Lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế

Tính năng đo lường lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế cho phép bạn sử dụng dữ liệu về lượt bán hàng theo cách an toàn và riêng tư để hiểu giá trị mà quảng cáo của bạn thực sự mang lại cho lượt mua hàng tại cửa hàng thực tế. Bằng cách tải lên và so khớp dữ liệu giao dịch từ doanh nghiệp của mình, bạn có thể biết hiệu quả của quảng cáo trong việc thúc đẩy lượt mua hàng tại cửa hàng thực tế.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố