Wijzigingen uploaden naar Google Ads

U moet uw wijzigingen controleren voordat u deze naar uw Google Ads-account uploadt.

Wijzigingen uploaden

  1. Klik in de werkbalk op Uploaden.
  2. Geef aan of u wijzigingen wilt uploaden naar Alle campagnes of alleen naar Geselecteerde campagnes.
  3. Bekijk het overzicht van de wijzigingen en klik vervolgens op Uploaden om door te gaan.
  4. Google Ads Editor geeft per campagne een gedetailleerd overzicht van de voortgang van het uploaden. (U kunt deze informatie indien nodig behouden door dit rapport in een afzonderlijk document te kopiëren.)
  5. Als u het uploaden van de wijzigingen wilt onderbreken, klikt u in het dialoogvenster op Onderbreken. Klik op Uploaden hervatten wanneer u verder wilt gaan.
  6. Klik op Sluiten wanneer het uploaden is voltooid.

Uploaden naar meerdere accounts

U kunt uploaden naar meerdere accounts tegelijk.

  1. Selecteer in Accountbeheer de accounts met bewerkingen die u wilt uploaden.
  2. Klik op Uploaden.

Aan andere accounts werken terwijl u wijzigingen uploadt

Als u in Google Ads Editor meerdere accounts beheert, kunt u een ander account bewerken terwijl u uw wijzigingen worden geüpload. 

Nadat de wijzigingen zijn geüpload

Nadat de wijzigingen zijn geüpload, geeft Google Ads Editor een rapport weer over het uploaden. Hierin ziet u ook eventuele fouten. Campagnes en advertentiegroepen die niet-geüploade wijzigingen bevatten, worden vetgedrukt weergegeven.

De wijzigingen die u heeft aangebracht, zijn onmiddellijk zichtbaar in uw account. Zoals bij elke wijziging in uw account kan er een lichte vertraging optreden voordat de wijzigingen in het Google Netwerk worden weergegeven.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen