To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

คืนอุปกรณ์ Nest

หากคุณไม่พอใจกับอุปกรณ์ Nest โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราช่วยเหลือคุณ

คืนอุปกรณ์เพื่อรับเงินคืน

สําคัญ: โปรดรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นก่อนคืน การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจะล้างข้อมูลออกจากอุปกรณ์

หากต้องการคืนอุปกรณ์ Nest ที่ซื้อเพื่อรับเงินคืน ให้อ่านนโยบายการคืนเงินและทําตามขั้นตอนการคืนสินค้าของผู้ค้าปลีกที่คุณซื้ออุปกรณ์

  • หากซื้ออุปกรณ์จาก Google Store ให้ดูวิธีคืนอุปกรณ์เพื่อรับเงินคืน
  • หากซื้ออุปกรณ์จากผู้ค้าปลีกรายอื่น ให้ดูที่เว็บไซต์ของผู้ค้าปลีกหรือติดต่อผู้ค้าปลีกเพื่อขอข้อมูลการคืนสินค้า

การรับประกัน

คุณตรวจสอบการรับประกันอุปกรณ์ได้โดยไปที่ศูนย์การรับประกันฮาร์ดแวร์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
1633396
false
false