Import konverzií z nástroja Zapier

Pomocou importu offline konverzií z nástroja Zapier môžete automatizovať import informácií o sledovaní offline konverzií zo systému riadenia vzťahov so zákazníkmi do služby Google Ads. Import offline konverzií z nástroja Zapier umožňuje merať, ktoré kliknutia na reklamu vedú k offline predaju alebo iným hodnotným akciám zákazníkov, prostredníctvom automatického importu údajov o offline konverziách do služby Google Ads.

Vďaka tomu presnejšie zistíte offline hodnotu vašich online investícií v službe Google Ads.

V tomto článku si ukážeme, ako môžete nastaviť svoje účty na import konverzií z nástroja Zapier.

Skôr než začnete, prečítajte si článok Import offline konverzií z nástroja Zapier do služby Google Ads.

Skôr než začnete

Ak chcete používať offline konverzie z nástroja Zapier, musíte spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musíte mať možnosť prihlásiť sa do účtu Zapier pomocou prihlasovacích údajov so zodpovedajúcimi povoleniami.
 • Vo svojich účtoch Google Ads musíte mať aktivované automatické značkovanie.
 • Musíte mať možnosť upravovať kód svojho webu. Vy alebo webový vývojár budete musieť upraviť kód tak, aby zaznamenával identifikátor kliknutia Google (GCLID).
 • Musíte mať možnosť prihlásiť sa do účtu Google Ads, do ktorého chcete odosielať konverzie, pomocou prihlasovacích údajov so zodpovedajúcimi povoleniami.
 • Musíte poznať názvy svojich konverzných akcií definovaných na stránke Konverzie v službe Google Ads. Poznámka: Podporované sú iba konverzné akcie so zdrojom Import z kliknutí.

Minimálne požiadavky na povolenia pre účet Zapier

 • Názov konverznej udalosti, ktorú chcete importovať (napríklad Potenciálny zákazník kvalifikovaný pre trh, Potenciálny zákazník kvalifikovaný pre predaj, Uzavretý – získaný atď.)
 • Objekt systému riadenia vzťahov so zákazníkmi, v ktorom sa táto konverzná udalosť sleduje
  • Môže to byť napríklad potenciálny zákazník, kontakt, príležitosť atď.
 • Pole v tomto objekte, ktoré sa pri výskyte konverzie aktualizuje (Keď sa napríklad pole Stav v objekte Potenciálny zákazník aktualizuje na hodnotu Kvalifikovaný na marketing.)
 • Pole v tomto objekte, ktoré obsahuje identifikátor kliknutia Google (GCLID)
 • Pole systému riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktoré obsahuje časovú pečiatku konverznej udalosti (záznam o tom, kedy daný záznam dosiahol konverznú udalosť)
 • Voliteľné: polia systému riadenia vzťahov so zákazníkmi pre hodnotu a menu konverzie

Nastavenie importu konverzií z nástroja Zapier do služby Google Ads

Ak chcete nastaviť import konverzií z nástroja Zapier do služby Google Ads, môžete si prečítať sprievodcu nástroja Zapier nastavením akcie odoslania offline konverzie do služby Google Ads.

Kontrola konverzií

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu Google Ads kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Zapier.
 5. V ponuke hore kliknite na možnosť Konverzná akcia. Konverzie si môžete pozrieť v stĺpci Všetky konv. (podľa času konv.). 
  1. Ak na nahrávanie konverzií pre príslušnú konverznú akciu používate iba Zapier, budete môcť porovnať počet úspešných nahraní z histórie úloh nástroja Zapier s údajmi v prehľade atribúcie.Keďže nahrané údaje obsahujú čas konverzie, mali by ste mať možnosť porovnať tieto dva prehľady, pričom v konkrétnom období by mal byť počet konverzií rovnaký.
  2. Ak pre príslušnú konverznú akciu nahrávate konverzie aj z iného zdroja (napríklad nahraním súboru CSV), celkový počet konverzií v prehľade kampaní by sa mal rovnať súčtu konverzií nahraných z nástroja Zapier a zo súboru CSV.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false