Par adaptīvo meklēšanas reklāmu efektivitāti

Reklāmas efektivitātes rādītājs sniedz jums atgriezenisko saiti, lai palīdzētu koncentrēties uz pareizo vēstījumu nodošanu klientiem. Reklāmas efektivitātei ir divi komponenti: vispārējais novērtējums, kas norāda atbilstošās reklāmas efektivitāti, un konkrēti darbību vienumi, kas var uzlabot reklāmas efektivitāti.

Sleja Reklāmas efektivitāte

Kampaņas logā “Reklāmas un paplašinājumi” ir redzama attiecīgās kampaņas reklāmu tabula. Vienā no tabulas slejām tiek rādīta reklāmas efektivitāte. Tā tiek rādīta kā vispārējs novērtējums, piemēram, “vidēja” vai “izcila”. Varat noklikšķināt uz šī novērtējuma, lai skatītu atgriezenisko saiti par jūsu reklāmas uzlabošanu, kā arī saiti uz vietu, kur šīs izmaiņas varat veikt.

Reklāmas izveides laikā

Reklāmas izveides vai rediģēšanas laikā tiks rādīts reklāmas efektivitātes indikators, kamēr tā tiks veidota. Šis indikators dinamiski mainīsies, kad aizpildīsiet reklāmas līdzekļus. Blakus indikatoram ir sniegti ieteikumi, kā uzlabot reklāmas efektivitāti.

Reklāmas efektivitāte sniedz iespēju atstāt vislabāko pirmo iespaidu

Pieņemsim, ka veidojat adaptīvo meklēšanas reklāmu un blakus indikatoram, kas atspoguļo jūsu reklāmas efektivitāti, tiek parādīts teksts “Izveidojiet aprakstu, kas izceļas”. Varat pāriet atpakaļ uz savu aprakstu un to pārveidot, lai dinamiski uzlabotu reklāmas efektivitāti. Ja ne indikators, ne teksts nemainās, ir ieteicams veikt tālāku pārskatīšanu.

Izmantojot reklāmas efektivitātes rādītāju, reklāmas var uzlabot arī pēc tam, kad tās ir izveidotas un tiek rādītas. Piemēram, varat veikt lielapjoma augšupielādi, kurā iekļauta jaunu adaptīvo meklēšanas reklāmu grupa, un dažām no tām virsraksti var būt lieki. Slejā “Reklāmas efektivitāte” var būt redzams vērtējums “Vidēja” ar konkrētu darbību “Palieliniet virsraksta garumu”. Varat izmantot šo atgriezenisko saiti un veikt nepieciešamās darbības, lai pārveidotu virsrakstu un uzlabotu reklāmas efektivitāti.

Bieži sastopamās problēmas

Tālāk ir norādītas dažas bieži sastopamās problēmas un risinājumi, lai uzlabotu reklāmas efektivitāti.

  1. Trūkst reklāmu kopas: piesaistiet savu reklāmu kādai reklāmu kopai.
  2. Reklāmu kopā trūkst atslēgvārdu: pievienojiet reklāmu kopai atslēgvārdus. Bez atslēgvārdiem jūsu adaptīvā meklēšanas reklāma netiks rādīta.
  3. Trūkst gala URL: pievienojiet reklāmai gala URL.
  4. Virsraksti/apraksti ir pārāk līdzīgi: izmantojiet atšķirīgu pieeju virsrakstiem un aprakstiem, kā arī koncentrējieties uz pārdodamo preču vai pakalpojumu jaunajiem aspektiem vai dažādajiem klientiem, ko vēlaties piesaistīt. Pievienojot atšķirīgus virsrakstus un aprakstus, varat palielināt iespējas darboties labāk.
  5. Virsraksti/apraksti ir pārāk īsi: sniedziet pietiekami daudz detalizētas informācijas, lai piesaistītu jūsu mērķa klientu uzmanību.
  6. Pievienojiet virsrakstiem populārus atslēgvārdus: mēģiniet virsrakstos iekļaut tekstu no atslēgvārdiem, kas reklāmu kopā tiek rādīti visbiežāk.
  7. Pievienojiet aprakstiem vairāk atslēgvārdu: mēģiniet aprakstos iekļaut vairāk atslēgvārdu, lai uzlabotu reklāmu veiktspēju.
  8. Piespraušana: šī funkcija samazina parādāmo virsrakstu vai aprakstu kopskaitu. Ja katrā pozīcijā tiek atsprausti vai piesprausti vairāki virsraksti vai apraksti, to skaits būs lielāks, nekā iespējams parādīt.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.