ระหว่างตรวจสอบ: คำจำกัดความ

สถานะที่กำหนดให้กับโฆษณาที่กำลังได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีความปลอดภัย เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการโฆษณา

เราใช้เวลาตรวจสอบโฆษณาส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 วันทำการ แต่บางรายการอาจใช้เวลานานกว่านี้หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบที่ซับซ้อน หากโฆษณาอยู่ระหว่างตรวจสอบนานกว่า 1 วันทำการเต็ม โปรดติดต่อเรา Google สงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับความสำคัญของการตรวจสอบเพื่อให้การทำงานโดยรวมของระบบมีความเสถียร
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว