Skuteczność reklamy w przypadku elastycznych reklam w wyszukiwarce

Skuteczność reklamy zapewnia Ci informacje, które pomagają w dostarczaniu odpowiedniego przekazu klientom. Ten wskaźnik składa się z dwóch elementów: ogólnej oceny, która wskazuje skuteczność odpowiedniej reklamy, i konkretnych działań, które mogą poprawić skuteczność reklamy.

Kolumna „Skuteczność reklamy”

W oknie kampanii „Reklamy i rozszerzenia” możesz zobaczyć tabelę z reklamami z danej kampanii. Jedna z kolumn tej tabeli wskazuje skuteczność reklamy. Wyświetla się jako ogólna ocena, np. „Średnia” lub „Świetna”. Możesz kliknąć tę ocenę, by dowiedzieć się, jak ulepszyć swoją reklamę. Zobaczysz też link do miejsca, w którym możesz wprowadzić sugerowaną zmianę.

Podczas tworzenia reklamy

Tworząc lub edytując reklamę, możesz zobaczyć wskaźnik jej skuteczności. Zmienia się on dynamicznie podczas wypełniania zasobów reklamy. Obok niego znajduje się zestaw zaleceń mających na celu zwiększenie skuteczności reklamy.

Skuteczność reklamy pomaga zrobić świetne wrażenie od pierwszego wyświetlenia

Załóżmy, że tworzysz elastyczną reklamę w wyszukiwarce i obok wskaźnika skuteczności reklamy wyświetla się zalecenie „Zmień tekst tak, by był bardziej niepowtarzalny”. Możesz wrócić do tekstu reklamy i zmodyfikować go, by dynamicznie poprawiać skuteczność reklamy. Jeśli nie zmieni się wskaźnik ani zalecenie obok niego, wprowadź kolejne zmiany.

Wskaźnik skuteczności reklamy pomaga Ci ulepszać reklamy nawet po ich utworzeniu i rozpoczęciu wyświetlania. Jeśli na przykład prześlesz zbiorczo grupę nowych elastycznych reklam w wyszukiwarce, może się okazać, że nagłówki dla niektórych z nich mogą być zbyt podobne do siebie. W kolumnie „Skuteczność reklamy” wyświetli się ocena „Średnia” z zaleceniem konkretnego działania „Zwiększ długość nagłówka”. Możesz skorzystać z tej wskazówki i wykonać niezbędne czynności, by zmodyfikować nagłówek i zwiększyć skuteczność reklamy.

Typowe problemy

Oto kilka typowych problemów oraz sposoby na ich rozwiązanie i zwiększenie skuteczności reklamy:

  1. Brak grupy reklam: przypisz reklamę do grupy reklam.
  2. Brak słów kluczowych w grupie reklam: dodaj słowa kluczowe do grupy reklam. Bez słów kluczowych Twoja elastyczna reklama w wyszukiwarce nie będzie się wyświetlać.
  3. Brak końcowego adresu URL: dodaj końcowy adres URL do reklamy.
  4. Zbyt podobne nagłówki/teksty reklam: zróżnicuj nagłówki i teksty. Podkreśl nowe aspekty tego, co sprzedajesz, lub wyróżnij klientów, do których kierujesz reklamy. Dodanie kolejnych unikatowych nagłówków i tekstów może zwiększyć Twoje szanse na lepszą skuteczność.
  5. Za krótkie nagłówki/teksty reklam: podaj tak dużo szczegółów, by przyciągnąć uwagę swoich klientów docelowych.
  6. Dodaj popularne słowa kluczowe do nagłówków: umieść w nagłówkach tekst tych słów kluczowych, które powodują wyświetlanie reklam z danej grupy.
  7. Dodaj więcej słów kluczowych do tekstu reklamy: umieść w tekście reklamy więcej słów kluczowych, by poprawić jej skuteczność.
  8. Przypinanie: ogranicza ono liczbę nagłówków lub tekstów reklamy, które można wyświetlić. Odpinając nagłówki lub teksty od poszczególnych pozycji, zwiększysz liczbę nagłówków lub tekstów możliwych do wyświetlenia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem