Nhập lượt chuyển đổi từ Zapier

Bạn có thể sử dụng lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Zapier để tự động nhập thông tin theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) vào Google Ads. Tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Zapier cho phép bạn đo lường các lượt nhấp quảng cáo dẫn đến lượt bán hàng ngoại tuyến hoặc các hành động có giá trị khác của khách hàng bằng cách tự động nhập dữ liệu lượt chuyển đổi ngoại tuyến của bạn vào Google Ads. 

Điều này sẽ giúp bạn đo lường khả năng tạo ra giá trị ngoại tuyến của các khoản đầu tư trực tuyến vào Google Ads hiệu quả hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tài khoản của mình để nhập lượt chuyển đổi từ Zapier.

Trước khi bắt đầu, bạn hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Zapier vào Google Ads

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Zapier, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có thể đăng nhập vào tài khoản Zapier bằng thông tin đăng nhập có quyền thích hợp. 
 • Đã bật tính năng tự động gắn thẻ trong (các) tài khoản Google Ads của bạn.
 • Có thể chỉnh sửa mã trang web của bạn. Bạn hoặc nhà phát triển web của bạn sẽ phải chỉnh sửa mã của bạn để nhận được Mã lượt nhấp của Google (GCLID).
 • Có thể đăng nhập vào tài khoản Google Ads mà bạn muốn gửi lượt chuyển đổi đến bằng quyền thích hợp.
 • Tên của (các) hành động chuyển đổi theo định nghĩa trong trang Lượt chuyển đổi của Google Ads. Lưu ý: Hệ thống chỉ hỗ trợ các hành động chuyển đổi có nguồn "Nhập từ lượt nhấp".

Các yêu cầu tối thiểu về quyền đối với tài khoản Zapier

 • Tên của sự kiện chuyển đổi mà bạn muốn nhập (ví dụ: Thị trường đủ điều kiện, Lượt bán hàng đủ điều kiện, Đã giành được cơ hội và các sự kiện khác). 
 • Đối tượng CRM mà sự kiện chuyển đổi này được theo dõi
  • Ví dụ: Khách hàng tiềm năng, Người liên hệ, Cơ hội và nhiều đối tượng khác. 
 • Trường trong đối tượng đó được cập nhật khi lượt chuyển đổi xảy ra (ví dụ: khi trường "Trạng thái" trong đối tượng "Khách hàng tiềm năng" được cập nhật thành Hoạt động tiếp thị có chất lượng). 
 • Trường trong đối tượng đó chứa Mã lượt nhấp của Google (GCLID) 
 • Trường CRM chứa dấu thời gian của dự kiện chuyển đổi (bản ghi thời điểm một bản ghi cụ thể tiếp cận sự kiện chuyển đổi)
 • Không bắt buộc: Các trường CRM dành cho giá trị và đơn vị tiền tệ của lượt chuyển đổi

Cách thiết lập tính năng nhập lượt chuyển đổi từ Zapier cho Google Ads 

Để thiết lập tính năng nhập lượt chuyển đổi từ Zapier vào Google Ads, bạn có thể đọc hướng dẫn của Zapier về Cách thiết lập Google Ads gửi hành động chuyển đổi ngoại tuyến.

Cách xem lại lượt chuyển đổi của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản Google Ads.
 3. Nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Nhấp vào Zapier trong trình đơn bên trái. 
 5. Nhấp vào Hành động chuyển đổi trong trình đơn ở trên cùng. Để xem lượt chuyển đổi của bạn, hãy sử dụng cột Tất cả lượt chuyển đổi (theo thời gian chuyển đổi)
  1. Nếu bạn chỉ đang sử dụng Zapier để tải lượt chuyển đổi lên hành động chuyển đổi đó, bạn sẽ có thể so sánh số lần tải lên thành công từ "Lịch sử việc cần làm của Zapier" với số lần bạn thấy trong báo cáo phân bổ.  Vì bản tải lên của bạn có chứa "thời gian chuyển đổi", nên bạn sẽ có thể so sánh hai báo cáo và thấy số lượt chuyển đổi giống nhau trong một khoảng thời gian quy định. 
  2. Nếu bạn cũng đang tải lượt chuyển đổi lên Hành động chuyển đổi đó thông qua một nguồn khác (ví dụ: tải CSV lên), thì tổng số lượt chuyển đổi trong Báo cáo chiến dịch sẽ bằng với tổng của lượt tải lên Zapier và lượt tải CSV lên. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố