Raport z diagnostyki tagu konwersji rozszerzonych

Konwersje rozszerzone to funkcja, która zwiększa dokładność pomiaru liczby konwersji. Uzupełnia ona Twoje dotychczasowe tagi konwersji, umożliwiając reklamodawcom bezpieczne przesyłanie z Twojej witryny zaszyfrowanych danych klientów w sposób zapewniający ochronę prywatności. Zaszyfrowane dane klientów są porównywane z zaszyfrowanymi danymi klientów pochodzącymi z kont Google zalogowanych użytkowników i przypisywane do zdarzeń reklamowych, co pomaga mierzyć konwersje w kampanii.

Po skonfigurowaniu konwersji rozszerzonych możesz sprawdzać w raporcie z diagnostyki tagu konwersji rozszerzonych, czy działają one prawidłowo. Raport z diagnostyki będzie Ci pomagać w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów z implementacją konwersji rozszerzonych.

Jak to działa

Raport z diagnostyki tagu konwersji rozszerzonych umożliwia sprawdzanie stanu konfiguracji konwersji rozszerzonych i skuteczności pozyskiwania danych o konwersjach. Po wyświetleniu tego raportu zobaczysz takie kontrole stanu:

 • Obecny stan,
 • Pokrycie,
 • Prawidłowość danych klienta,
 • Stan dopasowania.

Wyświetlanie raportu z diagnostyki tagu konwersji rozszerzonych na stronie Konwersje

 
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. W tabeli działań powodujących konwersję kliknij działanie, które chcesz sprawdzić.
 5. W menu u góry kliknij Diagnostyka. W poszczególnych sekcjach możesz wyświetlać raport z diagnostyki tagu konwersji rozszerzonych oraz dane.
Uwaga: jeśli wygląda na to, że w przypadku któregoś działania powodującego konwersję wystąpił problem z konwersjami rozszerzonymi, działanie to będzie mieć stan śledzenia „Sprawdź konwersje rozszerzone”. Gdy najedziesz kursorem na ten stan, możesz kliknąć Przejdź do diagnostyki, by otworzyć „Raport z diagnostyki tagu konwersji rozszerzonych” i przeanalizować potencjalne problemy.

Interpretowanie raportu z diagnostyki tagu konwersji rozszerzonych i rozwiązywanie problemów na jego podstawie

Obecny stan

Kontrola „Obecny stan” wyświetla jedną z tych opcji:

 • Rejestruję konwersje rozszerzone
  • W ciągu ostatnich 7 dni została zrealizowana jakaś konwersja zawierająca dane o konwersjach rozszerzonych.
 • Brak nowych konwersji rozszerzonych
  • W przeszłości były rejestrowane konwersje zawierające dane o konwersjach rozszerzonych, ale nie miało to miejsca w ciągu ostatnich 7 dni.
   • Jeśli widzisz ten stan, sprawdź na stronie konwersji, czy to działanie powodujące konwersję nadal rejestruje konwersje bez danych o konwersjach rozszerzonych. Zobacz, jak skonfigurować konwersje rozszerzone, by mieć pewność, że Twoje ustawienia tagów śledzenia konwersji są prawidłowe.
 • Konwersje rozszerzone nie są rejestrowane
  • W przypadku tego działania powodującego konwersję nie zarejestrowano jeszcze żadnej konwersji zawierającej dane o konwersjach rozszerzonych. Gdy występuje stan „Konwersje rozszerzone nie są rejestrowane”, w raporcie z diagnostyki pojawi się alert zalecający sprawdzenie konfiguracji. Przyczyną może być to, że wdrażanie przez Ciebie konwersji rozszerzonych nie zostało dokończone. Dowiedz się, jak skonfigurować konwersje rozszerzone, i sprawdź, czy są prawidłowo zaimplementowane.
  • Aby rejestrować konwersje, upewnij się, że w ustawieniach konwersji masz włączone konwersje rozszerzone, a kampania została uruchomiona.
Pokrycie

Kontrola „Pokrycie” sprawdza, jaka część konwersji ma żądania konwersji uzupełnione o konwersje rozszerzone. Z raportu z diagnostyki dowiesz się, czy przekazujesz dane o konwersjach rozszerzonych do wystarczającej liczby konwersji.

Rozwiązywanie problemów z pokryciem

Jeśli zobaczysz powiadomienie o pokryciu, oznacza to, że konwersje nie zawsze są uzupełniane o dane o konwersjach rozszerzonych.

Najpierw dowiedz się, jak skonfigurować konwersje rozszerzone, i sprawdź, czy są prawidłowo zaimplementowane.Jeśli niedawno były przez Ciebie wprowadzane zmiany w tagach konwersji rozszerzonych, odczekaj co najmniej tydzień, a potem ponownie sprawdź raport z diagnostyki.Jeśli niedawno były przez Ciebie wprowadzane zmiany w tagach konwersji rozszerzonych, odczekaj co najmniej tydzień, a potem ponownie sprawdź raport z diagnostyki.

To powiadomienie może się pojawiać z wielu powodów, ale poniżej znajdziesz listę najczęstszych przyczyn niższego niż oczekiwany poziomu pokrycia:

 • Konwersje rozszerzone nie są prawidłowo zaimplementowane we wszystkich miejscach, w których wywoływany jest ten tag działania powodującego konwersję. Jeśli tag śledzenia konwersji uruchamia się na różnych stronach, może się zdarzyć, że tylko część z tych tagów została zaktualizowana tak, by zbierać dane o konwersjach rozszerzonych.
 • Masz różne wersje swojej witryny i tylko w niektórych z nich konwersje rozszerzone są zaimplementowane prawidłowo. Jeśli masz różne wersje swojej witryny ze względu na dopasowanie do języka lub urządzenia albo z powodu prowadzenia tymczasowych testów A/B, możliwe, że niektóre z tych wersji są nieprawidłowo skonfigurowane.
 • Dane o konwersjach rozszerzonych są niedostępne w chwili występowania konwersji. Dane o konwersjach rozszerzonych mogą być ogólnie dostępne, ale czasami brakuje ich w chwilach występowania konwersji, np. w takich sytuacjach:
  • Klienci płacą przez inną firmę obsługującą płatności, która może wymagać od nich podawania danych w innej domenie, a nie bezpośrednio w Twojej witrynie, jak ma to miejsce, gdy nie płacą przez tę firmę.
  • Zalogowani klienci mogą nie mieć obowiązku podawania swoich danych w pewnych miejscach, w których muszą to robić niezalogowani użytkownicy. Może się tak zdarzyć, gdy próbujesz stosować na potrzeby konwersji rozszerzonych dane klientów pochodzące z formularza, którego zalogowani użytkownicy nie muszą wypełniać, np. z formularza „Zapłać bez logowania” lub „Nowy użytkownik”.
Prawidłowość danych klienta

Kontrola „Prawidłowość danych klienta” sprawdza prawidłowość formatu danych klientów i skuteczność ich przekazywania do Google. Aby umożliwić dopasowywanie, musisz mieć co najmniej 1 prawidłowo sformatowany identyfikator klienta (np. adres e-mail lub imię i nazwisko oraz adres domowy).  

Rozwiązywanie problemów z prawidłowością danych klientów

Jeśli zobaczysz powiadomienie o prawidłowości danych klientów, oznacza to, że konwersje nie zawsze podają w konwersjach rozszerzonych pełne, poprawnie sformatowane własne dane klientów.

Oto lista najczęstszych przyczyn niższej niż oczekiwana prawidłowości danych klientów:

 • Nie dostarczasz pełnych danych niezbędnych do dopasowywania. Aby używać konwersji rozszerzonych, musisz za pomocą tagu konwersji rozszerzonych podawać albo adres e-mail, albo imię i nazwisko oraz adres domowy. Imię i nazwisko oraz adres domowy muszą zawierać imię, nazwisko, ulicę i numer domu, miasto, region, kod pocztowy oraz kraj. Jeśli brakuje którejś z tych informacji, adres domowy nie będzie się nadawał do dopasowywania. Poza tym numer telefonu można podawać tylko jako uzupełnienie adresu e-mail lub imienia i nazwiska oraz adresu domowego. Jeśli podasz sam numer telefonu, dane o konwersjach rozszerzonych będą nieprawidłowe. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących danych znajdziesz w artykule o konfigurowaniu konwersji rozszerzonych w Menedżerze tagów Google lub w globalnym tagu witryny.
 • Dane o konwersjach rozszerzonych mogą być nieprawidłowo sformatowane. Przede wszystkim informacje muszą być przekazywane w ogólnie akceptowalnym formacie (np. adres e-mail w postaci użytkownik@gmail.com). W przypadku numerów telefonów tag automatycznie usuwa symbole i łączniki, ale trzeba podawać kod kraju. Imiona i nazwiska są zapisywane w osobnych zmiennych, więc nie należy ich podawać w postaci pojedynczej zmiennej. Pamiętaj też, by podczas kopiowania i wklejania jakiegokolwiek fragmentu kodu nie pozostawić w nim przypadkiem żadnego kodu zastępczego, który powinien zostać zastąpiony przez Ciebie odpowiednimi nazwami zmiennych.
 • Dane należy wysyłać przez HTTPS. Zaszyfrowane dane klientów na potrzeby konwersji rozszerzonych są wysyłane tylko wtedy, gdy strona wyświetla się przez HTTPS. Jeśli tak nie jest, konwersja zostanie zarejestrowana, ale dane o konwersjach rozszerzonych nie zostaną przekazane.
Stan dopasowania

Stan dopasowana wskazuje, czy Twoje zaszyfrowane dane klientów odpowiadają zaszyfrowanym danym klientów od Google.

Rozwiązywanie problemów ze stanem dopasowania

Jeśli zobaczysz powiadomienie o stanie dopasowania, oznacza to, że przesyłane przez Ciebie dane o konwersjach rozszerzonych mają niższy od oczekiwanego współczynnik dopasowania do użytkowników zalogowanych w Google, którzy weszli w interakcję z Twoją reklamą.

Konwersje rozszerzone mogą używać 3 identyfikatorów klienta jako kluczy dopasowania: adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz adresu domowego, a także numeru telefonu. Aby poprawić stan dopasowania, najlepiej podaj jak najwięcej kluczy dopasowania. Przekazywanie dodatkowych kluczy dopasowania zwiększa prawdopodobieństwo dopasowania danych i dokładność raportowania konwersji.

Ważne jest też, by zmienne, które podajesz, były kompletne i prawidłowo sformatowane. Dane muszą być przekazywane w ogólnie akceptowalnym formacie (np. adres e-mail w postaci użytkownik@gmail.com). W przypadku numerów telefonów tag automatycznie usuwa symbole i łączniki, ale trzeba podawać kod kraju. Imiona i nazwiska są zapisywane w osobnych zmiennych, więc nie należy ich podawać w postaci pojedynczej zmiennej. Pamiętaj też, by podczas kopiowania i wklejania jakiegokolwiek fragmentu kodu nie pozostawić w nim przypadkiem żadnego kodu zastępczego, który powinien zostać zastąpiony przez Ciebie odpowiednimi nazwami zmiennych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem