ยอดขายในร้าน

การวัดยอดขายในร้านช่วยให้คุณใช้ข้อมูลยอดขายโดยรักษาความเป็นส่วนตัวไว้ได้ เพื่อทําความเข้าใจว่าโฆษณาสร้างมูลค่าเท่าใดสําหรับการซื้อในแอป เมื่ออัปโหลดและจับคู่ข้อมูลธุรกรรมจากธุรกิจ คุณจะเห็นว่าโฆษณาทำให้เกิดการซื้อที่ร้านได้มากน้อยเพียงใด

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว