Báo cáo trường hợp vi phạm chính sách dành cho bên thứ ba của Google Ads

Hãy sử dụng biểu mẫu này để báo cáo trường hợp vi phạm chính sách dành cho bên thứ ba của Google


Hãy nhớ nêu mọi thông tin hỗ trợ được yêu cầu trong biểu mẫu. Thông tin này giúp chúng tôi xác định và giải quyết các trường hợp vi phạm nhanh hơn. Không bao gồm bất kỳ thông tin bí mật hoặc thông tin nhạy cảm nào về bạn hoặc bên thứ ba


Chúng tôi chấp nhận các định dạng tài liệu hỗ trợ sau: PDF, DOC, DOCX, JPEG, JPG, GIF, TIF, TIFF

Hãy cho chúng tôi biết về bạn

Câu nào thể hiện đúng nhất mối quan hệ của bạn với bên thứ ba?
Hãy tìm hiểu cách tìm ID khách hàng của bạn. Nếu bạn không có quyền truy cập vào tài khoản của mình, hãy hỏi người quản lý tài khoản để biết ID khách hàng Google Ads của bạn.
Bổ sung thêm

Hãy giúp chúng tôi xác định bên thứ ba của Google Ads đang vi phạm

Bổ sung thêm
Bổ sung thêm

Hãy cho chúng tôi biết về trường hợp vi phạm Chính sách dành cho bên thứ ba của Google

Hãy đọc kỹ và chọn tất cả các lựa chọn phù hợp. Sau đó, trong hộp bên dưới, hãy mô tả từng trường hợp vi phạm càng chi tiết càng tốt bằng cách bao gồm thông tin cụ thể chẳng hạn như khi nào và làm cách nào bạn biết về trường hợp vi phạm đó, ví dụ: thông qua cuộc trò chuyện điện thoại, email, trang web của bên thứ ba, v.v.
Bên thứ ba tối thiểu phải cung cấp cho khách hàng dữ liệu hàng tháng về chi phí, số lần nhấp và số lần hiển thị quảng cáo Google Ads ở cấp tài khoản.

Vui lòng tải lên một trong các tài liệu sau:

  • Hóa đơn thanh toán cho các dịch vụ thể hiện rõ tên của bên thứ ba và khách hàng
  • Bản sao báo cáo nhận được từ bên thứ ba
  • Bất kỳ thông tin trao đổi nào khác chứng minh rằng bên thứ ba quản lý tài khoản Google Ads (hoặc của khách hàng) của bạn
  • Bất kỳ tài liệu nào khác có thể cho thấy hành vi vi phạm chính sách dành cho bên thứ ba của Google
Nếu ai đó nói họ đến từ Google, hãy hỏi tên của họ và yêu cầu gửi email cho bạn từ địa chỉ email Google.com.vn của họ
Bên thứ ba phải trình bày chính xác về sản phẩm của Google. Ví dụ: không được đảm bảo các vị trí quảng cáo cố định hoặc cụ thể trên các trang kết quả tìm kiếm của Google.com.vn bởi vì vị trí quảng cáo được xác định bởi một phiên đấu giá và thay đổi động cho mỗi lần tìm kiếm mới
Vui lòng nêu càng chi tiết càng tốt
Nội dung khiếu nại của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba của Google Ads đang vi phạm. Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào khác trừ khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy ở trên. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn qua email để biết thêm thông tin
Trường sau là bắt buộc.
* Trường bắt buộc
Một số thông tin tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để giúp xử lý các vấn đề kỹ thuật và cải thiện dịch vụ theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thêm