Představujeme AdWords Editor 11

Přepracovali jsme AdWords Editor tak, aby se vám účet ještě jednodušeji procházel i spravoval, bez ohledu na to, jestli se potřebujete rychle dostat k nejčastějším úkolům nebo pokročilým funkcím či nastavením. Celý nástroj také dostal novou vizuální podobu i rozvržení. Inovované nástroje a funkce vám do rukou dávají ještě větší kontrolu.

Stáhnout AdWords Editor 11

Přehrát video

Novinky v AdWords Editoru 11

Když budete chtít přejít na část této stránky s dalšími podrobnostmi, klikněte na příslušný odkaz.

Rozhraní

Správa a navigace

Nástroje a funkce


Seznam typů

Seznam typů vám umožní změnit přehled dat.

Seznam typů se nachází na postranním panelu pod stromovým zobrazením. Kliknutím na určitý typ (například na Klíčové slovo, Reklamy, Reklamní sestavy, Kampaně a podobně) měníte přehled dat vybrané kampaně nebo reklamní sestavy. Případně můžete na typ dvakrát kliknout a zobrazit tak vyskakovací okno.

Vedle typu položky se zobrazuje i počet položek vybrané kampaně nebo reklamní sestavy (například počet klíčových slov). Pokud provedete vyhledávání, počet se aktualizuje a bude uvádět, kolik položek se vztahuje k vašemu vyhledávání (pokud například vašemu vyhledávání odpovídá 5 z 200 položek, bude vedle položky Klíčová slova uveden údaj „5/200“). Rozbalovací nabídka v pravém horním rohu seznamu typů umožňuje filtrovat podle typů a skrývat typy, které se nepoužívají.


Vyskakovací okna

Zobrazujte a upravujte různé části svého účtu naráz.

Vyskakovací okna vám dávají možnost zobrazit naráz různé části účtu, kampaní nebo reklamní sestavy. Můžete třeba během psaní textu reklamy využít vyskakovací okno k zobrazení příslušných klíčových slov.

Jak otevřít vyskakovací okna:

 1. Vyberte ve stromovém zobrazení účet nebo libovolný počet kampaní či reklamních sestav.
 2. Dvakrát klikněte na určitý typ (například na Klíčová slova) nebo v nabídce typů klikněte na ikonu s vyskakovací šipkou. Otevře se vyskakovací okno.
 3. Pokud chcete u vybraných položek otevřít další vyskakovací okno, opakujte kroky 1 až 2.

Pokud jste otevřeli vyskakovací okno a v dalším kroku vybíráte různé kampaně nebo reklamní sestavy, budou se informace ve vyskakovacím okně měnit, aby odpovídaly nově vybraným údajům. Různé kampaně nebo reklamní sestavy můžete vybírat i tak, že ve vyskakovacím okně nahoře kliknete na ikonu plus.


Výkonnější správce účtů

Stáhněte více účtů naráz, případně stáhněte celé účty MCC.

Accounts manager

Správce účtů vám teď umožňuje přidat nebo spravovat celý účet MCC v AdWords Editoru. Nemusíte údaje z účtů stahovat po jednom, ale můžete si stáhnout naráz údaje z více účtů.

Správce účtů vám navíc přehledně zobrazuje celkový počet změn, chyb nebo varování spojených s účtem.


Otevření více účtů

Srovnávejte, zobrazujte a upravujte více než jeden účet najednou

Pomocí správce účtů můžete zobrazit více účtů vedle sebe a můžete tyto účty i spravovat a upravit. Položky z jednoho účtu můžete zkopírovat a vložit (nebo přetáhnout) do druhého.

Jak otevřít více účtů:

 1. Otevřete správce účtů kliknutím na Účty.
 2. Vyberte jiný účet, než který aktuálně prohlížíte.
 3. Pokud jste žádný další účet dosud nepřidali, klikněte na položku Přidat a postupujte podle instrukcí pro přidání dalšího účtu.
 4. Klikněte na Otevřít.

Jak na kopírování a vkládání mezi účty:

 1. Pokud chcete v AdWords Editoru otevřít více účtů, postupujte podle pokynů výše.
 2. Otevřete okna příslušných účtů a položky z přehledu dat jednoho účtu přetáhněte do stromového zobrazení druhého účtu. Položky můžete z jednoho účtu do druhého také kopírovat a vkládat.

Výběr více položek

Zobrazujte a vkládejte položky do více kampaní nebo reklamních sestav.

Pomocí výběru více položek můžete ve stromovém zobrazení zobrazit položky v libovolné kombinaci kampaní nebo reklamních sestav, případně můžete položky vložit do více kampaní nebo reklamních sestav najednou.

Jak používat výběr více položek:

 1. Pokud chcete vybrat více kampaní nebo reklamních sestav, použijte ve stromovém zobrazení kombinaci Ctrl + kliknutí (Windows) nebo ⌘ + kliknutí (Mac).
 2. Pokud chcete zobrazit položky z vybraných kampaní nebo reklamních sestav, vyberte v nabídce typů příslušný typ.

Jak položky zkopírovat a vložit do více kampaní nebo reklamních sestav:

 1. Zkopírujte sadu položek (například klíčových slov, reklam, atd.).
 2. Pokud chcete vybrat více kampaní nebo reklamních sestav, použijte ve stromovém zobrazení kombinaci Ctrl + kliknutí (Windows) nebo ⌘ + kliknutí (Mac).
 3. Vložte položky do vybraných kampaní či reklamních sestav.
 4. Potvrďte reklamní sestavy, do kterých se položky mají vložit, a klikněte na OK.


Provést více změn

Automaticky uspořádejte údaje do řádků a sloupců v rámci hromadných úprav.

Nástroj Provést více změn uspořádá automaticky text do řádků a sloupců, abyste mohli přidat, aktualizovat nebo odstranit více položek najednou.

Jak používat nástroj Provést více změn:

 1. V seznamu typů vyberte typ položky, který chcete přidat nebo upravit (například Klíčová slova).
 2. Klikněte na Provést více změn.
 3. Údaje můžete zadat jedním ze dvou způsobu:
  1. Zkopírování a vložení seznamu změn: Vložte změny nebo klikněte na Vložit ze schránky. Nástroj údaje automaticky uspořádá do řádků a sloupců.
  2. Přímé zadání dat: Vyberte nejprve záhlaví sloupce (například Klíčová slova) a pak klikněte na určitou buňku, aby se zobrazil kurzor. Zkontrolujte, zda bude nástroj aktualizovat správné kampaně nebo reklamní sestavy (vyberte Moje údaje zahrnují sloupce pro kampaně a reklamní sestavy nebo Použít vybrané cíle a vybrat kampaně nebo reklamní sestavy), a klikněte na Zpracovat.
 4. Projděte si přehled změn včetně případných chyb nebo varování.
 5. Pokud chcete nástroj zavřít, vyberte některou z těchto možností:
  1. Pokud chcete zobrazit změny na účtu, klikněte na možnost Ukončit a zkontrolovat změny. Chcete-li změny ponechat, klikněte pak na Ponechat, pokud je chcete vrátit zpět, klikněte na Odmítnout.
  2. Pokud chcete změny vrátit zpět, klikněte na Vrátit zpět a zrušit.

Opakování a vrácení zpět více změn

Opakujte nebo vracejte zpět změny v pořadí, v jakém jste je udělali.

Opakujte nebo vracejte zpět změny v pořadí, v jakém jste je udělali, nebo pomocí nabídek Opakovat nebo Vrátit zpět vyberte jednu změnu nebo celou jejich řadu. Nabídky Opakovat a Vrátit zpět uchovávají maximálně 20 změn.

Jak změny vrátit zpět:

 1. Pokud chcete změnu vrátit zpět, použijte klávesovou zkratku Ctrl + Z (Windows) nebo ⌘ + Z (Mac).
 2. Pokud chcete vrátit zpět sérii změn, opakujte krok 1.

Jak změny opakovat:

 1. Pokud chcete opakovat určitou změnu (která již byla vrácena zpět), použijte klávesovou zkratku Shift + Ctrl + Z (Windows) nebo Shift + ⌘ + Z (Mac).
 2. Pokud chcete opakovat sérii změn, krok 1 opakujte.

Jak změnu vrátit zpět nebo opakovat pomocí nabídky:

 1. Klikněte na šipku vedle nabídky Vrátit zpět nebo Opakovat.
 2. Vyberte změny, které chcete vrátit zpět nebo opakovat. Pokud některou změnu vrátíte zpět, vrátí se zpět také všechny změny, které následovaly po ní.


Chytřejší vyhledávání

Vyhledávejte pomocí filtrů, více kritérií vyhledávání, uložených vyhledávání a spousty dalších možností.

Jaké možnosti vám nyní nabízí vyhledávání v AdWords Editoru:

 • Zpřesnění vyhledávání pomocí více kritérií vyhledávání
  Zadejte první vyhledávací dotaz a pak stiskněte klávesu Enter. Můžete zadat i druhý vyhledávací dotaz, který také ovlivní výsledky vyhledávání.
 • Rychlé úpravy stávajících vyhledávacích dotazů
  Pokud chcete ve vyhledávacím poli upravit nějaký vyhledávací dotaz, dvakrát na něj klikněte.
 • Vytváření komplexních vyhledávacích dotazů
  Klikněte na ikonu nabídky vyhledávání Rozšířené vyhledávání > Nástroj pro tvorbu vyhledávacích dotazů, vyberte kritéria vyhledávání a klikněte na tlačítko Vyhledat. Tento postup můžete opakovat a přidat tak prostřednictvím Nástroje pro tvorbu vyhledávacích dotazů více kritérií. Zadáním více vyhledávacích dotazů (nezapomeňte zadávat jeden dotaz na řádek) získáte výsledky, které odpovídají kterémukoli z dotazů.
 • Zúžení vyhledávání pomocí filtrů
  Klikněte na ikonu nabídky vyhledávání Rozšířené vyhledávání > Filtry zobrazení a zvolte filtry, které chcete použít. Výsledky můžete omezit na nové položky, upravené položky, položky s chybami apod. Filtrovat lze i stromové zobrazení a typ seznamu v pravém postranním panelu tak, aby se zobrazily konkrétní typy kampaní, reklamních sestav a typů.
 • Uložení vyhledávání pro opětovné použití
  Když zadáte určité vyhledávání, klikněte na ikonu nabídky vyhledávání Rozšířené vyhledávání > Uložená vyhledávání > Uložit aktuální vyhledávání jako…. Pojmenujte uložené vyhledávání. Chcete-li uložené vyhledávání použít, klikněte na ikonu nabídky vyhledávání Rozšířené vyhledávání > Uložená vyhledávání a vyberte název vyhledávání.
 • Používání vyhledávacích zkratek
  V zájmu rychlejšího hledání v rámci vybraného typu můžete použít textové zkratky. Pokud například zadáte výraz „keyword:pizza“, najdete všechna klíčová slova obsahující výraz „pizza“. Podívejte se na kompletní seznam vyhledávacích zkratek.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky vám umožní rychle provádět nejčastější úkoly a procházet účtem.

Pomocí klávesových zkratek můžete rychle procházet různé oblasti svého účtu nebo vytvářet nové položky.

Jak zobrazit seznam dostupných klávesových zkratek:

V nabídce aplikace vyberte možnosti Nápověda > Zkratky nebo stiskněte klávesy Ctrl + Shift + / (Windows) nebo Alt + Cmd + Shift + / (Mac).


Sdílená knihovna

Používejte sdílené strategie nabídek a odkazy na podstránky.

Sdílená knihovna v AdWords Editoru obsahuje sdílené strategie nabídek i sdílené odkazy na podstránky. Pokud chcete zobrazit nebo upravit svoje sdílené položky, případně u nich vytvářet či spravovat štítky, klikněte pod seznamem typů na postranním panelu na Sdílená knihovna.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?