Εφαρμογές google
Κύριο μενού
true
Η σελίδα που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν στη γλώσσα σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα στο κάτω μέρος της σελίδας ή να μεταφράσετε άμεσα οποιαδήποτε ιστοσελίδα στη γλώσσα της επιλογής σας, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία μετάφρασης του Google Chrome.

Google Cloud support information

Android Device Support

Have your support PIN ready before calling.

U.S. Toll Free: 1-877-355-5787
International: +1-646-257-4500

Phone support available 24/7, English only.

Open a case online, English only.

Nexus Help Center

G Suite, G Suite for Education, or G Suite for Government

Please refer to this article for information on how to get support for your G Suite services.

Google Chrome for business and education

Have your support PIN ready before calling.

U.S. Toll Free: 1-877-355-5787
International: +1-646-257-4500

Phone support available 24/7
See worldwide numbers

Email us for browser support, requires administrator login and PIN
Open a case online for device support, English only

Chrome for business and education Help Center

Google Cloud Platform Services

Please see this article for information on how to contact support for assistance with your Google Cloud Platform services.

Google Maps

U.S. Toll Free: 1-877-355-5787

Google Maps APIs

Phone support available during business hours, requires PIN.

Open a case online

Maps API Developer Documentation

All support options

Google Enterprise Search

U.S. Toll Free: 1-877-355-5787
International: +1-646-257-4500

Google Search Appliance - Premium Support & Disconnected Premium Support

Phone support available during business hours, requires PIN.
24/7 pager support for production outages.

Open a case online

GSA Help Center

Google Search Appliance - Standard Support, Collaborative, & Disconnected Support

Phone support for production outages only during business hours, requires PIN.

Open a case online

GSA Help Center

Google Site Search - Direct

Phone for production outages only during business hours.
24/7 pager support for production outages.

Open a case online

Site Search Help Center

Google Site Search - Online

No phone support

Email us

Site Search Help Center

Google Mini

No phone support

Open a case online

Mini documentation

Was this article helpful?
How can we improve it?
false
Join the official community for G Suite administrators

In Google Cloud Connect, discuss the latest G Suite updates, learn and share tips and tricks to make your work easier, be one of the first to know what is happening and engage with Googlers.