Подаване на сигнал за нарушение на правилата на Google за трети страни

Използвайте този формуляр за подаване на сигнал за нарушение на правилата на Google за трети страни.


Не забравяйте да включите подкрепящата информация, изисквана във формуляра. Тя ни помага по-бързо да идентифицираме и отстраняваме нарушенията. Не включвайте поверителна информация за Вас или за третата страна.


Приети формати за подкрепящите документи: PDF, DOC, DOCX, JPEG, JPG, GIF, TIF, TIFF.

Разкажете ни за себе си

Кое описва най-добре взаимоотношенията Ви с третата страна?
Научете как да намерите идентификационния си номер на клиента. Ако нямате достъп до профила си, попитайте мениджъра на профила си за Вашия идентификационен номер на клиента в Google Ads
Добавяне на още

Помогнете ни да установим коя е провинилата се трета страна в Google Ads.

Добавяне на още
Добавяне на още

Разкажете ни за нарушението на правилата на Google за трети страни

Прочетете внимателно и отбележете всичко приложимо. След това в полето по-долу опишете всяко нарушение с възможно най-много подробности, като включите конкретна информация, като кога и как сте разбрали за нарушението, например чрез телефонен разговор, имейл, уебсайт на третата страна и т.н.
Третите страни трябва най-малкото да предоставят на клиентите месечни данни за разходите, кликванията и импресиите в Google Ads на ниво профил

Моля, качете едно от следните неща:

  • Фактура за извършено плащане за услуги, която ясно да показва имената на третата страна и клиента
  • Копия на отчетите, получени от третата страна
  • Всяка друга комуникация, която показва, че третата страна е управлявала Вашия профил в Google Ads (или този на клиента Ви)
  • Всяка друга документация, която може да посочва нарушение на правилата на Google за трети страни
Ако някой твърди, че принадлежи към Google, помолете го да Ви каже името си и да Ви изпрати имейл от адреса си в Google.com
Третите страни трябва да представляват точно продуктите на Google. Не е възможно например да се гарантират постоянни или конкретни позиции на рекламата на страниците с резултати от търсенето с Google.com, защото позицията на рекламата се определя чрез търг и се променя динамично при всяко ново търсене
Моля, включете възможно най-много подробности.
Съдържанието на жалбата Ви може да бъде споделено с провинилата се трета страна в Google Ads. Няма да споделяме каквато и да е друга информация, освен ако не сте ни дали разрешение за това. Може също да се свържем с Вас по имейл за повече информация
Това поле е задължително.
* Задължително поле
До Google ще бъде изпратена информация за профила и системата. Ще използваме предоставените от вас данни за отстраняване на технически проблеми и за подобряване на услугите ни в съответствие с Декларацията за поверителност и Общите условия на Google.
Допълнителна информация