Importér konverteringer fra Zapier

Du kan bruke konverteringer fra Zapier utenfor nettet for å automatisere informasjonen din om konverteringssporing utenfor nettet fra CRM-systemet ditt til Google Ads. Med import av konverteringer fra Zapier utenfor nettet kan du måle hvilke annonseklikk som resulterer i salg utenfor nettet eller andre verdifulle kundehandlinger, ved at konverteringsdataene dine utenfor nettet importeres automatisk til Google Ads. 

På denne måten blir det enklere å måle hvilken verdi du oppnår utenfor nettet med Google Ads-investeringene du gjør på nettet.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan konfigurere kontoene dine slik at de importerer konverteringer fra Zapier.

Før du begynner, bør du lese artikkelen Om import fra Zapier utenfor nettet for Google Ads

Før du begynner

Hvis du vil bruke konverteringer fra Zapier utenfor nettet, må du oppfylle kravene nedenfor:

 • Du må kunne logge på en Zapier-konto med en profil som har de rette tillatelsene. 
 • Du må ha slått på automatisk merking i de aktuelle Google Ads-kontoene.
 • Du må kunne redigere koden på nettstedet ditt. Du eller nettutvikleren din må redigere koden din slik at Google klikk-ID-en (GCLID) registreres.
 • Du må kunne logge på Google Ads-kontoen du vil sende konverteringen til, med en profil med de rette tillatelsene.
 • Navnene på konverteringshandlingene dine må samsvare med dem som er definert på Konverteringer-siden i Google Ads. Merk: Det er bare konverteringshandlinger med «Import fra klikk»-kilden som støttes.

Minstekrav til tillatelser for Zapier-kontoer

 • Navnet på konverteringshendelsen du vil importere (f.eks. kvalifisert for marked, kvalifisert for salg, lukket og vunnet osv.) 
 • CRM-objektet der de aktuelle konverteringshendelsene ble sporet
  • For eksempel et potensielt salg, en kontakt, en mulighet eller lignende 
 • Feltet i det aktuelle objektet som oppdateres når konverteringen gjennomføres (f.eks. når «Status»-feltet i «Potensielt salg»-objektet oppdateres til «kvalifisert for marked») 
 • Feltet i det aktuelle objektet som inneholder Google klikk-ID-en (GCLID) 
 • CRM-feltet som inneholder tidsstempelet for konverteringshendelsen (en registrering av tidspunktet da en gitt post nådde konverteringshendelsen)
 • Valgfritt: CRM-felt for konverteringens verdi og valuta

Slik konfigurerer du konverteringsimport fra Zapier i Google Ads 

Hvis du ønsker å konfigurere konverteringsimport fra Zapier i Google Ads, kan du lese artikkelen Slik konfigurerer du sending av konverteringshandlinger utenfor nettet i Google Ads.

Slik kan du gjennomgå konverteringer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i Google Ads-kontoen din.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på Zapier på menyen til venstre. 
 5. Klikk på Konverteringshandling på menyen øverst på siden. Du kan se konverteringen din ved å bruke Alle konv. (etter konv.tidspunkt)-kolonnen. 
  1. Hvis du bare bruker Zapier til å laste opp konverteringer til den aktuelle konverteringshandlingen, kan du sammenligne antallet vellykkede opplastinger fra loggen over Zapier-oppgaver med det du ser i attribusjonsrapporten. Ettersom opplastingen inneholder konverteringstidspunktet, skal du kunne sammenligne to rapporter og se det samme antallet konverteringer for en bestemt tidsperiode. 
  2. Hvis du også laster opp konverteringer til den aktuelle konverteringshandlingen via en annen kilde (f.eks. en CSV-opplasting), skal det totale antallet konverteringer i kampanjerapporten samsvare med det totale antallet Zapier-opplastinger og CSV-opplastinger. 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt