Rozšírené možnosti formátu responzívnych obsahových reklám

Keď v službe Google Ads vytvoríte responzívne obsahové reklamy, automaticky sa vygenerujú v rôznych kombináciách nadpisov, obrázkov a popisov, ktoré ste pridali. Počas procesu vytvárania reklám máte k dispozícii rozšírené možnosti formátu. Ide o tieto možnosti: vylepšenia podkladov, automaticky generované videá a natívne formáty.

Vylepšenia podkladov

Táto funkcia umožňuje Googlu vylepšiť vaše podklady s cieľom zvýšiť výkonnosť vašich reklám a vytvárať ešte krajšie reklamy. Môžu to byť tieto úpravy:

Inteligentné orezanie obrázkov zvýrazní ústredné body obrázka. Umiestnením prekrytí textu a log na relevantné miesta obrázka s ohľadom na dizajn sa vytvorí profesionálnejší vzhľad.
Popisy sa môžu príležitostne zmeniť. Logá s nadbytočným bielym pozadím (okrajmi) môžu byť orezané, aby sa priblížilo samotné logo.

 

 

Bez orezania

Inteligentné orezanie

Automaticky generované videá

Táto funkcia umožňuje Googlu vytvárať vaše videoreklamy kombinovaním nadpisov, popisov a obrázkov. Automaticky generované videoreklamy sa môžu zobrazovať v rôznych umiestneniach na webe a v aplikáciách a môžu zvyšovať dosah vašich reklám. Ak ste už pridali vlastný videoobsah, vaše reklamy nebudú používať automaticky generované videá. Ďalšie informácie

Natívne formáty:

Táto funkcia generuje reklamy pomocou natívnych formátov, aby sa rozšíril váš dosah na ďalších vlastníkov vrátane služby YouTube a Gmailu. Pridanie natívnych formátov môže zvýšiť aj výkonnosť reklám.

 

 

Marketingové obrázky vo formáte 1,91 : 1

Tieto rozšírené možnosti formátu nemajú vplyv na text dynamických reklám ani výzvy na akciu.

Špecifikácie

Native ad formats ratio of 1.91:1 images size of 600x314px Native ad formats ratio of 1.91:1 images size of 1200x628px Native ad formats max file is 5MB Maximum number of images allowed is 15, including images with an aspect ratio of 1:1

Odporúčané rozmery:
600 × 314 pixelov

Povinné:Green checkmark, allowed

Odporúčané rozmery:
1200 × 628 pixelov

Povinné: Green checkmark, allowed

Maximálna
veľkosť súboru:

5 MB

Povinné: Green checkmark, allowed

Maximálny povolený počet obrázkov: 15

Zahŕňa to obrázky vo formáte 1 : 1.

 

Marketingové obrázky vo formáte 1 : 1

Špecifikácie

Native ad formats ratio of 1:1 images size of 300x300 Native ad formats ratio of 1:1 images size of 1200 by 1200 pixels Native ad formats max file is 5MB Maximum number of images allowed is 15, including images with an aspect ratio of 1:1

Odporúčané rozmery:
300 × 300 pixelov

Povinné:Green checkmark, allowed

Odporúčané rozmery:
1200 × 1200 pixelov

Povinné: Green checkmark, allowed

Maximálna
veľkosť súboru:

5 MB

Povinné: Green checkmark, allowed

Maximálny povolený počet obrázkov: 15

Zahŕňa to obrázky vo formáte 1 : 1.

 

 

Osvedčené postupy

Recommended image number for native ad formats 1:1 marketing images Use high quality images for 1:1 marketing images Do not overlay text, logos, or buttons.

Odporúčané obrázky:
5 až 10 na pomer strán

Používajte obrázky vo vysokej kvalite 

Neprekrývajte text, logá ani tlačidlá

 

Native ad formats images should have the product be the main focus of the image Avoid collages for 1:1 marketing images Native ad formats 1:1 marketing images. Do not use digital composite backgrounds

Zaistite, aby bol výrobok alebo služba stredobodom

obrázka
 

Nepoužívajte kolážový obrázok

Nepoužívajte zložené digitálne pozadia

 

Logá vo formáte 1 : 1

 

Špecifikácie

Native ad formats ratio of 1:1 images size of 300x300 Native ad formats ratio of 1:1 images size of 1200 by 1200 pixels Native ad formats max file is 5MB Native ad formats maximum number of images allowed

Odporúčané rozmery:
300 × 300 pixelov

Povinné:

Odporúčané rozmery:
1200 × 1200 pixelov

Povinné: 

Maximálna
veľkosť súboru:

5 MB

Povinné: 

Maximálny povolený počet obrázkov: 5

Zahŕňa to obrázky vo formáte 4 : 1.

 

Osvedčené postupy

Native ad formats ratio of 1:1 images centered and cropped Native ad formats ratio of 1:1 images limit white space Native ad formats ratio of 1:1 images transparent background Native ad formats ratio of 1:1 images avoid flair

Vycentrované a starostlivo orezané

 

Obmedzte medzery alebo odsadenie na jednu šestnástinu celkovej veľkosti loga

 

Uprednostňuje sa priehľadné pozadie

 

Vyhnite sa malému textu či „ozdobám“, symbolom autorských práv alebo ochrannej známky 

 

Logá vo formáte 4 : 1

 

Špecifikácie

Native ad formats ratio of 4:1 images size of 512x128 pixels Native ad formats ratio of 4:1 images size of 1200 by 300 pixels Native ad formats max file is 5MB Native ad formats maximum number of images allowed

Odporúčané rozmery:
512 × 128 pixelov

Povinné:

Odporúčané rozmery:
1200 × 300 pixelov

Povinné: 

Maximálna
veľkosť súboru:

5 MB

Povinné: 

Maximálny povolený počet obrázkov: 5

 

 

Videá

 

Špecifikácie

Native ad formats video specifications for YouTube URLs Native ad formats video specifications for the maximum number of videos allowed

 Webová adresa na YouTube
 

Povinné:

 Maximálny povolený počet:
5

 

Osvedčené postupy

Native ad formats ratio cover top aspect ratios for video Native ad formats video best practices - keep to 30 seconds or less. Native ad formats video best practices - grab attention in the first two seconds.

 Používajte najbežnejšie pomery strán
(dva na šírku a výšku, jeden štvorec)

 Najviac 30 sekúnd
 

Upútajte pozornosť do prvých 2 sekúnd

Native ad formats video best practices are to diversify content within the video.

Native ad formats video best practices are to communicate visually.

Do not overlay text, logos, or buttons.

Diverzifikujte obsah

Komunikujte obrazom

Neprekrývajte text, logá ani tlačidlá

 

Počty znakov

 

Špecifikácie

Native ad formats character counts for a short headline Native ad formats character count for a long headline Native ad formats character counts for descriptions Native ad formats character counts for business names

Krátky nadpis:
30 znakov

Povinné:Green checkmark, allowed

Dlhý nadpis:
90 znakov

Povinné: Green checkmark, allowed

Popisy:
90 znakov

Povinné: Green checkmark, allowed

 Názov firmy:
25 znakov

Povinné: Green checkmark, allowed

 

Webové adresy

Špecifikácie

Native ad formats final url Native ad formats mobile specific URLs Native ad formats custom URL parameters Native ad formats tracking URL template

Finálne

 

Špecifické pre mobilné zariadenia

 

Parametre vlastnej webovej adresy

 

Šablóna webovej adresy sledovania
 

Natívne a nenatívne formáty:

Nenatívne formáty:

non-native formats serve on all inventory types Business name is always displayed on non-native formats. Images maintain size and dimensions on non-native formats.

Zobrazovanie vo všetkých typoch inventára

Názov firmy sa vždy zobrazuje

Obrázky si zachovávajú veľkosť a rozmery

Natívny formát:

Native format serves on native inventory Business name is always displayed on non-native formats. Native format images may be resized or cropped

Zobrazovanie v natívnom inventári

Názov firmy sa zvyčajne zobrazuje

Obrázky môžu mať zmenenú veľkosť alebo byť orezané

 

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false