากแชร์ข้อมูลให้กับบริการดังกล่าว คุณจึงไม่จำเป็นต้องบอกข้อมูลนี้ทุกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกบริการที่ต้องการให้จดจำคุณ
บริการหนึ่งๆ เอาข้อมูลบัญชี Google ของฉันไปได้ไหม

ก่อนที่บริการจะดูข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณได้ (เช่น อีเมล ชื่อ หรือรายชื่อติดต่อ) บริการนั้นจะต้องขออนุญาตจากคุณก่อน เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล หรือที่อยู่ กับบริการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ โปรดทราบว่าเมื่อคุณใช้บริการของบุคคลที่สามกับอุปกรณ์และบริการสำหรับบ้านที่เชื่อมต่อของเรา ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับบุคคลที่คุณเลือกจะแชร์ข้อมูลด้วย

เช่น หากคุณใช้บริการเพื่อค้นหาช่างประปาในพื้นที่ บริการอาจถามว่า

"เราต้องขอที่อยู่ของคุณจาก Google เพื่อที่จะแนะนำช่างประปาในบริเวณใกล้เคียงได้ คุณอนุญาตไหม"

คุณยอมรับหรือปฏิเสธคำขอได้

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้รับไฟล์บันทึกเสียงจากสิ่งที่ฉันพูดไหม
เราจะไม่แชร์คำค้นหาผ่าน Assistant กับพาร์ทเนอร์ Works with Google Assistant Google จะถอดเสียงสิ่งที่คุณพูดและส่งไปยังพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามในรูปแบบข้อความไม่ใช่เสียง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
1633396